Skip to content

Genoeg is genoeg

October 20, 2010

Genoeg is genoeg – deur Gary Kieswetter

As jy op ? plek is waar genoeg genoeg is, sê God dat jy moet terugkeer na jou eerste liefde en na Sy Woord en dan sal jou krag hernu word om Sy wil te doen.

Almal van ons was al in ? situasie waar ons net gevoel het, genoeg is genoeg! As ? mens kyk na die hoeveelheid tieners wat elke jaar selfmoord pleeg, besef mens net dat mense maklik tou opgooi. Die lewe raak net te veel vir hulle, en hulle raak moeg vir die lewe. Dis wanneer jy moeg is dat die duiwel met jou ploeg. Die duiwel vat nie sterk mense aan nie, want hy is ? lafaard. Hy val jou nie aan wanneer jy hom in die oë staar nie, maar wanneer jy jou rug op hom draai. Hy skop jou nie wanneer jy staan nie, maar wanneer jy lê. Die duiwel val mense wat moeg is, aan. Hy val mense aan wat die handdoek ingooi en sê: “Ek kan nie meer nie.”

Terneergedruktheid, swaarmoedigheid en neerslagtigheid is iets wat maklik die oorhand oor mense kry en dis wanneer hulle besluit om ? einde aan hulle lewens te maak.

Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel oor “genoeg”. In 1 Konings 18 is die verhaal van Agab en Elia. Agab het vir Isébel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Wat het Elia gedoen dat Agab so gretig was om als vir sy vrou te vertel? Wel, die hele volk het gestry of God werklik nog God is. Daar was 450 Baäl-profete en Israel het nie meer geweet wie die werklike God is nie. Hulle het nie meer geweet watter kant toe nie. Hulle het tussen twee vure gesit.

Elia het beveel dat al die Baäl-profete nader moet kom sodat hulle kan beproef wie die ware God is. Ek is seker daarvan jy ken die hele verhaal. Nie te min, die Baäl-profete het ? altaar gebou en na hulle god geroep om met vuur te antwoord, maar dit was tevergeefs… niemand het geantwoord nie! Elia het met hulle gespot omdat hulle geen antwoord van hul god kon kry nie.

Daarna het Elia beveel dat hulle ? bul op sy altaar moet plaas en dit met water moet deurweek. Daarna het Elia na God geroep en Hom gevra om met vuur te antwoord sodat die hart van Sy volk weer na Hom kon terugdraai. Dit sou genoeg bewys wees wie die ware en werklike God is. As God nie ons harte na Hom terugdraai nie, sal ons harte nie by Hom uitkom nie. Elia se gebed was dat God Homself moet bekend maak. Dat God sal sê: “Genoeg is genoeg! Ek is die enigste ware God wat julle met jul hele hart moet dien!” Terwyl Elia bid, kom daar vuur uit die hemel en verteer die offergawe wat Elia gebring het.

Elia het al die Baäl-profete laat doodmaak, hulle het almal onwillekeurig gelyk afgetree! Elia het na koning Agab toe gegaan en vir hom gesê: “O Koning, jy moet ? kraak maak want hier kom reën.” Jy moet mooi verstaan, dit het drie jaar laas gereën. Daar was nie dou of eers ? bietjie vogtigheid nie, daar was waaragtig niks nie. Waar was al die reën? In die mond van die profeet! Dink net watse groot mond moes hy gehad het! Hoe kan ek sê dit was in Elia se mond? Elia het self vir koning Agab gesê dat daar geen dou of reën sal wees behalwe as hy so sê nie.

Nadat Elia al die priesters doodgemaak het, sê hy vir die koning: “Jy moet nou wikkel, want hier kom groot reën.” Maar al wat daar was, was ? wolkie so groot soos ? man se vuis. Dan terwyl Agab laat spaander, het die hemel swart geword van die wolke. En die Gees van God het oor Elia gekom en sy heupe omgord en Elia het Agab se perdekoets te voet verbygevat!

Dis toe dat Agab vir sy vrou alles vertel wat gebeur het. Nie net het Elia al hulle profete laat doodmaak nie, maar hy het ook hulle perde laat sleg lyk deur vir hulle weg te hardloop! Kom ons lees dit in 1 Konings 19:1 – En Agab het aan Isébel meegedeel alles wat Elía gedoen het, ja, alles — hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isébel ? boodskapper na Elía om te sê: Mag die gode so doen en so daaraan toedoen — sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle.

Isébel het vir Elia laat weet dat hy met sy lewe gaan boet. Volgens haar het hy sy laaste wedloop gewen en sy laaste reënbui laat kom. Kan jy glo dat Elia sy goed vat en vir ? vrou weghardloop? Dit wys jou net tot wat ? vrou als in staat is! Kom ons lees verder:

1 Konings 19:4 – Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berséba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly; maar self het hy ? dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder ? besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê: Dit is genoeg, neem nou my siel weg, HERE, want ek is nie beter as my vaders nie.

Weet jy hoeveel mense vandag sit onder ? besembos en wens dat hulle kan sterwe? Is dit nie snaaks dat Elia só voel net na sy grootste oorwinning ooit nie? Na jou grootste oorwinning en jou grootste deurbraak kom jou grootste beproewinge, en dis wanneer die meeste Christene val. Elia het nie geval toe hy die profete moes uitdaag nie, hy het nie geval toe hy God se Naam in ere moes herstel nie, hy het geval toe ? vrou sy lewe wou neem. Ons dink dalk dat dit absoluut verregaande is, maar hierdie man was teen die grond! Hy het vir homself ? selfbejammeringspartytjie gegooi en net homself genooi! Elia was keelvol, hy het genoeg gehad, hy was gereed om te sterf. Hy het homself niks beter as sy vaders geag nie, en het omtrent in ? depressie verval.

Ek wil vir jou een ding sê, dit maak nie saak in watter gemors of in watter moeras van depressie jy jouself vind nie, God se genade is tot jou beskikking om jou weer op te tel. Elia wou nie meer leef nie, hy het nie meer kans gesien vir die dag van môre nie, of om God meer te vertrou om ? wonderwerk in sy lewe te verrig nie. Hy het genoeg gehad!

Dis nie vir ons om te bepaal wanneer ons tyd op aarde klaar is nie. Selfmoord is nie ? kortpad hemel toe nie. Moenie dat die duiwel jou bluf en dink dat selfmoord jou beste opsie is nie. Moenie dit doen nie! Die Psalms sê dat God reeds al jou dae in Sy boek opgeskryf het nog voordat jy gebore was. Jou lewe is in God se hande, nie in jou eie nie. Jy moet die wedloop wat vir jou bestem is klaarmaak, eers dan wag daar heerlikheid vir jou.

Eendag kom ? boer na my toe en sê vir my: “Engelsman, ek gaan deur ? verskriklike moeilike tyd, wat moet ek doen?” Ek het vir hom gesê dat al raad wat ek vir hom het is om deur te gaan en klaar te kry! Ons Suid-Afrikaners is altyd so behep met dit waardeur ons gaan. Maar, die waarheid is dat ons nooit deur dit gaan nie, ons slaan kamp op in die middel van ons verdriet. Dawid sê dat al gaan hy deur ? dal van doodskaduwee sal hy niks vrees nie, want God is met hom, God se stok en staf vertroos hom. Daar sal donker tye wees, daar sal tye van oorvloed, siekte en gesondheid wees. Die lewe is nie net maanskyn en rose nie, daar is ook ? paar donderstorms.

Elia was moeg om swaar te kry en moeg om verneder te word. Dit klink soos ? paar van ons! Elia het onder die besembos gaan lê en gehoop dat God hom in sy slaap sou kom haal. Elia het beplan om ? uiltjie te knip en gehoop as hy weer sy oë oopmaak sou hy by God wees. Toe Elia weer sy oë oopmaak was hy in vir ? verassing! Kom ons lees dit sommer self:

1 Konings 19:5 – Daarop gaan hy lê en raak onder ? besembos aan die slaap; en kyk, daar raak ? engel hom aan en sê vir hom: Staan op, eet! Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenent ? broodkoek, op warm klippe gebak, en ? kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die HERE het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê: Staan op, eet; anders is die pad vir jou te veel. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel veertig dae en veertig nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb.

Die berg Horeb is nie net enige berg nie. Dis ook die berg waar God aan Moses in ? brandende bos verskyn het. Moses het gesien dat die bos brand, maar dat dit nie uitbrand nie. Nuuskierigheid het die beter van hom gekry en hy het hom na die bos gehaas en die Here het vir hom gesê: “Trek jou skoene uit want die grond waarop jy staan is heilig.” Daai bos was die gesondste bos op die aarde – hoekom? Want al die parasiete, luise en pestilensies was doodgebrand! Die vuur het ook nie al die vogtigheid uit die boom getrek en die boom verteer nie. Jy is ? boom van geregtigheid en as jy aan die brand vir die Here is, verteer dit al die twak, ongeloof en sonde wat aan jou klou! Maar jy self word rein, skoon en heilig en is jy die gesondste boompie wat jy kan wees!

God was nie klaar met Elia nie, in God se boek het Elia nog ? hele paar dinge gehad om te doen voordat hy kon sterf. Die Here het vir hom kos gestuur en hom beveel om vir veertig dae en nagte aan te hou stap totdat hy by die berg kom. Dink net watse maaltyd dit moes gewees het! Wanneer jy voel dat dinge vir jou te veel raak en jy nie meer kans sien vir nog ? dag nie en jy wens dat jy eerder kan doodgaan, weet dat God vir jou sê: “Word wakker, kom tot jou sinne, eet my Woord en drink my Gees. My vlees is ware spys en my bloed is ware drank. Jy het die krag nodig om die opdrag wat Ek vir jou gegee het, te voltooi.” As jy nie meer kans sien om een dag langer saam met jou depressie of saam met jou kanker te leef nie, sal God kom en jou verkwik, bekragtig en versterk. Wanneer jy swak is, is God sterk. Die Bybel sê laat die swakke sê: “Ek is sterk.”

Elia het terug gegaan na die plek waar hy eerste vir God ontmoet het. As jy op ? plek is waar genoeg genoeg is, sê God dat jy moet terugkeer na jou eerste liefde en na Sy Woord en dan sal jou krag hernu word om God se wil te doen.

In Deuteronomium 1 is die berg Horeb weer ter sprake. Israel het sopas uit Egipte deur die Rooi See getrek. Terloops, het jy al ooit gewonder hoekom God hulle op droë grond laat deurgaan het? As jy nie op droë grond deurgaan nie, maak jy droog! As die Israeliete deur ? moeras moes loop, sou dit ? pappery geword het, en nie die helfte van hulle sou dit anderkant uit gemaak het nie. God het vir die Israeliete ? pad gemaak waar daar nie ? pad was nie! Ek verwonder my aan God se goedheid! Dink net vir ? oomblik hoe dit moes gewees het – die Rooi See is geweldig groot en is by sommige plekke selfs ? myl diep en God sê net: “Maak oop!” God het swaartekrag daargestel om die waters van die see af te trek tot by die laagste punt, maar God kon dit in ? oomblik verander. Elke keer in die Bybel wanneer God met die skepping praat luister dit. Nie een keer aarsel of kibbel enige iets in die skepping nie.

God het vir die skepping gesê: “Laat vaar die swaartekrag, Ek gaan my volk bonatuurlik deur hierdie see laat trek.” God het die water beveel om opsy te staan en ? muur te vorm. Ons weet nie wie God werklik is nie, daarom gee ons so maklik moed op en dink ons: “Ek gaan nie meer bid nie. Ek kan God nie meer vertrou nie. Genoeg is genoeg!” God is nie ? mens dat Hy sal lieg nie. Hy is ? waarmaker van Sy Woord. As daar een iemand is waarop jy in hierdie lewe kan staatmaak is dit God, want Hy doen altyd wat Hy sê!

Toe die Israeliete klaar deur is, het die Egiptenare probeer deurgaan en God het net gesê: “Swaartekrag, doen maar weer jou werk.” Die water het weer terug gevloei en al die Egiptenare het verdrink, nie een het oorleef nie. As God sê genoeg is genoeg, dan beter ons luister. God sê vir ons Christene dat ons moet ophou om kerk te speel. God soek nie net na ? kerk wat vol is nie, maar ook ? kerk wat vol integriteit is. God soek dissipline, dit is die basis om seëning te ontvang. Jy kan nie jou geloof in God beoefen as jy nie gedissiplineerd is nie. Dis hoekom jy ? dissipel moet word, want ? dissipel is iemand wie ? gedissiplineerde lewe ly en volgens die voorbeeld van Jesus Christus leef. As jy ? dissipel van Jesus is kan jy nie lewe soos wat jy lus en lekker kry nie.

Kom ons lees wat God vir die Israeliete by die berg Horeb gesê het: Deuteronomium 1:6 – Die HERE onse God het met ons by Horeb gespreek en gesê: Julle het lank genoeg by hierdie berg gebly. Trek weg en breek op en gaan na die gebergte van die Amoriete en na al sy naburige plekke: die Vlakte, die Gebergte en die Laeveld en die Suidland en by die seekus — die land van die Kanaäniete en die Líbanon, tot by die groot rivier, die Eufraatrivier.

Sê God miskien vir jou vandag dat genoeg genoeg is, en dat jy moet ophou om ? selfbejammeringspartytjie te hou en te gaan na die plek wat Hy vir jou gereed gemaak het? Is jy besig om al dieper in jou ongeloof te sink en daarom lyk jou probleme elke dag al hoe groter? God het vir die Israeliete gesê dat hulle genoeg by die berg vertoef het. Watter berg is daar in jou lewe? Kanker? Finansiële tekortkominge? Werkloosheid? Jou kind wat jy aan die dood moes afstaan? Ek sê dit met baie meegevoel en respek – die lewe gaan aan…só gaan aan met die lewe. Paulus sê dat ons moet vergeet van dit wat agter ons lê en ons moet onsself uitstrek na dit wat voorlê. As jy by die punt kom waar genoeg genoeg is, moet jy nie meer agter toe kyk nie, maar vorentoe.

Ons Christene het lank genoeg by vormgodsdiens stilgestaan. Partykeer is daar baie beweging in die Kerk, maar ons beweeg nie noodwendig saam met God nie. God se seëninge is nie waar jy is nie, maar waar Hy is.

God het ? baie intieme verhouding met Moses gehad. Hy het met al die ander mense in gesigte en drome gepraat, maar met Moses het God van aangesig tot aangesig gepraat. Die Bybel sê dat Moses die nederigste man op aarde was. Daar was nie ? profeet op aarde wat groter as Moses was nie, behalwe Jesus. Die Israeliete het Moses ? redelike harde tyd gegee. Hy het rede gehad om te sê: “Genoeg is genoeg.” Maar toe die volk weer opstandig was, het Moses na God toe gegaan en by God gepleit om hul lewens te spaar. God was reg om die hele volk uit te roei en ? nuwe volk uit Moses se nageslag op te rig. Moses het vir God gesê dat die mense sal sê dat God Sy volk uit slawerny kon lei, maar Hy kon hulle nie in die beloofde land in lei nie. Die mense sou sê dat God nie kon klaarmaak waarmee Hy begin het nie.

Moses het namens die volk sy eie lewe op die spel geplaas. Hy het God herinner aan Sy beloftes en aan die verbond wat Hy met Abraham gesluit het. Moses het vir God gesê: “Toon berou vir dit wat U beplan het.” God het berou gehad omdat een man die risiko geneem het om in die bres te staan. Moses het nie tou op gegooi nie, hy het nie besluit om maar eerder die volk oor te gee aan die toorn van God nie. Toe die Israeliete begin smag het na water, het Moses vir hulle ingetree en God het vir hulle ? rots, wat verteenwoordigend van Jesus was, gestuur om hulle dors te les. God het Moses beveel om die rots een keer te slaan, en daar het strome water uit die rots gevloei. En weet jy wat die beste van als is? Die water het nie in die sand weggesypel nie, dit het op die oppervlak gebly sodat die Israeliete hulle kamele kon laat drink, hulle klere kon was en daarin kon baljaar. Die water het uit die rots gevloei en soos ? see geword. Ons het nie ? benul van hoe God wil voorsien nie. Ons dink God gee net ? bietjie hier en ? bietjie daar. Ons is onder die indruk dat God se voorsiening soos ? drupbesproeiing werk! Maar, God se naam is El-Shadai , menende meer as genoeg. God sê dat Hy vir jou só oorvloedig sal gee dat jy nie plek sal hê om alles te bêre nie.

Het jy genoeg gehad van jou man? Tree bietjie in die bres vir hom. Het jy genoeg gehad van die mense saam met wie jy moet werk? Dalk het God jou juis daar geplaas sodat Hy aan jou karakter kan werk.

Toe die volk weer water nodig gehad het, het God Moses beveel om met die rots te praat. Maar, Moses was ongehoorsaam en het die rots ? tweede keer geslaan. Water het nog steeds uit die rots gevloei soos wat God beloof het, maar omdat Moses ongehoorsaam was, en nie God heilig voor Sy volk geag het nie, het God hom nie toegelaat om in die beloofde land in te gaan nie. Moses het sy hele lewe lank God gehoorsaam en die een keer wat hy ongehoorsaam was, het God hom die beloofde land geweier.

Die rede daarvoor was omdat daardie rots nie net enige rots was nie, die rots was ? profetiese uitbeelding van Christus. Christus moes net een keer geslaan (gekruisig) word, nie twee keer nie. Daarom moes Moses net een keer die rots slaan. Nadat Christus gekruisig was, hoef ons net met Hom te praat, want Hy het reeds vir ons ? vloek geword sodat ons die beloftes van Abraham kan ontvang. As jy jouself in ? moeilike situasie bevind hoef jy net in geloof na Hom toe te gaan om met Hom te praat. Wat ? wonderlike God het ons nie!

Moses het God gesmeek om tog in die beloofde land in te gaan: Deuteronomium 3:23 – Ook het ek die HERE in dié tyd gesmeek en gesê: Here, HERE! U het begin om u kneg u grootheid en u sterke hand te laat sien; want watter God is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U? Laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oorkant die Jordaan lê, daardie goeie bergland en die Líbanon! Maar die HERE het toornig op my geword om julle ontwil en my nie verhoor nie; maar die HERE het vir my gesê: Dit is nou genoeg! Moenie nog verder met My oor hierdie saak spreek nie.

Dink jy nie ook Moses se versoek was heel geldig nie? Hy was in elke geval gehoorsaam behalwe die een keer. Moses was al so naby aan Kanaän hy kon al die druiwe ruik! God is genadig met ons, maar daar kom ? tyd wat God van ons verwag om klaar te maak met sonde, selfbejammering, bitterheid, familievetes en ongeloof. Genoeg is genoeg! Ons moet klaarmaak met ons eie wil en God se wil nastreef!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: