Skip to content

Beinvloed die volgende generasie

September 22, 2010

Beinvloed die volgende generasie – deur Gary Kieswetter

Beïndruk
Beïndrukte mense is tydelik verander, maar daar is nie ‘n permanente verandering in hulle nie. Hulle word beïndruk deur die krag van die persoonlikheid en die kennis van die persoon wat hulle imponeer.

Beïnvloed
Iemand wat diep getref is, is soos iemand wat ‘n tatoeëring ontvang het. Dit is so by hulle ‘ingeskerp’, dat dit nooit in alle ewigheid kan uitkom nie. Daar is ‘n groot verskil om iemand te beïndruk en om hom diep te tref. Ek het met God hieroor gepraat en Hom gevra: ‘Hoe lyk ‘n diep getrefde beeld?’ Toe herinner Hy my aan iets wat ek al dikwels op televisie op die natuurprogramme gesien het. ‘n Jong sebra, wat pasgebore is met honderde ander sebra’s om hom, word deur sy ma afgekeer van al die ander. Sy weerhou hom om enige van die ander te sien, sodat die kleintjie nie deur hulle beïnvloed word nie. Sy maak seker dat hy net haar strepe kan sien vir die eerste ruk. Het jy geweet dat elke sebra ‘n ander tipe identifikasie van ‘n streeppatroon het? Dit is presies soos ons as mense wat verskillende vingerafdrukke het. Omdat die kleintjie slegs blootgestel is aan die strepe van die ma op so ‘n kort afstand, word die indruk van haar patroon binne ‘n paar minute so ingeskerp in die kleintjie se oë en verstand dat hy nooit in sy hele lewe, ooit sal vergeet wie sy ma is nie. Al hardloop hulle vinnig van ‘n leeu af weg en die kleintjie moet skielik skarrel om te sien waar sy ma is, kan hy haar onmiddellik identifiseer. Dit is lewensbelangrik vir hom om te weet waar sy is, want sy bied vir hom beskerming teen gevaar. Daarom is dit so belangrik dat hy die ingeskerpte beeld van haar patroon sal hê!

Wat ouers nie moet doen nie
Ons as ouers het die voorreg om ‘n volgende generasie vir God op te wek, wat nie alleenlik deur die wêreld en die dubbele standaarde van die mense om hulle en hulle vriende beïnvloed word nie, maar deur ons, wat nouer met hulle in aanraking kom net soos die moeder sebra. Ons kan hulle beskerm deur ‘n goddelike pa en ‘n goddelike ma vir hulle te wees. Ons kan die beeld van Christus aan ons kinders voorhou. Dit is onvermydelik dat baie pa’s van hulle kinders verwag om iets te word wat hulle self nie kon wees nie. Baiekeer hou ouers iets vir hulle kinders voor, ‘n beroep of ‘n sekere standaard wat hulle moet bereik in sport of in akademie, en baiekeer is dit ongelukkig buite hulle bereik. Ouers wat self mislukkings gehad het, wil dikwels ‘n tweede keer hulle lewe lei deur hulle kinders, maar met ‘n gees van manipulasie. Somtyds is dit wat ons vir ons kinders voorhou, buite hulle bereik, maar ons voorbeeld is nooit buite die bereik van enige kind in ons huis nie.

Hoekom is die pa se voorbeeld so belangrik?

Môre is jou kind meer soos jy as wat hy vandag is! Dit is skrikwekkend!

Wat my seun in my huis sien, aanvaar hy as die norm. Net nie dit nie, elke klein seun word groot met die Godgegewe realiteit: ‘My pa is my held. Hy sal my nooit mislei nie. Hy het nie dubbele standaarde nie. Hy is nie ‘n huigelaar nie. Daar is niks vals omtrent my pa nie.’ ‘n Dogter soek dit weer in haar ma. God het bestem dat ons as ouers ‘n generasie so diep sal tref vir God dat al word hulle blootgestel aan die dinge van die wêreld, dit nooit sal kan uitvryf wat by hulle ingeskerp is nie.

Kom ons lees Psalm 78:1-4 ‘My volk, luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met ‘n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat Hy gedoen het.’ So wat ons moet oordra aan ons kinders is eerstens die roemryke dade van die Here, dan sy mag en dan die wonders wat Hy gedoen het. Die vaders hier sê dat hulle dit nie van hulle kinders sal weerhou of wegsteek nie.

Hoe kan ek as ‘n pa iets van my kinders verberg?

As ek my lewe leef met ‘n masker. ‘n Kind kan nooit die ware pa en ma sien, solank as wat hulle met maskers loop nie. Jy loop dalk met ‘n masker om jou verlede te verberg. Hou op om ‘n hoop te plaas in ‘n beter gister. Al jou hoop vir vandag, kan nie gister se gebeurtenisse beïnvloed nie. Jy kan nie geskommelde eiers ontskommel nie! In Engels klink dit net beter – ‘You can’t unscramble a scrambled egg’. Jy kan nie ‘n geroerde eier ontroer nie. Maak nie saak watter foute of mislukte pogings jy in jou verlede het nie, jy kan dit nie verander nie. Elke besluit en keuse wat jy uitgeoefen het, het jou lewe in ‘n sekere rigting gestuur. Dit wat gister en eergister met jou gebeur het, al het jy nagmerries daaroor, al het jy berou daaroor of al het jy met God vrede gemaak – daai geroerde eier sal altyd so bly. Wat gebeur het, het gebeur! Maar jy kan keer dat dit nie weer gebeur nie.

Ek praat met die Here hieroor, want wat maak ‘n mens met ‘n opgeskommelde verlede? Weet jy wat antwoord Hy my? Hy sê: ‘Maak ‘n omelet!’ God is skerp! Jy het foute gemaak, maar moenie dit weggooi nie. Jy het dalk ‘n fout gemaak met jou lewensmaat, maar moenie jou lewensmaat weggooi nie. Wie sê die volgende eier wat jy gaan kry, is nie vrot nie? Het jy al ‘n eier geknak en dit is vrot? Geskommeld is beter as vrot. Wanneer iets in jou verlede so deurmekaar is dat jy glad nie ‘n toekoms vir jou familie sien nie, hoef dit nie die einde van alles te beteken nie. Weet jy wat die wonderlike ding van ‘n omelet is? Jy kan iets binne-in sit en dit dan toemaak en wanneer jy dit eet kom die smaaklikheid nie van die eiers nie, maar van die vulsel!

Daar is party mense wat areas in hulle verlede het waar hulle nooit die waarheid van die leuen sal kan skei nie. Jy gaan dalk nooit ‘n antwoord kry op die vraag: ‘Maar hoekom het my geliefde my gelos nie?’ Gaan en vat daardie hele deurmekaarspul, sit ‘n vulsel daarin en word weer smaaklik, ter wille van almal om jou.

Kinders soek nie net die beste huis in die beste straat en die beste karre nie. Hulle geniet dit, maar wat hulle soek is die smaaklikheid van aanvaarding. Hulle wil voel hulle behoort. Dat hulle van ons huise kan sê: ‘Hier kan ek wees wie ek is’. Wat ‘n kind nodig het, is dat hy nie voor sy ouers hoef voor te gee wie hy nie is nie. In baie ouerhuise mag ‘n kind nie eens kind wees nie. ‘n Kind moet foute kan maak om volwasse te kan word, maar daar kom ‘n tyd dat sy lewe nie meer ‘n fout mag wees nie. Gun jou kinders om foute te maak. Dit is deel van hulle opvoeding.

‘Ons sal dit nie van ons kinders verberg nie.’ Met ander woorde, ons sal nie voorgee wie ons nie is nie. Ons sal nie net Sondae Christene wees sodat die kinders vir die res van die week wonder: ‘Wie op aarde woon nou in hierdie huis?’ nie. Ons sal nie vals wees nie. As daar iets is wat kinders in hulle ouers soek, is dit dat hulle konsekwent sal wees.

Hoekom is jou getuienis belangrik?

Die Here wil nie hê dat ons sy roemryke dade sal verberg van ons kinders nie. Die generasie wat uit Egipte uit gekom het, het onthou wat God vir hulle daar gedoen het. Hulle het vir hulle kinders, wat die volgende generasie was, daarvan vertel, so hulle het dit geweet deur hoorsê. Maar in die derde generasie het niemand meer geweet wat in Egipte gebeur het nie. In drie generasies word die God van die wonderwerke, ‘n misterie! Sy dade word nie eens meer beskou as geskiedenis nie, maar as ‘n feëverhaal.

So ons moet vir die volgende generasie vertel van die roemryke dade van die Here, maar hoe vertel ons dit as ons dit in die eerste plek nie beleef en ervaar nie? Dit is baie moeilik om ander aan te moedig om te bid as jy nie antwoorde op jou eie gebede kry nie. Jy kan slegs iets aan iemand oordra wat vir jou gewerk het. God is ‘n waarmaker van sy Woord. Gebed werk! Hoekom? God het dit geïnisieer.

Dan moet ons ons kinders vertel van God se mag. Dit is baie moeilik om vir kinders van die mag van God te vertel as hulle sien dat sonde en slegte gewoontes nog mag oor ons het! Waarop jy jou energie mors buite jou huwelik, veroorsaak dat jy die prop uittrek in jou eie gesin. Kinders is nie stupid nie, hulle sit twee en twee bymekaar en kom agter wanneer jy vals is. Derdens moet ons vir hulle vertel van die wonders wat God gedoen het. Het God al ‘n wonderwerk in jou huwelik of gesondheid gedoen? Hoekom is dit so dat ons alles van God wil hê, maar ons wil nie vir almal daarvan vertel nie? Weet jy hoekom? Ons is bang mense dink ons is dwepers of kwepers, sektes of insektes! Ons is bang as ons met ons kinders oor God praat, ons hulle sal afsit. Wat nog beter is, laat jou lewenswyse ‘n prediking van die Woord word en as dit nodig is, maak jou mond oop. Elke kind lees tussen die lyne. My seun het eendag na my toe gekom en vir my gesê: ‘As Dad van my verwag om eerlik en deurskynend te wees met Dad, wees dan ook dieselfde met my, want Dad is my voorbeeld’. Weet jy hoe moeilik is dit vir ‘n ouer om te erken dat hy ook foute kan maak?

Dikwels is al waaraan ons kinders blootgestel is, hoe ma en pa mekaar gas gee. Dan is daar ‘n ontploffing of ‘n kortsluiting in die huis en daar is woorde wat nie pas in die huis van ‘n Christen nie. Daar is dade en liggaamstaal en selfs kyke wat blindes laat skaam word, houdings wat gegooi word. Een van die belangrikste maniere om die volgende generasie te beïnvloed, is om vir hulle te wys hoe ons ‘n verkeerde ding regstel. Ma en pa stel dinge reg so teen twaalfuur, eenuur die oggend, maar die arme kinders sien niks nie. Die volgende oggend kom ma en pa by die trappe af en hulle lyk asof hulle engele is wat uit die hemel neerdaal en die kinders is verward. Hulle kan nie die kloutjie by die oor kry nie! Moenie net vir jou kinders die slegte dinge wys nie, wys hulle hoe jy opmaak. Verduidelik en sê: ‘Hierdie smile is omdat ons gesê het ons is jammer en vrede gemaak het’.

Wat sê die Woord?

Kom ons lees verder in Psalm 78:5 ‘Hy tog het ‘n getuienis opgerig in Jakob en ‘n wet gegee in Israel, wat Hy ons vaders beveel het (Wat het God die vaders beveel?) om dit aan hulle kinders bekend te maak’. Jy kan dit bekendmaak deur dit te sê, deur dit te skryf of deur dit te leef. Wat jy leef is nie wat jy lieg nie! Wie jy is, is wie jy is en om dit aan jou kinders bekend te maak, sodat… vers 6: ‘sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders’. Jy maak ‘n goddelike beginsel aan jou kinders bekend sodat hulle die volgende generasie kan beïnvloed.

God wil hê dat die volgende generasie sal weet wie Hy is. Wanneer God na my en my vrou kyk, kyk Hy na baie generasies verder. Hoekom? God is alsiende en alwetend en almagtig. Hy sê: ‘Pa, vertel jou kinders sodat jy die volgende generasie kan beïnvloed, sodat die kinders wat nog nie gebore is nie, dit kan weet!’ God sien generasies verder as net jy en jou kinders! Vir hom wat God vrees, is sy genade, barmhartigheid en goedertierenheid tot ‘n duisend generasies. Maak dit jou nie opgewonde om te weet dat jy in staat is om generasies wat nog nie eers ontstaan het nie, te beïnvloed? God sien baie verder as ons. Hy is versiende! Hy kan sien hoe ek en my vrou se lewens as goddelike ouers ons nageslag gaan beïnvloed. Maak ons nog foute? Verseker, maar baie minder as voorheen.

Hoekom wil God hê dat ons die volgende generasie van Hom moet vertel?

Vers 7-8 sê vir ons ‘en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, ‘n koppige en wederstrewige geslag, ‘n geslag met ‘n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie’. God wil nie hê dat ons kinders met dieselfde nukke sit as waarmee ons sukkel nie. Is dit nie snaaks hoe dikwels ons as ouers presies weet hoe ons kinders moet wees nie, maar ons wil dit self nie doen nie? God wil hê dat die volgende generasie op Hom sal vertrou. Hoe is dit moontlik? Hulle moet sien dat pa en ma op Hom vertrou wanneer daar moeilikheid kom.

God wil nie hê dat elke generasie net lateraal moet beweeg nie. Hy wil hê dat ons as ouers vir ons kinders ‘n platform sal skep wat dit vir hulle makliker sal maak om God te dien. Makliker as wat dit vir ons was. Dit is ons as ouers se voorreg om dit vir ons kinders makliker te maak om God te vertrou, want jy sê nie net vir hulle ‘Lees die Bybel’ nie, maar jy maak dit wat in die Bybel is, jou lewenswyse! Jy stuur nie net jou kind kamer toe om te bid nie, jy vat hom en leer hom hoe om te bid. Wys jou kinders hoe om die Here te vertrou! ‘Don’t tell them, show them!’

God sal die platform wat jy bereid is om vir jou nageslag te skep, gebruik om jou uit jou eie kleitrappery te kry. Soms gooi die ma modder na die pa, of die pa gooi modder na die ma en die kinders lyk sleg! Maar onthou net, hy wat modder gooi, verloor grond om op te staan. As kind van God, gooi jy nie modder rond in jou gesin nie, want jy is gebou op die rots Jesus Christus en daar is geen modder by Hom nie. As jy iets wil gooi in jou huisgesin, gooi vergifnis. Gooi ‘n tweede kans . Gooi waardering. Gooi ‘n seën, want dit wat jy gooi gaan terugkom!

Daar is ‘n gesegde wat sê: ‘Iemand regeer vanuit die graf’. So asof dood nie genoeg is nie! Nou as dit in die negatiewe kan werk, hoeveel te meer in die positiewe. Ek sê vir jou, wanneer jy eendag in die Here sterf en jy gaan na sy teenwoordigheid toe, kan jou voorbeeld wat jy by jou kinders ingeskerp het en jou vrees vir die Here vir hulle ‘n nalatenskap agterlaat wat die guns van God op hulle en hulle kinders kan laat rus.

Die nuwe vertaling sê dit net so goed in vers 19: ‘Ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is, sodat Ek vir Abraham kan doen wat Ek hom beloof het.’ Hoe is dit van toepassing op ons vandag? Kyk wat sê Galasiërs 3:29: ‘En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.’ God het Abraham uitverkies sodat hy sy kinders se kinders kan vertel sodat God se belofte aan hom nagekom kan word. Abraham is lankal dood! Maar as jy wat in die natuurlike nie van Abraham afkomstig is nie, Jesus aangeneem het as Saligmaker deur die wedergeboorte, is jy in dieselfde verbond met God as wat Abraham was. God wil aan jou die beloftes gee wat hy vir Abraham belowe het! Weet jy hoeveel duisende jare beoefen God dit al om sy beloftes na te kom? Dink jy nie Hy weet teen hierdie tyd al hoe nie? Hy weet hoe om jou te seën.

Maleagi 2:15‘Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat Hy wil hê dat daar ‘n nageslag moet wees, wat Hom eer. Beheers julle…’. God wil hê dat ons as ouers onsself sal beheer ter wille van ons nageslag, sodat hulle ‘n voorbeeld in ons kan hê, sodat hulle

God sal eer met hulle lewens en so weer ‘n voorbeeld vir hulle kinders kan wees.

Ek as pa kan nie my kinders beïnvloed nie, maar Jesus wat in my is, kan . Nou sê God as ons wat pa’s is, wat sleg is, weet hoe om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer sal Hy goeie dinge vir ons doen! Ek beoog nie om die beste pa vir my kinders te wees nie, maar ek beoog wel om toe te laat dat my Hemelse Vader deur my woordeskat, my gesindheid en my lewenswyse, hulle ten goede sal beïnvloed. Een van die beste dinge wat ek vir my kinders kan doen, is om hulle ma, my vrou, lief te hê, want dan sien my kinders God se natuur. As ma, wees gaande oor jou man. Ag hom hoog en prys hom voor jou kinders. Laat hulle hoor hoe jy goedpraat van hom.

Kyk wat sê Deutronomium 6:1-2: ‘Dit is die wet; die voorskrifte en die bepalings, wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lank kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy ‘n lang lewe hê.’ Sien jy dat elke keer wanneer God met ‘n man praat, Hy sy nageslag in sluit?

As God nou na jou kyk, sien Hy jou nageslag. God dra jou belange op sy hart. Hy dink verder as ons. Vers 3-7: ‘As jy luister, Israel , en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en heuning. Dit is wat die Here die God van jou voorvaders jou beloof het. Luister , Israel , die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.’ Let op, nie die Sondagskool-onderwyseres nie, nie die predikant nie, jy moet dit doen! Vers 8: ‘Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ‘n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.’

Kom ons kyk na ‘n praktiese voorbeeld in Handelinge 13:22. God praat hier van Saul wat koning was voor Dawid. ‘Nadat God hom van sy amp onthef het, het Hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê: ‘Ek het in Dawid seun van Isai ‘n man na my hart gevind’. Nou in Dawid se lewe was hy na aan ander dinge ook. Hy was na aan Betsie!(Batseba). Hy het gereël dat ‘n man doodgemaak word. Eenkeer het hy die weermag getel en God was kwaad vir hom daaroor, want hy het Hom nie meer vertrou nie. Toe sê God vir hom dat hy een van drie strawwe moet kies: drie jaar se hongersnood, drie maande se aanvalle deur sy vyande of drie dae se plaag onder die volk. Maar Dawid sê vir God: ‘Nee, kies U liewer.’ En God het drie dae se plaag gestuur. Dit wat die minste straf was vir die mense.

Dit is nou maar eenmaal so – ‘if you break the rules, you pay the price’. Probeer net van ‘n vier – verdieping gebou afspring en teen die wet van swaartekrag gaan. As jy die wet van die swaartekrag van die aarde breek, sal jy die prys daarvoor betaal! As jy die voorskrifte van God se Woord breek, sal jy die prys betaal. Dikwels breek jy die reël en jy herstel, maar jou kind is gebroke en word nooit herstel nie, maar ten spyte daarvan, is daar ‘n belofte van God in die Bybel wat sê dat Hy nooit ‘n geknakte riet sal breek nie. Prys Hom daarvoor!

‘Ek het in Dawid seun van Isai ‘n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer.’ Het Dawid foute gemaak? Natuurlik! ‘n Suksesvolle man is nie ‘n man wat nooit ‘n fout maak nie, maar hy staan op en probeer weer. ‘n Suksesvolle persoon is nie iemand wat nie val nie, maar hy bly nie lê nie. Hy staan weer op. Hy skud die stof van hom af. Hy eet nie stof nie! Kyk wat sê God verder van Dawid in vers 23: ‘Uit hierdie man se nageslag het God, volgens sy belofte, Jesus as Verlosser vir Israel laat voortkom.’ Dawid is in die voorgeslagte van Jesus! Weet jy wat hou ek van God? Hy het nooit Dawid se foute verberg of weggesteek nie. Selfs sy kinders se foute word nie versteek nie. Dink net aan Salomo. Wel, hulle sê hy was die wysste man op aarde, maar ek wonder daaroor. Hy het ‘n duisend vroue gehad! ‘n Duisend vroue beteken ‘n duisend skoonma’s! Dink net, elke aand fluister hy in sy vroutjie se oor: ‘Bokkie, ek wil net vir jou sê jy is een in ‘n duisend!’ Wel, hy het nie gejok nie.

En dan vers 36: ‘Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het.’ Wat ‘n stelling! Hoor net wat sê die Engelse Bybel: ‘For when David had served God’s purpose in his own generation, he fell asleep.’ Ons kan deur God se genade sy skeppingsdoel vir ons in ons generasie vervul.

Dalk dink jy: ‘Ja, maar dit is al te laat vir my. My lewe is vir so lank al verkeerd en my kinders is al groot.’ As jy jou sonde bely en jou foute aan die lig bring, sal God dit onder sy bloed sit en dan word dit nooit weer deur God genoem of onder die engele oor geskinder nie! Wat God vergewe het, is agter sy rug. Hy dink nooit weer daaraan nie. Hy gooi dit in die dieptes van die see. Hy verwyder dit so ver as wat die ooste van die weste is. Nie die noorde van die suide nie, want dit is vasgestelde pole – wat jy kan meet. Die ooste van die weste is ‘n sirkel daar is geen begin en geen einde nie! Dit is nooit te laat om oor te begin nie.

Mag God ons help sodat ons nie net sal reg lewe tot sy eer nie, maar ook die volgende generasie vir Hom sal beïnvloed. Dit is moontlik. Dan kan ons weet dat ons God se wil in ons leeftyf uitgevoer het!

yk wat sê 1 Petrus 2:9-10:‘Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.’

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: