Skip to content

Geen veroordeling nie

October 20, 2010

Geen veroordeling nie – deur Alan Platt

Genade verklaar jou onskuldig en wil jy jouself nie weer aan die veroordeling van sonde onderwerp nie.

In die vorige uitgawe van Manna het ons gekyk na wat genade is en hoe dit op ons as mens van toepassing is. Ons het gesien dat die wet van die gees van die nuwe lewe in Christus Jesus ons vrygemaak het van die wet van die sonde en die dood. God het, wat vir die wet onmoontlik was, deur Jesus kom doen. Kom ons lees dit weer:

Romeine 8:1 – Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

Paulus lig twee primêre konsepte, wat genade impliseer, in die bogenoemde skrifgedeelte uit. Die eerste ding wat jy moet besef van genade is dat daar absoluut géén veroordeling is vir die wat in Christus is nie. Ek het ? studie gaan maak van die woordjie “geen” in die oorspronklike tale en ek het ontdek dat “geen” beteken, geen! Luister mooi na wat die skrif sê – daar is geen veroordeling meer nie. Hoeveel van ons is nie onder die indruk dat ons skuldig en verleë moet voel nie?! Dis nie wanneer ons skuldig en verleë voel wanneer ons vir God se genade kwalifiseer nie. Jy moet verstaan dat daar ? groot verskil is tussen die oortuiging in jou hart deur die Heilige Gees en veroordeling. Oortuiging is van die Heilige Gees, veroordeling is van die aanklaer, die duiwel.

Wanneer ons verstaan dat die Nuwe Testament van genade praat, dan impliseer genade dat daar niks in jou hede of verlede is, niks wat jy ooit gedoen het, wat groter as God se genade is nie. Die Skrif sê dat genade altyd groter as die skuld is. Altyd! Waar die sonde oorvloediger geword het, het die genade nog meer geword. Dis die boodskap van die Nuwe Testament en die boodskap van dit waarvoor ons ons lewens gee. Dis die boodskap van die Evangelie. Jy dink dalk dat dit nie so kan wees nie, want dit beteken dat mense gaan wegkom met dit wat hulle gedoen het, en dat hulle nie gaan boet vir dit wat hulle gedoen het nie. Dis die wonder van God se Nuwe Testamentiese boodskap! Die boodskap van die Evangelie is wonderbaarlik onregverdig. Hierdie genade kry jy nie omdat jy dit verdien nie, dis juis onverdiend. Dit maak nie saak wie jy is of waar jy vandaan kom nie, of jou pa nou ? sendeling of ? ellendeling was, genade is tot jou beskikking.

Daar is dan nou geen veroordeling…geen veroordeling. Skuld is ? verskriklike ding. ? Wildbewaarder vertel my op ? keer van ? olifant wat ? mens doodgetrap het. Hy vertel toe dat olifante op dieselfde goed as mense reageer. Die olifant het besef dat hy iets verskrikliks aangevang het en hy het begin hardloop – tot oor die 80km – sonder om te stop om water te drink of te eet. Die skuldgevoel het hom gedryf om weg te hardloop. Toe ek dit hoor, het ek besef dat daar soveel mense is wat besig is om deur skuld gejaag te word. Mense wat nie rus in hulle siel of rus in hulle gees kan kry nie. Daar is onstuimigheid by hulle en hulle jaag en probeer om verder en verder van die skuldgevoelens weg te kom. Maar, hoe meer hulle jaag hoe meer besef hulle dat hul nie van die skuldgevoel ontslae kan raak nie.

Jy sien, jy kan nie vrykom van jou eie skuld tot dat jy by die plek kom waar jy erken dat Hy jou skuld aan die kruis gedra het nie. Wanneer jy dit ontdek, wanneer jy besef dat Christus jou skuld gedra het, is wanneer jy genade ontdek. Dis wanneer genade aanspraak maak op jou lewe en wanneer jy besef dat die bloed van die Lam genoeg is om jou lewe te vernuwe. Die Hebreërs-skrywer sê dat die bloed van Christus ons gewete reinig, ons vrymaak van ? skuldige gewete. Dis die effek van genade. Dis die wonder daarvan, die oomblik wat jy genade ontdek dan doen dit iets in en met jou lewe. Daardie ervaring van vryheid en oorwinning plaas jou in ? nuwe dimensie van lewe waar jy jouself nie weer aan die negatiewe effek van sonde wil onderwerp nie.

Baie mense is besorgd wanneer jy oor genade preek. Hulle meen dat wanneer daar baie oor genade gepreek word, gaan die mense meer sondig. Hulle dink dat genade ? lisensie word om soveel sonde te doen soos wat hulle wil, omdat hulle weet dat daar genade is. As jy dink dat die effek van genade ? toename in sonde is, dan sê Paulus dat jy dit heeltemal verkeerd het. Genade veroorsaak nie ? toename in sonde nie, maar juis ? afname. Die oomblik wat jy genade beleef, beleef jy dit nie net as iets wat maar net jou ou sondetjies kom wegneem nie, jy beleef dit as ? krag wat jou só vrymaak dat jy nooit weer wil terug gaan om deur sonde gevange geneem te word nie. Dis soos ? vark wat skoongewas is en weer wil terug gaan modder toe. Petrus sê dit is soos ? hond wat weer na sy eie braaksel terug gaan.

Jy sien, as jy genade regtig begin verstaan, wanneer jy begin leef in die dimensie van genade, maak dit jou vry. Ons hoef nie mense bang te maak om hulle by God uit te kry nie. Dis die wonder daarvan. Iemand het op ? keer vir my gesê dat as jy mense moet bang maak om hulle by die Here te kry, moet jy hulle bang hou. As hulle nie meer bang is nie, dan verloor jy jou krag en jou gesag. Vir jare was die boodskap in die kerk nie een van genade nie, maar een van veroordeling. Predikers het geweet dat hoe meer skuldig hul lidmate voel, hoe meer toegewyd sou hulle wees. Laat ek dit nou duidelik uitspel, die boodskap van die Evangelie is nie veroordeling nie, maar genade! Moenie dat iemand jou veroordeel nie. Dit beteken nie dat jy nie moet skuldig voel oor die dinge wat jy verkeerd gedoen het nie, dis juis genade wat jou laat besef dat jy die merk gemis het. Genade is nie net ? teologiese konsep wat jy rasioneel kan verstaan nie. Genade is ? persoon – Jesus Christus, genade is ? verhouding met Jesus Christus. Die Skrif sê daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Wanneer iemand in Christus is, wandel hy nie meer na die vlees nie, maar na die gees.

Hoe wandel ons na die vlees, en hoe wandel ons na die gees? Jy sien, Adam het ons kom verleë maak en ons verwysing in die vlees, is ? negatiewe verwysing. Adam het ons almal in sonde en ellende kom dompel. Romeine sê dit vir ons duidelik:

Romeine 5:17 – Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.

Ons almal was op ? stadium deel van Adam se bloedlyn, en daarom het nie een van ons die dood ontsnap nie. Ons was almal in sonde gebore, en ons is geneig om te doen wat verkeerd is. Jy hoef nie ? kind te leer om stout te wees nie – dit gebeur sommer vanself. Probeer net indink hoe dit moes gewees het as jy jou kinders moes leer om stout te wees… Ons almal probeer ons kinders kondisioneer om soet te wees en om hulle te gedra, maar die waarheid is dat ons beste pogings te kort skiet. Jy kan in die beste huis gebore word – die neiging om te sondig gaan steeds daar wees. Ons almal het ? redder nodig, maak nie saak wie ons is nie. Nie posisie, geld of status kan jou vrymaak nie. Jy het Iemand nodig wat in jou lewe sal ingryp en dit handomkeer sal verander.

Jy kan ? pedigree hê wat skrik vir niks, dit sal niks doen aan die feit dat jy Christus nodig het nie. Paulus self het sy indrukwekkende familiestamboom uitgelê en gesê dat hy dit als as waardeloos beskou. Om Christus en genade te ontdek en om in Sy stamboom ingegraveer te word beteken meer as enige prestige bloedlyn of opvoeding.

Adam het ons almal in die sonde en skuld gedompel, maar daar het ? Verlosser gekom wat nie uit die bloedlyn van Adam gebore is nie, maar uit God gebore is. Daarom is die maagdelike geboorte so belangrik, Jesus moes nie ? afstammeling van Adam wees nie, maar ? afstammeling van God self. Christus was die enigste volmaakte mens wat ? prys kon betaal. Die wetlike basis van genade is die volgende: As een mens se sonde die hele mensdom kon verkneg dan beteken dit dat een volmaakte mens se daad van gehoorsaamheid, wettig die hele mensdom kon vrymaak. Daarom skryf Paulus en sê dat veel meer hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang, sal in hierdie lewe heers en gesag hê. Hulle sal begin lewe vanuit ? ander verwysingsraamwerk deur die één, Jesus Christus.

Daar het drie goed met die mens gebeur toe Adam in sonde geval het waarvan jy jouself nooit kan bevry nie, naamlik skuld, skaamte en seer. Die Skrif sê vir ons dat ons die oorvloed van genade ontvang. Genade adresseer my skuld en my veroordeling . Die oorvloed van geregtigheid adresseer my skaamte, verleentheid en minderwaardigheidsgevoel. Sonde laat ons dink dat die Here ons nie raak sien nie, dat Hy nie weet wie ons is nie. Genade en geregtigheid kom herstel jou identiteit in Christus sodat jy weer gesag en outoriteit kan hê en sodat dit wat stukkend is weer heel kan word. Jy sal nooit in hierdie lewe geestelik gesag en outoriteit hê as jy nie genade en geregtigheid werklik verstaan en deel maak van jou lewe nie.

Dis hoekom Paulus daarop klem lê dat ons moet verstaan dat ons nie meer veroordeel word nie. Ons wandel in die vlees as ons identiteit nog in Adam is en nie in Christus nie. As ek myself in Adam identifiseer, gaan ek verleentheid hê, maar wanneer ek myself met die oorwinning in Christus identifiseer, wandel ek in die gees.

Volgens Romeine 8 wil die Here ons eerstens kom vrymaak van die veroordeling en skuld wat daar in Adam was. Dis wat genade kom doen, dit maak jou vry van jou skuld. Tweedens wil die Here jou gesag en outoriteit kom herstel. Genade gee jou gesag oor sonde . Genade is nie net ? nuwe kultuur nie. Ons is nie net besig in die kerk om te praat van ? nuwe kultuur nie. ? Kultuur is eksterne goed wat te doen het met gedrag en gewoontes. Dit het te doen met hoe ons ons realiteit definieer. Ons is in die kerk besig met ? nuwe natuur, nie kultuur nie.

As jy wil hê jou kat moet begin blaf soos ? hond en skelms jaag, kan jy jou kat op die beste kursus stuur, maar dit gaan nie veel aan die kat se natuur doen nie. Jy kan jou kat manipuleer en dreig om te doen wat jy wil hê hy moet doen, maar jy gaan niks uitrig nie. Jy sal die natuur van die kat moet verander as jy wil hê hy moet soos ? hond optree. Dis baiekeer wat ons probeer doen om mense se gedrag te verander. Ons probeer mense leer, soebat en dreig om seker aanpassings te maak. Maar, dit was nooit die bedoeling van die Skrif gewees nie. Die bedoeling van die Skrif is om te ontdek dat jy nie net sekere nuwe reëls in jou lewe moet toepas nie, maar dat jy moet ontdek wie jy in Christus Jesus is. Wanneer jy jouself in Christus Jesus ontdek dan is jy ? deelgenoot van die goddelike natuur. Iets gebeur met jou – en dit is waarvan ons praat as ons praat van wedergeboorte.

As iemand in Christus Jesus is, is hy ? nuwe skepsel. Jy word nuut gebore. Daar is iets wat in jou gees nuut word. Jou gees word deur God se Gees lewend gemaak. Nou is daar ? begeerte en ? verlange na geregtigheid. Skielik begeer jy om God se wil te doen en uit te vind wat Sy plan vir jou lewe is. Die probleem is dat terwyl ons ? nuwe natuur het, is ons vir soveel jare gekondisioneerd om op ? sekere manier te dink. Daarom sê Paulus dat jy God moet toelaat om jou te verander deur jou denke te vernuwe. Ons het gesag want die wet van die Gees van die nuwe lewe in Christus Jesus het ons vrygemaak van die wet, die gesag van die sonde en die dood.

Genade plaas jou in ? hoër geestelike posisie as toe jy ? sondaar was. Daarom kan sonde nie meer vir jou opdragte gee nie. Sonde het nie meer gesag oor jou nie, sonde verkneg jou nie meer nie, sonde dikteer nie meer jou gedrag nie . Jy het ? hoër rang gekry.Kolossense 1:13 sê dat Jesus ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde.

Jou skuld is betaal, jy is onskuldig. Die mag van sonde wat bepaal het hoe jy moet optree is nou aan jou ondergeskik. Jy is van vandag af nie meer ? produk van sonde nie, maar ? produk van genade!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: