Skip to content

Die ABC van God – deur Gary Kieswetter

September 22, 2010

Die ABC van God – deur Gary Kieswetter

Op ‘n tyd was daar ‘n familie met wie dit deur die jare voor die wind gegaan het. Hulle lewens was voortreflik in elke opsig, van hulle lewenswyse tot met hulle keuses en besluite. Elke besluit wat hulle geneem het, het in sukses geeïndig, dit was asof hulle met die spreekwoordelike goue lepel in hulle mond gebore was.

Die egpaar se huwelik was briljant en ‘n voorbeeld vir almal. Met hulle kinders het dit ook uitstekend gegaan. Hulle was toegewyde Christene en hulle het God met ‘n passie lief gehad.

Maar toe op ‘n dag, sonder enige waarskuwing, het die een ramp na die ander hulle begin tref. Hulle het naderhand gevoel dat niks op aarde hulle nog kon tref nie. As gelowiges het hulle dit na God geneem in gebed en op God se beloftes gestaan. Maar na ‘n ruk het hulle begin twyfel in hul denke en daar was ‘n onrustigheid in hul gees. Hierdie kinders van God het ontdek dat hulle meer vrae as antwoorde gehad het.

Die hemel wat eens vir hulle oop was, was soos ‘n koperkom waardeur niks kon kom nie.

Hulle het na God geroep, maar dit was asof hulle voor dooiemansdeur gestaan het. Al waarvan hul bewus was, was wat verkeerd gegaan het en wat als nog moontlik kon verkeerd gaan.

it is opmerklik dat wanneer party mense na God uitroep en op Sy Woord staan dit vir hulle voel asof Hy hulle net ignoreer. Daar is baie mense wat dit beleef en ervaar en dan begin hulle om God se karakter te bevraagteken. Wanneer hulle dan oor God praat is dit altyd in die konteks van gister.

Op ‘n dag, uit desperaatheid, besluit die ma van die gesin om gym toe gaan om van al die stress ontslae te raak. Sy begin toe met swem en omdat sy nie ‘n horlosie aangehad het nie, het sy gewonder hoe sy gaan telling hou van die lengtes wat sy swem. Sy besluit toe om met elke lengte God se karakter eienskappe op te noem.

Sy het, ten spyte van haar ervaring en belewenis, haarself begin herinner aan wie God is, wie Hy in Sy wese is. Sy het begin om die eerste lengte, wat sy A genoem het, te swem: God is Almagtig. Sy het vir haarself gesê: “Maak nie saak wat ek deurgaan nie, dit is ondergeskik aan Sy heerskappy. God is Almagtig en Hy is my God. Hy is die een wat gesê het dat Hy God is en naas Hom is daar geen ander gode nie. Hy het die heelal deursoek en gevind daar is niemand soos Hy nie”.

Nadat sy die eerste lengte afgehandel het, het sy vir haarself gesê: “Tot Hom, Jesus Christus, wat daartoe in staat is om oneindig meer te doen as dit waarvoor ons vra of ons kan voorstel deur Sy krag wat in ons werk.” Daar besef sy toe dat God se krag in haar is.

Dit is makliker om tot God te bid en op op Sy Woord te staan as jy jouself gedurig aan Sy karakter eienskappe herinner. God twyfel nie oor wie Hy is nie, Hy is nie onseker in Sy vasbeslotenheid om goed vir jou te wees nie. Maar ons vergeet somtyds weens omstandighede en rampe wat ons tref wie God is. Ons vergeet dat Hy konstant is, dat Hy gister en vandag en tot in ewigheid toe dieselfde is.

God kan nie nie God wees nie. God raak nie minder God as ek nie meer in Hom vertrou nie. Wanneer my gesindheid teenoor Hom verander word God ook nie ewe skielik meer of minder God as wat Hy alreeds is nie. God is en bly God. Al is daar ‘n wisselvalligheid in my toenadering tot Hom en al is daar ‘n verandering in my gesindheid teenoor Hom, bly God, God in Sy uniekheid en in Sy persoonlikheid en in Sy wese. Al vertrou ek Hom nie, is Hy nog steeds betroubaar.

Onthou jy daardie klein ABC-boublokkies wat jy gehad het toe jy klein was? Net God kan wanneer jy twyfel, die letters wat jy negatief wil aanwend vat en ‘n ongelooflike opbouende en verkwikkende betekenis daaraan gee.

Wetenskaplikes sê dat die sterre groter is as die aarde. God kan die sterre tussen Sy twee vingerpunte vat en dit in die wentelbaan plaas en sê: “Julle sal funksioneer volgens julle skeppingsdoel en julle sal my nie teëwerk nie”. God, wat groter as die omvang van die aarde is, is daartoe in staat om jou omstandighede ten goede te verander. Dink jy nie Hy is in staat om dit wat vir jou so groot en oorweldigend is, met Sy vingerpunte te vat en net so uit jou lewe uit te neem nie?

As God se vingerpunte so groot is dat dit ‘n ster in sy wentelbaan kan plaas, dink net hoe groot moet die res van Sy lyf wees. Daarom hoef ons nie as ons in God begin twyfel te wonder of Hy nog in ons belangstel nie. Jesus Christus, die Seun van God, deursoek en deurkruis die aarde na diegene wat hulle harte aan Hom toegewy het.

Om terug te kom na die gesin toe. Toe die vrou die tweede lengte begin swem sê sy: ”B – God is die Begin. Hy wil ‘n nuwe begin in my lewe en in my huwelik maak. Hy is die God wat my wil seën. Nie omdat ek dit verdien nie, maar omdat Hy Homself nie kan keer nie”.

Almal soek na ‘n tweede kans of ‘n nuwe begin na ‘n tragedie. Somtyds wag God dat ek en jy op die einde van onsself kom voordat Hy weer ‘n nuwe begin in ons lewens maak.

Verder sê die vrou: “Die Here sal my seën en my behoed. Hy sal Sy aangesig oor my laat skyn en Hy sal my genadig wees. Hy sal Sy aangesig oor my verhef en aan my vrede gee. Ek is nou eenmaal die geseënde van die Here. God sal my seën en Hy sal my beskerm, Hy sal tot my redding verskyn! My gebede sal verhoor word en Hy sal aan my vrede gee, en so moet ek Sy seën ook op ander mense plaas.”

As elke man die Here se seën so op sy vrou en kinders kan uitspreek! Onthou dat woorde nie beperk kan word nie, dit is ewig, want woorde is die boublokke van die heelal. Jy kan in jou lewe bou deur die ABC van God te gebruik.

By die derde lengte kom sy by C en sê: “God is caring”.

1 Peter 5:7: Cast all your cares, cast all your anxieties, cast everything you worry about, cast it upon the Lord for He cares about you.

In Afrikaans is die woord in C (Christus). God het niks om vir my en jou te gee behalwe wat in Sy Seun is nie. As Christus vir my is, wie kan teen my wees? Christus in my is die hoop van heerlikheid.

Teen die vierdie lengte, D, sê die vrou: “God is my deliverer”, en sy begin haarself herinner aan Psalm 40:6 en Jeremia 29:11 : “Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan my. Daar is niemand soos U nie, ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem. Wanneer ek deur ‘n moeilike tyd gaan, dink U altyd aan my. U weet watter gedagtes U aangaande my koester. Gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie, gedagtes van vrede en nie onheil nie, sodat ek ‘n hoopvolle toekoms mag hê”.

Die vrou het besef dat God in staat daartoe is om haar te verlos want He is the great deliverer. God is ook jou Verlosser! Hy maak jou los van dit wat jou vashou. As God jou verlos sny Hy jou los van alles. Dink aan Sadrag, Mesag en Abednego voordat hulle in die vuur gegooi is. Kan jy jou vereenselwig met daardie drie? Onthou jy hoe Nebukadnezer vir hulle gevra het: “En wie is julle God? En is Hy in staat om julle te verlos uit my hand en uit hierdie vurige omstandighede uit?” Onthou wat hulle hom geantwoord het?: “Ons God is in staat om ons te verlos uit sy hand. Hy laat alles ten goede gebeur vir diegene wat Hom liefhet”.

Die drie mans het uit hulle omstandighede ontsnap. Die koning merk ‘n vierde persoon, wat soos die Seun van God lyk, by sy gevangenes in die vuur en laat haal hulle uit die vuur. Jesus sê in Openbaring 19:11 dat Hy in die vuur bly, want Sy naam is getrou en waaragtig. God is in jou vurige omstandigheid nog voordat jy daarin beland het.

Teen die vyfde lengte kom sy by E: “God is my example”.

God sal nooit iets van jou eis, nooit iets van jou verwag as Hy dit nie self vooraf gedoen het nie. As God jou ‘n bevel gee is jy in staat om dit te doen, want Hy het vooraf gegaan en dit binne jou bereik gemaak.

1 Petrus 2:21 sê dat Jesus vir ons voetspore agtergelaat het as ‘n voorbeeld sodat ons daarin kan volg. Het jy al ooit op ‘n strand gehardloop en probeer om presies in die spore voor jou in die sand te trap? In die toekoms van onsekerheid, lê God se voetspore alreeds daar. Geen wind van omstandighede of tyd sal ooit Sy voetspore kan uitvee nie. Sy voetspore lê daar vir alle ewigheid sodat ons in Sy voetspore kan volg. Christus in jou maak dit moontlik. As jy in Hom is en Hy in jou is, is dit baie maklik om in Sy voetspore te volg.

Teen die sesde lengte (F), sê sy: “God is faithful. Al lyk dit asof U ontrou is en al probeer die die duiwel U ‘n leuenaar in my oë maak, weet ek U het my belowe dat U getrou is tot in die duisendste geslag.”

Wanneer ons vir lang tye bid sonder enige resultate begin ons twyfel. As die duiwel dit nie kan regkry om jou te laat fout vind met God nie, gaan hy probeer om jou skuldig te laat voel oor sondes wat alreeds verby is. God is te goed om iets slegs in jou lewe toe te laat en Hy is te goed om jou alleen te laat. Hy is nader aan jou as aan jou skaduwee.

As die son twaalfuur oor jou skyn en jy sien nie jou skaduwee nie, is dit omdat jy daarin staan. Jou skaduwee is nie weg nie, jy kan dit net nie sien nie. As jy nie meer die teenwoordigheid van God in jou lewe ervaar nie, staan jy in Sy getrouheid. Know therefore that Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to a thousand of generations to those who love Him.

Toe sy by die sewende lengte (G) kom sê sy: “God is goed. Al ervaar ek nie tans sy goedheid nie, al beleef ek dit nie, bly Hy goed. Psalm 73 sê dat God goed is vir Israel, Hy is baie goed vir die wat rein van hart is. Tog het ek daarin begin twyfel en het ek het byna koers verloor. Psalm 25 :8 sê dat die Here goed en regverdig is, dat Hy self vir sondaars die pad aanwys, Hy laat sy reën op die goed en die sleg val. As God goed is vir die sondaars, hoeveel te meer sal Hy nie goed wees vir my wat aan hom behoort en wat ‘n mede-erfgenaam aan Sy rykdom is nie”.

As God Jesus Christus vir ons gee, hoeveel te meer sal Hy nie alles wat goed is vir my en jou gee nie?

Psalm 31:20 sê: O, hoe groot is U goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees en U liefhet? Wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil?

God het vir jou goedheid weggelê vir die dag wat rampe en teenspoed jou tref. Hy het reeds goedheid vir jou gaan weglê en stoor. Die Nuwe Vertaling sê: Hoe groot is U goedheid! Dit is altyd daar vir diegene wat U dien.

By lengte H sê die vrou: “God is my hope and my helper”.

1 Timoteus 1:1 sê Jesus Christus is ons hoop. Ons hoop is nie in ‘n kerk of in ‘n stelsel nie. Ons hoop is in God wat vlees geword het en in Jesus Christus die Seun van God. Ons hoop is in ‘n Persoon, ‘n Persoon wat lewe. Daar is niks in ons God wat nie hoop is nie. Toe Hy Lazarus roep moes Hy Hom beperk, en het Lazarus by die naam geroep. As Hy net gesê het “Kom uit!” sou al die dooies uitgekom het.

Daarom as God lewe in jou spreek bring Hy hoop in hopeloosheid. Maar herinner jouself dat die God wat jy dien Hoop is. Hy het nie hoop nie, Hy besit nie hoop nie, Hy is Hoop. Sy hoop kan nooit verminder nie en Hy is nooit terughoudend nie. Nie een goeie ding sal Hy weerhou van die wat Hom liefhet nie.

Hebreërs 13 sê dat jy jouself daaraan moet herinner dat God se hand nie te kort is om te red nie. Jy kan nooit buite die greep van God val nie, jy is altyd binne Sy bereik. Onthou jy toe Jesus Sy hand na Petrus uitgesteek het hy op die water geloop het?

In die Griekse vertaling sê dit: His hand went out and out and …out and found Peter and picked him up. Sy hand kan ver reik en ver uitsteek. Hebreërs 13 sê dat jy jouself moet herinner aan God se karakter.

Die Here is my helper en ek sal niks vrees nie want wat kan ‘n mens aan my doen? Ek kan met durf en waagmoed uitroep: “Die Here is my helper”!

Wanneer jy nie kan verstaan waarom God sekere dinge in jou lewe toelaat nie, vertrou Hom want Hy weet wat Hy doen.

Psalm 46:2 sê: God is vir my ‘n toevlug en my sterkte.

Paulus het tydens die storm baie dinge oorboord gegooi en in die storms van jou lewe gooi jy partykeer jou geloof oorboord. ‘n Engel het aan Paulus verskyn en vir hom gesê dat hy nie bekommerd moet wees nie.

‘n Storm maak God net meer aanloklik, sigbaar en ook bereikbaar. Onthou jy toe Jesus en Sy dissipels op die see was tydens die storm? Jesus hanteer ‘n storm in Sy slaap. Die dissipels het Hom kom wakker gemaak en gevra of Hy nie meer vir hulle omgee nie. Hy praat met die storm en die see en al wat Hy sê is “stil”. En alles word doodstil. Die dissipels is in verwondering oor wie Hy is. Partykeer ken ons nie eers die God na wie ons uitroep nie. Selfs die wind en die branders het God se stem herken as hul Skepper. As God praat hang dit nie van jou geloof af nie. Dit word stil want die Meester het gepraat. Ons praat te veel in ‘n storm – laat Hom praat.
Om terug te kom na die vrou toe. Toe sy by die negende lengte (I) kom sê sy: “Nothing is impossible with you.”

In Lukas 37 sê die engel vir die maagd dat sy ‘n baba gaan hê want by God is niks onmoontlik nie. Die Griekse vertaling sê: No word from God is ever void of fulfilment. As God praat is Hy in staat om Sy woord na te kom.

Die volgende lengte was J en sy sê: “God is just. Hy is my blydskap”. Johannes 15:11 sê dat God Sy blydskap vir my gee want die blydskap van die Here is tot my beskikking.

Dink ‘n bietjie… Wat het Jesus aan die kruis gehou? Vreugde. God het vir Jesus Sy toekomstige bruid gewys voordat Hy aan die kruis gestef het. Dit was Sy bruid se vreugde wat Jesus gehelp het om die kruisiging te verdrae. Jesus sê dat Hy Sy blydskap vir ons gee sodat ons blydskap volkome sal word. Blydskap wat niemand van ons kan wegvat nie.

Toe sy by K kom sê die vrou: “The Lord is my keeper.” Psalm 42 sê dat ek nie in vertwyfeling moet wees en so moet kerm nie. Ek moet op God vertrou en ek moet weer in Hom ‘n loflied sing. Hy is my helper. Uit my vertwyfeling roep ek na Hom en Hy sal my help”.

By L sê sy: “The Lord is my Light. Psalm 119:5 sê dat U woord ‘n lig is vir my pad en ‘n lamp aan my voete. Daar is donker tonnels maar daar is lig rondom my. Soos ek in gehoorsaamheid en in die beginsels van God wandel word die tonnel al hoe ligter.”

Psalm 27:1 Die Here is my lig, Hy is my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is my toevlug vir my lewe. Jesus het gesê dat Hy gekom het dat ons lewe mag hê en in dit oorvloed. Hy spreek lewe oor ons en nie dood nie.

By die letter M sê die vrou: “God is merciful”.

Eksodus 34:6 En toe die Here by hom verbygaan sit God hom in ‘n rots sodat Moses net die agterkant van Hom kan sien en Moses het neergeval en God aanbid.

Ons hoef nie meer net die agterkant van God te sien nie, ons kan Hom nou vol in die oë kyk. Ons kan Hom van aangesig tot aangesig aanskou, want die sluier is weg. Jesus het na die kruis geloop sodat ons in die troonkamer van God kan inloop.

Klaagliedere sê: Ek het gedink dit is klaar met my en die hoop in die Here. My gedagte aan my ellende is gal en gif in my. Maar dit sal ek ter harte neem en ek sal om hierdie rede bly hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan Sy ontferming nie, dit is nuut elke more. Sy trou is groot.

Ek sê vir myself die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. Die Here is goed vir die wat op Hom bly hoop, vir die mens wat na Sy wil bly vra.

Dit is tyd dat jy met jouself praat aangaande die karaktereienskappe van God. Satan verloor sy houvas op die gelowige wat hom/haarself gedurig herinner aan wie die God is wie hy/sy dien. Ken God se kern, karakter, persoonlikheid en vermoë.

Toe die vrou by N kom sê sy: “God willl fulfill al my needs according to His riches (Fillipense 4:19)”.

By O sê sy “God is my overcomer.”

Jesus het gesê dat ons in hierdie wêreld vervolg sal word en sal swaarkry, maar Hy het hierdie wêreld reeds oorwin. Daarom is ons meer as oorwinnaars in Christus. Beskerm jou geloof want Jesus is die Leidsman en die Voleinder van jou geloof.

By P sê sy “The Lord is my Peace (Ephesians 2:14)”.

Jesus Christus is ons vrede! Hy is die Vredevors. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal ons harte en ons denke in Christus bewaar. As daar verwarring in jou denke is, sê jy vir jou gees: “Wees stil en weet God is God.” Verstaan God se stilte en jy sal Sy stem kan hoor. Isaiah 30:15: In repentance and quietness is your salvation.

Soos wat sy geswem het het sy die volgende gesê:

“R – God is my refuge, God is my rock.
S – God is my shepherd, my saviour.
T – The Lord is my teacher.
U – The Lord is upright.
V – The Lord is my victor , he is my vine.
W – God is my wisdom. 1 Korintiërs 1:30: God het my tot Christus gemaak, deur Sy wysheid in my.”

By X sê die vrou: “I’m excellent in everything I do, there is a spirit of excellance about Him.”

Hy is ook die exit uit ons probleme. Jesus is ‘n deur om vir jou uitkoms te gee. Jesus verskyn aan die dissipels en Hy het deur die mure beweeg. Wanneer jy Jesus in jou lewe toelaat, word Hy vir jou die deur na Sy Vader.

Die Y staan vir: 2 Corinthians: 20: “Al my promises are yes in God”. Vir elkeen van ons probleem het God reeds ‘n belofte gereed. Voor jy die belofte aanvaar, aanvaar Hom wat die beloftes maak.

Eindelik het die vrou by Z gekom. Z verwys na die Alfa en die Omega. Wat God begin het, maak Hy klaar. Hy is ‘n volledige God.

Advertisements
2 Comments leave one →
  1. Sunet van Dyk permalink
    February 8, 2012 2:30 pm

    I want to contact or receive an e-mail address in order to order cd’s and dvds
    Please assist me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: