Skip to content

Ek en my huis sal die Here dien

October 20, 2010

Ek en my huis sal die Here dien – deur Fanie Bolleurs

Ek wil jou graag uitdaag om vandag offisieel die besluit te neem dat jy die Here sal dien.

Almal van ons moet op ‘n tyd kies of ons die Here gaan dien of nie. Joshua het die volk uitgedaag om ‘n besluit te maak en daarby te hou. Ons lees daarvan in Joshua 24:15 – Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.

Het jy al by die punt gekom waar jy vir die wêreld gesê het, ek en my huis sal die Here dien? Daar is baie krag daarin om dit te proklameer en dit elke dag oor jou en jou huisgesin te spreek. Die Israeliete was vinnig om Joshua die volgende te antwoord, Joshua 24:16 – Dit is ver van ons, dat ons die HERE sou verlaat om ander gode te dien; want die HERE onse God, dit is Hy wat ons en ons vaders uit Egipteland uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan en onder al die volke waar ons dwarsdeur getrek het;
Die Israeliete het onthou wat die Here als vir hulle in die verlede gedoen het. Skielik het hulle onthou hoe God hulle uit Egipte bevry het; al die wonders wat Hy in die woestyn gedoen het en hoe Hy hulle teen hul vyande beskerm het.

Partykeer is dit nodig om stil te staan en te besin oor wat die Here al vir jou gedoen het. Miskien het jy al vergeet en is dit nodig dat jy mooi daaroor moet gaan dink en dit dalk neer te skryf. Maak vir jou getuienisse bymekaar van hoe goed die Here vir jou is – volgende keer as iemand dalk neerslagtig is of op moedverloor se vlakte is, deel jou getuienis met hulle. Vertel vir jou vriend by die skool hoe die Here jou beskerm en bewaar het of hoe Sy genade jou deur ‘n moeilik situasie gedra het.

Jy het dalk nog nooit bewustelik in jou hart die besluit geneem om die Here te dien nie. Jy het dalk in ‘n Christelike-huis groot geword en jy het nooit gevoel dis nodig om formeel jou lewe vir die Here te gee nie. Ek wil jou graag uitdaag om vandag offisieel die besluit te neem dat jy die Here sal dien. Al is jy net ‘n enkelpersoon en het jy nie ‘n gesin nie, wil ek jou steeds uitdaag om te verklaar, ek en my huis sal die Here dien! Jy kan dit nou al uitspreek oor jou man of jou vrou wat jy nog nie eers ontmoet het nie. Skryf dit sommer uit en gaan plak dit teen jou spieël waar jy elke dag daaraan herinner kan word.

Joshua was baie ernstig oor die saak en wou baie seker maak dat die Israeliete weet waarvoor hulle hulself inlaat as hulle besluit om die Here te dien. Die Israeliete was ‘n volk wat gereeld van die pad afgewyk het en vreemde gode gedien het. Kom ons lees verder wat Joshua vir die volk sê in Joshua 24:19 – Julle kan die HERE nie dien nie, want Hy is ‘n heilige God, Hy is ‘n jaloerse God; Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die HERE verlaat en vreemde gode dien, sal Hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat Hy aan julle goed gedoen het.

Die moderne mens kom dalk nie meer in die versoeking om voor beelde te buig en te kniel nie, maar dit beteken nie dat daar nie afgode in ons lewens is nie. Enige iets wat tussen jou en God kom of wat jou verhouding met die Here negatief beïnvloed, is ‘n vreemde god. Ek praat sommer van nuwe millenium-gode! ‘n Meisie kan dalk vir party ouens ‘n vreemde god wees of dalk verkeerde vriende.

Joshua probeer eintlik die Israeliete bietjie laat nadink oor wat hulle nou eintlik belowe. Dit lyk amper asof Joshua nie wil hê dat hulle vir die Here moet kies nie. Maar dis nie die geval nie! Joshua wou net baie seker maak dat hulle verstaan dat hulle van hul vreemde gode moet afsien as hulle eers kies om die Here te dien. God is ‘n jaloerse God en Hy laat nie toe dat Sy kinders ander afgode dien nie.

As ons bietjie verder aan lees sien ons dat Israel by hul belofte gehou het solank as wat Joshua geleef het, Joshua 24:31 – En Israel het die HERE gedien al die dae van Josua en al die dae van die oudstes wat lank ná Josua nog in die lewe was en met al die werke van die HERE bekend was wat Hy vir Israel gedoen het.

Selfs nadat Joshua gesterf het, het die volk aangehou om die Here te dien. Nie al die Israeliete het die wonders en tekens met hul eie oë gesien nie. Baie van hulle was eers later gebore toe hulle reeds goed in die beloofde land gevestig was. Maar, hulle het die Here gedien al het hulle nie hierdie tekens self gesien nie omdat dit aan hulle oorvertel is deur hul ouers. Daarom is dit so belangrik dat ons met ons kinders sal deel wat God vir ons gedoen het. Selfs al vertel jy jou kinders wat die Here dalk tien of twintig jaar terug vir jou gedoen het, is dit steeds van belang. Daarom wil ek erns by jou maak om die goedheid van die Here iewers op skrif te stel sodat jou kinders eendag daarvan kan lees.

Wil jy nie ook hê dat lank nadat jy ontslaap het, mense nog steeds kan praat oor die wonderwerke wat die Here in jou lewe gedoen het nie? Ek deel steeds met my kinders wat die Here baie jare terug in my lewe vermag het omdat ek wil hê dat hulle God se genade, goedheid en barmhartigheid sal besef. Jou kinders het nodig om dit te hoor. Dit bou en stig hulle geloof en hulle sal weer vir hul kinders van die wonderdade van die Here vertel.

Kom ons skip net so ‘n paar blaaie tot by Rigters. Hier is weer ‘n nuwe geslag Israeliete wat erns met die Here moet maak. Lees gou saam met my Rigters 2:7 – Maar Josua, die seun van Nun, die kneg van die HERE, het gesterwe, honderd en tien jaar oud; en hulle het hom begrawe op die gebied van sy erfdeel in Timnat-Heres, op die gebergte van Efraim, noord van die berg Gaäs. En toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar ‘n ander geslag ná hulle op wat die HERE en ook die werk wat Hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie.

En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE: hulle het die Baäls gedien en die HERE, die God van hulle vaders, verlaat wat hulle uit Egipteland uitgelei het, en hulle het agter ander gode aan geloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig en die HERE geterg.

Kyk net wat het gebeur die oomblik toe die Israeliete die werk wat die Here gedoen het vergeet! Die oomblik toe hulle nie meer hoor van die wonderwerke van God nie, het hulle weer afgode begin dien. Die eerste geslag het die werke van die Here met hul eie oë gesien en het God gedien. Die tweede geslag het net van God se wonderwerk by hul pa’s en oupas gehoor. Die derde geslag het nie die wonders van God gesien nie en ook niemand het hulle daarvan vertel nie.

Sien jy hoekom dit so belangrik is dit dat ons ons kinders van die Here moet vertel?! Daarby bedoel ek nie dat ons hulle net moet vertel van Jona en die vis en Daniël in die leeukuil nie. Ons moet hulle ook vertel van gebeurtenisse waar die Here in ons eie lewens ingegryp het. Jy is die begin van ‘n splinternuwe generasie, en jy kan seker maak dat die generasie na jou nie van die Here sal vergeet nie.

Dalk het jy nie in ‘n huis grootgeword waar jou ouers jou van die Here vertel het nie. Wat jy weet het jy maar by die Sondagskool geleer. Jy kan die siklus breek en weer die generasie wees wat gaan opstaan en die werke van die Here aan jou kinders en kleinkinders bekend maak! Wanneer jy kies om die Here te dien, dan kies jy ook om jou getuienis met ander te deel sodat hulle nie van God se werke sal vergeet nie.

God is besig om ‘n generasie op te rig wat Sy werke en dade sal verkondig. Wil jy deel wees van die generasie wat met trots sal sê, ek en my huis sal die Here dien?

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: