Skip to content

Die belangrikheid van verandering

October 20, 2010

Die belangrikheid van verandering – deur Riaan Lombard

As die wêreld net op ʼn dag sal stop om te verander, sal ons heel moontlik ook ophou om te bestaan. Ons geestelike voortbestaan is afhanklik van ons gewilligheid om te verander.

Nie almal van ons hou van verandering nie. Dis in ons natuur om teen verandering te skop. Sommige van ons is selfs allergies vir verandering! Dit maak nie saak wat jou houding teenoor verandering is nie, verandering is noodsaaklik vir groei.

As die wêreld net op ʼn dag sal stop om te verander, sal ons heel moontlik ook ophou om te bestaan. Die punt wat ek wil maak is dat verandering noodsaaklik is vir die voortbestaan van die mens. Ek wil ook net duidelik maak dat nie alle verandering ʼn goeie ding is nie. Enige situasie kan positief of negatief deur veranderinge geraak word. Wanneer ons besluite maak wat ʼn sekere verandering tot gevolg het, is daardie verandering nie altyd tot ons voordeel nie.

Veronderstel  jy is iemand wat baie goed daarmee is om probleme op te los. Omdat jy so ʼn goeie probleemoplosser is, nader ʼn maatskappy jou om dinge reg te ruk. Die eerste ding wat jy gaan doen is om uit te vind wat hulle doen en hoe hulle dit doen. Die doel is om uit te vind wat die hoofoorsaak van die probleem is sodat jy die nodige verandering kan aanbring. As dinge nie drasties gaan verander nie, gaan die maatskappy ten gronde gaan.
Dit help nie jy bring net enige verandering aan en verwag dat dit die probleem gaan oplos nie. Dit is moontlik dat jy die verkeerde veranderinge kan implementeer en die maatskappy in nog groter finansiële moeilikheid laat beland. Die punt wat ek wil maak is dat jy die regte tipe verandering moet aanbring as jy wil hê dat dinge moet verbeter.

Finansies is die eerste area in mense se lewens waar verandering moet plaasvind voordat dinge  vir hulle in plek sal val. Geld is nie alles nie, maar wanneer dit finansieel sleg gaan met iemand veroorsaak dit allerhande ander probleme! As ons wil vorentoe gaan in die lewe en wil ontwikkel, is dit belangrik om saam met die tyd te beweeg.

Die Bybel sê dat God gister, vandag en more dieselfde is; God verander nooit nie. Dit beteken dat God se Woord ewig is; God sal altyd sonde haat en altyd die wêreld liefhê! God se karakter sal nooit ooit verander nie. Die meeste van ons is okei met veranderinge in sommige areas, maar wanneer dit by die kerk kom, skop ons so vas soos ʼn donkie. Omdat ons so bang is vir verandering in die kerk, mis ons baie geleenthede wat God wou gebruik het om ons te seën.
Die Woord van God sê baie oor verandering; ons moet daardie verandering verstaan en omhels as ons vorentoe wil beweeg in die koninkryk van God. Die eerste onderwerp waaroor Jesus gepreek het vind ons in Mark 1:14 – En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galiléa gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig  en gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.

Jesus het 30 jaar lank vir hierdie oomblik gewag. Hy het vir 30 jaar lank saam met mense geleef en hulle leer ken. En vir die eerste keer wat Hy sy mond oopmaak om te preek sê Hy die volgende: Bekeer julle want die koninkryk van God is hier!” Nie almal van ons is seker wat bekering als behels nie en daarom leef ons nie die lewe wat God vir ons bestem het om te lewe nie. Om jou te bekeer beteken in die oorspronklike taal  om jou hele lewe te verander deur jou opinie oor sonde en geregtigheid te verander. Wanneer ons na God gaan, is dit noodsaaklik dat ons ons lewens verander. Dit kan ook nie net enige verandering wees nie; jy moet jou houding teenoor sonde verander. Met ander woorde jy moet jou siening aangaande sonde verander. Alhoewel ons Christene is, het ons nie noodwendig ons houding teenoor sonde verander nie. Dit beteken dat ons nog nie waarlik bekeer is nie omdat daardie aspek van ons lewens nog nie verander het nie.

As ons in God se koninkryk wil leef, moet ons onself bekeer. Die koninkryk van God verwys nie na die hemel nie. Die hemel sal ons eers kan beleef nadat ons dood is; die koninkryk van God kan ons nou al reeds beleef. Die Bybel sê dat die koninkryk van God binne in ons is. God se koninkryk is nie hierdie verafgeleë en ontoereikende plek wat ons dalk eendag sal bereik as ons ʼn goeie lewe ly nie. Die oomblik wat jy jou hart vir die Here gee, en jy kom tot bekering, word jy deel van die koninkryk van God. Toe jy weergebore is, het God jou oorgeplaas van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig. Wanneer jy tot bekering kom, ontmoet die natuurlike realm die bonatuurlike realm van die koninkryk van God.

Dis tyd dat ons ons houding teenoor sonde verander sodat ons die koninkryk van God verander! In Jesaja 59:1– Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie;  maar julle ongeregtighede het ʼn skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie. Want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid; julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg.

Die Here is nie te swak om jou te red nie. Hoekom sal die Here so ʼn stelling maak? Omdat die Israeliete gesê het dat die Here te swak is om hulle te help of dat Hy dood is. Ons doen partykeer dieselfde as dit vir ons lyk asof God nie vir ons deurkom nie. God stuur vir Jesaja om vir die mense te sê dat die probleem nie by Hom lê nie, maar by die volk se sonde. Omdat ons sonde in ons lewens toelaat en nie meer omgee om volgens God se beginsels te leef nie, kom dit vir ons voor asof God nie omgee nie. Geen wonder ons is in die donker wanneer ons verwag het om in die lig te wees nie soos wat die volgende skrif verduidelik.

Jesaja 59:9 – Daarom is die reg ver van ons en bereik die geregtigheid ons nie; ons wag op lig, maar kyk, daar is duisternis; op ʼn helder skynsel, maar ons wandel in dikke donkerheid. Ons tas rond langs die muur soos blindes, en soos die wat geen oë het nie, tas ons rond; ons struikel op die middag soos in die skemeraand; ons is onder die gesondes soos dooie mense.

Ons brom almal soos bere, en soos duiwe kir ons aanhoudend; ons wag op reg, maar dit is nie daar nie; op heil — dit bly ver van ons.  Want ons oortredinge is baie voor U, en ons sondes getuig teen ons; want ons oortredinge staan voor ons, en ons ongeregtighede.

Ons is ongelukkig onder die indruk dat wanneer jy ʼn Christen is, is jou lewe probleemvry en sonder enige moeilikheid. God is nie daar om alle probleme te keer nie, maar om ons daar deur te dra. Die boodskap wat Jesaja wil oordra is dat sonde ʼn skeidsmuur vorm tussen ons en God. Sonde sal ons altyd uit die teenwoordigheid van God neem en later blameer ons God omdat Hy nie meer daar is vir ons nie. Ons het in ons alledaagse wandel blind geraak vir die feit dat God sonde haat. Dis so maklik vir ons om te dink dat ons sonde nie so erg is nie. God het sy Seun aan ʼn kruis laat sterf sodat sonde nie meer ʼn skeidsmuur tussen Hom en jou sal vorm nie. Hoe kan ons dan nog voortgaan om ons sonde te koester en te dink dat God dit oor die hoof sal sien?

Wanneer jy ʼn kind van  God word; moet daar ʼn sigbare verandering in jou lewe kom. Jou lewe moet handomkeer verander die oomblik wat God jou aanraak. Ek moet ook bysê dat partykeer gaan ons deur moeilike tye, en dit is nie omdat daar ʼn skeidsmuur tussen ons en God is as gevolg van sonde nie.

Die Bybel sê in 1 Johannes 1:5 – En dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie. As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.

Jesaja sê dat as gevolg van sonde is ons in die donker wanneer ons verwag het om in die lig te wees. Die skrif in Johannes sê duidelik dat God lig is en dat daar geen duisternis in Hom is nie. Wanneer God in jou hart kom woon, het die Lig in jou hart kom woon. God se lig kan nie in jou skyn as jy nie sonde uit jou lewe sny nie. Solank as wat sonde verhoed dat die lig van God in jou hart skyn, solank sal jy in die donker rond tas.

Dis baie moeilik vir iemand wat in die donker is of blind is om te sien waarheen hy gaan. Dit is ook moeilik vir daardie persoon om ʼn bestemming te bereik. As jy nie kan sien waarheen jy gaan nie, sal jy nooit jou doel op aarde bereik nie. Sonde maak ons geestelik blind vir God se plan vir ons lewens. God se seëninge is nooit ver van enige iemand af nie; hoe minder sonde daar in jou lewe is, hoe meer lig is daar in jou lewe en hoe makliker kan jy God se seën raaksien en dit aangryp. Die teenoorgestelde is egter ook waar; hoe meer sonde jy in jou lewe koester, hoe minder lig is daar in jou lewe en hoe moeiliker kan jy God se seën raaksien.

Sonde neem ons visie weg en verhoed ons om God se plan vir ons lewens raak te sien en te volg. Sonde is nie iets wat jy net ligtelik kan opneem en hoop dit glip ongesiens verby nie. Maak klaar met sonde in jou lewe en verander jou opinie daaroor. Vra God vir Sy geregtigheid in jou lewe en laat die lig van God deur jou lewe skyn!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: