Skip to content

2013 in review

December 31, 2013

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 21,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 8 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Wag is moeite, maar wag is die moeite werd

April 10, 2013

GARY KIESWETTER

 

Wag is moeite

 

Baie min mense hou van wag, veral Suid Afrikaners. En ons laat ook nie óp ons wag nie. Dit is moelik om te wag, veral as dit iets is wat jy so graag wil hê en as jy weet dit is aan jou beloof of vir jou bedoel.

Matteus 25 vertel die gelykenis van die tien maagde wat uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Die vyf dwase maagde het hul lampe geneem, maar nie olie saamgeneem nie, terwyl die verstandige maagde olie in kanne saam met hulle geneem het. Terwyl hulle gewag het op die bruidegom, het al tien aan die slaap geraak. En toe die bruidegom teen middernag aankom staan die maagde op en maak hulle lampe gereed, maar die dwase maagde se lampe het uitgegaan omdat hulle nie genoeg olie gehad het nie. Hulle gaan toe na die verkopers om nog olie te kry, maar teen die tyd wat hul teruggekom het die ander maagde reeds saam met die bruidegom ingegaan na die bruilof en die deure was gesluit. Die vyf dwase maagde kon nie by die bruilof ingaan nie, omdat hul nie voorbereid was en genoeg

olie saam met hul geneem het nie.

 

Hierdie gedeelte wys vir ons dat dit belangrik is om te wag, te ontvang wat jy nodig het, jouself voor te berei, te bekwaam en toe te rus vir dit waarvoor jy wag, voordat jy dit kan ontvang. In die gelykenis is wag ’n voorvereiste vir dit waarvoor die maagde gewag het; die bruidegom (Jesus) en die bruilof. Die wagtydperk is nodig om jou voor te berei vir die volgende vlak of “promosie”. Mense wat wag berei hulleself voor vir dit wat hulle gaan baat, seën en toerus om meer effektief te wees as wat hulle was. Om geestelik volwasse te raak is dit nodig om te wag op God se tyd, maar jy moet deur die proses gaan.

Dit is opmerklik dat aan die begin van ’n wagtydperk is mens positief en entoesiasties, maar dit is net ’n kwessie van tyd totdat tyd ’n kwessie word. Almal hou daarvan om te begin wag, want dit is ’n avontuur, iets om na uit te sien. Maar in die proses van te lank wag, wanneer wag weke, maande en jare word, word ons lus geblus.

Die entoesiasme en motivering verdwyn en mens word moeg. In die gelykenis word die maagde vaak en raak aan die slaap. As dit waarvoor jy wag jou aanhoudend ontglip, word jy móég en raak jy aan die slaap. Om moeg te wees maak die wag nog moeiliker, veral in die geestelike sin. Wanneer jy moeg is, is die motivering om weer te probeer, om jouself voor te berei op dit waarvoor jy wag hopeloos te veel moeite.

Maar, om eerder in hoop te wag, gee jou die geleentheid om in ’n posisie van gereedheid en verwagting vir God se beloftes te staan. In Psalm 71: 5 staan daar: Want U is my verwagting, Here. God raak nooit moeg nie, jy sal nooit na Hom kom en Hom op ’n moeë dag vind nie.

Dink aan ’n atletiekwedloop; die moeilikste ding is nie om die wedloop te voltooi nie, maar om te wag vir die beampte om die sneller te trek. Party atlete kan nie wag nie en spring te vinnig weg, kry ’n waarskuwing, maar as hul dit weer doen word hul gediskwalifiseer. Al die jare se voorbereiding wat daardie atleet gedoen het, al die moeite, al die energie wat hy daarin gesit het en dan spring hy te vinnig weg en word gediskwalifiseer. Baie Christene diskwalifiseer hulself van wat God vir hulle bestem het omdat hulle nie op Hom wag nie. Bonop sal die vyand jou altyd aanval wanneer  jy opgehou het om te wag, want mense wat wag wag raak moeg en wanneer mens moeg is, kan jy nie enige weerstand bied nie.  Die duiwel wil altyd hê dat jy moeg raak.

As ons terugkom na die gelykenis van die tien maagde: terwyl jy wag brand jou olie en kom jy in temptasie (raak aan die slaap). Die dwase maagde het genoeg olie gehad om in te gaan, maar nie voldoende olie om te wag nie; hulle het hulle ingaan-olie in die wagfase gebruik. Moenie jou gaan-olie in in jou wagperiode opgebruik nie! Dit kós jou “olie” om te wag: dit kos jou energie, kos jou geduld, jou motivering, geloof, jou entoesiasme. Soos ons al voorheen genoem het; jy raak uitgebrand en verloor hoop in God. Die verstandige maagde het sekergemaak hulle vat ekstra olie, dus moet jy ook seker maak jy het reserwes sodat jy genoeg geestelike olie het vir die wag tydperk.

Maar hoe maak jy seker jy het genoeg olie? Spreuke 20: 27 sê “Die gees van die mens is ’n lamp van die Here” en in Mattheus 5 staan daar dat ons ’n lig moet wees vir die mense. Maar hoe doen ons dit? Maak seker jy het genoeg olie deur gereeld by God se voete te sit, selfs al voel hy ver en voel jy moedeloos. Kry ander mense om saam met jou te bid. Maak seker jou kan olie bly vol deur jouself voortdurend te bly vul met die Heilige Gees (Ef 5:18). Jy kan nie geestelik vól bly as jy dit nie voortdurend doen nie!

Om te wag gee ons die geleentheid om ons geloof, vertroue, uithouvermoë en geduld te beoefen om geestelik paraat te word, sodat ons nie onkant betrap word nie. Om te wag is om te sê ek is nog nie dáár nie, ek is steeds op koers, ek gee nie op nie, ek het ’n “stubborn faith”. Wanneer ons leer om op God te wag en die wagproses deurvoer, word ons versterk in ons geloof, vertroue in God, ons uithouvermoë, dan het ons ons wag-olie goed aangewend en word ons sterker teen die aanslae van die vyand. Die vyf dwase maagde kon nie by die bruilof ingaan nie, as jy dus nie seker maak jy het geestelike reserwes nie, gaan jou belofte jou moontlik ontsien word. Maar wanneer jy genoeg olie gehad het en dit goed aangewend het tydens die wagperiode, word jou belofte vervul deur Jesus (die bruidegom) en kan jy saam met hom by die bruilof ingaan, saam met Hom die vervulling van jou belofte waarlik geniet.

Ritmes wat lewe gee

April 10, 2013

Ritmes wat lewe gee

JOHAN BEUKES

Wat beteken dit om geesvervuld te wees? Presies hoe lyk ’n geesvervulde lewe? ’n Veronderstelling is dat om geesvervuld te wees, moet ons leef soos wat Jesus geleef het. Moet mens dan nou soos Jesus aantrek, en jou moderne leefwyse prysgee om te leef soos Jesus letterlik in die Bybelse tyd geleef het?  As jy dit konsekwent probeer deurvoer, raak dit byna onmoontlik.

Dalk moet mens nie ’n Jesusleefstyl letterlik of figuurlik opneem nie, maar eerder vasstel of daar nie ‘n ritme of ‘n patroon in Jesus se lewe is waarvolgens ons oor alle eeue heen kan leef nie. ‘n Lewensritme waarvolgens ons nou kan leef en aanhou leef.

In Lukas 6 sien ons ‘n sekere patroon in Jesus se lewe raak. Hy het eers na ‘n berg toe gegaan om by die Vader te wees en toe afgekom om tyd saam met Sy dissipels te spandeer. Daarna het hulle uitbeweeg en mense gaan bedien. Daar is ‘n beweging wat ons hierin kan naspeur – vanuit God, na die gemeenskap, na bediening.

Hierdie klink dalk baie logies, maar ons is geneig om gewoonlik dinge agterstevoor te doen. Ons begin eers by die bediening – ons wil hard werk en vir die Here dinge doen. Maar as jy by bediening gaan begin, gaan jy geestelik uitgeput raak omdat jy dinge uit jou eie krag in plaas van God se krag probeer doen.

Hoe lyk jou prentjie van God? Om God te sien as Vader, Seun en Heilige Gees is een manier. Verskillende geloofsgemeenskappe kyk verskillend na God. Party mense fokus op die Vader ander op die Seun en ander weer op die Heilige Gees.

Dit is egter belangrik om God te leer ken as Vader, Seun én Heilige Gees om sodoende ‘n geesvervulde lewe te lei, maar daar is nie ‘n ideale resep of stappe om God as die drie-enige God te leer ken nie. In plaas van ‘n stapsgewyse proses, is daar eerder ‘n ritme of ‘n beweging wat jy kan volg – die ritme waarvolgens Jesus geleef het.

Die Griekse woord vir drie-enig is perichoresis. Die eerste deel, peri-, beteken rondom, of in die rondte en –choresis­ beteken om te dans. God drie-enig is ’n dans of ‘n ritme tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Dus kan ons dit as ’n beweging beskou – om in die rondte met God te dans! Die woord choresis beteken ook om te choreografeer. Met ander woorde God drie-enig het die skepping gechoreografeer; Hy het die dans van die lewe bepaal. Hierdie dans kan as ‘n ritmiese viering van die lewe beskou word!

Dit is belangrik om saam met God drie-enig te dans. Om geestelik te groei moet jy jou verhouding met die Vader, Seun en Heilige Gees versterk. Maar hoe doen jy dit? Matteus 6 sê vir ons dat ons op ‘n eenvoudige en stil manier na die Here toe moet gaan. Jy moet na ‘n plek gaan waar jy heeltemal alleen kan wees en net jouself kan wees. Jou fokus sal skuif vanaf jouself na God en jy sal begin om Sy genade te ervaar. Dit is hoe God met ons werk, en Hy weet beter as jy oor wat jy nodig het. Omdat God jou so oneindig liefhet, kan jy eenvoudige woorde gebruik wanneer jy bid. Dit beteken glad nie dat jy gebed moet afskeep nie; dit is slegs ‘n manier hoe jy geestelik kan groei.

Daar is ’n paar stappe om op hierdie manier te bid. Die belangrikste is om te ontspan en weg te kom van al die geraas om jou. Wéés net by Hom – probeer jou gedagtes op Hom te rig en nie nou te dink aan wat jy vir aandete gaan maak nie. Dalk kan jy ‘n stoel voor jou neersit en jou verbeel dat God reg voor jou sit en dat jy net eenvoudig met Hom kan praat. Die heel belangrikste is om jouself voor Hom te ontbloot op die eerlikste manier wat jy kan. Dit beteken dat jy al jou geheime, sonde en dit wat jou van God weerhou voor Hom moet erken.

As jy die bogenoemde stappe deurgegaan het, kry jy ‘n aanvoeling vir Sy ritme. Hierdie stappe kan ook as ’n transformasieproses gesien word, iets wat jy nie self bewerkstellig het nie, maar ’n transformasie wat vanself ritmies gebeur wanneer jy gereeld voor God stil word.

Jy sal weet dat daardie transformasie plaasgevind het wanneer jy jouself onvoorwaardelik begin liefhê en aanvaar net soos jy is. Dis wanneer jy die vrede van God ervaar en jy ‘n rustigheid in jou gemoed het dat jy nie meer alleen op jou eie ritme leef nie, maar dat Hy jou voetstappe rig!

Die Gholfbal en die Bybel

April 8, 2013

Die Gholfbal en die Bybel

Benescke Janse van Rensburg

My man is ’n kranige gholfspeler en van tyd tot tyd lê daar gholfballe in ons huis rond. Omdat ek nie self gholf speel nie, het ek tot sowat ’n week gelede, nie veel waarde aan hierdie balle geheg nie. Ek is tans 33 weke swanger, wat beteken dat rugpyn en -spasmas ’n gereelde verskynsel is. Die pyn en ongemak is veral erg as ek snags van lê-posisie verander, wat veroorsaak dat ek dan vir ’n paar minute wakker lê voordat ek weer aan die slaap raak. My man bedink toe ’n plan en stel voor ek plaas die gholfbal agter my rug op die spasma en rol daarop om die spasma uit te druk. En daar werk dit soos ’n bom! Skielik weet ek van elke gholfbal in ons huis en gaan my nagrus met heelwat minder pyn en ongemak gepaard.

Die meeste van ons het meer as een Bybel in die huis. Die vraag is egter of dit steeds vir jou ’n waardevolle besitting is of het dit vir jou soos die verdwaalde gholfballe geword, omdat jy die Bybel so lank gelede opgetel en gelees het? Wanneer ons nalaat om tyd saam met God te spandeer en Sy woord te bestudeer, begin ons met pyn en ongemak in ons gees tob oor uitdagings in ons lewens – hetsy finansieel, in jou huwelik, in die werkplek of met jou gesondheid. Dít terwyl God se woord, wat tot ons beskikking is, gevul is met beloftes wat ons in elke situasie bemoedig en met wysheid en hoop vul. Wanneer ons egter die waarde van hierdie beloftes in die Bybel in ons lewens begin ontdek, word dit net soos die gholfbal – van onskatbare waarde!

God se Woord is lewend en kragtig. In Hebreërs 4:12 lees ons dat die Woord skerper is as enige twee-kantige swaard en tot alles kan deurdring. Verder sê 2 Timotheus 3: 16-17: Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek  . . .

Wanneer jy weer ongerief en pyn in jou gees ervaar, tel die woord van God op en vra die Heilige Gees om jou na die regte gedeelte te lei. Jy mag verbaas word oor hoe vinnig die “spasmas” uit jou lewe verdwyn en met hoeveel meer rustigheid jy sekere situasies hanteer omdat jy weet wat God daaroor sê. Sterkte.

Die Onvervalsde melk van die Woord

October 24, 2012

ʼn Paar jaar gelede het ek by ʼn gemeente in Hendrina bedien en terwyl ek daar was, hoor ek hoe ʼn paar boere onder mekaar praat. Die een boer het ʼn baie groot melkboerdery gehad en sy melkkoeie het die hoogste gehalte melk in terme van kwaliteit en kwantiteit gelewer. Hy het een spesifieke koei gehad wat vir maande die hoogste melkproduksie in die land gehad het. Geen ander koei het naby haar gekom nie – almal het oor haar gepraat en wou haar hê!

Een aand word al die koeie soos gewoonlik in die stal ingejaag en dié spesifieke koei was steeks. Een van die arbeiders het sy geduld verloor en haar met ʼn graaf – tussen die enkel en die knie – tot op die been geslaan. Vir die volgende paar weke het die melkproduksie van daardie koei met 30 persent geval. Die melkboer het verduidelik dat melkkoeie so vatbaar vir stres is, dat enige ongerymdheid melkproduksie negatief kan beïnvloed. Ek dink dis waar die Afrikaanse gesegde vandaan kom wat sê jy’t jou melk weggeskrik!

En ek wonder by myself hoeveel Christene het ʼn hou gekry – hetsy deur siekte, teleurstelling of werkloosheid – wat skokgolwe deur hul siel gestuur het en wat die produktiwiteit van hul geestelike lewens gekniehalter het. Ek weet dat toe ons land van regering verander het, het die hele nasie omtrent hul melk weggeskrik!

Met die onlangse ekonomiese resessie, het mense wat ʼn afgod van hul geld gemaak het, ook behoorlik hul melk weggeskrik! Elke keer as die markte val of as daar nog ʼn finansiële ramp of tragedie kom, word hulle onkant betrap en skielik het hulle niks om aan vas te hou en niks om op te staan nie.

Terwyl die boere so ondermekaar praat, het ek ook gehoor hoe een vertel van sy eksperiment om sy koeie se dieet te verander. Skielik het hul melkproduksie geval omdat daar iets anders op die spyskaart was as waaraan hulle gewoond was. Ek het toe by myself gedink dat dieselfde ding met ons Christene gebeur in terme van ons geestelike spys. Daar is vandag soveel boeke op die rak wat handel oor ervarings en belewenisse dat baie Christene glad nie meer dit nodig ag om die Woord van God te lees nie. As jy die geestelike kos wat jy inkry gaan verflou, gaan dit jou geestelike lewe negatief beïnvloed. Ja, al daardie boeke is goed om te lees en dit versterk jou gees en jou siel, maar jy kan dit nie met die Woord van God vervang nie. Daar is nie een boek wat oor die Bybel handel wat dieselfde salwing as die Bybel self het nie. Die oomblik wat jy van jou Bybel-dieet afgaan en jy begin net mense se opinies volg, gaan jy binne ʼn kort tydjie probleme optel. Jy gaan agterkom die voedingswaarde is nie dieselfde nie.

Het jy geweet dat beide mans en vrouens melkkliere het? Dis hoekom ʼn man ook sy melk kan wegskrik! Wanneer ʼn vrou swanger is, word daardie hormoon afgeskei en begin sy melk produseer om gereed te maak vir die babatjie wat op pad is. Geen ander melk-namaaksel is so goed vir ʼn baba soos borsmelk nie. ʼn Baba wat borsmelk drink, lyk sommer soos ʼn pokkel! Geen baba op kunsmatige melk kan soveel vet-voue hê nie! In daardie melk is alles wat daardie kind nodig het om te groei en sterk te word. Al die nodige voedingstowwe en antibiotiese waardes wat hy nodig het, word in sy ma se melk aangetref. Die melk versterk ook sy immuunstelsel om hom teen siektes, virusse en bakterieë te beskerm.

Maar nie net het ʼn man en ʼn vrou ʼn melkklier nie, maar God het ook ʼn melkklier. Hoe kan ek sό iets sê? Maak dit nie ʼn bespotting van God nie? Glad nie. Dit is simbolies van Sy voorsiening. Een van God se name is El-Shaddai – die almagtige God wat meer as genoeg is. In die oorspronklike Hebreeuse-taal beteken hierdie naam veel-borstig. El-Shaddai is dus die almagtige, veel-borstige, voorsienende God wat ryklik in al jou behoeftesvoorsien.

Die Bybel sê vir ons in 1 Johannes dat Jesus na Sy eie mense toe gekom het, en Sy eie mense het Hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat Hom aangeneem het en in Sy Naam glo, het Hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. As die Heilige Gees jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en jy aanvaar God as jou verlosser, word jy uit God gebore. Van daardie oomblik af wat jy geestelike weergebore is en ʼn nuwe baba in die gees is, het jy toegang tot El-Shaddai. Die eerste ding wat ʼn kind van God kort as hy wedergebore word, is geestelike melk.

1 Petrus 1:23 sê dat ons uit onverganklike saad gebore is; ons is uit die Woord van God gebore wat tot in alle ewigheid bly. Petrus gaan dan verder aan om te sê dat soos wat ʼn pasgebore baba smag na melk, moet ons smag na suiwer geestelike melk sodat ons kan opgroei en die saligheid verkry. Die ou vertaling sê dat ons moet sterk verlang na die onvervalsde melk van die Woord.

Jy hoef geen baba te oortuig dat hy melk nodig het nie. Selfs as jy na die natuur kyk, sal jy sien dat enige soogdier wat gebore word, dadelik van sy ma begin drink. Ons as Christene moet weer begin hunker na die onvervalsde melk van die Woord! Ons moet weer daarna begin smag! As jy nog geestelik jonk is help dit nie jy probeer al hierdie diep, geestelike goed te verteer nie. Hou by die eenvoudige beginsels van die Woord. Vergeet vir eers om Openbaring of Daniël se profesieë te verstaan en sin daarvan te maak! Geen baba val weg met ʼn stuk steak as sy eerste maaltyd nie!

Dis hoekom sommige Christene nooit ordentlik geestelik ontwikkel nie. Al waaroor hulle praat is die wederkoms en allerhande ander teologiese aspekte wat eintlik niks met hulle geestelike groei te doen het nie. Hou jou besig met die boustene van jou geloof – mediteer op God se voorsiening, barmhartigheid, genade en beskerming. Moenie probeer om geestelik baie meer vooruit te wees as wat jy kan hanteer nie. God het nog nooit enige kerk besoek omdat hulle vreeslike diep openbarings of teologie aangehang het nie. God kom jou besoek wanneer jy honger en dors na Hom en nie omdat jy slim in jou kop is nie. God het nog nooit in die geskiedenis van die wêreld ʼn kerk besoek omdat hulle doktrine reg was nie, maar omdat hulle Sy koninkryk en Sy geregtigheid gesoek het. Voed jouself geestelik met die basiese beginsels van die Woord. Hou gereeld nagmaal – eet Sy vlees en drink Sy bloed.

In Eksodus 3 sê God dat Hy die Israeliete se hulpgeroep gehoor het, en dat Hy hulle uit Egipte sal verlos en hulle laat trek na ʼn land wat oorloop van melk en heuning. Egipte was simbolies van slawerny, sonde en smart. God sê dat Hy hulle sal vrymaak van al hierdie dinge wat hulle vashou en onderkry en Hy sal hulle neem na ʼn plek waar die goeie dinge oorvloedig sal wees. Is dit nie opmerklik dat die Here juis melk en heuning gebruik as simbole vir Sy voorsiening nie? Melk en heuning is die twee dinge wat baie in gemeen het met God se Woord . . .

Hoeveel keer beskryf Dawid nie God se Woord as soeter as heuning nie? Dis opmerklik dat heuning die enigste voedsel is wat nooit kan bederf of sleg raak nie. Dit is die enigste voedsel wat nie ʼn vervaldatum het nie. Geen mens het nodig om preserveermiddels in heuning te sit nie. Netso het geen mens nodig om enige iets by God se Woord te voeg nie!

Ja heuning kan versuiker, maar as jy dit in warm water sit, word dit net weer so vars soos die dag wat die bye dit gemaak het. Wanneer jy ou verse in die Bybel lees en jy is aan die brand vir die Here, sal Hy al daardie ou verse weer soos heuning laat vloei! Het jy geweet dat heuning antibiotiese- en antiseptiese waardes het? Heuning bring genesing. God se Woord bring genesing!
Wat vir my so merkwaardig is, is dat God nie vir die Israeliete gesê het dat Hy hulle omstandighede in Egipte sal verander nie. Nee, Hy het hulle uit Egipte na ʼn heeltemal ander land geneem. Jy moet uit sonde en dood geneem word en in die genade van God begin inbeweeg. Die Bybel sê dat God jou oorgebring het van die koninkryk van die donker na die koninkryk van die lig toe.

Twaalf verspieders is gestuur om hierdie land van melk en heuning te gaan bekyk. Elk van die twaalf stamme van Israel het iemand spesiaal uitgekies om te kyk of dit werklik so is. Al twaalf het teruggekom en gesê dat dit waar is – die land is tot oorlopens toe vrugbaar en alles is presies net soos wat die Here belowe het. Tien van die twaalf verspieders het gesê: “Ja, maar . . .” Elke keer as jy die woordjie “maar” by God se Woord voeg, besoedel jy die heuning en jy maak dit suur. Die Bybel sê dat elke belofte in die Woord van God ja en amen is.

Net Kaleb en Joshua het kans gesien vir die reuse wat hulle in die anderkant ingewag het. Hulle het so gesmag na die melk en heuning dat die reuse hulle nie kon afskrik nie! Hierdie land was ʼn geskenk gewees – God het dit vir hulle gegee omdat hulle Sy kinders was. Maar, hulle moes Hom in alle opsigte gehoorsaam. Die Here sê dat die mens wie gehoorsaam is van die goeie van die land sal eet.

Ons moet die Woord van God eet omdat dit ons geestelik sterk sal maak om kans te sien vir die reuse in ons lewens. As jy nie goed geëet het wanneer jy in ʼn geveg betrokke raak nie, is jou kans op oorwinning maar skraal. Een van die redes hoekom ons as Christene nie meer geestelik oorlog kan voer nie, is omdat ons uitgehonger is vir die melk van God se Woord. Jy moet sterk wees voordat jy gaan veg. Ja die Here het jou die oorwinning belowe, maar jy moet veg met alles wat in jou is.

Onthou dat ons geestelike land van melk en heuning is daar doer ver in die hemel nie; dis nou hier op aarde. Jy gaan geen tekortkominge in die hemel hê nie. Daar gaan niks wees waarvoor jy moet veg nie. Daar is nie siekte, sonde, dood of enige iets slegs nie.

Psalm 34 sê dat ons moet smaak en sien dat God goed is. Die nuwe vertaling sê dat ons moet kom ondervind en self sien hoe goed God is. My begeerte vandag is dat jy weer ʼn smaak vir God se Woord sal ontwikkel; dat jy weer na Sy Woord sal honger en dors. Baiekeer dink ons dat God nie meer met ons praat nie. Dis nie waar nie! Maak net die Bybel oop en begin lees en Hy sal met jou praat! God kan nie met jou praat as jy te besig is om die Bybel te lees nie. Mediteer op God se Woord terwyl jy in die kar ry; bid terwyl jy in die ry by die supermark staan.

Die Here weet ook dat ons nie altyd net op melk kan bly nie, maar dat ons geestelik moet grootword en die vaste spys van Sy Woord moet eet. Ons moet ons geestelike melktande ontgroei sodat ons al dieper en dieper in die waarheid van God se Woord kan delf. Paulus spreek die gemeente aan in Korintiërs en sê vir hulle dat hy met hulle moet praat asof hulle wêreldlinge is omdat daar so baie twis en jaloesie onder hulle is. Dit is dinge wat maak dat ons nooit God se Woord kan verteer nie en sal ons uitgehongerde babas in die gees bly. Twis en jaloesie maak God se Woord in jou hart dood.

Wanneer ons traag is om te leer, sal ons nooit geestelik volwasse raak nie. Mense is traag om te leer wanneer hulle nie meer ʼn aptyt vir die waarheid het nie. Jy raak opgestop en jy dink dat niemand jou iets kan leer nie. Jy het al uitgepluis hoe werk alles presies en jy weet ook tot sommer wanneer die wederkoms is!

Om ʼn Christen te wees gaan nie daaroor om slim te wees nie, maar om die wysheid van God te hê. God kan niks doen met ʼn Christen wat nie ʼn leersame gees het nie. Party van ons was al veronderstel om ander in die eerste beginsels van God se Woord op te lei, maar ons self sukkel nog om dit te verwerk. Ons het vir jare geglo dat die predikant alles weet en ons maar net leke is. Ons almal moet tot die volle gestalte van God kom. Ons moet almal soos Christus doen en praat; ons kan nie vir altyd klein babatjies bly nie, maar moet opgroei en seuns van God word!

Minder van my, meer van Hom

January 20, 2012

Die doel van jou geestelike lewe is totale oorgawe aan God. Dis wanneer Hy alles word en jy niks.

Here, ek moet minder word, U moet meer word! Dit is die hoofdoel waarna ons as Christene elke dag streef. Aan die einde van elke dag moet daar minder van onsself oorbly en meer van Christus in ons lewens sigbaar wees. Ons moet elke dag al hoe meer afhanklik van God raak. Matteus 5:3-9 sê – Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Verstaan jy dit? Die doel van jou geestelike lewe is totale oorgawe aan God. Dis wanneer Hy alles geword het, en ek niks. Nou ‘n belangrike deel van hierdie afsterwe van die eie-ek is ook die neerlê van hoogmoed. Hoogmoed was die eerste sonde waarvan ons in die Bybel lees – Lucifer wou net soos God wees, om die waarheid te sê het hy homself hoër as God geag.

Sedert die sondeval is die mens ook van nature hoogmoedig, met ander woorde sy lewe draai rondom homself en sy eie gewin. Die probleem met hoogmoed is dat dit lei tot baie ander sonde, byvoorbeeld liefdeloosheid, jaloesie, afguns, skinder, twis en die lys gaan aan. Dis alles sondes wat daaroor gaan om die eie-ek tevrede en gelukkig te hou. Dis alles dinge wat oor my eie belange gaan. Ek,ek,ek!

Nou hoe voel God oor hoogmoed?
1 Petrus 5:5 sê dat God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. God weerstaan hoogmoed! Die teenoorgestelde van hoogmoed is nederigheid. Jesus self het ons kom wys hoe nederigheid lyk toe Hy gekom het om mense te dien en Sy lewe vir hulle af te lê. God het ‘n behae in nederigheid en afhanklikheid. Net soos wat hoogmoed lei tot allerhande sonde, lei nederigheid tot ‘n lewe wat God eer. Dit lei tot afhanklikheid van God, liefde, geduld, vergifnis, genade, meegevoel en diensbaarheid. Andrew Murray het altyd gesê dat God se seën loop afwaarts soos water en versamel by dié wat die laagste is en die hoogmoediges ontvang dit nie.
Nederige mense bly afhanklik van God, bly gehoorsaam, bly in verhouding, bly dankbaar. Nederigheid weet wat genade is en bewys ook genade aan ander. Prakties beteken nederigheid om ander met respek te behandel, om ander mense eerste te stel en ook om ander te dien. Nederigheid is om soos Jesus te wil wees. Moet nooit vergeet dat die pad op, is die pad af nie!

Nederigheid het ook alles te doen met die kruis wat ons almal moet opneem. Dis vir ons almal ‘n stryd want ons moet by die einde van onsself kom. Jesus sê in Lukas 9:23 – As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou.

As jy nie jou kruis opneem nie, kan jy nie ‘n dissipel wees nie. Voordat ons hierdie besluit kan neem, is dit belangrik om eers die koste te bereken om waarlik ons lewe neer te lê. Die kruis in Jesus se tyd was ‘n simbool van teregstelling soos wat ons vandag die galg of die elektriese-stoel het. Die kruis dui dus altyd op die dood – dink aan die skrikbeeld van iemand wat in die Romeinse-tyd ‘n kruis op sy rug gedra het: verlam deur pyn en vrees, omring deur soldate en ‘n skreeuend menigte. Iemand met ‘n kruis op sy rug is op pad na sy dood. Iemand met ‘n kruis is so goed soos dood!
Jesus se kruis beteken Jesus se dood en my en jou kruis dui ook op ‘n dood wat ons moet sterf. Maar die kruis beteken ook ‘n lewe van sterwe! Dit beteken dat jy elke dag moet sterf, jy moet elke dag besluit om nee te sê vir jou eie wil en jou eie ek en ja te sê vir God.

Maar wat beteken dit nou eintlik om te sterf? Dit beteken dat jou ou lewe verby is, maar jy lééf nuut vir God! Aan die kruis hang jou ou lewe wat vir altyd verby is. Jy is dood vir jou ou natuur, die vlees en die self. Aan die kruis hang jou ou sondige natuur saam met jou belange en regte. Jy leef nie meer nie, maar Jesus leef in jou! Dit beteken ook dat jy reken jouself dood vir die sonde. Sonde het nie meer ’n houvas op jou nie. Jy kan ook nie meer sondig nie en jy is ook nie meer ‘n sondaar nie!

Jesus se kruis word nou jou kruis en soos wat Hy sy lewe vir jou aflê, so lê jy jou lewe vir Hom af! Dit is die koste wat jy moet bereken voordat jy besluit om Jesus se dissipel te word. Is jy bereid om jouself te verloën? Om in jouself te sterf is die eerste stap wat jy neem om waarlik te leef soos wat God bedoel het vir jou om te leef. Gee Hom die kans en Hy sal jou wys hoe om te lééf!

My lewensbeker loop oor!

November 3, 2011

deur Johan Beukes

Kan jy doen met ekstra vreugde in jou lewe?

Om uit te mis op vreugde, is om uit te mis op ‘n rede vir jou bestaan. Is daar iets binne in jou wat sê, maar dit kan nie wees nie? Het jy geweet dat God die vreugdevolste wese in die heelal is? Regtig? Wees vreugdevol want dit is God se wil vir jou!

Ek het hierdie dinge spesifiek genoem omdat ek wil hê dat jy dadelik na jou eie lewe moet kyk en wonder of jy nie dalk kan doen met ekstra vreugde nie. .Wat is vreugde en waar kan jy nog van dit kry?

As jy ‘n foto van vreugde kon neem, hoe sou dit gelyk het? Watter foto sal jy gebruik om dit voor te stel? As jy die Bybel lees dan kom jy agter dat dit vol sketse van blydskap is. Neem Galasiërs 5:22 byvoorbeeld wat praat van die vrug van die gees en hoe blydskap deel is van hierdie pakket. Die belangrikste ding wat jy moet weet van blydskap is dat dit nie gekoppel is aan ‘n spesifieke gebeurtenis nie. Met ander woorde, die blydskap is aanhoudend en selfgenererend. Jy ervaar hierdie blydskap in elke oomblik van die dag en dit gaan nooit weg nie.

Die ander prentjie wat die Bybel vir ons skets is in Habakuk waar die boer sê dat al sou sy vyebome nie bot nie, daar geen druiwe aan die wingerde wees nie en sy oes misluk en die krale sonder beeste wees – sal hy hom steeds in die Here verbly.

So ‘n foto van vreugde is ‘n foto van ten spyte van. Daardie vreugde kan nie gekoppel word aan ‘n fisiese kondisie nie. Hierdie skrif sê dat as jy jou vreugde in die Here vind, kan moeilike omstandighede nie daardie vreugde steel nie. Dan die derde skets van vreugde is te vinde in Filippense 4:4 waar Paulus ons aanmoedig om ons altyd in die Here te verbly, maak nie saak wat nie.
Ons moet bly wees oor die feit dat ons Christene is! Partykeer lyk ons Christene alles behalwe bly juis omdat ons Christene is. Ek wonder of dit nie te doen het met die manier hoe ons na God kyk nie? Jy kan na God kyk as hierdie somber God wat vreugdeloos is en die heeltyd kwaad is. Aan die anderkant kan jy na God kyk as iemand wat vreugdevol is en die bron van alle blydskap is. Is God vir jou die mees vreugdevolste persoon in die heelal of is dit vir jou moeilik om in te dink?

Kan jy dink dat God ‘n vreugdevolle, dansende God is? Sefanja sê dat Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in Sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel! Een Engelse vertaling sê dat Hy in die rondte draai en in die lug opspring! As jy die rede kan vind hoekom God so bly is oor jou, dan kan jy ook soveel blyskap daarin vind. God is bly oor hoe Hy jou geskep het. Hy staan in verwondering oor jou en daar is ‘n vreugde wat in Hom opkom wanneer Hy na jou kyk want jy is Syne!

Ek sien God as hierdie borrelende vreugdevolle wese wat die bron van alle blydskap is. Ek dink God staan in vewondering oor Sy eie skepping elke dag. Ek dink elke dag as die son of die maan opkom, kyk Hy met diep vreugde na Sy skepping wat Hy so wonderlik gemaak het.

Ons Christene moet eintlik die mees vreugdevolste mense op aarde wees juis omdat die bron van vreugde binne in ons leef! Ongelukkig is ons geneig om ons eie vreugde uit te stel omdat ons dit koppel aan ‘n gebeurtenis of aan iets fisies. Ons dink dat as ons meer geld kry, gaan ons gelukkiger wees. Ons dink dat ons net getroud kan wees sal ons gelukkiger wees. Maar dis alles dinge wat net tydelike geluk bring. Dis nie ware geluk wat van binne in plaas van buite af kom nie. Dit sal jou dalk beter laat voel, maar dit sal jou nie noodwendig gelukkiger maak nie.
Navorsing het getoon dat daar drie goed is wat jou kan gelukkiger maak en as jy daarop fokus, kan dit jou geluk bevorder. Die eerste is jou verhouding met God, tweedens is vriende en derde is wanneer jy vir ander mense begin lewe.

Ek is oortuig daarvan dat vreugde net gebore word uit stilte. My lewe is opgedeel in twee dele – die een deel leef ek en die ander deel wag ek om te leef. Ek wag om klaar te maak met my graad, ek wag vir die vergadering om klaar te maak, ek wag vir die week om verby te gaan. . . Dis gewoonlik gedurende hierdie wag periode wat ons nie plek maak vir blydskap nie. Ons leef nie in die oomblik nie en ons mis uit op blydskap. Vir jou om weer bewus te raak van die lewe en die blydskap wat daarmee gepaardgaan, moet jy weer stil word. Jy moet weer stil raak voor die Here en tyd in Sy teenwoordigheid spandeer en net weer in kontak met jou bron kom.

Tweedens moet jy net weer tyd spandeer saam met die regte mense in jou lewe. Kom uit by die mense wat jou bou en jou weer energie en lus vir die lewe gee. Kom uit by die mense wat vir jou omgee en wat wil sien dat jy ‘n sukses van jou lewe maak. Ken jy sulke tipe mense? Dis net lekker om saam met hulle te wees! Hulle is vol vreugde en energie en as jy net ‘n rukkie in hul teenwoordigheid was, dan voel jy sommer ook beter.

Miskien moet jy ‘n vreugde-mentor kry – iemand by wie jy kan leer om meer vreugdevol te wees. Het jy al agtergekom dat mense wat vreugdevol is, is altyd dankbaar oor iets? Daar is altyd iets waaroor hulle dankbaar is wat meer gewig tel as die dinge waaroor hulle eerder ongelukkig oor is. Vreugde is ’n baie aansteeklike ding!

Laastens wil ek jou aanmoedig om die dissipline van feesvier aan te leer. Dis tyd wat jy neem om die lewe en die mense wat in jou lewe is te vier! In hierdie tyd maak jy weer kontak met die mense in jou lewe wat vir jou baie beteken en bou jy aan die verhoudings wat vreugde tot gevolg het. Dit laat jou besef dat elke goeie gawe wat jy ontvang het – of dit nou mense of dinge is – het jy van God ontvang. Vind die dinge wat jou weer laat besef watse groot gawe die lewe is! Miskien is dit kuier by vriende, miskien is dit om ‘n goeie boek te lees en miskien is dit om na jou gunsteling musiek te luister.

Wat daarmee saamgaan is die dissipline om iets van jouself te gee. Moeder Theresa het gesê dat as jy gevul is met vreugde, dan preek jy sonder om te preek. Is dit nie maar waaroor die hele Christelike wandel gaan nie? Om meer vreugdevol te wees om sodoende meer vreugde vir ander mense te bring? As dit jou fokus in die lewe is, dan loop my en jou beker oor van vreugde!
Mag jy iets ervaar van die vreugde wat net van God afkom. Mag jou lewensbeker oorstroom met Sy vreugde!

%d bloggers like this: