Skip to content

Beginsels van Integriteit

October 20, 2010

Integriteit is ‘n onderwerp wat amper nooit meer aangeraak word nie. Dis nie soseer wat ons vir God doen wat saak maak nie, maar wie ons is. God wil hê ons moet Christusgelykvormig word. God stel meer belang in jou goddelike karakter as in seëninge en jou reputasie!

Integriteit is eerlikheid, deursigtigheid en geregtigheid. Integriteit is om te weet wát die regte ding is om te doen en dit te doen. Kom ons maak dit prakties. Jy koop iets by ‘n winkel en hulle gee jou te veel kleingeld. Jy sien hoe dit gebeur. Bly jy stil, loop weg en is tog te dankbaar oor die gelukkie wat jou getref het? Of gee jy die geld terug? Integriteit is wanneer jou goddelike karakter na vore kom selfs daar waar niemand jou sien nie.

Die woordeboekverklaring vir “integriteit” is “regskapenheid.” Wat beteken regskapenheid? Dit beteken dat ons reg geskape is na die beeld van God. Jy is ʼn refleksie van wie God is. Ons het ‘n gesegde wat sê, aartjie na sy vaartjie. As jy integriteit het, is jy ‘n regskeppende persoon wat doen wat reg is. Daar is ‘n verskil om te doen wat veilig is en wat reg is. Integriteit beteken dat jy jou woord gee en dit hou. ʼn Man se woord is ʼn man se eer.

Daar is sekere waardes en standaarde wat so met die jare verlaag het en selfs verdwyn het. Party van ons dink dat integriteit in die oudedoos hoort en moet nooit weer uitgehaal word nie! Integriteit beteken ook “volledigheid.” Wanneer jy iemand van integriteit is, dan is daar ʼn volmaaktheid aan jou. Met ander woorde, daar is nie ʼn goeie karaktereienskap wat in jou ontbreek nie.

Is dit nie so dat leë blikke die meeste geraas maak nie? Mense wat vol integriteit is, is vol van God se karakter en Sy Woord; hulle maak nie geraas nie! Die derde sinoniem vir integriteit is “ongeskondenheid.” Wanneer ʼn jong meisie ongeskonde is, dan beteken dit dat sy nog ʼn maagd is en dat sy nog heel en rein is. Mense van integriteit se taalgebruik is ook rein, heel en deurskynend.

Dawid het God volkome vertrou om altyd met hom te wees as hy gaan veg het. Hy was nie gepla of sy manskappe baie of min was nie omdat hy geweet het dat God met hom is. Hy het geweet dat as God met hom is dan kan niemand teen hom wees nie. Maar, op ‘n dag het Dawid se vertroue in God vervaag en het hy die aantal manne in Israel se weermag gaan tel. Die profeet het na hom toe gegaan en vir hom gesê: “Jy het ʼn verkeerde ding in God se oë gedoen, want nou stel jy jou vertroue in die vlees. Jy vertrou nou op mense en nie op God nie.” Dawid se handeling het God se vyand rede gegee om God te laster en Sy naam te beswadder. Dawid se ongehoorsaamheid en sonde het God se naam deur die modder gesleep. As jy iemand met integriteit is, dan is daar geen skandaal in jou lewe wat God in ʼn slegte lig plaas nie.

Integriteit beteken ook onkreukbaarheid! Dit beteken eenvoudig dat jou karakter nie vou onder druk nie. Hoeveel mense kies nie die maklikste uitgang om hulle eie bas te red nie?! God wil hê dat Sy kinders onkreukbaar sal wees! As jou klere te lank op ʼn bondel gelê het dan kreukel dit. Daar kom voue in waar daar nie veronderstel is om enige te wees nie. As jy onkreukelbaar is, dan is daar geen voue of grys-areas in jou karakter, dade of menslikheid nie. Ons karakter moenie kreukel as die druk te groot word nie. Sal dit nie wonderlik wees as alle besigheidsmanne en regeringsamptenare so kon wees nie?

Sommige Christen-besigheidsmanne het ʼn slegte reputasie wat niks anders as ʼn klad op God se naam is nie. ʼn Christen-besigheidsman is veronderstel om soos ʼn paal bo water te staan as dit by eerlikheid en integriteit kom. Daar moet geen voue in ʼn Christen se reputasie wees nie. Eerbaarheid is nog ʼn karaktereienskap wat sterk by Christene moet voorkom. Dit voel amper vandag of daar nie meer eerbare mense op hierdie aarde is nie. Jy hoef net TV te kyk om dit agter te kom!

Nog ‘n pragtige Afrikaanse woord vir integriteit is “onaantasbaarheid.” Dit beteken dat jou karakter nie skade kan ly nie. Hulle praat in die sakewêreld van warm-geld, geld wat onderdeur die tafel gestoot word. Ek wil hê dat jy mooi moet verstaan dat geld nie sleg is nie, geld is neutraal. Dis die hande waarin die geld beland wat dit aantas. As ʼn skelm aan geld vat, word dit skelmgeld; as ʼn eerbare man aan geld vat dan is dit eerbare-geld.

Die volgende woord vir integriteit is “onomkoopbaarheid.” As jy ʼn sakeman met integriteit is, kan jy nie omgekoop word nie. Daar is ‘n gesegde wat sê dat elke mens sy prys het. ‘n Christen het nie ʼn prys nie, want ons is reeds duurgekoop met die bloed van die Lam. As jy omgekoop kan word, dan verlaag jy jou eie waarde.

As jy integriteit het beteken dit ook dat jy nie gekoop kan word nie. Die beginsels van integriteit is van toepassing op ons as die Bruid van Christus en op die individu. As jy beginselvas is, dan is jy standvastig; niks sal jou kan omverwerp nie!

Een van my gunsteling woordeboekbetekenis vir integriteit is “deugsaamheid.” Dit beteken dat jy substance het. Dit laat my dink aan die meisie wat haar kêrel aan haar oupa gaan voorstel het. Die oupa het die seun se hand geskud en nie ‘n woord gesê nie. Nadat hy weg is, het die oupa vir haar gesê: “Daardie perd kom nie weer in hierdie huis nie. Ek kan sommer aan sy handdruk agterkom dat hy nie deugsaam is nie.” Dis verstommend hoe die ouer geslag iemand met een handdruk akkuraat kan opsom. Hoe ‘n jongmens ‘n oumens behandel sê baie van hul karakter. Ons moet teruggaan na wat vir ons as volk in die verlede gewerk het, ‘n goeie kultuur, ‘n goeie opvoeding en deugsaamheid.

Die laaste betekenis van integriteit is “suiwerheid”. Suiwerheid insinueer dat ʼn persoon se motiewe suiwer is en dat hy nie een of ander versteekte agenda het nie. Integriteit is die onderhou van goddelike waardes en beginsels. Morele standaarde is iets wat lank reeds in die algemene Suid-Afrikaner verval het. Almal doen wat hulle wil, waar hulle wil en wanneer hulle wil. Wat reg was, is reg en sal altyd reg bly. Persoonlik hou ek van iemand met maniere, ek dink almal van ons doen!

Elke land is net so sterk soos wat sy individuele families is. As dissipline uit ʼn skool of uit ʼn gesin weggelaat word, dan is daar chaos. Elkeen het nie net sy eie reg nie, jy het die reg om onderdanig te wees aan die beginsels van God se Woord. Wat reg is, is reg en wat verkeerd is, is verkeerd. Die doel van die lewe is om jou karakter te bou deur die waarheid. Jy bou nie karakter deur jou op te hou met onderduimshede of bedrog nie. Waarheid is die boublokke van karakter.

Integriteit lê God na aan die hart omdat Hy daardeur in ons lewens openbaar word. Kom ons lees gou Genesis 20:1 –  En Abraham het daarvandaan weggetrek na die Suidland en gaan woon tussen Kades en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef. En Abraham het van Sara, sy vrou, gesê: Sy is my suster. Toe laat Abiméleg, die koning van Gerar, Sara haal. Maar God het in die nag by Abiméleg gekom in ʼn droom en vir hom gesê: Kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is ʼn getroude vrou.

Hoekom het Abraham vir Abiméleg gesê dat Sara sy suster is? Hy het versuim om sy integriteit te behou. Wanneer jy integriteit het, dan vertrou jy God onvoorwaardelik. Maar, as jou integriteit by die deur uitstap dan moet jy begin plannetjies maak, slimwees en agteraf konkel. Abraham het opgehou om te doen wat reg is en het begin doen wat veilig is. ʼn Christen moet nooit die verkeerde ding doen omdat dit veilig is nie.

Ons lees verder in Genesis 20:4 – Maar Abiméleg het nog nie naby haar gekom nie; daarom het hy gevra: Here, sal U ook ʼn regverdige nasie ombring? Het hy my nie self gesê nie: Sy is my suster? En sy het self ook gesê: Hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen.

Daarop antwoord God hom in die droom: Ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het, en Ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen My te sondig nie. Daarom het Ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie. Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is ʼn profeet; en hy sal vir jou bid, dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan jou behoort.

Die oomblik toe Abraham sy vrou as sy suster voorstel, het hy alle seggenskap oor haar verloor. God het reguit met Abiméleg in ʼn droom gepraat en hom gewaarsku oor die ware identiteit van Sara. God kom besoek ons baiekeer in ons slaap omdat ons te veel met Hom argumenteer as Hy met ons praat terwyl ons wakker is! God wag partykeer totdat ons slaap sodat Hy verby ons verstand kan praat en ons direk in ons gees kan aanspreek.

Abiméleg het Sara vir hom geneem sonder enige slegte bedoelings. Sy bedoelings was eerbaar gewees en hy het haar met ʼn skoon gewete vir hom geneem. God het Abiméleg gewaarsku en vir hom gesê dat hy so goed soos dood is as hy enigsins aan Sara gaan raak.
God is onsettend ernstig as dit by integriteit kom. Die feit dat Abiméleg nie aan Sara geraak het nie, was omdat God hom sonder sy wete weerhou het. Integriteit gee God die kans om jou te weerhou van sonde. Dit was nie Abiméleg se rein hande of skoon gewete wat hom gekeer het om seksuele omgang met Sara te hê nie, maar God se genade.

Is dit nie snaaks dat Abraham die verbondsman is en die een wat besny is en die belofte van God ontvang het nie? Abraham was die een vir wie God gesê het: “Ek sal jou en jou nageslag seën sodat volke en nasies uit jou sal kom. Ek sal jou nageslag maak soos die sand van die see en die sterre van die hemel.” Die Bybel sê dat Abraham die vader is van almal wat glo. Hier is Abiméleg, ‘n onbesnyde man, met meer integriteit as die man met wie God ʼn verbond gesluit het. Dit is skandelik dat ʼn ongelowige man die man van God moes berispe en op sy plek sit. Dat die ongelowig man die vader van geloof ʼn ding of twee van integriteit  moes leer!

As ʼn Christen se skelmstreke deur ongelowiges uitgevang word, is dit ʼn klad op God se naam! Die wêreld, wat nie eers hul voet in die kerk sit of ʼn Bybel oopslaan nie, is nie veronderstel om ons Christene se karakter te berispe nie. Abraham het eerstens sy integriteit laat vaar toe hy besluit om te lieg.  Hy het gelieg omdat sy vertrou nie meer in God was nie.

Wat vir my so hartseer is, is die feit dat daar baie ander gelowe daarbuite is wat nie glo dat Jesus die Seun van God is nie, wat nie glo dat God die Skepper van die heelal is nie, maar wat honderd keer meer integriteit as ons Christene het. Dit hoort nie so nie! Ons soek herlewing, ons soek vernuwing en God soek karakter. God se salwing sal kom op goddelike mense wat in opregtheid voor Hom wandel.
Wat vir my opvallend is, is dat Abraham se integriteit verdwyn het toe hy besluit het om eerder te doen wat veilig is as om te doen wat reg is. Die grootste toets van integriteit kom wanneer jy die geleentheid het om te lieg om jou eie bas te red.  Integriteit beteken dat jy die keuse maak om die waarheid te praat al moet jy daarvoor boet. Jou integriteit word ten toon gestel deur die keuses wat jy maak. Hoeveel weeg jou integriteit? Het Daniël nie vir die koning gesê: “jy is geweeg en te lig gevind,” nie? As God ons Christene sou weeg, sou ons dalk te lig gevind word?

Hoeveel weeg jou integriteit en jou karakter? Jou kerkbywoning en donasies aan die kerk is nie nou hier ter sprake nie. God se weegskaal is nooit verkeerd nie. Abraham het amper meer verloor as net sy getuienis, hy het amper vir Sara verloor! As hy vir Sara verloor het, dan sou daar nooit ʼn Isak gewees het nie. As daar nie ʼn Isak was nie, dan was daar nie ‘n Jakob of ‘n Josef en ook nie ‘n Jesus nie. Wanneer jy jou integriteit verloor dan verloor jy die vervulling van God se beloftes in jou lewe.

Moenie dat leuens deel van jou daaglikse gewoontes word nie. Is dit nie so dat  ouers se gewoontes aan hul kinders oorgedra word nie? Jy kan vir jou kinders leer om nie te lieg nie, maar as hulle hoor hoe jy oor die foon lieg dan beteken jou mooipraatjies vir hulle niks nie. Is dit nie snaaks dat ons dinge van ons kinders verwag wat ons nie bereid is om self te doen nie? Dis hoekom baie kinders hul ouers in die gesig vat en sê: “Moenie vir my sê ek mag nie drink nie, jy doen dit dan self”. As party ouers hoor wat hul kinders van hulle by hul vriende sê, sal hulle hul morsdood skrik! Jou kinders kan jou nie respekteer as jy iets van hulle eis sonder om self die voorbeeld te stel nie. Ons kinders raak rebels omdat ons as ouers nie integriteit het nie.

Ons beroof ons kinders van hul toekoms deur nie met integriteit op te tree nie. “Engelsman, waar in die Bybel is daar ʼn voorbeeld van dit?” Wel lees Genesis 26:7 – Die mense daar het oor sy vrou begin uitvra, en hy het gesê: “Dit is my suster.” Hy was bang om te sê dis sy vrou, want dan sou hulle hom dalk doodmaak oor Rebekka wat ‘n baie mooi vrou was. Toe hy ‘n lang ruk daar gebly het, het koning Abimelek van die Filistyne op ‘n keer deur die venster gesien hoe Isak sy vrou Rebekka liefkoos. Abimelek het hom laat kom en vir hom gesê: “Maar sy is dan jou vrou! Hoekom het jy gesê sy is jou suster?” Isak het geantwoord: “Ek het gedink ek kan dalk doodgemaak word oor haar”. Daarop sê Abimelek: “Wat het jy ons aangedoen! Hoe maklik kon een van die mans met jou vrou gemeenskap gehad het, en dan was jy die oorsaak dat ons sonde gedoen het.”

Isak het wraggies dieselfde fout as sy pa gemaak! Isak sou dit nooit gesê het as hy dit nie by sy pa geleer het nie. Wat jy in die huis praat, leef jou kinders buite die huis! Abiméleg het hulle uitgevang waar Isak besig was om Rebekka te liefkoos! Abiméleg het vir Isak ingeroep en hom gekonfronteer met die feit dat Rebekka sy vrou is. Abiméleg was die joos in en het vir Isak gevra: “Hoekom het jy gesê dis jou suster as dit eintlik jou vrou is? Hoekom het jy my in ʼn gevaarlike posisie geplaas deur te lieg?” Weet jy wat het Isak hom geantwoord? “Ek het gedink. . .” Mense met integriteit hoef nie eers te dink voor hulle optree nie. Hulle weet wat die regte ding is om te doen.

Jou karakter is die DNA van jou geestelike lewe. Elkeen van ons is gebore met ʼn fisiese DNA wat bepaal hoe ons lyk, hoe lank of kort ons is en watse kleur oë en hare ons het. Nie een mens se DNA is dieselfde nie, ons almal sin is uniek! My DNA is wat my Gary maak, my lengte, hare, intelligensie en my persoonlikheid. Jy is ʼn manifestasie van jou eie DNA. Wanneer Jesus jou persoonlike Saligmaker is, dan sê Petrus dat ons deelagtig is van die goddelike natuur van God. Wanneer jy uit God gebore word, kry jy ‘n geestelike DNA. Net soos ek baie eienskappe van my fisiese pa het, het ek die geestelike eienskappe van my hemelse Vader.

Ek kom agter dat ek al hoe meer soos my pa word, dit kom sommer vanself! Ek sê nog iets en dan besef ek dat dit my pa se woorde is wat uit my mond kom. Ons het ʼn verantwoordelikheid om plek te maak vir God se karakter in ons lewens. Ons moet God se heiligheid beskerm met alles wat ons het. Ons doen dit deur ‘n lewe van integriteit te lewe.

Integriteit is om soos M-net te hê, jy het dit of jy het dit nie. Die voordele van ‘n lewe van integriteit kry ons in Spreuke 11:3 – Die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers. So baie Christene is rigtingloos en hulle weet nie waarheen hulle op pad is nie. Die Bybel sê dat integriteit jou pad sal bewaar. Dit sal jou gids wees op die pad wat God vir jou bepaal het. Om met integriteit te lewe is om met die Woord van God in jou hart te wandel sodat dit ʼn lig op jou pad en ‘n lamp aan jou voet sal wees.

Integriteit bepaal die koers wat jy gaan inslaan. Die Bybel sê dat daar is ‘n pad wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is vernietiging en verwoesting. Maar, wanneer jy van die regte pad afgaan, sal jy ʼn sagte stem agter jou hoor wat sê: “Dit is die weg, wandel daarin.” Integriteit is die gids wat jou op die heilige hoofweg van God hou.

Nog ʼn voordeel van integriteit vind ons in Spreuke 10:9 – Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. Die nuwe vertaling sê dat die man wat opreg leef, leef sonder vrees, maar wie krom paaie loop word uitgevind. Integriteit sal verhoed dat jy nie afdraai paaie sal neem nie. Is die lewe nie ʼn pad nie? Onthou julle die Nissan advertensie wat gelui het, “Life is a journey, enjoy the ride!”  Jou integriteit sal jou behoed en bewaar op jou lewenspad!

Die derde voordeel van integriteit vind ons in Spreuke 20:7 – Wie in sy regskapenheid wandel as ʼn regverdige — gelukkig is sy kinders ná hom. Die voordeel om met integriteit te wandel is dat jy ‘n goeie erfenis vir jou kinders kan nalaat wat jy nie met geld kan koop nie. Integriteit voeg waarde by jou en jou kinders se lewens wat geen geld ooit sal kan koop nie. Dit sal jou vrywaar van kromstreke!

Psalm 41:13 sê – My tog, in my opregtheid ondersteun U my, en stel my voor u aangesig tot in ewigheid.
As dit nie rede genoeg is om met integriteit te lewe nie, dan weet ek nie wat is nie! As ons met integriteit lewe, sal God ons in veilige bewaring hou. Wanneer die mat onder jou uitgepluk word, en jou wêreld inmekaar stort, dan sal God seker maak dat jy nie wankel nie. Almal van ons het ʼn helpende hand nodig en integriteit sal jou voete stewig op die pad van die lewe hou. Integriteit sal jou ‘n plek in God se teenwoordigheid gee. Laat dit jou nie trots voel as jy sien hoe jou kinders met integriteit optree nie?

Party van ons het nie baie rykdom of aardse besittings nie, maar ons het integriteit. As die ekonomie val is jou integriteit nie ook skielik in gedrang nie. Jy kan vir jou kinders iets meer waardevols nalaat as aardse besittings wat deur mot en roes vernietig word. Jou integriteit kan jou kinders se kinders se kinders reg beïnvloed. As dit nie vir my pa was nie, sou ek nie wees waar ek vandag is nie. Jy het die geleentheid om jou ongebore kinders en kleinkinders se lewens met jou goddelike karakter te beïnvloed!

God sal guns aan jou besorg. God sal geen goeie ding van jou weerhou as jy met integriteit voor Hom wandel nie! Integriteit gee jou ʼn voorsprong in die lewe! As jy nie integriteit het nie, dan probeer jy almal om jou tevrede stel, maar as jy integriteit het, dan stel jy net daarin belang om God te behaag.

Ons is dwaas as ons nie daarna strewe om ʼn lewe van integriteit te lewe nie. God sal die man van integriteit vashou omdat ons so maklik kan los word! Party van ons is so los ons is loslit! God vind dit maklik om getrou te bly aan ʼn man van integriteit. As God integriteit in jou vind, dan vind Hy iets van Homself in jou. Wanneer God eerlikheid in jou vind, dan is dit vir Hom ʼn eer om jou by te staan in moeilike tye. Integriteit is soos ʼn magneet wat God na ons toe aantrek en Hom daar hou!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: