Skip to content

Dra meer vrug

October 20, 2010

Dra meer vrug – deur Fanie Bolleurs

Dra jy reeds vrug? Wel, die Here wil hê jy moet nog méér vrug dra.

Jesus is die ware wynstok en die Vader die landbouer soos wat Johannes 15:1 sê – Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.

Hierdie skrif maak dit baie duidelik: As jy nie vrug dra nie, word jy gesnoei; As jy wel vrug dra, word jy óók gesnoei sodat jy nog meer vrug kan dra! Jy gaan gesnoei word, of jy nou daarvan hou of nie…

Ons lees verder in Johannes 15:3 – Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

Wil jy graag vrug dra? Die antwoord is heel eenvoudig; bly in die Here. Dra jy reeds vrug? Wel, die Here wil hê jy moet nog méér vrug dra. Ons kan slegs vrug dra as ons in die Here is, sonder Hom kan ons nie vrug dra nie.

Johannes 15:6 – As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.

God wil hê dat ons al hoe meer vrug moet dra. Jy verheerlik God deur veel vrug te dra. As ons in God bly en Sy Woord in ons, kan ons vra net wat ons wil en sal dit kry. Die voorwaarde is egter dat ons in Hom sal bly en Sy Woord in ons. Ons moet altyd seker maak dat wat ons vra in lyn is met God se Woord en Sy Wil.

As ons in Jesus gewortel is, dra ons van nature vrug. Johannes 15:16 sê – Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

Dra jy goeie of slegte vrug? Ons moet daagliks na die vrugte in ons lewens kyk en vasstel of dit met die karakter van Jesus ooreenstem. Wanneer ons in die Woord ingeënt is, weet ons dat ons die Vader kan vra wat ons wil en Hy sal dit vir ons gee.

Ek wil graag met jou sekere beginsels deel oor hoe om meer vrug te dra. Die eerste twee kry ons in Genesis 2:15 – Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.

God se opdrag aan die mens was om die tuin te bewerk en te bewaak . God het vir jou die vermoë gegee om jou talente te ontwikkel. Alles wat jy doen, moet jy na die beste van jou vermoë doen.

Jy moet ook waaksaam wees. Jy is heel moontlik daarop gesteld om jou aardse goedere te beveilig met alarms en slotte, maar die belangrikste naamlik jou hart, laat jy wyd oop vir invloede van buite .

Dis belangrik om jou hart net so goed te bewaar. Wees daarom baie versigtig waarna jy luister en kyk. Wees ook versigtig wat jy sê – jou woorde het ? invloed op die vrug wat jy dra.

Die derde belangrike beginsel is balans. Dit is die beskermer van jou lewe. Dis belangrik om ? gesonde balans te handhaaf tussen werk en ontspanning, die tyd wat jy aan stokperdjies en jou vrou bestee. Volgende is priesterskap. Maak tyd om God se Woord te bestudeer en sy wil te leer ken. Maak God se wil eerste prioriteit in jou lewe – vra Hom om jou te lei om daagliks die regte keuses te maak.

Passie is die volgende beginsel wat ek met jou wil deel. Dit het te make met die verhouding wat jy met jou vrou en kinders en die mense rondom jou het. Leef passievol waar ook al God jou geplaas het, eerder as om gedurig te wens dat die Here jou net eerder daar moet uitkry. ? Passielose lewe is ? leë, verhoudinglose lewe.

Laaste op die lysie is om pas aan te gee. Dis maklik om net te stagneer en nie verder aan te beweeg nie. Wees versigtig om nie al jou tyd te spandeer om te bewerk en te bewaar en dan nie geestelik groei nie. Streef daarna om elke dag nader aan God te beweeg. Rig jou lewe volgens die Woord van God. Spreek die dinge aan wat in jou lewe is wat nie strook met jou Christenskap nie. Neem outoriteit oor jou lewe, begin in oorwinning leef!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: