Skip to content

Dit is tyd om te saai – deur Gary Kieswetter

October 20, 2010

Dit is tyd om te saai – deur Gary Kieswetter

Moenie jou saad weerhou omdat dinge bietjie moeilik gaan nie; die tyd is nóú om te plant. God kan jou seën terwyl die res van die wêreld swaar trek; die slegte ekonomie maak dit nie moeilik vir God om jou te seën nie!

Daar is ‘n tyd vir alles onder die son. Daar is ‘n tyd om te saai en ‘n tyd om te maai. Volgens die Bybel is die beste tyd om te saai wanneer jy nie kan nie. In tye van hopeloosheid, mismoedigheid, droogte en hongersnood is dit die beste tyd om te saai. Hierdie wêreld het die ekonomiese skok van sy lewe gekry toe die geldeenhede van die grootste lande reg oor die wêreld, geval het.

Mense reg oor die wêreld het hulle vertroue in beleggings verloor. Dis glad nie nou die beste tyd om jou geld op die aandele mark te belê nie, maar dis wel die beste tyd om God op die proef te stel en te saai. Geen belegging kan vir jou iets waarborg nie – maar God waarborg in Sy Woord vir ons dat as ons saai, dan sál ons 30,60 of 100 voudig maai!

Kom ons lees gou in die Bybel in Genesis 26:1 – En daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abiméleg, die koning van die Filistyne, na Gerar. En die HERE het aan hom verskyn en gesê: Moenie aftrek na Egipte nie; woon in die land wat Ek jou sal aanwys.

Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en Ek sal met jou wees en jou seën; want aan jou en jou nageslag sal Ek al hierdie lande gee: Ek sal die eed bevestig wat Ek vir jou vader Abraham gesweer het.

En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word; omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. So het Isak dan in Gerar gebly.

Isak het toe in dié land gesaai en daardie jaar honderdvoudig gewen, want die HERE het hom geseën. En die man het groot geword en altyddeur groter geword totdat hy baie groot was: hy het troppe kleinvee en beeste gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne hom beny het.

En al die putte wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, dié het die Filistyne toegestop en met grond opgevul.

Die Here het vir Isak voorspoedig gemaak en hy het ryk geword. Die Here het hom nog meer geseën totdat hy later baie ryk was. As jy na die situasie kyk het Isak nie ‘n baie logiese ding gedoen nie. Die Here het hom gevra om tydens ‘n dubbele hongersnood te saai. ‘n Droogte bring ‘n tekort in menigte opsigte. Die eerste ding wat mense doen wanneer daar ‘n droogte is, is om vas te klou aan hulle besittings met alles wat hulle het. In tye van droogte is dit moeilik vir mense om te waag en hulle wil ook nie ‘n risiko aangaan om God op die proef te stel nie.

Isak het homself in ‘n baie ongunstige posisie bevind. Sy logika het vir hom gesê om na die koning van die Filistyne in Gerar te gaan en hom om hulp te gaan vra. “Gerar” beteken om in sirkels te loop. Wanneer mense hulself in moeilike tye bevind, loop hulle gewoonlik in sirkels. Mense sal liewers aanhoudend in sirkels loop as om ‘n nuwe, onbekende rigting in te slaan. Hulle is te bang om enige iets te doen omdat hulle bang is dat hul die besluit heel moontlik later sal berou. Daarom is hulle nie seker wanneer om iets te doen of wat die regte ding is om te doen nie.

Gedurende ‘n hongersnood het mense meer onsekerheid as vrymoedigheid. Vrymoedigheid beteken om vry te wees om moed te gebruik. Terwyl Isak sy dinge reg gekry het om terug Egipte toe te gaan waar die kos volop was, het God hom gestop.

In Egipte was daar oorvloedige water van die Nyl en daarom kon Egipte hom alles bied wat hy nodig gehad het. Dis ‘n baie selfstandige idee om tydens ‘n hongersnood weg te trek na ‘n land waar kos en water volop is. In daardie tyd was Egipte die grootste wêreld ekonomie en die land wat die beste gevaar het op alle gebiede. Dit het daarom vir Isak na ‘n baie goeie idee gelyk om daarheen te trek. As hy daardie tyd ‘n Garmin sou gehad het, sou hy Egipte ingetik het en die kortste-pad-opsie gekies het! ‘n Goeie idee is nie altyd ‘n Goddelike idee nie.

Op pad na Egipte, praat sy God met hom en sê: “Moenie Egipte toe gaan nie.” Daar is ‘n weg wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is verdoemenis, maar jy sal ‘n sagte stem agter jou hoor wat sê: “dit is die weg, wandel daarin.” God wat vooruitsien sal vir jou voorsien. Niks in jou toekoms is vir God ‘n verassing nie, want jou toekoms is vir God klaar geskiedenis. Hy verklaar die einde van die begin af. God het vir Isak gewaarsku om nie sy vertroue in ‘n wêreldse sisteem te plaas nie. God moes Isak herinner aan die belofte wat hy aan sy Vader Abraham gemaak het, dat dit voorspoedig sal gaan met die nageslag van Abraham tot in lengte van dae. God het belowe dat sy kinders so geseënd sal wees, dat hulle ‘n seën vir ander nasies ook sal wees en dat hulle beny sal word omdat God so goed vir hulle is.

Isak het een van twee keuses gehad; of hy gehoorsaam die Here of hy gaan voort na Egipte. God het Isak beveel om in die land van hongersnood aan te bly. Mense moes gedink het dat Isak dom was om nie Egipte toe te gaan nie – dit was die logiese opsie. Almal sou verstaan het as hy besluit het om nie langer in ‘n land te bly waar daar nie kos en water is nie. Toe daar ‘n hongersnood was in Abraham se tyd, het God wel vir Abraham toegelaat om Egipte toe te gaan. Daarom kon Isak homself maklik oorreed het om dieselfde te doen. Een ding is baie duidelik, die antwoord wat God vir iemand anders het, is nie noodwendig dieselfde antwoord wat Hy vir jou het nie. As jy net outomaties terugval op wat God vir iemand anders tydens ‘n sekere situasie beveel het, het jy nie nodig om God te vertrou vir ‘n antwoord in jou situasie nie.

Jy kan nie op iemand anders se resep werk nie. Die enigste een wat jy kry wat vir almal werk, is die resepte in die Huisgenoot! Ek kan net dink dat die mense vir Isak gesê het: “Maar jou pa was Egipte toe vir hulp toe daar hongersnood in die land was.” Isak het besluit om eerder God te gehoorsaam en nie te steun op wat sy logika vir hom gesê het nie. Gehoorsaamheid plaas jou in ‘n gunstige posisie vir God om jou te seën ten spyte van die omstandighede waarin jy jou bevind. Voorsiening is waar God is. God het nie net vir Isak gevra om te bly nie, maar het ook vir hom die redes gegee waarom hy moet bly. Wat was die rede: “Ek is met jou.” Al wat jy nodig het tydens ‘n droogte is om te weet dat God met jou is. Tweedens het God vir Isak belowe dat Hy hom sal seën. Ons verstaan nie altyd God se weë nie, maar God vra dat ons Hom tog sal vertrou. Die Bybel sê die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie.

Ek wil ‘n geweldige stelling maak: Wanneer jy in nood is, plant ‘n saadjie. When in need, sow a seed. Dis so eenvoudig, maar tog so kragtig. Wanneer jy saai, moenie net enige saadjie plant en dan met nuuskierigheid uitsien na watter tipe oes jy gaan maai nie. Beplan vooraf wat jy wil oes en plant daarvolgens. Jy kan nie net enige saad plant en dan vir enige oes hoop nie. Jy moet vooraf bepaal wat jy wil oes en hoeveel. Die Bybel sê dat jy sal slegs maai wat jy gesaai het – nie iets anders nie. Natuurlik is dit nie nou ‘n goeie tyd om te saai nie! Die Bybel sê in Prediker 11:3 – Werp jou brood uit op die water, want ná verloop van baie dae sal jy dit vind. Gee ‘n deel aan sewe, ja, ook aan agt; want jy weet nie watter onheil daar op die aarde sal wees nie. As die wolke vol reën is, giet hulle dit uit op die aarde; en as ‘n boom na die suide of na die noorde val, op die plek waar die boom val, daar bly hy lê. Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie; en wie na die wolke kyk, sal nie oes nie.

Soos jy nie weet wat die weg van die wind is, of hoe die gebeente in die skoot van ‘n swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God wat alles doen nie. Saai jou saad in die môre, en laat teen die aand jou hand nie rus nie; want jy weet nooit watter een sal geluk nie, hierdie of daardie, en of al twee saam goed sal wees nie.

God se Woord is ‘n treffer! God het ‘n antwoord op elke vraag! Daar is mense wat weet hulle moet saai, en hulle wil saai omdat hulle weet dat dit die regte ding is om te doen, maar hulle kyk na die wind en na die wolke. Hulle wag vir omstandighede om perfek te wees voordat hulle saai. Raai wat? Die omstandighede sal nooit perfek wees nie. Daar is te veel mense wat na hul omstandighede kyk en dan besluit of dit gunstig is om te saai of nie.
Dis wel só dat daar ‘n spesifieke tyd is om te saai. Dit beteken nie noodwendig dat die omstandighede eers perfek moet wees voordat dit tyd is om te saai nie. Elke boer weet dat daar bepaalde tye is wanneer hulle moet saai, omdat die tyd reg is en nie omdat die omstandighede reg is nie. Wanneer hulle versuim het om tydens daardie tydgleuf te saai, help dit nie hulle saai later nie.

Daar sal altyd slegte weer en insekte wees wat jou oes kan vernietig. Dis die realiteit van die lewe. Die enigste ding wat groter is as die realiteit van die lewe, is die waarheid van God se Woord. God se Woord is groter en meer blywend as realiteit. God sê dat hy die sprinkaan van jou oes sal weerhou. Die duiwel is ongelukkig altyd in die omtrek met die uitsluitlike doel om te steel, slag en te verwoes.

As jy elke keer net na alles kyk wat kan verkeerd gaan, sal jy nooit gemotiveerd wees om enige iets te probeer nie. Mense wat baie negatief en sinies is, en alles beredeneer en bedink, sal nooit die risiko neem om te lewe nie. Soos die ou gesegde sê: wie nie waag nie, wen nie. Almal in die besigheidswêreld weet dat wanneer jy ‘n klein risiko neem, is die beloning klein en as jy ‘n groot risiko neem, is die beloning ook groot. Mens kry hoë-risiko beleggings en lae-risiko beleggings. Almal wil die beloning van die hoë-risiko belegging hê, maar nie almal is bereid om die risiko te neem nie.

As jy te lank wag vir die perfekte geleentheid, gaan jy die geleentheid misloop! As jy ‘n verskoning soek om nie iets te doen nie, sal jy dit altyd kry! ‘n Verskoning is ‘n dun lagie logika wat met ‘n leuen gevul is. Iemand met ‘n verskoning het gefaal nog voordat hy ‘n risiko geneem het. ‘n Verskoning ontneem van jou die voorreg om deur God geseën te word. Hou op om verskonings te maak oor hoekom jy nie wil saai nie.

‘n Man van geloof sal altyd ‘n risiko moet neem. Toe God vir Isak gesê het dat Hy met hom is en dat Hy hom sal seën, het Isak ‘n risiko geneem om God te vertrou. Isak se vertroue was nie in die wolke en in die reën nie, maar in God! God is ‘n wonderlike God en soek ‘n geleentheid om jou te seën. Onthou net, God se Woord is altyd betroubaar en Hy is altyd wakker oor Sy woord om dit sorgvuldig na te kom.

As jy op ‘n plek is waar jy weet God jou wil hê, bly daar en moenie beweeg as God nie dit so aan jou bekend gemaak het nie. As jy in ‘n werk is en jy bedank sonder die inspraak van die Heilige Gees, gaan jy jou verhoging mis. As jy in ‘n huwelik is waar dinge op die stadium ‘n bietjie droog is, bly daar want God is met jou.

Ek dink die mense moes die gek met Isak geskeer het omdat hy dit gewaag het om onder daardie omstandighede te saai. Daai grond was so droog dit sou die vog uit die saad gesuig het! Isak het gesaai te midde van die mense se bespotting en te midde van hul opinies oor wat hy eerder moes doen. Isak het op die grond gesaai wat God hom beveel het om aan te bly. Hy het geweet dat God gister, vandag en môre altyd dieselfde is.

God het vir Abraham uit ‘n droogte gehelp en God sou dieselfde vir hom doen. Isak het geweet dat hy ‘n God dien wat nie kan lieg nie. Hy het geweet dat God se Woord skeppende vermoë het. Hy het geweet dat God roep dinge wat nie is nie asof dit is. Hy het geweet dat soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal God se Woord wees wat uit Sy mond uitgaan: dit sal nie leeg na Hom terugkeer nie, maar doen wat Hom behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Hy dit stuur.

Isak het geweet wie Sy God is! Omdat Hy God geken het, kon Hy God vertrou. Jy moet God ken voordat jy Hom kan vertrou. Bly waar jy is – al gaan dit moeilik. Bly in Suid-Afrika al gaan dit sleg. As die Here jou buurman Australië toe stuur, beteken dit nie jy moet ook immigreer nie. As jy God gehoorsaam en Sy bevele volg, sal Hy jou seën net daar waar jy nou is. God is met jou en Sy voorsiening is tot jou beskikking. God sal jou seën sodat jy ‘n seën vir die nasies sal wees. God sal jou seën sodat die wêreldlinge ‘n vredesverdrag met jou sal sluit omdat hulle kan sien dat God met jou is.

Die Filistyne het na Isak gegaan en vir hom gesê dat hulle kan sien dat hy duidelik nou eenmaal die geseënde van die Here is. God kan jou goed laat lyk in ‘n droogte. As Isak vandag nog geleef het, sou hy by ons wou weet hoekom ons nog nie gesaai het nie!

Gaan gou saam met my na Galasiërs 6:7 – Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Ek wil graag ‘n praktiese voorbeeld met jou deel in 1 Konings 17. Die profeet van die Here het vir koning Agab gesê dat daar droogte in die land sal wees en dat dit vir drie jaar glad nie sal reën nie. Daar was dus ‘n hongersnood vir drie en ‘n half jaar! Dit het nie eers in die winter gedou nie!

Daardie droogte het natuurlik ook die Christene in die land geraak, maar dit het nie noodwendig ‘n negatiewe effek op hulle gehad nie. Neem die risiko om God te vertrou wanneer dinge sleg gaan met die wêreld. Hy wat op die Here vertrou, sal nie beskaam staan nie. Elia is ook deur die droogte geraak, maar raai wat? God het die kraaie beveel om elke oggend en elke aand vir hom kos te neem.

‘n Kraai was volgens die wette van die Ou Testament ‘n vervloekte en onrein voël en die Jode was verbied om hulle te eet. Elia moes daarom redelik geskok gewees het toe God kraaie gebruik om kos aan hom te voorsien! Sy logika moes vir hom gesê het dat die kraai definitief nie van God af kan wees nie. Wanneer God met jou praat, moenie na jou logika en gesonde verstand luister nie. Moenie na die opinie van mense luister nie want jy mag dalk net mis wat God vir jou wil sê. Jou logika sal jou nooit bemoedig om God te vertrou nie. Jou logika maak staat op feite en realiteit, maar God werk in die realm van waarheid en geloof. God werk nie altyd volgens logika of dit wat vir ons sin maak nie. God leef in die realm van die onsienlike, want Hy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan!

Elia het geweet dat hy die God van die onmoontlike gedien het. God se weë is hoër as ons weë. Elia het nie toegelaat dat sy tradisionele en godsdienstige denke in die pad staan van God se voorsiening nie. Lees gou 1 Konings 17:7 – Maar ná verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Toe kom die woord van die HERE tot hom en sê: Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, en bly daar; kyk, daar het Ek aan ‘n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereedgemaak en na Sarfat gegaan; en toe hy by die ingang van die stad kom, was ‘n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê: Gaan haal tog vir my ‘n bietjie water in die kan, dat ek kan drink.

Christene gaan ook deur moeilike tye, maar in jou moeilikste uur bring God vir jou ‘n woord van hoop. In jou swakheid bring God ‘n woord wat jou weer krag sal gee. Party van ons moet klaarmaak met die manier waarop God huidig voorsien wantdaar is ‘n nuwe manier oppad. Maak klaar met hoe dinge altyd gewerk het – maak klaar met die status quo. God wil hê dat jy weer opnuut op Hom sal vertrou omdat Hy ‘n ander kanaal wil gebruik om vir jou te voorsien. Vertrou God en nie die kanaal wat Hy gebruik om vir jou te voorsien nie.

God het Elia beveel om na Sarfat te gaan. “Sarfat” beteken: plek van suiwering en verfyning. God moes Elia se geloof verfyn. Sy geloof moes na die volgende vlak geneem word sodat hy nie meer sou staat maak op die kraaie om vir hom kos te bring of die spruit om vir hom water te voorsien nie. Die geloof wat jy gebruik het om gister op te leef, sal nie genoeg wees vir môre ook nie. Jou geloof moet aanhou groei – daarom moet jy jou oë op Jesus hou wat die begin en die einde van jou geloof is.

God wou vir Elia op ‘n nuwe manier sorg – en nogal deur ‘n weduwee! Dit is nou nie juis iemand van wie jy voorsiening verwag nie! Net toe Elia gemaklik geraak het met die manier waarop God vir hom voorsien het, het God ‘n nuwe manier gebruik. Sodra God sien dat jou vertroue in die kanaal is en nie meer in Hom nie, sal Hy jou geloof in Hom hernu sodat jy weer jou vertroue opnuut in Hóm sal plaas. Indien jy gemaklik geraak het met die manier waarop God nog altyd vir jou voorsien het en dalk meer begin vertrou het in die kanaal as in die bron – maak jou klaar! Moenie vir God probeer voorskryf nie. Moet ook nie probeer om die kanaal te kies wat Hy moet gebruik nie.

God sal altyd vir jou bly sorg; Hy sal altyd in al jou behoeftes voorsien. Glo jy dit? Neem dan die risiko en vertrou God. Moenie jou saad weerhou omdat dinge bietjie moeilik gaan nie; die tyd is nóú om te plant. God kan jou seën terwyl die res van die wêreld swaar trek; die slegte ekonomie maak dit nie moeilik vir God om jou te seën nie! Saai waar jy is en kyk hoe God vir jou sal voorsien!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: