Skip to content

Die tye en seisoene van God

October 20, 2010

Die tye en seisoene van God – deur Gary Kieswetter

Wanneer ons die tye en seisoene van God mis, dan ontvang ons nie wat God vir ons bestem het nie.

Geen mens, kerk of denominasie bepaal tye of seisoene nie, God doen. Ons moet leer om geduldig te wees, die tye te onderskei en te wag vir God se perfekte tydsberekening. As daar een ding is waarmee ons sukkel, dan is dit geduld. Ons hou nie altyd God se tydsberekening in gedagte nie.

Prediker 3:1 – Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ? tyd: ? tyd om gebore te word en ? tyd om te sterwe, ? tyd om te plant en ? tyd om uit te roei wat geplant is, ? tyd om dood te maak en ? tyd om gesond te maak, ? tyd om af te breek en ? tyd om op te bou, ? tyd om te ween en ? tyd om te lag, ? tyd om te weeklaag en ? tyd om van vreugde rond te spring, ? tyd om klippe weg te gooi en ? tyd om klippe bymekaar te maak, ? tyd om te omhels en ? tyd om ver te wees van omhelsing, ? tyd om te soek en ? tyd om verlore te laat gaan, ? tyd om te bewaar en ? tyd om weg te gooi, ? tyd om te skeur en ? tyd om aanmekaar te werk, ? tyd om te swyg en ? tyd om te spreek, ? tyd om lief te hê en ? tyd om te haat, ? tyd vir oorlog en ? tyd vir vrede. Watter voordeel het hy wat werk, daardeur dat hy hom vermoei? Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.

God het ? tyd vir alles bepaal. God het alles mooi op sy tyd gemaak. Dink gou vir ? oomblik aan die kinderspeelgoed waar die kind ? sirkel of ? driehoek in die regte gaaitjie moet pas. Dis vir my verstommend hoe vinnig ? kind verstaan dat ? driehoek nie in ? gaaitjie, wat vir ? sirkel gemaak is, pas nie. Party van ons is al 50 jaar oud en ons verstaan nog steeds nie dat ? sirkel nie in driehoek se gat pas nie! Ons mors tyd deur iets te probeer inpas waar dit nie hoort nie en tyd is geld. Omdat mense hul tyd só mors raak hulle later gefrustreerd en onvergenoegd.

As jy God se tye en seisoene verstaan en daarvolgens handel, sal jy altyd vervuld wees. Die tyd sal leer wie reg en wie verkeerd is. Tyd wag ook vir niemand nie. Tyd wat jy verspeel het kan jy nooit weer inhaal nie, jy kan net sorg dat jy die tyd wat oor is reg gebruik. Die Bybel sê dat ons die tyd moet uitkoop want die dae is boos. Ons moet die tyd wat ons het reg gebruik, want spyt kom te laat. Die lewe is te kort om elke keer God se tydsberekening te mis.

Het jy al opgelet dat deur die eeue heen het die natuur altyd volgens God se tydsberekening gehandel. Wanneer die tyd daar is vir diere om te paar dan paar hulle, wanneer dit tyd is om te migreer, dan migreer hulle. Gedurende broeiseisoen ontvang die diere lewe met die doel om lewe te gee. Wanneer ons die tye en seisoene van God mis, dan ontvang ons nie wat God vir ons bestem het nie. Jy moet in pas met God se seisoene wees sodat jy lewe van Hom kan ontvang en so dan weer aan ander lewe kan gee.

Kyk na die vier seisoene; die einde van die een seisoen is die begin van ? ander seisoen. Elke seisoen is uniek. Die plantegroei van elke seisoen verskil. Geen wonder Jesus het gesê dat jy ? boom aan sy vrug sal ken nie. Jy sal ook ? mens aan sy vrug ken. Of hy dra die vrug van die gees of die vrug van die vlees. Nie een boom in die natuur bepaal wanneer hy vrug gaan dra nie. God bepaal die tyd wanneer bome hul bloeisels uitstoot. As dit nie die seisoen is vir die boom om vrug te dra nie, kan jy soveel as moontlik vas en bid, maar die boom sal nie vrug dra nie. Die boom sal sy vrugte op die regte tyd gee.

God het vir die mens ook sekere geestelik tye en seisoene daargestel. Daar is ? tyd wat nou op die kerk wag; die Herfs en die Winter is verby en die Lente en die Somer is hier. Dis tyd om te oes!

Die einde van een seisoen bepaal die begin van die volgende seisoen. Dit lyk partykeer vir ons asof God baie lank vat om iets te doen – dis omdat Hy volgens seisoene werk. En dan net op ? dag, dan breek God skielik deur, want die regte seisoen het aangebreek.

Wees versigtig om nie jou tyd met God se tyd te misgis nie. Don’t substitute your wrong time for God’s right time. Dis tyd dat ons onself weer sal besig hou met God se Woord, want dit is wat ons sal laat staande bly wanneer moeilike tye kom. Hou jou besig met God en Sy Woord en soek eerste die koninkryk van God.

Nie eers Jesus het Sy eie seisoene en tye bepaal nie, die Vader het:

Johannes 5:30 – Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

Jesus het homself daarin verlustig om die wil van Sy Vader te doen. Hy het nie ? wil van Sy eie gehad nie. Hy het nie Sy eie agenda gehad nie, en was nie op aarde om Sy eie ding te doen nie. Hy het slegs die wil van Sy Vader gedoen.

Johannes 18:4 – En omdat Jesus alles geweet het wat oor Hom sou kom, het Hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê: Wie soek julle?

Jesus het geweet wat vir Hom voorlê, Hy het vooraf van elke aanval van die Skrifgeleerdes en elke versoeking van die duiwel geweet. Jesus het ten koste van Homself, die wil van Sy Vader gedoen. Ek wonder partykeer of ons steeds die wil van die Vader sal uitvoer as ons vooraf alles weet wat God vir ons beplan het. Nog voordat Jesus Judas gekies het as Sy dissipel, het Hy geweet dat Judas Hom gaan verraai. Nog steeds het Jesus saam met Judas nagmaal gehou en hom geseën. Jesus wat alles vooraf weet, doen alles wat die Vader vra sonder om verskonings te maak. Wanneer God jou roep het Hy geen berou dat Hy jou geroep het nie. Al stel jy hom teleur sal Hy jou nooit begewe of verlaat nie, want Hy wat ? goeie werk in jou begin het, sal dit voltooi.

In Genesis is daar ? voorbeeld waar Abraham nie God se tydsberekening in ag gehou het nie. Abraham was oud en oor die muur toe God hom belowe dat Hy hom die vader van baie nasies sal maak:

Genesis 17:3 – Toe val Abram op sy aangesig, en God het met hom gespreek en gesê: Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van ? menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ? vader van ? menigte van nasies. En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ? ewige verbond, om vir jou ? God te wees en vir jou nageslag ná jou. En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ? ewige besitting; en Ek sal vir hulle ? God wees.

Dis interessant dat toe God vir Abram die belofte gee toe plaas God ? “h” in Abraham se naam. “H” is die hoofletter in God se naam, Jahwe (soos wat dit in Hebreeus gespel word). God het Sy vermoë in Abraham geplaas. Op ? honderd het Abraham nie meer die vermoë gehad om lewe te produseer nie. Abraham se liggaam was nie in ? seisoen om kinders te verwek nie. God het Sy Woord in Abraham geplaas en dit het hom in staat gestel om God te glo. Abraham het toegelaat dat God deel van sy lewe word, hy het toegelaat dat God sy lewe word. Enige iemand wat in Christus is, is ? nuwe skepsel. Wanneer jy in Christus is en Sy Woord in jou is, dan besef jy wat jou volle potensiaal is.

God het aan Abraham belowe dat Hy hom buitengewoon vrugbaar sal maak. God het vir Abraham belowe dat daar ? tyd van bonatuurlike vrugbaarheid sal kom. Daar sal ? tyd kom dat die mense na hom sal kyk en sal wonder hoe dit moontlik is dat iemand van Abraham se ouderdom die vader van nasies kan word waaruit konings sal voortkom. Niks is vir God onmoontlik nie! ? Onmoontlike situasie is vir God ? geleentheid om Homself te bewys. God se oë deursoek die aarde opsoek na diegene wie se harte na Hom gerig is. As jy swak is, is dit vir God ? wonderlike geleentheid om Homself namens jou sterk te bewys. Moet nooit bang wees om te erken dat jy swak is nie. Jou swakheid is nie afstootlik vir God nie. Hy wat nie kan erken dat hy swak is nie, is hoogmoedig.

Abraham het God nie dadelik geglo nie, maar het Hom uitgelag:

Genesis 17:17 – Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag en sê in sy hart: Kan daar vir een wat honderd jaar oud is, ? kind gebore word? Of kan Sara, wat negentig jaar oud is, baar? En Abraham sê aan God: Ag, mag Ismael lewe voor u aangesig! Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ? seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as ? ewige verbond vir sy nageslag ná hom.

God bepaal die seisoen van vrugbaarheid. Dink vir ? oomblik aan ? ruimtetuig wat gereed staan om op te styg. As enige tegniese probleme ondervind word, dan word lansering tydelik gestop totdat die probleem opgelos is. Maar, daar kom ? tyd wat dit te laat is om te stop, ? mens noem dit in Engels, the point of no return . As jy vasbyt en in pas bly met die seisoene van God, kom daar ? tyd waar jy al so ver gevorder het, dat die duiwel niks kan doen om te keer dat jy alles ontvang wat God vir jou bestem het nie.

Die vuurpyl word afgevuur ten spyte van die swaartekrag wat dit teenwerk. God kan jou ten spyte van jou ongeloof of vleeslikheid“lanseer”. Niks kan jou terughou wanneer Hy werk nie. Hy wat in jou is, is besig om te wil en te werk na Sy welbehae. As God werk, wie kan Hom keer? Dis tyd dat God ons Christene uit ons traagheid en geestelike doodsheid lanseer. Die tyd het aangebreek vir buitengewone vrugbaarheid. Suid-Afrika word gereserveer vir ? herlewing! Die wêreld sal na Suid-Afrika vlieg om te kom kyk wat God besig is om hier te doen! Die wêreld kan nie wag vir die dag wat God in Sy kerk opdaag nie. Ons moet nog huidig mense smeek om kerk toe te kom, maar daar kom ? tyd dat God ons so bonatuurlik gaan besoek dat daar amper nie plek vir die lidmate gaan wees nie! Die mens is geskape om in God se teenwoordigheid te leef. Jy is geskape om tyd in God se teenwoordigheid te spandeer. Dit tyd is naby wanneer die kerke te klein gaan wees om die skare te hanteer. Hulle gaan na God se teenwoordigheid smag. Geen sonde of siekte kan bly in God se teenwoordigheid nie.

God se Woord wat lewend en skeppend is, kan doodsheid binnegaan en nuwe lewe bring. Nie Abraham of Sara was fisies in staat om kinders te verwek of te baar nie. As hulle na ? ginekoloog toe sou gaan, sou die dokter hulle eerder aanbeveel het om ? kind aan te neem. Dit was nie vir God ? probleem nie, Hy het van ? ouetehuis ? kleuterskool gemaak! Wanneer God vir jou ? belofte gegee het, moenie mense se opinies raadpleeg nie, hulle opinies gaan nie ooreenstem met God se beloftes nie.

Genesis 17:20 Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom ? groot nasie maak. Maar my verbond sal Ek oprig met Isak wat Sara vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar.

Abraham het in sy hart gelag, en gedink God hoor nie sy gedagtes nie. Hy het God se vermoë en Sy almag uitgelag. Ons lewe soos ? oop boek voor God. Hy ken elke gedagte, motief en gesindheid wat ons koester. Hy het jou hart gemaak, Hy weet wat in jou hart aangaan.

Abraham het voorgestel God gebruik Ismael om hom die vader van baie nasies te maak. Is dit nie opmerklik dat wanneer God praat, het ons altyd ? beter voorstel nie? Sara het verby die tent geloop en ook gehoor dat sy ? baba gaan hê en kon self nie haar lag hou nie. God het nie Abraham en Sara gestraf omdat hulle gelag het nie. God het hulle beveel om hulle seun Isak te noem wat beteken: hy wat lag. Sara en Abraham se bespotting het verander in lofprysing. Sara het gesê dat wanneer die wêreld vir Isak sien, sal hulle God eer.

Ons moet ook versigtig wees om nie teen God se tyd te rebelleer nie want dit gaan verlies, frustrasie en doodsheid tot gevolg hê. Israel het daarop aangedring dat God vir hulle ? koning gee wat hulle kan regeer. Dit was nie God se plan om vir hulle ? koning te gee nie, want Hy wou hulle koning wees. God wou in hulle deur Sy Woord heers, maar hulle wou ? fisiese koning op aarde gehad het.

God het hulle gegee wat hulle wou hê. Hulle het hom aangehou pes vir ? koning. As jy God gaan aanhou pes vir iets wat buite Sy wil of tydsberekening is, gaan Hy dit vir jou gee, maar jy gaan spyt wees. Hou aan om God te herinner aan Sy beloftes wat Hy in Sy Woord vir ons gegee het, maar moet Hom nie pes vir iets wat buite Sy wil is nie. God het hulle gewaarsku wat die gevolge van ? koning gaan wees, maar hulle het nie geluister nie. God het klaar Sy wil in Sy Woord bekend gemaak, en ons moet kies om dit te aanvaar. God het klaar besluit hoe ons moet leef, Hy het klaar besluit hoe ? huwelik moet funksioneer. Ons moet net kies om daarvolgens te leef want dan het ons reg gekies.

Saul is as die koning van Israel gekies, en God het vir Saul beveel om Hom te gehoorsaam. Alles in die Bybel hang aan dieselfde draadjie; gehoorsaam die Here jou God. Niks maak aan God meer saak as jou gehoorsaamheid aan Sy Woord nie. Sameul het vir Saul gesê dat hy vir sewe dae moet wag dan sal hy ? offer namens Saul aan God bring. Ons moet op God wag, totdat Hy sy wil aan ons bekend maak.

Sameul was die priester en Saul was die koning. ? Koning heers en maak oorlog, ? priester offer aan God en maak God se wil aan die mens bekend. Saul was moeg gewag vir Sameul en besluit toe om God se tyd te ignoreer en het self die offer gebring. Daar’s ? gesegde wat sê dat ? mens moenie ? vrug ryp druk nie. Dis so goed Saul het probeer om ? driehoek in ? gat, wat vir ? sirkel gemaak is, te druk.

Terwyl Saul besig was om te offer, daag Sameul op en vermaan vir Saul. Saul het tien teen een gedink dat Sameul dankbaar sou wees vir die poging wat hy solank aangewend het. Saul het alles wat God hom beloof het weggevat omdat hy nie gewag het vir God se tyd nie. Saul het ? roeping vervul wat nie vir hom beskore was nie. As God jou vandag geroep het as ? onderwyser, word ? onderwyser en bly een totdat God vir jou anders sê. As jy ? ander roeping gaan vervul as die een waarvoor God jou geroep het, gaan jy alles mis wat God vir jou ingedagte gehad het.

Geen mens bepaal sy eie roeping en tyd in die lewe nie, slegs God alleen. Dis God wat roep, aanstel, bekragtig en vervul. Daniel 2:21sê die volgende: Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het.

God het vir Saul ? tweede kans gegee om Hom te gehoorsaam en het hom beveel om al die Almakiete dood te maak. Hulle was ? heidense nasie wat in sonde geleef het. God het beveel om almal dood te maak want Hy wou sonde uitwis. As jy nie jouself van sonde los maak nie, dan gaan jy sterf omdat die loon van die sonde die dood is.

Saul het weer God se opdrag verontagsaam en nie alles doodgemaak soos God beveel het nie. Wanneer God vir jou ? opdrag gee, is dit nie ? tyd om te dink nie, dis ? tyd om gehoorsaam te wees. Ons Suid-Afrikaners dink te veel en gehoorsaam te min. Ons wil eerder ? bevel interpreteer as uitvoer. Saul wou ? wins maak uit God se bevele. Ons in nie veronderstel om God se opdragte uit te voer om vir onsself daaruit voordeel te trek nie. Ons is veronderstel om Sy opdragte uit te voer sodat Hy al die eer en al die erkenning kan kry. Aan God behoort al die heerlikheid tot in ewigheid!

Moenie God se tye in jou lewe mis as gevolg van ongehoorsaamheid nie. Dis wel waar dat ons deur tye en seisoene van lyding gaan, maar dit is sodat God ons kan gereedmaak om Sy wil uit te voer. Die Bybel sê in Psalm 105:16 – En Hy het ? hongersnood oor die land geroep: elke staf van brood het Hy verbreek. Hy het ? man voor hulle uit gestuur: Josef is as slaaf verkoop. Hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in die ysters gekom, tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die HERE hom beproef verklaar het.

God het ? seisoen van hongersnood oor die land uitgeroep. Moenie die duiwel vir als die skuld gee nie. God vat ons deur lyding en deur verlies en haaglike omstandighede sodat die Woord van die Here ons beproef kan verklaar. Toe Josef in die put gegooi is, was dit die veiligste plek op aarde gewees want hy was binne God se perfekte wil. Toe hy in die tronk was, was hy op die beste plek gewees waar hy kon wees want God was met hom. Josef het baie dinge in sy lewe verloor, maar hy het nooit sy geloof en vertroue in God verloor nie.

Partykeer wanneer dit moeilik gaan met ons, en daar gebeur dinge want ons nie kan verklaar nie, gaan lees gerus Genesis 50:20 Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ? groot volk in die lewe te hou. Dit wat Josef se broers gebruik het tot sy ondergang, het God tot Sy heerlikheid gebruik. God het nie Josef deur die moeilike tye geneem net vir Josef se onthalwe nie, maar sodat Hy verheerlik kon word. God het Josef deur moeilike tye geneem sodat ? familie van 70 Jode kon groei tot ? nasie van 3 miljoen wat Hy uit slawerny kon bevry. Jou lyding het dalk ? groter doel as wat jy nou kan sien of besef.

Dis moontlik vir jou om die spesifieke tye en seisoen van God te onderskei. In

1 Kronieke 12:23 staan die volgende: En dít is die getalle van die leërafdelings van die wat vir oorlog gewapen was, wat na Dawid in Hebron gekom het om die koningskap van Saul op hom oor te bring volgens die bevel van die HERE. Die seuns van Juda wat skild en spies gedra het, was ses duisend agt honderd, gewapend vir oorlog; van die seuns van Símeon, dapper helde vir krygsdiens, sewe duisend een honderd; van die seuns van Levi, vier duisend ses honderd; en Jehójada, die bevelhebber van die Aäroniete, en saam met hom drie duisend sewe honderd; en Sadok, ? jongman, ? dapper held, met sy familie: twee en twintig owerstes; en van die seuns van Benjamin, die broers van Saul, drie duisend: want die meeste van hulle het tot nog toe aan die huis van Saul getrou gebly; en van die seuns van Efraim, twintig duisend agt honderd, dapper helde, manne van naam in hulle families; en van die halwe stam van Manasse agttien duisend wat met hulle naam aangewys was om Dawid koning te gaan maak; en van die seuns van Issaskar, met kundige insig wat die tye betref, om te weet wat Israel moes doen; hulle hoofde was twee honderd, en al hulle broers onder hulle bevel.

Die seuns van die stam van Issaskar het insig gehad wat die tye betref, om te weet wat Israel moes doen. Issaskar was die kleinste van al die stamme, hulle was net twee honderd, maar hulle het die tye en seisoene van God geken. Jy kan óók die tye en seisoene van God ken, maar dan moet jy Hom ken!

Jy kan nie in ? nuwe seisoen ingaan voordat die ou seisoen nie verby is nie. ? Akkedis kan nie sy nuwe vel ontvang voordat hy nie ontslae geraak het van die ou vel nie. God sal ons nie in ? nuwe seisoen laat ingaan as ons nie gegroei het in genade, lankmoedigheid en sagmoedigheid nie. Ons moet eers uit ons ou velle uit groei! Die Bybel sê in Efesiërs 4:22 – Dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

Ons moet die ou mens uittrek en die nuwe mens aantrek! Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: