Skip to content

Bybel resensie – Mattheus

October 20, 2010

Bybel resensie – Mattheus – deur Rochelle Goosen

Jesus Christus het gekom! Hy sal ook met ons wees tot die einde van dae.

Die Evangelie volgens Matteus dui aan hoe die beloftes van die Ou Testament deur Jesus se koms in vervulling gegaan het. Die boek neem die leser van die geboorte van Jesus tot Sy kruisiging en Sy laaste opdrag aan Sy dissipels; en getuig deurgaans van Sy wonderlike dade en leringe.

Die skrywer is Matteus, een van Jesus se twaalf dissipels. Hy was ook ? voormalige tollenaar, en is dus met eerste oogopslag onder die sondaars gereken. Matteus was die verpersoonliking van Jesus se oortuiging  om na mense wat vasgevang is in ? lewe van selfsug uit te reik en hul na ? nuwe lewe in Hom te lei. Jesus het self verklaar: Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars (Matt. 9:13). Volgens Jesus het dié wat gesond is, nie ? dokter nodig nie.

Matteus se doel met hierdie boek was om aan sy mede-Jode te bewys dat Jesus inderdaad die Messias was waaroor in die Ou Testament geprofeteer is. Die struktuur van die boek dui alles op een waarheid: dat Jesus Christus gekom het en ook met ons sal wees tot die einde van dae.

Die boek begin met die verhale van Jesus se afkoms, Sy geboorte en Sy voorbereiding vir die bediening. Daar word vertel van Jesus se maagdelike geboorte en hoe dit in die Ou Testament voorspel is.

Johannes die Doper is deur die Gees gelei om ? boodskap van sondebelydenis te bring. Hy het in die woestyn gepreek en gesê – Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom (Matt. 3:2). Deur mense te versoek om hul sondes te bely, het hy bedoel dat mense hul gedagtes én optrede moet verander. Hy het een van die hoekstene van die Christelike geloof verwoord: belydenis is ? keuse wat ? denkevernuwing en ? vernuwing in dade tot gevolg het.

Om te bely en tot inkeer te kom beteken om jou beskouinge oor God, wie Hy is, die plek wat Hy in jou lewe het en hoe dit die manier hoe jy dink en lewe affekteer, te verander. Drie dinge moet gebeur: ou denke en dade wat onder Satan se mag gevorm is, moet afgesweer en nietig verklaar word; die persoon moet onderdanig aan God wees en ? leerbare gees hê; en die persoon moet voortdurend vormbaar wees en aanhou groei in die vrug van die gees. Dit is die weg tot die koninkryk waarna Jesus menigmaal verwys. Die koninkryk verwys na God se soewereine heerskappy oor die heelal. Johannes het gesê die koninkryk is naby, want die Messias het gekom om die krag van die koninkryk van God te openbaar. Dit het ? nuwe wêreld van potensiële hoop vir gelowiges oopgestel. Die mens is van Jesus se koms af nie meer ? gevangene van sonde óf van menslike heerskappy nie.

In die Onse Vader in Matteus 6:7 word die mens aangesê om te vra – laat U koninkryk kom; laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Die persoon wat bid, vra dus vir die vestiging van God se heerskappy in alle lewens en situasies.

Jesus verkondig ? godsdiens wat nie as vermaak of dooie tradisie afgemaak kan word nie. In Matteus 11:12 beskryf Hy ? gewelddadige ingryping op enigiemand wat daarmee in aanraking kom: Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself ? pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit. Die duiwel haat die vooruitgang van die koninkryk, want dit maak al sy werk ongedaan. Families en huwelike word herstel, mense moor mekaar nie uit nie en diewe hou op steel.

Jesus het gedemonstreer dat die verkondiging van die boodskap van die koninkryk ook met tekens en wonders gepaardgaan. Markus 16:20 – Hulle het toe die Evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het . Dit beteken egter nie dat wanneer die boodskap gepreek word, gefabriseerde emosionaliteit met dit moet saamgaan nie. Deur oop te wees vir die natuurlike vloei van die Heilige Gees in ons lewens, sal ons op gepaste tye die realm van wondertekens kan betree.

Jesus het Sy bonatuurlike krag aan die dissipels oorgedra, sodat hulle Sy goeie werk kon voortsit. Matteus 10:8 – Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet . In Markus 16:17 sê Jesus ook hierdie tekens sal voorkom by dié wat glo . Jesus het dalk Sy kerk met twaalf dissipels begin, maar van daar af is hierdie opdrag van toepassing op elkeen wat Hom volg. Die krag en outoriteit om mag oor die bose te hê, is dus aan elke gelowige gegee. Lukas 10:19 Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen Daar is dus geen rede om van hierdie verskynsels terug te deins nie.

Jesus stuur elke gelowige om Sy boodskap te verkondig. Hy gee ook riglyne vir hoe ons ingestel moet wees: Matteus 10:16 – Ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe. Jesus sê dus ons moet rein en onskuldig, maar nie naïef of sorgeloos wees nie. Die wysheid wat deur die Woord bekombaar is, sal ons opskerp vir die gegewe taak.

Matteus 3 vertel van Johannes se doop met water, en hoe Jesus daarna die proses met die doop in die Heilige Gees vervolmaak het. Jesus is deur Johannes met water gedoop om aan die wil van God te voldoen (vers 15). Op hierdie wyse het Jesus bewys dat God ook van elke gelowige verwag om hul met water te laat doop. Markus 16:16 – Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word .

Romeine 6:3 – Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in Sy dood gedoop is nie? ” Deur hierdie daad van publieke belydenis van geloof, word die gelowige verenig met Jesus se dood, sterf hy in homself en word hy deur Christus opgewek as ? nuwe mens, gereed om ? nuwe lewenspad te stap.

In hoofstuk 4 lok satan gedurig vir Jesus uit om hom te aanbid. Jesus demonstreer egter die sleutel om versoeking te weerstaan: staan sterk op God se Woord. Kennis van die Woord is van kardinale belang – eers dan kan dit in moeilike situasies met krag gespreek word.

Jesus se een groot opdrag was dissipelskap en evangelisasie. In Matteus 9:37 sê Hy – Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir Sy oes . Jesus verwys na die vele mense wat geestelik ryp is om Hom te ontvang, maar dat min gelowiges bereid is om die werk wat dit vereis, te doen.

Matteus 16:24 is een van die mees treffende gedeeltes in die boek. Jesus sê vir Sy dissipels – As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit ? mens help as hy die hele wêreld as wins verkry maar sy lewe verloor, of wat sal ? mens gee in ruil vir sy lewe? Dit is die riglyne vir ware dissipelskap.

In Matteus 5:3-12 noem Jesus al die seëninge wat volgelinge van Christus sal ontvang. God wil ongelooflike guns, gesondheid, vrede en vreugde vir Sy kinders gee. Wanneer mense in die wêreld die goedheid van God se seëninge in gelowiges se lewens sien, sal hul dit ook wil ervaar. Sodoende word ? geleentheid vir evangelisasie geskep.

Jesus sê in Matteus 5:8 – Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien . As dit onmoontlik was om ? heilige lewe te lei, sou God dit nooit beveel het nie. Hy het gesê: Wees heilig, want die Here jou God is heilig (Lev.19:2). Ons kan ? mate van heiligheid in hierdie lewe bereik. Dit kom van die Here. Om heilig te wees beteken om vir God afgesonder te wees. Ons kan nie heilig gemaak word deur goeie dade nie. Die enigste weg na heiligmaking is geloof in Christus, net soos dit die enigste weg na redding is. Soos wat jy groei en leef saam met God, sal jy stadig maar seker ? ooreenkoms met Sy voorbeeld begin toon.

In Sy tyd op aarde het Jesus veral simpatie met mense getoon en orals waar Hy gegaan het, het Hy hul aangeraak met die lewe van God. Ons is die opdrag gegee om dieselfde te doen. Spreuke 19:17 – Wie hom oor ? arm mens ontferm, gee ? lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed . Jesus reken ons optrede teenoor behoeftiges gelyk aan ons optrede teenoor Hom.

Jesus is die perfekte voorbeeld van sterf in jouself en aanvaarding van God se wil vir jou lewe toe Hy in die tuin van Getsemane gesê het – My Vader, as dit moontlik is laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil(Matt 26:39). Aangesien Jesus in menslike vorm was, moes Hy ook teen die behoeftes van Sy vlees veg. Maar Hy het teen die gevaar van hierdie misleiding gewaarsku: Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak (Matt. 26:41).

Jesus het gekom om die wet vir mense uit te lê. In Matteus 5:27 gebruik Hy die voorbeeld van kuisheid – Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie’. Maar ek sê vir julle: Elkeen wat na ? vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg.

Seksuele omgang tussen ? getroude persoon en iemand wat nie sy/haar lewensmaat is nie, is egbreuk. Die rede vir die wet teen egbreuk is eenvoudig: die huwelik is die fondasie van die samelewing, en saam met dit kom ook die verantwoordelikheid van kinders grootmaak. God het die huwelik as ? permanente instelling gevestig. As twee mense deur die huwelik een geword het en dan skei, word albei diep seergemaak. God haat egskeiding: Hy het die huwelik ontwerp as ? plek van vreugde en krag wat deur die Heilige Gees bewerkstellig word. Maleagi 2:16 – Die Here die God van Israel sê Hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige.

Deur egskeiding aan te spreek, maak Jesus weer appèl teen ? verharde hart, want dit is die oorsaak van egskeiding. Die duiwel meng in en oordryf jou huweliksmaat se foute, saai jaloesie en agterdog, inisieer selfbejammering en dring daarop aan dat ons iets beter as die huidige omstandighede verdien. Die belofte dat die lewe beter sal wees saam met iemand anders is egter leeg. God het gelukkig die vermoë om harte te verander en kan alle hardheid verwyder as ons Hom toelaat.

Seëninge is beskikbaar vir diegene wat wel getrou bly en wat God toelaat om hul huwelike te herstel. Daar is ? diep vreugde wat verkry word deur ? lewenslange, getroue en rein huwelik in stand te hou. Die geheim tot ? gelukkige huwelik is vir beide die man en die vrou om met die Heilige Gees gevul te wees en op God se Woord staat te maak.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: