Skip to content

Gehoorsaamheid: Sleutel tot seëninge

October 20, 2010

Gehoorsaamheid: Sleutel tot seëninge – deur Gary Kieswetter

Om ʼn verhouding met die lewende God te hê is die grootste seën wat daar is!

Almal van ons wil ʼn geseënde lewe lei. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat uit vrye wil ʼn vervloekte lewe wil lei nie. Ons is nie geskape om net te bestaan nie, maar om vir God te lewe. Jesus het gekom sodat ons lewe in oorvloed mag hê. God se wil is dat elkeen van Sy kinders ʼn oorvloedige lewe sal lei.

Ongelukkig is voorspoed deur sommige mense heeltemal uit verband uit geruk. Mense dink dat ʼn geseënde lewe het te doen met ʼn voorliefde vir materiale dinge en geld. Geld is slegs een gedeelte van ʼn geseënde lewe. ʼn Geseënde lewe is om God lief te hê met jou hele hart en jou hele verstand en al jou krag.

God seën nie lui mense nie; dis nou maar net soos dit is. Mense wat doelbewus weier om met sonde te breek, ontneem hulself van God se seën. God seën ons, maar Hy verwag van ons om oordeelkundig daarmee te werk. God wil hê dat ons goeie rentmeesters van ons talente moet wees.

Gehoorsaamheid is die sleutel tot alle seëninge. Seëninge word deur ongehoorsaamheid geblok. Ons kan ook nie besluit om gehoorsaam te wees wanneer dit ons pas nie. God wil hê dat ons toegewyd moet lewe; ons grootste strewe moet wees om God in alles te gehoorsaam.

My vrou sê altyd dat gehoorsaamheid beteken om gehoor te gee en saam met God te werk sodat seëninge na ons toe kan kom. Gehoorsaamheid is ʼn besluit wat jy neem om saam met God te werk. Die Bybel sê dat daar mense is wat die Woord hoor, maar dit nie in hul lewens implementeer nie. Dis dieselfde as om jou huis op die sand te bou en te verwag dat dit staande sal bly wanneer die storms kom. Maar, geseënd is die persoon wat die Woord hoor en dit doen. Daardie persoon bou sy huis op die rots en wanneer die storms kom, sal dit nie enige skade ly nie. Die Woord van God moet ʼn lewenswyse word!
In Deuteronomium 30:16 staan die volgende: Wat ek jou vandag beveel, is om die HERE jou God lief te hê, in sy weë te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die HERE jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.

Almal van ons wil voorspoedig wees; die name it, claim it and frame it – beginsel kom nêrens in die Bybel voor nie. Gehoorsaamheid is die enigste weg na God se seëninge. Kom ons lees verder in Deuteronomium 30:17 – Maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie en jy jou laat verlei, sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom; julle sal die dae nie verleng in die land waarheen jy oor die Jordaan trek om dit in besit te gaan neem nie.

Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die HERE jou God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die HERE aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met ʼn eed beloof het om dit aan hulle te gee.

Seëninge in die Ou Testament was die fisiese land, Kanaän. Maar, voor hulle Kanaän kon besit, moes hulle uit Egipte trek. God moes hulle vrymaak van slawerny en hulle losmaak van hul onderdrukkers. Moses het aan Farao gesê: “Laat my mense vry, sodat hulle God kan dien.” Die grootste seën in hierdie lewe is om God in gees en in waarheid te aanbid. ʼn Geseënde lewe gaan nie net oor wat jy van God kan ontvang nie, maar ook wat jy aan Hom kan terugbesorg.
Romeine 8:31 – Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?  Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?

As jy in die geringe getrou is, sal God jou oor baie aanstel. God gee vir niemand baie om mee te begin nie. Almal begin met ʼn bietjie, en soos wat jy jouself bewys sal Hy jou met meer vertrou. Toe ek net begin preek het, het ek net een of twee dienste ʼn maand waargeneem. Maar ek het daardie twee dienste met getrouheid en entoesiasme waargeneem. Omdat ek getrou was  in die geringe, het God my nou toevertrou met meer as 300 dienste ʼn jaar. God se doel is om jou altyd te laat vermeerder; Hy wil jou met meer dinge toevertrou.

Dis belangrik om God uit jou hart uit te dien en nie uit tradisie nie. Dit laat my dink aan die gemeentelid wat na jare skielik nie een diens op ʼn Sondag gemis het nie. Die predikant het vermoed dat als nie pluis is nie en die gemeentelid uitgevra oor sy skielike kerkbywoning. Die gemeentelid het geantwoord: “Ek het verlede week ʼn nuwe motor gekoop en die verkoopsman het vir my gesê dat as ek een diens mis, is my waarborg daarmee heen!”Wat is jou redes vir kerkbywoning? Kom jy kerk toe omdat jy ʼn passie vir Jesus het en omdat jy nie genoeg van Sy Woord kan kry nie? God wil jou nie net beïnvloed vir jou eie beswil nie, maar Hy wil jou beïnvloed sodat jy ʼn impak op ander mense se lewens kan hê.

Iemand wat nie ʼn geseënde lewe lei nie, maak geen impak op ander se lewens nie. Jy kan nie gee wat jy nie het nie en niemand wil iemand wat ʼn vervloekte lewe lei, naboots nie. Mense volg net ander mense wat iets het wat hulle ook wil hê.

Wat ek die meeste van gehoorsaamheid hou is dat wanneer jy sterf, jou kinders voordeel kan trek uit jou gehoorsaamheid aan God. God plaas voor elke liewe mense die keuse; óf die seën óf die vloek. Dit is elkeen van ons se keuse om te maak. God moedig ons aan om die lewe te kies. Daardie lewe is ʼn lewe van gehoorsaamheid aan God se Woord. Deuteronomium sê dat ons na Sy stem moet luister en Hom moet aanhang. Party van ons hang aan die verkeerde goed, en ek praat nie net van die tieners nie! Ons bewys ons liefde aan God deur aan Hom gehoorsaam te wees. Jou liefde vir God kan nooit meer wees as jou gehoorsaamheid aan Sy stem nie. Die volgende keer wat jy vir God sê dat jy vir Hom lief is, gaan dink ʼn bietjie tot watter mate jy bereid is om Hom te gehoorsaam. God meet jou liefde vir Hom aan jou gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid kos ons altyd ʼn prys; dis hoekom God soveel waarde daaraan heg. Gehoorsaamheid aan God se Woord is binne almal se bereik, maar dit sit nie in almal se broek nie! Ons almal wil geseën word, maar ons almal is nie bereid om gehoorsaam te wees nie. Gehoorsaamheid is die sleutel tot God se onbeperkte seëninge. Ek wil net een ding baie duidelik maak; geen seën is groter as God nie; Hy is die grootste seën wat daar is.

Alle seëninge buite God self is tydelik; genesing is tydelik totdat jy eendag sterf; geld is net tydelik want jy gaan dit nie in die hemel nodig kry nie. Die enigste ding wat ewigheidswaarde het, is jou verhouding met die lewende God. Die grootste seën in hierdie lewe is wanneer jou gees saam met God se Gees getuig dat jy ʼn kind van God is. Soek jy tydelike seëninge of ewige seëninge? Om ʼn verhouding met die lewende God te hê is die grootste seën wat daar is!

As jy God se seën op jou lewe het, sal dit nooit vir jou nodig wees om by mense te skimp nie. As jy daarvoor moes skimp, dan is dit tweedehandse seëninge! Moet nooit na mense kyk om jou te seën nie, kyk na God. Is jy in die mark vir eerstehandse seëninge of tweedehandse seëninge? Iemand het my eenkeer gevra hoe kry ek dit reg om so geseënd te wees en my antwoord was heel eenvoudig: “Ek werk vir die rykste Jood in die heelal!” God sit nie met toe vuiste en is suinig om sy hand teenoor jou oop te maak nie. God se hand is oop vir Sy kinders; maar Hy is nie onverskillig om Sy seëning uit te deel nie. Hy wil hê dat jy Sy aangesig sal soek en tyd saam met Hom sal spandeer. En as gevolg van jou soeke en smag na God en Sy geregtigheid, sal Hy jou met Sy seëninge beloon.

Ons moet God aanskou as die grootste seën en Hom nie opsoek vir sy seëninge alleenlik nie. In God se teenwoordigheid is daar seëninge en vreugde vir altyd soos wat staan in Psalm 16:11 – U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

God is ʼn baie praktiese God, niks val uit die hemel uit nie! As jy voor God kan kniel hoef jy nooit voor mense te kruip nie. Is jy geseënd of nie? Dit het alles te doen met voor wie jy kniel. Dit is die praktiese implikasie van ʼn geseënde lewe. Dit is beslis so dat God ander mense gebruik om jou te seën, maar daardie persoon is slegs ʼn kanaal. God is steeds die bron van daardie seëninge, en nie mense nie.

God gee vir ons twee opsies in Deuteronomium; of die seën of die vloek. Dis vir my verstommend hoe baie Christene bereid is om kompromieë aan te gaan. God wil hê dat ons ʼn lewe van integriteit moet lewe, want Sy naam is op die spel.

1 Sameul 15:22 sê die volgende – Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.

Jy kan vir die kerk die grootste tjek elke maand uitskryf, maar as jy nie God gehoorsaam in jou alle daagse wandel nie, beteken jou geld vir God niks nie. ʼn Geseënde lewe is ook om getrou te wees aan jou huweliksmaat. Moenie dink dat ʼn geseënde lewe net oor geld gaan nie. . . geen geld in die wêreld kan ʼn gebroke huwelik weer heel maak nie. Die Bybel sê dat daar geen plaasvervanger vir gehoorsaamheid is nie. Habakuk 1:13 sê dat God te rein van oë is om sonde te aanskou; daarom moet ons ʼn rein lewe lei. As jy God se seën in jou lewe wil hê, moet jy klaarmaak met sonde.

God se welbehae is in gehoorsaamheid! Wil jy ʼn glimlag op God se gesig sit? Om God te gehoorsaam is om Hom blydskap en vreugde te verskaf! As jy 20 jaar lank ongehoorsaam was aan God, dink net op hoeveel seëninge jy al uitgemis het! Daar is geen kortpaaie na seëninge nie; om gehoorsaam te wees is die enigste weg.

Almal van ons is in sonde ontvang en gebore; niemand hoef hulle kinders te leer hoe om stout te wees nie! Een van die eerste seëninge in die Bybel vind ons in Handelinge 3:26 – God het, nadat Hy sy Kind Jesus opgewek het, Hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer. Jesus Christus was gehoorsaam aan elke liewe opdrag van die Vader. Die Bybel sê dat Jesus het gehoorsaamheid geleer deur dit wat Hy gely het. Al was Jesus die Seun van God moes Hy leer om gehoorsaam te wees; dit het nie outomaties na Hom toe gekom nie. Jesus is nou ons voorbeeld, ons volg in Sy voetstappe, en Hy sal ons deur die Heilige Gees motiveer om ook aan die Vader gehoorsaam te wees.

God het Sy seun vir ons gestuur om ons te seën deur elkeen van ons booshede te bekeer. Baie van ons Christene is bekeer en geparkeer! Na 20 jaar van kerktoegaan het hulle nie in hul verhouding met God gegroei nie. Sondag lyk jy soos ʼn kerkmuis en die res van die week lyk jy soos ʼn rot!  Jesus is gestuur om ons van ons verkeerde paaie af te lei en ons op die regte pad te bring. Jesus is die Weg, die Waarheid en die Lewe; die enigste manier om in daardie weg te wandel, is om stiptelik gehoorsaam te wees aan Sy Woord. God se Woord is ʼn lamp vir ons voet en lig op ons pad! Wanneer ons in die lig wandel, het ons geen rede om te struikel nie.

Daar is baie Christene wat wel nog baie struikel al wandel hulle in die lig. Die rede daarvoor is omdat hulle ʼn bietjie hier en ʼn bietjie daar nog ongehoorsaam is. Elke keer wat jy ongehoorsaam is, dwaal jy ʼn klein bietjie van die pad af. Aan die begin lyk dit nie so ernstig nie, maar wanneer jy van ʼn afstand jou lewe beskou, kom jy agter dat jy al lankal die regte pad verlaat het. Ons is geneig om te dink dat God nie omgee as ons nog klein troetel-sondetjies het nie. Geen sonde was al ooit vir God aanvaarbaar nie; selfs nie die kleintjies nie! God haat sonde; soveel so dat Hy daarin behae gehad het om Sy Seun te verbrysel sodat ons sondevry kan wees.

Jy mag dalk nie die erns van jou sonde besef nie en dit afmaak as iets wat oor die hoof gesien kan word. Maar, enige vorm van ongehoorsaamheid is sonde; en daarom haat God ongehoorsaamheid.  Gehoorsaamheid is die sleutel en Jesus is die deur. Ons kan nie besluit om eerder gehoorsaam te wees aan ʼn kerkorde of ʼn tradisie nie. Jy moet gehoorsaam wees aan Jesus Christus, Hy is die Woord. Johannes 1:1 sê dat in die begin was die Woord en die Woord was by God en die Woord is God. En die Woord het vlees geword en onder ons kom woon.

Dis baie belangrik om ook die wil te hê om gehoorsaam te wees. Dit help nie jy is gehoorsaam, maar verafsku elke oomblik daarvan net omdat jy God se seëninge wil hê nie. Jy moet ʼn begeerte hê om God te gehoorsaam – dan ontsluit jy die seëninge van God.

God is geen aannemer van persoon nie en sal enige persoon van enige ouderdom seën. In Markus 10:13 staan die volgende –  En hulle het kindertjies na Hom gebring, dat Hy hulle kon aanraak; en die dissipels het die wat hulle gebring het, bestraf.  Maar toe Jesus dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.

Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ʼn kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En Hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën.

Die ma’s het hulle kindertjies na Jesus gebring en Hy het Sy arms om hulle geslaan en sy hande op hulle gelê! Om deur God aangeraak te word is om geseën te word! Sy dissipels het natuurlik niks daarvan gehou nie en het hulle bestraf. Vandag het nog niks verander nie; ons Christene is vandag vinnig om ander te probeer verhoed om deur God geseën te word. Iemand wat nie God se seën op sy lewe het nie, gun ook nie ander mense God se seën nie. As jy kort van sig is, is dit vir jou walglik om te sien hoe God ander mense seën. Moenie jaloers raak op God se seën in ander mense se lewens nie en dan skinderpraatjies van daardie persoon rondstuur nie.

Kan jy glo dat Jesus se dissipels mense bestraf het wat ook na Hom toe wil kom? Dit verstom my hoe mense in outoriteit ander mense wil verhoed om deur God aangeraak te word. God se hand is vir niemand toe nie. God se seëninge is nie uitsluitlik bedoel vir een groep mense of een denominasie nie. God se seën is tot elke mens op hierdie aarde se beskikking. God wil nie hê dat enige iemand verhinder moet word om deur Hom aangeraak te word nie. God wil hê dat jy ook na Hom toe sal kom sodat Hy sy hande op jou kan lê. God wil jou aanraak waar jy nou besig is om hierdie artikel te lees; God wil jóú seën.

Jy is enige tyd welkom om na God te gaan sodat Hy jou kan seën! Selfs al het jy nie ʼn behoefte nie, al is jy nie siek nie en al is jy nie in finansiële moeilikheid nie. Jy is ook baie welkom by God wanneer dit goed gaan met jou en jy niks kortkom nie. God se deur staan altyd vir jou oop en Hy is bereid om in enige situasie sy hande op jou te lê om jou te seën. God vind vreugde daarin om jou te seën! As jy jou hart vir Jesus gegee het, is jy ʼn mede-erfgenaam saam met Christus. Dit beteken dat jy alles erf wat Jesus geërf het.

God seën ons ook nie sodat ons daardie seëninge vir onsself sal hou nie. God seën ons sodat ons ʼn seën vir ander kan wees. Toe die Here aan Abraham verskyn het, het Hy vir hom die volgende gesê – Genesis 12:1 – Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys. En Ek sal jou ʼn groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ʼn seën sal wees.

God het Abraham geseën sodat hy ʼn seën vir ander sal wees. God seën ons nie net ter wille van ons nie, maar ook ter wille van ander. Jou lewe moet ander mense seën – jyself moet daardie seën wees. God verlang gehoorsaamheid eerstens omdat Hy God is. Gehoorsaamheid aan God is die hoogste vorm van aanbidding. Gehoorsaamheid is ʼn hartsbesluit. God het nie ʼn behae in mense wat Hom net met hul lippe dien nie. God stel belang in jou hart.

Tweedens verlang God gehoorsaamheid omdat Hy ons wil seën omdat Hy lief is vir ons en ook sodat daardie oorvloedige seën ander mense se lewens sal aanraak! Dis ʼn voorreg om God te gehoorsaam! Om God te gehoorsaam is nie net iets wat ons doen om die seëninge van God te ontvang nie. Ons moet nie God gehoorsaam net omdat ons ʼn geseënde lewe wil lei nie, maar omdat ons Hom liefhet. Daar is geen beter manier om God te wys hoe lief ons Hom het as deur gehoorsaamheid nie!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: