Skip to content

God sal ‘n donkie stuur

October 20, 2010

God sal ‘n donkie stuur – deur Gary Kieswetter

Baie mense dink omdat God liefde is, word Hy nooit kwaad nie en dissiplineer Hy ook nie Sy kinders nie. Wel, die Bybel sê dat ouers, wie lief is vir hulle kinders, hulle dissiplineer. So ja, dis waar, God is liefde, maar tugtiging is deel van daardie liefde.

Ons kan lank debatteer oor die betekenisverskille tussen straf en dissipline. Vir my is die twee dieselfde. Dit hang net af hoe jy daarna kyk. Die een kind mag dalk voel hy verdien nie om getug te word nie en hy sal ervaar dat sy vader hom straf. ‘n Ander een sal weer besef en erken dat hy verkeerd gedoen het en die tugtiging aanvaar. Sy ervaring sal wees dat sy vader hom dissiplineer.

As ons kyk na die mense in die Bybel wat deur God getugtig is, het die meeste hul skuld erken en die dissiplinering aanvaar, en sonder om dit noodwendig te geniet, tog sterker daaruit gekom.

“Ag Timothy, God kan nie kwaad word nie, Hy kan net nie.” Wel, wanneer ons ongehoorsaam is aan God, word Hy kwaad en dan tugtig Hy ons. Daarom moet ons bid en vir diegene wat ongehoorsaam is aan die Woord van God sodat God hulle genadig sal wees. Die volgende paar verhale sal hierdie punt goed bewys.

In Numeri 22:21-35 is die bekende verhaal van Bileam wat met sy donkie gepraat het. Wel, dit is nie regtig besonders dat hy met sy esel praat nie, want ons almal praat met ons diere. Maar, wat regtig eienaardig is, is dat die donkie teruggepraat het! Wat meer is, Bileam is nie deur sy pratende donkie afgeskrik nie. Hy het net voortgegaan en ‘n lang debat met sy esel gevoer.

Wanneer God vir iemand kwaad is omdat hy/sy ongehoorsaam is, sal Hy altyd iemand anders stuur om vir daardie persoon in te tree en te bid. Dit is presies wat met Bileam gebeur het. Hy was ongehoorsaam aan God se bevel en die Bybel sê God se toorn het teenoor hom ontvlam. Die Engel van die Here het gekom om Bileam te keer. Hy het in die pad gestaan met ‘n ontblote swaard in die hand, gereed om Bileam dood te maak. Nie Bileam of sy twee diensknegte het die Engel van die Here raakgesien nie, maar Bileam se esel het wel. Toe hy die Engel sien, het die donkie tot stilstand gekom, en sodoende sy meester, Bileam se lewe gered. God het Bileam se geestelike oë oopgemaak en hy het ook die Engel van die Here raakgesien. Hy het op sy knieë geval en om vergifnis gevra en daarna was hy bereid om gehoorsaam aan die Here te wees.

Numeri 22:33 – Maar die esel het My gesien en nou al drie maal voor my uitgedraai. As sy nie voor My uitgedraai het nie – dan het Ek jou alte seker gedood en haar laat lewe.

Maar as God dan kwaad is vir iemand en ek bid vir daardie persoon, gaan Hy dan nie vir my ook kwaad wees nie? Nee, want God is regverdig in Sy oordeel. Hy wil hê ons moet intree vir ander mense vir wie Hy kwaad is, sodat Hy Sy genade teenoor hulle kan bewys.

Ek vergelyk intersessie met ‘n donkie want ‘n donkie simboliseer ‘n dienskneg en dit is presies wat intersessie is. Onselfsugtige gebed is bedoel om ander mense deur middel van gebede voor God te bring. Diensbaarheid! Soos Jesus self gesê het, “Ek het nie gekom om bedien te word nie, maar om te bedien.” Jesus is ons intersessor by God die Vader. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het Sy woorde realiteit geword: “Niemand kan tot die Vader kom behalwe deur my nie.” Jesus is ons tussenganger, ons intersessor. Hy is die Een wat al ons sonde gedra het, alhoewel Hy self geen sonde gedoen het nie.

God het geweet dat ‘n gewone donkie gaan nie ‘n behoorlike job van intersessie doen vir die hele mensdom se sonde nie en daarom het Hy Jesus op ‘n donkie gestuur. God sal altyd iemand stuur om vir jou te bid wanneer jy dit nodig het. Wat gewoonlik vir my help wanneer ek deur sonde of verkeerde besluite versoek word, is om gou te bid: “Here, in my eie krag kan ek nie die versoeking weerstaan nie. Help my en stuur iemand om nou vir my te bid.”

Natuurlik kan geen ‘donkie-intersessor’ iemand anders se lewe red nie. Al wat hy kan doen, is om langer tyd te koop by God die Vader. Selfs Jesus, wat die grootste intersessor van almal is, kan nie namens iemand besluit of hy/sy gered wil word of nie. Ons moet self besluit of ons die regte ding gaan doen of nie. Jesus en ander intersessors is daar om ons te help, rigting te wys en om vir ons meer tyd te koop, maar hulle kan nie die besluit namens ons neem nie. Jesus sou almal uit eie keuse red as Hy kon, maar die Bybel sê jy moet self met jou hart glo en met jou mond bely dat Jesus die Seun van God is. Niemand gaan dit namens jou doen nie.

Wees bereid om, soos Jesus, ‘n dienskneg te wees deur vir iemand te bid, sodat God die persoon genadig sal wees.

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: