Skip to content

Dankbaarheid is God se wil

October 20, 2010

Dankbaarheid is God se wil – deur Gary Kieswetter

Ons moet nie net in elke omstandigheid dankbaar wees nie, ons moet ook dankbaar wees vir die omstandighede.

“Dankie” is ? baie klein woordjie, maar dit beteken baie. Ons word van kleins af geleer om “dankie” te sê, dis iets wat gekultiveer moet word. Om dankbaar te wees maak die lewe vir ons baie makliker. Ondankbare mense is gewoonlik mense wat nie ? verhouding met God het nie – of wat net God se goedheid en genade as vanselfsprekend aanvaar. Ondankbare mense glo dat God en die wêreld hulle iets skuld. Ondankbaarheid het die vermoë om ons arrogant te maak sodat ons nie die gesindheid van Christus openbaar nie. Ondankbaarheid is ongelukkig ook ? houding onder baie Christene.

Dankbaarheid gebeur nie vanself nie, dit moet aangeleer en beoefen word. Om dankbaar te wees teenoor God beteken dat jy bereid is om Hom te vertrou. Dit beteken ons het die verwagting dat ons iets van Hom gaan ontvang wat Sy karakter weerspie ël. Dit stel jou in staat om van God te ontvang. Dis soos ons wat ons briewe eindig met, “Byvoorbaat dank!” want ons het ? verwagting om ? antwoord terug te ontvang. As ons net ons gebede sal eindig met dié woorde, sal ons meer in staat wees om God se seëning te ontvang. Daarmee verklaar ons dat ons die reg het om op God se beloftes te staan, want die Woord sê in 2 Korintiërs 1:20 die volgende – Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.

Deur vir God “dankie” te sê wys ons Hom dat ons alles waardeer wat Hy vir ons doen en vir wie Hy is. Verwag God van ons om dankbaar te wees of dink jy dis net ? opsionele ekstra? God maak dit in Sy Woord bekend dat ons in alles dankbaar moet wees:

1 Tessalonisense 5:16 – Wees altyddeur bly.

Dis moontlik die kortste vers in die Bybel. Ek sê altyd nagemaakte blydskap oortref opregte depressie! Wees altyd bly! Die blydskap van die Here is jou krag en jou beskutting. Dis maklik vir geloof om te floreer as jy altyddeur bly is. Die een van die eerste dinge wat die duiwel van jou probeer steel is jou blydskap. En wanneer hy klaar jou blydskap gesteel het, val hy jou geloof aan want jou geloof is nou soveel meer kwesbaar. As jou blydskap opraak, raak jou geloof op. As jou geloof opraak, raak jou verwagting op. En wanneer jy nie meer ? verwagting in jou gees het nie, kan jy nie God se seëninge ontvang nie. Mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan jou hart en jou denke bewaar in Christus!

1 Tessalonisense 5:17 – Bid sonder ophou.

Daar is hoeveel mense wat na my toe kom en vra: “Engelsman, hoeveel keer moet ek bid? As ek aanhou bid, is ek nie opdringerig teenoor God nie? As ek meer as drie keer bid, is dit nie ? teken van ongeloof nie?” Die Bybel sê ons moet nie ophou bid nie. Ons moet nie ophou om met God in gesprek te wees nie. Jy het die voorreg om met jou Skepper te praat, en wanneer Hy praat gebeur dinge. As ek praat, gebeur dinge nie altyd nie. Maar as God Sy mond oopmaak en tot jou omstandighede spreek, en Hy maak ? uitspraak oor jou, kan nie eers die duiwel en al sy demone dit keer nie. God is ? waarmaker van Sy Woord. Die Bybel sê dat God nie ? mens is dat Hy sal lieg nie, Hy sal nie iets sê en dit nie doen nie. Dis een van die redes hoekom ons so ontsaglik dankbaar moet wees vir wie God is. Hy is nie soos ons nie – Sy Woord is Sy eer!

1 Tessalonisense 5:18 – Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.

In watter situasie bevind jy jouself nou in? Is dit goedgunstig of dalk dreigend? My vrou was vir baie jare siek, en God het my beveel om selfs in daardie situasie dankbaar te wees, want dit is Sy wil. As ons ten spyte van ons omstandighede, lyding en verwarring bereid is om dankbaar te wees, maak dit ons situasies meer draagbaar en makliker om te verwerk. Lyding is Bybels en dit is deel van die lewe, maar mismoedigheid is ? keuse. Lyding is deel van groei en deel van Christenwees. Jesus het ons geroep om deel aan Sy lyding én heerlikheid te hê. Jy kan nooit in die krag van Jesus Christus se opstanding wandel, en dan dink jy kan alle lyding omseil nie. In lyding maak jy klaar met sonde. Die Bybel sê dat die een wat ly, maak klaar met sonde. Jy het nie energie vir sonde as jy ly nie!

Ons moet primêr in alles dankbaar wees omdat dit die wil van God is. God verwag van jou om dankbaar te wees waar jy nou op die oomblik is. Ons moet ophou om te kla en te kerm oor al die tekorte in ons lewens. Vind jy gereeld fout met almal om jou of veral met jou huweliksmaat? Ondankbaarheid is die oorsaak van jou kritiese gees. Dankbaarheid inspireer ? sagte en ? nederige gees. Dankbarheid is God se wil vir ons omdat Hy weet wat die beste vir ons is. Dankbaarheid is vir jou eie beswil.

Efesiërs 5:19 – Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.

Die bogenoemde skrif sê dat ons die Vader altyd vir alles moet dank. Dit beteken dat ons die Vader moet dank al is ons nie lus nie en al voel ons nie só nie. Ons moet nie net in elke omstandigheid dankbaar wees nie, ons moet ook dankbaar wees vir die omstandighede. Ek wil ? geweldige radikale stelling maak: Is jou man ? alkoholis? Wees dankbaar daarvoor. Het jy kanker? – wees dankbaar daarvoor. Dit mag dalk vir jou ? skok wees maar die Bybel is baie duidelik – ons moet vir alles dankbaar wees. Daarmee bedoel ek nie dat jy vir altyd daarmee tevrede moet wees nie. Wanneer ons in ? slegte negatiewe situasie is, word ons denke oorheers deur vrees en verwarring. Maar wanneer jy dankbaar is in die omstandigheid en jy is dankbaar vir die omstandigheid, dan fokus jy jou energie en aandag op dit wat goed is. Jy is nie nou skielik dankbaar vir die siekte nie, jy is dankbaar dat God saam met jou in die situasie is en dat Hy in staat is om jou daar uit te help. Dit beteken dat jy dankbaar is dat alles ten goede vir jou gaan meewerk omdat Hy jou liefhet.

As ek sê ek is dankbaar vir die lyding waardeur my vrou gegaan het, beteken dit nie ek het oorgegee en aanvaar dat dit haar lot in die lewe moes wees nie. Dis makliker om God se wil in jou lewe te aanvaar met ? gesindheid van dankbaarheid, as deur ondankbaarheid. Dankbaarheid laat jou toe om op God te fokus en nie na jou situasie te kyk nie. Die Bybel sê ons moet ons oë op Jesus hou want Hy is die begin en die voleinder van ons geloof. Ons geloof word in moeilike en vurige omstandighede beproef.

Eendag het my vrou vir my die mooiste ding gesê: “Almal wat vir my bid om genesing te ontvang, is besig om hulle geloof in God te beoefen. Al kom die antwoord nie dadelik nie, is almal se geloof sterker as wat dit voorheen was.” Hoe meer ons ons geloof beoefen, hoe sterker en sterker word dit. Dankbaarheid is die manifestasie van geloof. Dis om gewillig te wees om die risiko te neem om God te vertrou. Negatiwiteit en depressiwiteit kan nie ? greep op jou kry as jy dankbaar is vir jou situasie én in jou situasie nie. Dankbaarheid is amper soos olie wat oor jou gegiet word wat verhoed dat die vyand ? houvas op jou lewe kry. Ondankbaarheid maak ons bros en grof en dis makliker vir die vyand om vas te vat. Ondankbaarheid beskadig jou gees, geloof, blydskap en jou verwagting om iets van God te ontvang.

Dankbaarheid laat jou anders na ? tragedie kyk. God laat toe dat ons in moeilike omstandighede beland sodat ons kan leer om in elke situasie onderdanig te wees aan Sy wil en weë. Die mate van outoriteit wat jy het om saam met Christus te heers, hang van jou gehoorsaamheid aan Sy Woord af. In God se koninkryk is die weg boontoe die weg ondertoe. As jy wil uitstyg in God se koninkryk moet jy jouself verneder en die minste word.

Onthou jy nog die verhaal van Jona? Hy was ? baie vriendelike Jood wat God Nineve toe gestuur het. Toe God weer kyk is Jona nie oppad Nineve toe nie, maar besig om te vlug na Tarsis per skip. Terwyl Jona besig is om ? uiltjie te knip onder in die kajuit, kom daar ? massiewe storm op. Die Bybel sê dat elke matroos op die skip na sy eie god geroep het, maar niemand het geantwoord nie want die Bybel sê dat daar net een God is. Die Bybel leer ons, He who worships an idle, forfeits the grace that could have been his. ? Afgod beteken dat jy af van die pad is, daar is net een God en Hy is die Skepper en die Vader van onse Here Jesus Christus.

Die kaptein kry toe vir Jona wat snoesig lê in slaap onder in die skip en sê toe vir hom: “Word wakker, roep na jou God miskien hoor Hy jou en red ons.” Jona lig toe die res van die bemanning in dat God die storm gestuur het om hom tot sy sinne te bring. As God vir jou sê om na een plek toe te gaan, moenie eerder na ? ander plek toe gaan nie. Die manskappe was gereed om al die oortollige bagasie oorboord te gooi in ? poging om hul lewens te red. Dis ? baie dom ding om dit wat jy later nodig gaan hê, weg te gooi.

Jona stel toe voor dat hulle hom eerder oorboord gooi. Terwyl al die gebeure op die boot plaasvind, is ? groot vis rustig besig om sy normale gang te gaan. Ewe skielik sê God vir die vis: “Grootvis, daar is ? Jood wat redelik vinnig besig is om te sink, gaan sluk hom heel in asseblief.” Jona kon sy ondankbaarheid en ongehoorsaamheid gestop het, en God sou die storm laat bedaar het. Eers toe dit te laat was, en Jona reeds besig was om te sink, wou hy bid. Jona wou egter nie sy laaste asem gebruik om te bid nie, en het toe maar al dieper afgesink. Ondankbaarheid verhoed jou om te besef dat dit nog nie te laat is om te bid nie. Ondankbaarheid gaan verhoed dat jy God vind in jou uur van nood.

Jona was vir drie dae in die vis se maag. Weet jy hoe sterk is ? vis se maagsappe? Jona het by die sekond geblyk! Hy het seegras oor sy kop en half-vrot vis tussen sy tone gehad. Snaakse goed gaan aan binne in ? groot vis se maag!

Jona 2:1 – En Jona het tot die HERE sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê: Uit my benoudheid het ek die HERE aangeroep, en Hy het my verhoor; uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp — U het my stem gehoor. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat ? stroom my omring het; al u bare en u golwe het oor my heengegaan. Toe het ek gesê: Ek is weggestoot, weg van u oë; tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe, die vloed was rondom my; seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslae van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit; maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, HERE my God! Toe my siel in my versmag het, het ek aan die HERE gedink; en my gebed het tot by U gekom in u heilige tempel.

Jona het gewag tot hy in die vis se maag was voordat hy begin bid het. Dankbaarheid tydens noodsituasies, gee jou die kans om na die Here te roep. Is jy dalk nou huidig in ? situasie waar dit vir jou voel of jou siel in jou versmag en jy besig is om te vergaan?

Jona 2:9 – Ek daarenteen sal aan U offer met ? stem van lof; wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die HERE. Daarop het die HERE die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spuug.

Jona het in die buik van die vis ? loflied aan God gebring. Die Engelse vertaling sê dat Jona ? dankoffer aan God gebring het. Somtyds bevind jy jou in ? situasie waar jy gedwing word om ? gesindheid van dankbaarheid te openbaar. Jona kon vrylik ? dankoffer aan God gebring het voordat enige gevaar hom in die oë gestaar het. Maar, hy het gewag tot hy geen ander uitkoms gehad het nie! Dikwels doen ons presies dieselfde.

Psalm 50:14 – Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

Dankbaarheid gun God die geleentheid om jou uit jou situasie te red sodat jy Hom kan eer.

Psalm 50:23 – Die een wat dank offer, eer My; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet.

God sê dat jy Hom eer deur Hom te dank! God wil hê dat ons Hom moet eer in en vir elke situasie in ons lewens. Wanneer jy God dank ten spyte van jou kanker, ten spyte van jou verlies aan ? geliefde of geld, is jy besig om Hom te eer. Terwyl jy God dank kan ongeloof, depressie en selfbejammering nie ? greep op jou gees kry nie. As ek aan my lewe dink en ek is ondankbaar en ek vergeet wat God alreeds vir my gedoen het, dan kom twyfel en ongerymdhede. Om God te dank is die regte ding om te doen. As ons gaan kyk na die volgende skrif sal ons sien hoekom:

Filippense 4:6 – Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Wees oor niks besorg nie. Nie oor jou huwelik, finansies, gesondheid, jou gesin of die feit dat jy nie môre werk het nie. Maar, maak jou begeerte deur gebed en smeking met danksegging aan die Here bekend! Wanneer jy dit doen, sal die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan jou harte en sinne in Christus Jesus bewaar. Dankbaarheid bring die vrede van God wat vir jou gemoedsrus gee. Daarom sê die Bybel in Psalm 112:6 – Want hy sal nooit wankel nie; die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. Hy vrees nie vir slegte tyding nie; sy hart is gerus, vol vertroue op die HERE. Vas is sy hart, hy vrees nie totdat hy op sy teëstanders neersien. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges; sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid; sy horing word verhoog in eer.

Dankbaarheid maak van die berg ? molshoop. Dit laat jou fokus op die regte goed in elke situasie. Ek wil vir jou ? praktiese voorbeeld gee. Veronderstel iemand gaan wildtuin toe en dit is die eerste keer dat hy ? verkyker gebruik. Maar, hy kyk deur die verkeerde kant van die verkyker en daarom sukkel hy om te sien. Toe hy ? leeu in sy visier het, lyk die leeu vir hom baie baie klein, al is die leeu net ? paar meters ver. Iemand skree toe vir hom om die verkyker reg om te draai. Dis toe dat hy hom asvaal skrik! Ondankbaarheid is soos om die verkyker verkeerd om te gebruik en nie te besef wat eintlik om jou aangaan nie. Dankbaarheid is soos om die verkyker reg om te gebruik en vroegtydig te besef dat jy God nodig het.

Onthou vir Daniël wat drie keer per dag gebid het? Daar was ? bevel uit wat almal verbied het om te bid. ? Paar klikbekke het vir Daniël gesien bid, en vir die koning gaan vertel. Die koning het baie van Daniël gehou omdat hy vol van die wysheid van God was. Kom ons lees dit sommer:

Daniël 6:10 – En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het drie maal op ? dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het.

Toe Daniël besef dat sy lewe in gevaar was, het hy nie begin om homself te bejammer en ? kompromie aangegaan nie. Toe hy hoor dat hy verbied word om te bid en om God te dank het hy onmiddellik begin om God te dank. Hoe kon Dani ël so iets doen? Hy het geweet dat hulle hom dadelik sal laat doodmaak as hulle hom sien. Ek kan nog verstaan as hy agter slot en grendel gaan bid het, maar die perd gaan maak die vensters oop sodat almal hom kan sien!

Eendag bel ? boer my uit Zimbabwe uit en sê vir my: “Engelsman, ek het van jou preke op CD geluister, ons benodig jou in Zimbabwe.” Ek het ingestem om 18 dienste waar te neem. Maar, ek was nie baie lus om te gaan nie, die land was reeds in ? toestand en ek het geweet hulle sou my nie kon betaal nie. Ek was nie baie dankbaar vir die geleentheid om daar te bedien nie. Ondankbaarheid maak jou arrogant en dit pas nie by ? kind van God nie. Ek het nie genoeg geld gehad om die reis soontoe te bekostig nie, en het besluit om met God ? ooreenkoms aan te gaan. Ek het vir God gevra dat Hy vir my R20 000.00 moet gee, dan sal ek gaan. Eintlik het ek net ? verskoning gesoek om nie te gaan nie! Hy het my duidelik laat verstaan dis nie hoe dinge werk nie!

God het my beveel om solank die kaartjie te bespreek nog voordat ek geld gekry het. Ek het die kaartjie gekoop en ek weet ek het God met my gehoorsaamheid behaag. Nie lank nadat ek die kaartjie gekoop het nie, het ? man my gebel en my gevra wat my huislening se rekeningnommer is en dat hy vir my ietsie gaan inbetaal teen die einde van die maand. Toe ek aan die einde van die maand die staat trek en die bedrag sien, skrik ek so groot dat ek sommer sondes bely het wat ek nie eers gedoen het nie! Daardie man het my hele huislening kant en klaar betaal. Ek was so dankbaar dat ek net daar in die winkel op my knieë gegaan het om die Here te dank! Boonop het Hy nog vir my genoeg voorsien vir my hele reis ook. God is goed en ek het dit nie verdien om só geseën te word nie, veral nie na my verkeerde gesindheid nie. Ons dien ? merkwaardige God wat verdien om geëer te word.

Dankbaarheid het vir Daniël durf en waagmoed gegee om ? kans te vat om sy lewe vir God op die spel te plaas. Omdat Daniël dankbaar teenoor God was, het God die bekke van die leeus toegesluit! Daniël se dankbaarheid het sy redding bewerkstellig.

Kom ons gaan kyk gou na Johannes 11:41 – Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het; en Ek het geweet dat U My altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.

Voordat Jesus Lasarus uit die dood uit opgewek het, het Hy die Vader gedank. Dankbaarheid laat toe dat jy God se stem duidelik hoor, dit was die voorloper van die wonderwerk! Jesus het voor die graf gaan staan en uitgeroep: “Lasarus, kom uit.” As Jesus nie gespesifiseer het wie moet uitkom nie, sou al die dooies uitgekom het! Dis nie die enigste keer waar Jesus eers die Vader gedank het voordat Hy ? wonderwerk gedoen het nie. In Matteus 15:36 toe Jesus die skare wou voed nadat hulle al drie dae na Hom gesit en luister het, het hy die Vader gedank: Toe neem Hy die sewe brode en die visse, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels, en die dissipels aan die skare.

Nadat almal hulself knuppeldik geëet het, was daar nog 12 mandjies vol kos oor. Dit het alles gebeur omdat Jesus ? dankbare hart gehad het. Dankbaarheid laat jou die wonderwerk aanvaar nog voordat jy enige iets kan sien. Dit stel jou in staat om God te sien vir wie Hy werklik is en nie net nog ? god nie. Die Bybel sê dat ons Sy poorte met lof en danksegging moet binnegaan. Dankbaarheid bring jou altyd na ? hoër vlak. Dankbaarheid sit jou geloof in aksie. Dankbaarheid sal lei tot lof en lof sal lei tot aanbidding. Dank God vir wie Hy is en wat Hy doen. Psalm 100:1 sê die volgende:

Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam. Want die HERE is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.

Dankbaarheid is soos om in die gees op ? springmat te spring. Die feit dat jy op ? springmat spring maak dat swaartekrag nie die gewone effek op jou het nie. Dankbaarheid laat jou hoër spring as wat jy normaalweg sou kon. Ondankbaarheid is soos die swaartekrag wat jou aftrek, en jou verhoed om na hoër hoogtes te gaan.

Dankbaarheid gee jou ook die vrymoedigheid om in God se teenwoordigheid in te gaan. In Lukas 17 is die verhaal van die genesing van die tien melaatse mans:

Lukas 17:19 – En toe Hy in ? sekere dorp ingaan, kom tien melaatse manne Hom tegemoet, wat op ? afstand bly staan het. En hulle het hul stem verhef en gesê: Jesus, Meester, wees ons barmhartig! En toe Hy hulle sien, sê Hy vir hulle: Gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met ? groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en Hom gedank. En hy was ? Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: Het tien nie rein geword nie? En waar is die nege? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie? En Hy sê vir hom: Staan op en gaan; jou geloof het jou gered.

Die melaatses het gesond geword deur die gesproke Woord van God wat hulle in geloof aanvaar het. Sonder geloof kan ons nie God behaag nie. Nege van die melaatses was ondankbaar, net een was dankbaar. God is opsoek na jou danksegging. Jy kan nie God eer sonder om Hom te dank nie. Nege melaatses het genesing ontvang, net een het genesing én redding ontvang. Dankbaarheid laat jou voor Jesus staan en bely dat Hy God in die vlees is.

Dank God vandag dat jy in Christus, meer as ? oorwinnaar is. Dankbaarheid is die vitamiene en minerale wat jou geestelike immuunstelsel versterk sodat jy nie siek of depressief word nie.

2 Korintiërs 9:15 – Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe.

Jesus is God se onuitspreeklike gawe waarvoor ons verewig dankbaar moet wees! Maak nie saak waar jy jouself bevind in die lewe nie, of jou nou in die tou by die bank staan of besig is om inkopies te doen, dank God vir alles wat Hy reeds vir jou gedoen het en in die toekoms nog gaan doen! Leer om trane van dankbaarheid te saai, sodat jy vreugde en blydskap kan maai!

Advertisements
One Comment leave one →
  1. tiauw wright permalink
    August 2, 2011 8:37 pm

    Dus die reine waarheid dit gaan jou niks kos om dankbaar aan GOD tewees nie,dus al wat HY soek vir jou om alles tegee n friend het nou die dag vir my gese dus maklik om n christen teword maar moeilik om een tebly.al wat GOD wil he is plaas jou planne oor na HOM en hy sal dit uitsorteer moenie tehard probeer om teslaag nie gaan net soos wat jy is.PRYS die HERE shalom allecheim baruch n JAHWE. JASHUA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: