Skip to content

Bly uit die duiwel se greep

October 20, 2010

Bly uit die duiwel se greep – deur Gary Kieswetter

Elke geslag en generasie het sy uitdagings op morele gebied. Maar, geen generasie was ooit so bloot gestel aan ‘n oorlvloed van aanspraak op hulle menswees soos ons nie.od begeer om mense daar buite te red en hulle by die Kerk en by die liggaam van Christus te voeg. Maar, God wil nie hê dat hulle soos sommige van ons Christene moet wees nie. Some of us are are saved but are still miserable. Party van ons is gered maar kan nie afstand doen van ons verlede nie. Party van ons is gered maar is nogsteeds vasgevang in ons ou gewoontes, ou natuur, en ou nukke.

Eendag, net voordat ek moes preek sê die Here vir my: “Sê vir die manne die volgende – as ‘n man ‘n streek het, kan hy nie ‘n streep trek nie”. Daar is soveel kinders van God wat nog hulle ou denk patrone het. Hulle dien God nogsteeds volgens die wet en nie in gees en waarheid nie. Die duiwel gee nie om as jy gered is maar nogsteeds sukkel met skuldgevoelens en minderwaardigheidskomplekse nie.

As Christen lê jou krag nie daarin dat jy gered is en nogsteeds in ‘n moeras van ongeloof en twyfel wandel nie. As Christen lê jou krag daarin dat wanneer die Seun van God jou vry maak, jy waarlik vry is! Jy kan nie met een voet in die wêreld en een voet in God se koninkryk wandel nie. Die Heilige Gees eer waarheid, lig, en integriteit.

Baie van ons is al 50 jaar lank gebekeer en geparkeer, maar ons het in 50 jaar nog nie geestelik verder gegroei nie. Die Bybel sê ons moet groei in genade,kennis, en in die Here. Die duiwel vrees nie ‘n kind van God wat gered is en nog verstrengel in ou gewoontes is nie. Hy vrees ‘n kind van God, wat vry is. Die Bybel sê in 2 Korinthiërs 3:17 dat waar die Gees van God is, is daar vryheid.

Johannes 8: 32 – En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Die waarheid is nie ‘n idiologie nie, die waarheid is nie ‘n samevatting van sekere prinsipe in die Bybel nie, die waarheid is Jesus Christus. Die waarheid is om ‘n verhouding met Jesus Christus te hê. Die waarheid beteken nie dat ons ‘n paar verse kan opsê soos ‘n pappagaai nie. ‘n Pappagaai kan al die verse in die Bybel opsê sonder dat dit vir hom iets beteken. Dit is verstommend hoe baie kinders van die Here verse kan kwoteer sonder dat hulle lewens van die waarheid getuig.

2 Korinthiërs 5:17 – Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Die ou dinge gaan nie geleidelik weg nie, dit gaan op eenslag weg. In Christus het jy nie ‘n verlede nie, slegs ‘n toekoms.Romeine 8:1 sê – Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Daar is geen veroordeling as jy in Christus is nie. Só baie Christene leef met oordeel oor hulleself. Hulle is gered maar hulle is misrabel.

HOE WORD KINDERS VAN DIE HERE IN DIE VYAND SE GREEP VASGEVANG?

ONS LAAT STAAN NIE ONS SONDE NIE
Kolossense 1: 13 – Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde. Ons is uit die mag van die duisternis oorgebring without strings attached. Daar is baie Christene wat daarin roem dat hulle deur die bloed van die Lam gereinig is maar daar is nogsteeds strings attached. Jy moet daardie strings voor God bely. Jy moet Goddelike berou hê.

Baie Christene sing dat hulle die lewe van God in hulle het, maar as ek na hulle lewens kyk, dan leef hulle nie in volheid en oorwinning nie. Daar lê krag in ‘n Geesvervulde lewe. Johannes 10:10 sê Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Die duiwel kan jou weerhou van oorvloed en lewe as jy nie klaar speel met sonde nie. Daar is ‘n liedjie wat ons Afrikaners sing: “Laat staan sulke dinge laat staan”. Ons moet ons sonde laat staan! As jy nie jou sonde laat staan nie, gaan sonde jou nie laat staan nie!

Die Bybel sê dat die loon van die sonde die dood is. As jy onbelyde sonde het, sal daar ‘n mate van geestelike doodsheid in jou wees want daar waar sonde is, is doodsheid. Waar daar belydenis van sonde is, is vryheid om God in gees en waarheid te dien.

God wil ons, deur die krag van die swaard van die Gees, los sny so that we may be catupulted into the power of the resurrection of Jesus Christ. Ek is vry omdat Hy my van alles vry gemaak het. Ek is naby aan God omdat daar nie meer draaitjies is wat my na die vyand toe kan terug trek nie.

Iemand het op ‘n keer vir my gesê: “Ek kan nie anders as om te sondig nie want dit is my natuur”. Ons is dalk in sonde gebore en ontvang maar die Bybel sê dat wanneer jy Jesus Christus aanneem oortuig die Heilige Gees jou van sonde, geregtigheid en oordeel. Jy word dan deelagtig van ‘n Goddelike natuur. God se natuur het nie lus om te sondig nie, want Jesus het nooit gesondig nie.

Die Bybel sê kruisig jou vlees daagliks want dan is jou gees vry om soos ‘n arend op te vaar na plekke waar jou vlees jou nooit kan pla nie. Dit is moontlik om op aarde nie ‘n moedswillige, doelbewuste en beplande sondige lewe te leef nie nie. Dawid het vir die Here gevra: “Weerhou my van moedswillige sondes. Moenie dat sonde ‘n houvas op my lewe kry nie”.
1 Johannes 3:9 – Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.

Elkeen wat uit God gebore is doen geen sonde nie. Hoe is dit moontlik? Jy sê dalk vir jouself: “Nou wat as ‘n taxi voor my in ry en ek vloek?” Die Griekse vertaling sê dat iemand wat uit God gebore is sondig nie meer moedswillig, opsetlik en doelbewus nie. Jy word nie in die oggende wakker en beplan waar jy die dag ‘n bietjie twak gaan aanjaag nie! Jy sondig nie meer doelbewus nie omdat die Gees van God in jou bly. Hy word die Heilige Gees genoem. Die voorwaarde om God te sien is heiligheid. Om heilig te wees beteken om opsy geplaas te word vir God se benutting, en God se doel.

Jy is nie gered om voortdurend voort te ploeter in sonde nie. Jy is gered om God se wil te doen. Sonde bring altyd ‘n vloek, neerlaag, en vernedering mee. Sonde bring altyd verskonings, maar Goddelike berou bring altyd die bereidwilligheid om te erken dat jy ‘n fout gemaak het. God duld nie verskonings nie, maar Hy aanvaar opregte belydenis.

God moes jou uit die koninkryk van duisternis ruk. Satan het jou nie oorgegee nie, God het jou gaan uit pluk. Ons as kinders van God is veronderstel om in ‘n ander koninkryk onder ‘n ander koningskap, onder ‘n ander heerskappy, onder ‘n ander beginsel, onder ‘n ander waarde sisteem te leef. Alhoewel ons in die wêreld is, is ons nie van die wêreld nie. Ons is onder Jesus Christus se heerskappy, die wêreld is onder die prins van hierdie wêreld se heerskappy. Ons buig nou en leef onder die beginsels en waardhede van Jesus Christus, die Koning van die konings en die Here van alle here.

Die duiwel het berou wanneer hy ‘n sondaar verloor aan die genade van God. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou terug te kry. Dit is nie waar as hulle sê dat as jy jou hart vir die Here gee, jy nooit weer ‘n slegte dag in jou lewe sal hê, jy nooit weer ‘n beproewing sal hê, jy nooit weer getoets sal word, jy nooit weer sal sondig of dat die duiwel jou nooit weer sal lastig val nie! Gee net die duiwel ‘n kans, en die hel is los!
God het ons nie uit sonde verlos om ‘n helse lewe te hê nie. Ons is uit sonde verlos om heiligmaking na te strewe want ons wil God van aangesig tot aangesig sien. Ons wil voor Hom staan met ons koppe omhoog sonder om ons te skaam. Ons wil Hom in gees en waarheid aanbid.

As God jou verlos van sonde het Hy nie bedoel dat jy weer daarin moet verval nie. Dit is ‘n bespotting van God se genade as jy net weer terug keer na jou ou manier van dinge doen. Dit is ‘n bespotting van Sy dood, opstanding en verheerliking. Dit skend Sy naam en trek Sy naam deur die modder en Hy het niks gedoen om dit te verdien nie!

Onthou jy God se opdrag aan Lot se vrou? Sy moes hardloop sonder om terug te kyk. Hy wat terug kyk is nie werd om in God se diens te wees nie. As jy hardloop en jy kyk terug gaan jy die pad byster raak want jou voete gaan waar jy kyk. Jy kan nie koers hou as jy kort-kort terug kyk nie. Dit is hoekom resiesperde oogklappe aan het. Dit is sodat hulle net die wenpaal kan sien en hulle onverhinderd kan hardloop.

Die Bybel sê dat ons die pad moet hardloop, en dat ons al hierdie laste en sonde wat ons so maklik terug hou moet afgooi. We are on earth to finish the race. Paulus sê dat hy die wedloop voltooi het, en dat daar vir hom ‘n wonderlike kroon van verheerliking wag. Jy moet hardloop sodat jy ‘n kroon wat onverderflik is by God kan kry. Dit is die moeite werd om hierdie pad te hardloop. Sonde pootjie jou en laat jou miltsteek kry. Sonde maak dat jy ‘n wind kry en nie kan hol nie, sonde veroorsaak ‘n kramp in jou kuit. Sonde gaan dit altyd vir jou moeilik maak om te kan hardloop. Maar, as jy in die gees hardloop soos Elia, hardloop jy sommer ‘n perdekoets weg, want alles in die gees is maklik, en als in die vlees is moeilik.

Eendag vra iemand my of daar genade is vir ek-het-dit-nie-bedoel-nie-sondes. As iemand op die rand van ‘n krans loop om te wys hoe braaf hy is, en hy val per ongeluk 500m is hy morsdood. As ‘n ander ou, wat selfmoord wil pleeg, sommer van die krans af hardloop gaan hy ook dood wees. Altwee gaan in AVBOB op die ys lê. Die een het net perongeluk sy dood tegemoet gekom, en die ander een het sy dood beplan. Is die eerste ou wat per ongeluk dood is, nou minder dood? Accidental sins will kill you.

Dit is die natuur van sonde om die doodsheid na jou toe te bring. Moenie ligtelik met sonde speel nie, want dit gaan jou morsdood maak, en dit gaan God laat sleg lyk.

Hebreërs 12:1-2 – Hou jou oë gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van jou geloof.

ONS KIES OM IN ‘N LEUEN TE LEEF
As jy eenkeer lieg, is dit ‘n wit leun. As jy tweekeer lieg, is dit ‘n grys leuen. As jy driekeer lieg dan word dit ‘n gewoonte. Selfs sielkundiges beweer dat as jy negekeer lieg word dit jou karakter, en word jy ‘n leuenaar. Die duiwel laat jou eenkeer lieg dan tweekeer en later word dit deel van jou karakter om te lieg. Jy kan dit dan nie help nie, jy is dan wat jy is.

In Genesis 3:8 sê God vir Adam dat hy nie mag eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. Nou hoe moeilik is daai stelling? Hy het begrip gehad en hy het verstaan wat God vir hom gesê het. Hy moes dit aan sy vrou gaan oordra. Eva gaan toe na die boom om na die vrugte te kyk. Om eenkeer te kyk is die mens se natuur, maar as jy bly loer gaan jy wil begin proe. Eva hou toe aan kyk en kyk en die duiwel het dalk vir haar gesê: “Jy kyk te lank, wil jy dit nie dalk hê né? Die duiwel vra haar toe verder: “Het God regtig gesê jy mag nie van daardie boom eet nie?” Die duiwel het God se waarheid bevraagteken.

Die grootse leuen op aarde is ‘n halwe waarheid, want dan is jy verplig om net die helfte te glo. Die duiwel het net God se Woord bevraagteken. Hy het net agterdogtigheid by haar gesaai. Hy het haar net laat wonder of God ernstig was of nie. En toe Eva die vrug neem, gaan haar oë oop en sy gee vir haar man om ook daarvan te eet.

Jy kan nooit ooit sonde vir jouself hou nie, dit moet gegee word vir ‘n ander. Sonde is aansteeklik. Toe Adam en Eva se oë oopgaan, het hulle vir God gaan wegkruip. Die duiwel het ‘n houvas op hulle gekry deur middel van vrees en skuldgevoelens.

Johannes 8:44 – wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. Die duiwel is die vader van leuens. Eendag kom daar ‘n man na my toe en sê vir my: “Die duiwel lieg vir my. Hy het gesê dat ek niks werd is nie en dat ek moet selfmoord pleeg. Bid asseblief vir my. Ek soek ‘n lang gebed!” Ek sê toe die volgende vir daardie man: “Ek gaan nie vir jou bid nie. Glo net die teenoorgestelde van wat ookal die duiwel vir jou sê. As jy dit doen gaan die duiwel ophou om vir jou te lieg.”

Die Bybel sê dat jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Jy kan of die waarheid lees in die Woord van God of jy kan net die teenoorgestelde glo van als wat die duiwel vir jou sê. Maak nie saak hoe om jy dit doen nie, jy gaan nogsteeds by God se Woord uitkom.

Jesus sê in Johannes 14:6 dat Hy die waarheid is. Waarheid is op ‘n hoër vlak as realiteit. Realiteit is, jy is siek, die waarheid is, jy is deur die wonde van Christus genees. Die realiteit is, jou huwelik werk nie, die waarheid is wat God saamgevoeg het kan niemand uitmekaar haal nie. Realiteit is dat ek gaan selfmoord pleeg, die waarheid is God het gesê dat Hy gekom het dat ek lewe en lewe in oorvloed sal hê.

ONS KOESTER WROKKE
Kinders van die Here tel wrokke op omdat hulle nie hoor wat gesê word nie, en dan neem hulle aanstoot. Mense koester wrokke want hulle kry seer of word te na gekom of hulle neem aanstoot. Party mense kry seer omdat iemand vir wie hulle lief is verby hulle kyk en eerder iemand anders raak sien.

In Markus 6 vind ons die storie van Herodus. Tydens ‘n partytjie dans sy vrou se dogter al te wonderlik vir hom. Hy was so beïndruk met haar dat hy voor al sy gaste vir haar sê: “vra my enige iets! Ek sal tot selfs die helfte van my koninkryk vir jou gee as jy dit sal vra. Jy het my so behaag met jou dans dat ek in ‘n vrymoedige bui is”. Herodus was ‘n Romein gewees, hulle het omtrent die hele wêreld verower, so die helfte van sy koninkryk was nie net ‘n klein dorpie nie, dit was nasies. Sy gaan toe na haar ma, Herodias, en vertel haar van Herodus se aanbod. Herodias het ‘n wrok teenoor Johannes gekoester. Sy het hom gehaat en sy wou hom dood hê. Sy kon hom nie dood maak nie want haar man, Herodus, het Johannes gevrees en hom as ‘n profeet geag. ‘n Wrok is nie iets wat sommer maklik doodgaan nie, dit word gekoester, dit word opgepas, dit word versorg. ‘n Wrok wag altyd vir ‘n geleentheid om ‘n verleentheid te word.

Die Engelse vertaling sê die volgende: John had been saying to Herod, it is not lawfull for you to have your brother’s wife. Herodias nursed a grudge against John. As jy iets verpleeg maak jy seker dit gaan nie dood nie, jy hou dit aan die lewe. Jy hou dit gesond, jy voed dit en jy versterk dit. Hoe langer jy ‘n wrok koester hoe sterker word dit, hoe sterker houvas kry dit op jou.

Markus 6:19 sê: – En Herodias het ‘n oog op hom gehad en wou hom om die lewe bring en sy kon nie. Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wis dat hy ‘n regverdige en heilige man was, en hy het hom beskerm; en nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister. Toe Herodias se dogter na haar toe kom en vir haar sê dat Herodus haar nou net ‘n keuse gegee het om tot selfs die helfte van die koninkryk te besit het Herodias haar kans gesien. Herodias sê toe vir haar dogter: “Drop die helfte van die koninkryk. Moenie dink aan al die waarde en al die eer nie. Dit is niks in vergelyking met die kans om uiteindelik vir Johannes dood te maak nie”. Weet jy hoe baie jy iemand moet haat om nasies en al daai rykdom en al daai erfenisse netso op te gee?!

Baiekeer gaan jy nie die wrok wat jy koester kan uitoefen nie. Maar jy sal die geleentheid kry om óf jou kind óf jou kleinkind daarvoor te laat betaal. Dit is hoekom God dit haat as ons ‘n wrok koester. Jy is te lafhartig om dit self te konfronteer, jy wag vir ‘n kanaal om jou haat uit te laat. Jy vergif mense deur iemand anders. Selfs jou geliefdes word vergif en jy het geen skuldgevoelens daaroor nie.

Daarom se Levitikus 19:17-18 – Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie. Jy moet die geskil openlik met hom uit maak. Moenie aanhou om dit wat iemand gesondig het teen hom/haar te hou nie. Jy mag nie wraak neem of ‘n wrok teenoor jou volksgenoot koester nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself.

Die enigste manier hoe jy van ‘n wrok wat jy koester ontslae kan raak, is om daardie persoon vry te spreek in die liefde van Jesus Christus. Want die antwoord op ‘n wrok is dat julle mekaar moet lief hê. Want liefde bedek alle dinge. Love has the ability to detox, to take away the poison. Liefde het die vermoë om die verleentheid ‘n geleentheid te maak om weer by God uit te kom. Die liggaam van God is vol van wrokke. Jy moet met ‘n wrok afreken voor dat dit met jou afreken.

In Genesis 50:15-20 gee die Bybel ons ‘n manier om met ‘n wrok af te reken. Josef was sy pa se geliefde seun. Sy pa het vir hom ‘n kleed gegee sodat almal kon sien dat hy sy gunsteling seun was. Josef se broers het aanstoot geneem en hulle het stelselmatig ‘n wrok begin koester, hulle het ‘n grief gehad. Hulle het hom in ‘n put gegooi, en later word hy deur Potifar se vrou vals beskuldig. (Wanneer jy ‘n wrok teenoor iemand koester, beskuldig jy daardie persoon voor mense en God vals). Daarna word Josef verkoop en jy weet hoe die storie verder gaan. Josef het 17 jaar gehad om ‘n wrok te verpleeg en te koester. Na 17 jaar is hy 2de in bevel in die land en het hy gesag en mag.

Sy broers was bang vir hom. Hulle was bang dat hy hulle gehaat het, en ‘n wrok teen hulle gekoester het. Hulle het gedink dat Josef hulle gaan terugkry vir alles wat hulle aan hom gedoen het. Hulle het so gedink want almal wat ‘n wrok het wil terugbetaling hê. Josef se broers stuur toe die boodskap dat hy hulle moet vergewe. Hulle het hulleself as slawe voor hom gestel. Josef het hulle nie vertrap of homself daarin verlekker nie. Hy het vir hulle gesê om nie bang te wees nie. Hy het hulle verseker dat dit deel van God se plan was. Dat God só gesorg het dat ‘n groot volk daardeur aan die lewe gebly het. Josef het sy broers inning jammer gekry en hulle gerus gestel.

Dit is hoe jy los kom van die greep van ‘n wrok en ‘n grief wat jy koester. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Die mate waarmee jy meet is die mate waarmee jy gemeet sal word.

ONS LEEF IN OVERGEWINSGESINDHEID
Nog ‘n manier hoe die duiwel ‘n greep op ons kry is wanneer ons ‘n houding van onvergifnis het. In Matteus 18:26-35 is die verhaal van die een man wat die koning baie geld geskuld het. Toe die koning hom gryp het die man voor hom neergeval en gesê: “Wees my barmhartig, ek sal alles terug betaal! Wees my net nou barmhartig, kom my net tegemoet”. Die koning het hom innig jammer gekry en hom vrygeskel van alles. Die man gaan toe onmiddelik na ‘n ander persoon wat hom net ‘n bietjie geld geskuld het, gryp hom aan sy keel en beveel hom om hom dadelik terug te betaal wat hy hom geskuld het. Hy laat hom toe in die tronk gooi en beveel hom om daar te bly totdat hy alles terug betaal het.

Die berigte kom toe by die koning uit en die koning sê vir hom: “Ek het jou vrygestel van alles wat jy my geskuld het net omdat jy gevra het om jou tegemoet te kom. Ek het geweet daar was nie ‘n manier hoe jy alles kon terug betaal wat jy my skuld nie. Ek het jou innig jammer gekry! Hoekom kon jy nie dieselfde genade betoon aan iemand wat jou net ‘n bietjie geld skuld nie?” Die koning het hom vir die man vervies, en hom in die tronk laat gooi.

Jesus sê dat dit is wat die Vader sal doen aan elkeen (insluitende ‘n kind van God) wat nie sy broer ter harte vergewe nie. Daar is ‘n skrif in Psalms wat sê deliver me from my own prison that I may serve you. As jy onvergewinsgesindheid in jou hart het, het jy jouself toegesluit en die sleutel weggegooi. Die enigste manier om die sleutel terug te kry is om vir God te sê dat jy bereid is om te vergewe. Vergifnis maak jou vry van die greep van onvergifnis. Vergifnis maak jou vry al wil die ander ou dit nie eers aanvaar nie. Jy is vry as jy vergewe en die duiwel het dan nie meer ‘n houvas op jou nie. Jy kry ook nie meer maagswere nie, jy het ook nie meer slegte spysvertering en slaaplose nagte nie.

Het jy al agter gekom dat die duiwel jou partykeer vir ‘n dag uitlos en partykeer vir ‘n hele week? Dan raak jy weer trots en vol van jouself en as jy weer sien dan is hy daar. Die duiwel vang ons altyd na ‘n groot oorwinning. Die grootse neerlaag is altyd direk na ‘n groot oorwinning. Lukas 4:1-13 sê dat die duiwel elke versoeking beëindig het, en hy het ‘n tyd lank Jesus met rus gelaat. Tot die dag wat Jesus jou kom haal, gaan die duiwel bly terugkom en terugkom. Elkekeer wat hy terugkom is jy veronderstel om meer Christusgelykvormig te wees. Jy is veronderstel om meer paraat met die swaard van die gees te wees. Jy is veronderstel om meer standvastig in die beginsels en die beloftes van God se Woord te wees. Jy is veronderstel om meer geoefend in die wapenrusting waarmee jy beklee is te wees.

Die Bybel sê in 2 Timotheus 2:25 – Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen.

Die Engelse vertaling sê – they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them, and held them captive to do his will. As die duiwel ‘n houvas op jou het gaan jy sy wil uitvoer. Jy het jou gebuig in onderdanigheid aan jou God, nie tot jou ondergang nie. Jy het jouself onderdanig gestel aan die heerskappy van jou God. Om te doen wat in Matteus 6 staan – laat U koninkryk kom, U wil geskied. Ons is gered om God se wil uit te voer op die aarde. Die duiwel wil ‘n houvas op ons Christene hê sodat ons God se wil opsy sal skuif en eerder sy wil sal uitvoer.

Vanaf Jesus se geboorte tot nou toe kon die duiwel nie ‘n houvas op Jesus kry nie. Ek en jy is in Christus wat beteken dat die duiwel het ook nie ‘n houvas op ons solank as wat ons in Christus bly nie.

Johannes 14:30 sê – Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Die nuwe vertaling sê – Ek sal nie meer met julle kan praat nie want die owerste van hierdie wêreld, die satan is aan die kom, en hy het geen mag oor my nie. Die Engelse vertaling sê – I will no longer speak with you, cause the prince of the world is coming, and he has no hold on me. Hoekom het die duiwel geen houvas op Jesus nie? Want Jesus het die waarheid geleef, Hy het ‘n sagmoedige gees gehad. Hy was onderdanig aan die wil van Sy Vader. Hy het hom verlustig om die wil van Sy Vader te doen. Om uit die greep van die duiwel te bly is om verbonde aan Christus te wees deur die wil van die Vader te doen. Die Heilige Gees sal jou altyd aanmoedig om dit te doen.

In Lukas 13 – staan daar dat die duiwel jou selfs met siekte kan boei. Toe Jesus by die vrou kom wat se rug krom was, het Jesus gesê dat sy ‘n kind van Abraham is (menende sy is in verbondskap met God) en dat die duiwel haar alreeds 18 jaar lank met siekte bind. Jesus het gesê dat Hy nie sulke siekte duld nie. Die duiwel het lank genoeg ons in ‘n strik gehad. Voordat jy vir God vra vir seëninge en meer geld, vra Hom om jou vry te maak sodat jy Sy wil op aarde kan doen. Vra Hom om jou te bevry van die vyand se strik! As God jou vrymaak moet jy vry bly! Jy kan nie met sonde speel nie. Kyk na enige Christen wat saam met God ‘n pad geloop het en wat die heerlikheid van God beleef het, wat die smaak van die oorwinning geproe het en toe terug geval het in sonde. Sy situasie is erger as wat dit was voordat hy na God toe gekom het. Die duiwel weet as jy vir hom ‘n tweede kans gee. Hy weet dat as God jou nie genadig gaan wees nie, gaan dit jou laaste kans wees!

2 Timotheus 2:7 – Dink na oor wat ek sê; en mag die Here jou insig gee in alles. Die duiwel het nie ‘n kat se kans om ‘n houvas op die Woord en op die Here te kry nie. As jy skoon gewas is deur die bloed van Jesus Christus kan die duiwel nie ‘n houvas op jou kry nie. Bly in Hom, bly Geesvervuld en moet nie die Gees blus nie. Wanneer jy die Gees van God blus, is jy outomaties weer in die vlees en gebind.

Gebed: Vader skenk my die genade om eerlik te wees met myself. Help my om te sien waar die duiwel ‘n houvas op my het. Help my om daardie houvas te breek.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: