Skip to content

Die Geestesdemensie

October 20, 2010

Die Geestesdemensie – deur Ds. Dirkie van der Spuy

Die Bybel waarsku ons teen die duiwel en sy mag, maar gee ons ook die nodige toerusting om as oorwinnaars uit die geestelike stryd te tree. Die vraag wat ek jou wil vra is: Sien jy die vyand raak of dink jy hy stel nie in jou as gelowige belang nie?
Die geestesdimensie is ʼn werklikheid alhoewel ons dit nie met ons natuurlike oë kan verifieer nie. Die duiwel is ʼn realiteit – en sal alles in sy vermoë doen om ons geloof van stryk te bring. Alhoewel ons God nie kan sien nie, is ons oortuig van Sy bestaan en Sy liefde vir ons. Efesiërs 6:10 – Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.  Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.

Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.

En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees — dit is die woord van God — terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

Paulus gebruik hierdie gedeelte om ons bewus te maak van die gevare van die duisternis. Die Bybel waarsku ons teen die duiwel en sy mag, maar gee ons ook die nodige toerusting om as oorwinnaars uit die geestelike stryd te tree. Die vraag wat ek jou wil vra is: Sien jy die vyand raak of dink jy hy stel nie in jou as gelowige belang nie? Jou stryd is nie teen vlees en bloed nie; jou stryd is nie teen mense nie – al wil dit vir jou so voorkom. Die vyand gebruik wel mense en situasies om jou by te kom. Of jy nou daarvan hou of nie; die bose is besig om jou aan te val met brandende pyle. Ons as Christene staan in die lig, en die duisternis haat almal wat in die lig is.

Paulus het ook ʼn stryd in die tronk gevoer. Hy was geroep om die Evangelie van God te verkondig, maar was vasgevang tussen vier mure. Daarom het hy ʼn beroep op die gelowiges gedoen om vir hom te bid. Die vyand het probeer keer dat hy sy Godgegewe taak kan verrig. Paulus het besef dat die Romeinse soldate wat hom gevangene gehou het nie die ware vyand was nie, maar dat die werke van die duisternis daaragter geskuil het. Die vyand het Romeinse soldate gebruik om die Here se werk in die wiele te ry. Dit was nie altyd maklik vir Paulus om aan te hou terugbaklei nie. Ek dink hy moes ʼn paar keer moeg geraak het en dit oorweeg het om tou op te gooi!

Maar, waar presies vind hierdie geveg plaas? Party mense is van opinie dat die geveg in jou hart plaasvind en daarom sê die Bybel dat jy jou hart moet bewaar want daaruit is die oorsprong van die lewe. Om jou hart te bewaar is om jou gedagtes te bewaar. Jou gedagtes vorm jou lewe. Hierdie stryd vind in jou gedagtes plaas; enige iets wat jy doen het jy eers vooraf oor nagedink. Die vestings wat God in jou lewe wil kom vernietig, is in jou denke. Die persepsies wat jy het en die manier hoe jy dink het ʼn direkte invloed op jou hart en ook jou hele lewe. God wil sekere vestings van die satan in jou lewe vernietig.

Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 10:3 – Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,  terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,  en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is.

Kyk julle na wat voor oë is? As iemand by homself vertrou dat hy aan Christus behoort, laat hy dit by homself weer oorweeg, dat net soos hy self aan Christus behoort, ons ook so aan Christus behoort; want al sou ek ook nog meer roem oor ons gesag wat die Here ons gegee het om julle op te bou en nie neer te werp nie, sal ek nie beskaamd uitkom nie — anders sou dit die skyn hê asof ek julle deur die briewe wil bang maak. Want die briewe, sê hulle, is wel gewigtig en kragtig, maar die persoonlike teenwoordigheid is swak en die woord niks werd nie.

As jy weet iemand het nodig om geestelik reg te kom – help dit nie jy probeer hom wakker klap nie. Dit sal nooit iemand se hart verander nie want die hart val in die geestesdimensie. Net die Here kan daardie persoon skud. Al wat ons kan doen is om vir daardie persoon te bid. Daarom is ons wapens nie menslike wapens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig.

Ons gedagtes is die plek waar die vyand ons aanval. Die vyand versoek ons met ʼn enkele gedagte. Om die gedagte te hê is nie sonde nie, maar wel wat jy met daardie gedagte doen. Party mense loop met idees in hulle koppe wat teenstrydig is met dit wat God sê. Deur te dink dat God jou nie vir ʼn sekere sonde sal vergewe nie of jou nie so liefhet soos wat Hy ander het nie, is persepsies wat deur die vyand geplant is.

As die Bybel die teendeel verkondig, dan weet jy dat jy ʼn leuen glo. Ons het definitief met die vyand te doen. . . die een uiteinde is dat die vyande sy bes probeer om jou te laat struikel, maar dat jy altyd staande kán bly. Gebruik die wapenrusting wat God jou gegee het en jy sal elke keer die stryd wen! Die ander uiteinde is dat jy nie regtig bewus is van ʼn geestesdimensie nie, en is nie te gepla met die sonde in jou lewe nie. Jy behoort dalk wel aan die Here, maar gaan kompromieë aan. Sommige mense is van mening dat as hulle die duiwel uitlos sal hy hulle ook uitlos. Hulle wil nie hoor van ʼn duiwel wat hulle aanval nie en wil nog minder weet wat hulle moet doen om hom te oorwin. Só ʼn houding is uiters gevaarlik!

Daar is iets soos ʼn geestewêreld en daar is iets soos bose magte wat planne beraam om Christene se lewens te vernietig. Dis nie iets wat jy kan ignoreer en dink dat dit jou nie raak nie. Die dag wanneer jy kies vir Christus, kies jy teen die vyand van Christus. Wanneer daar ʼn gejuig in die hemel is oor een siel wat gered is, glo ek dat daar ook ʼn gebrom in die duisternis is oor nog ʼn siel wat hulle moes afstaan.

Ek wil saam met jou so bietjie deur die Bybel gaan om vir jou te wys dat die stryd in die geestes dimensie nie net sommer ʼn storie is nie, maar ʼn werklikheid. Dit het alles met rebellie begin – God het die hemel en hemelwesens gemaak en ʼn leier onder hulle aangestel. Hierdie leier het in opstand teen God gekom. God het die duiwel en al die ander engele wat aan sy kant was, uit die hemel verban.

Agter die sigbare is daar altyd ʼn verskuilde, geestelike stryd wat gestry word. In die boek Job word hierdie stryd nogal baie duidelik. Daarin word beskrywe wat in die natuurlike gebeur het, maar ook wat agter die skerms in die geestelike realm gebeur het. Job het siek geword, hy is beroof en het al sy kinders verloor. Daar was geestelike oorsake agter Job se ellende. God het egter verbied dat die duiwel Job se lewe neem. Dit het baie sleg gegaan tot die dag wat die Here weer ingegryp het en Job vergoed het vir al die ellende waardeur hy gegaan het. Job se geloof was getoets en hy het die toets geslaag. Job was gereed om die stryd gewonne te gee. Solank as wat ons op hierdie aarde is, sal ons ʼn stryd teen die bose hê.

Selfs Jesus het ʼn stryd met die satan gehad toe Hy op aarde was. Ek glo dat ons hierdie stryd sien in Openbaring 12. Daar word vertel van die vrou wat swanger was met Jesus en die oomblik toe sy geboorte gee, was die draak daar om Hom te vernietig. Daardie draak het nie weg gegaan nie, maar het aanhou probeer om Jesus om die lewe te bring. Die Fariseërs het hulle bes probeer om Jesus dood te maak, maar Hy het elke keer weggekom en hulle kon Hom nie doodmaak nie. Die duiwel was ʼn werklikheid in Jesus se lewe en het alles in sy vermoë gedoen om Jesus dood te maak en sodoende te verhoed dat Jesus Sy doel op aarde kon bereik.

Toe Petrus vir Jesus probeer keer om die pad te stap wat God vir Hom beskik het, was Jesus se antwoord aan hom: “Gaan weg van my af, satan”. Jesus het raakgesien dat wat Petrus gesê het nie van God was nie, maar van die duiwel. Jesus het deur Petrus gesien en besef dat die satan agter sy woorde skuil. Jesus het bly staan gedurende hierdie stryd, en het nie geval vir die versoekings wat die duiwel oor sy pad gestuur het nie. Daarom kon Hy aan die kruis uitroep: “Dit is volbring!”

Ken jy hierdie stryd in jou lewe? Toe die draak in Openbaring 12 agterkom dat Hy nie die kind kan doodmaak nie, het hy sy attensies op die vrou gerig en haar begin vervolg. Die draak is daarop uit om die volgelinge van Jesus dood te maak. Die realiteit vandag is dat die duiwel loop rond soos ʼn brullende leeu en kyk wie kan hy verskeur. Ons oë moet oop wees om hom raak te sien want hy probeer om ʼn houvas op ons lewens te kry.

Die duiwel wil jou sover kry om die wapenrusting van God te laat vaar. Hy gaan jou aanval in jou gedagtes sodat jy sy leuens sal glo. Ons moet weer die Woord eerste plek in ons lewens gee. Ons moet weer onwrikbaar begin glo en vashou aan die beloftes van God! Daar is ʼn stryd, maar daar is ook ʼn oorwinning – Christus het dit vir ons moontlik gemaak om as oorwinnaars te leef. In Jesus is ons meer as oorwinnaars – ons is te swak om alleen teen die vyand te veg. Ons het die mag gekry om op skerpioene te trap. Moenie net na die vyand kyk nie, maar kyk na God. Ons is kragtig in die Here en hoef daarom nie bang te wees dat ons sal ondergaan nie. God is met ons! Roep die naam van Jesus aan in tye van versoeking en tye wanneer jy weet jou geloof getoets word.

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: