Skip to content

Krag van die Heilige Gees

October 20, 2010

Krag van die Heilige Gees – deur Ds. Dirkie van der Spuy

Elkeen van ons oordeel en beoordeel ander mense. Ons het opinies van mekaar, en baiekeer hang ons ‘n etiket om iemand se nek wat hom groot skade aanrig. Partykeer doen die etiket goed. Die belangrikste is egter om te weet wat God se opinie van ons is. Ek en jy moet ons eie harte ondersoek sodat ons presies sal weet wat God se opinie van ons is.

Die Bybel waarsku ons om baie versigtig te wees om nie splinters in ander ouens se oë te soek nie. Ons verantwoordelikheid is om die balk uit ons eie oog te verwyder, nie die splinter uit ons broer se oog nie. Vra God om vir jou te wys wat Sy opinie van jou is. Partykeer sê mense dinge van ons, waarmee God nie saam stem nie. En baiekeer loop ons met ‘n verkeerde indruk van onsself wat nie van die Here afkom nie. Ons moet by die plek kom waar ons sal ontslae raak van ons opinies van onsself wat nie waar is nie.

Jy het waarskynlik al baie preke oor die Heilige Gees gehoor. Ek wil vir jou vra, is die Heilige Gees vir jou ‘n werklikheid? As jy ‘n getuienis moes gee oor jou lewe, kan jy getuig van hoe die Heilige gees jou lewe al verander het? In Handelinge kry ons drie groepe mense. Die eerste groep is mense wat onkundig is oor die Gees.

Handelinge 19:1 – En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Èfese gekom; en daar het hy sommige dissipels gevind en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord hom: Met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. En altesaam was hulle omtrent twaalf manne. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siektes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. Die vrug en die werking van die Gees was nie in hul lewens sigbaar nie. Die Heilige Gees was nie in hulle lewe ‘n werklikheid nie. Hulle was ware gelowiges en het tot bekering gekom. Hulle het hul rug op sonde gedraai en het Jesus gevolg. Hulle was selfs deur Johannes gedoop. Ten spyte van al hierdie dinge, het Paulus agtergekom dat daar groot fout is; Hulle het nie die Gees van God geken nie. Hy was nie ‘n werklikheid in hulle lewens nie. Hulle was nie aan Sy leiding oorgegee nie. By al die ander plekke, waar gelowiges bymekaar gekom het, het die hele dorp verander. In Èfese was dit nog net hulle groepie van twaalf gelowiges. Hulle het geen inpak op die res van Èfese gehad nie. Hulle het nie die krag van God in hulle lewens geken nie. Hulle het net die bekerings doop geken. Paulus begin hulle toe verduidelik dat die Messias gekom het en dat daar nou vergifnis van sonde is. Jesus het weggegaan maar het die Heilige Gees gestuur om in hulle te woon en by hulle te wees. Vir die eerste maal hoor hulle van die Heilige Gees wat in hulle wil kom woon. Hulle het nie hul harte verhard nie. Toe Paulus hulle vertel van die Heilige Gees, het hulle begeer dat die Gees beheer

van hulle lewens sal oorneem. Paulus het vir hulle hande opgelê en vir hulle gebid. En onmiddellik kom die Heilige Gees en Hy neem beheer oor. Skielik was daar ‘n nuwe geestelike fase en dimensie, ‘n nuwe magtige momentum en ‘n beweging in Èfese. Hulle het in tale gepraat en begin profeteer. Hulle het begin vloei in die gawes van die Heilige Gees. Jy het dalk ook lank terug jou hart vir Jesus gegee, maar jy het nie regtig enigsins verder gegroei nie. Jy het dalk ‘n begeerte in jou hart vir ‘n vervulde lewe, vir ‘n lewe van geestelike krag en invloed. Dalk het jy ook ‘n begeerte om God te sien werk en te sien hoe mense voor jou oë verander. My vraag is: Het jy die Heilige Gees ontvang? Is jy seker dat die Gees van God in totale beheer van jou lewe is? Ek vra vir jou wat alreeds ‘n kind van God is. Paulus skryf aan die gemeente in Korinte en hy se vir hulle dat hy nie met hulle kan praat soos wat ‘n mens met gelowiges praat wat onder die beheer van die Heilige Gees is nie. Ons moet geestelik groei, anders gaan ons babas bly. Daar is fout met jou geestelike lewe as jy nie geestelik groei nie. As die Heilige Gees nie in beheer is van jou lewe nie, sal jy nie geestelik groei nie. Die tweede groep was ook onkundig oor die Heilige Gees, maar het hulle harte verhard toe Paulus hulle van die Hom vertel. Handelinge 1:8 – En hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik drie maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaadspreek van die Weg, het hy van hulle weggegaan en die dissipels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van ‘n seker Tirannus samesprekinge gehou. En dit het twee jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke. Paulus het ernstig met hulle gepraat, maar hulle het hulle harte teenoor die Heilige Gees verhard. Hulle het eerder geargumenteer en gestry. Hulle het gedink hulle is goeie kerkmense en het nie die Heilige Gees nodig nie. Hierdie was voorbeeldige mense wat getrou Sinagoge toe gegaan het. Hulle het die skrifte geken en het elke dag die geloofsbelydenis opgesê. Hulle was baie godsdienstig en het selfs hulle tiendes gegee. Volgens hulle was daar niks fout met hulle nie. Dis so maklik vir ons om die verkeerde opinie oor ons self te hê. Jy dink als is reg maar dit is nie. Jy dink jy is oppad hemel toe, maar jy is nie. Hierdie mense het gedink dat hulle wonderlike kerkmense was. Hulle het hul harte verhard teenoor die werking van die Heilige Gees. Paulus het hulle probeer verduidelik van Jesus wat gekom het, maar hulle wou nie hoor nie. Paulus het uiteindelik sy goed gevat en geloop. Partykeer praat die Here lank met ons, maar ons is so tevrede met ons kerklike lewe, dat ons nie hoor as die Gees van God met ons praat en vir ons sê dat daar iets meer is nie. Daar is ‘n wonderlike nuwe lewe wat God vir jou bestem het. Wat baie meer is as om net godsdienstige dinge te doen. Daar is ‘n lewe waar die Gees in jou wil kom woon en deur jou wil lewe. Daar is ook ‘n derde groep. Hulle het saam met Paulus rond gereis. Paulus was vroeër ook deel van die mense in die sinagoge. Hy het die skrifte geken en het by die voete van belangrike professore geleer. Hy was in diens van die sinagoge en het die Christene vervolg. Hy het die leringe van Jesus probeer uitroei, tot op die dag, wat hy in Jesus vasgeloop het.

Op daardie dag het Jesus sy lewe totaal en al verander. Hy het blind geword, maar hy het geestelik begin sien. Die opinie wat hy van homself gehad het was dat hy reg is. Almal rondom hom was tevrede met sy kerklikheid en sy lewe en sy diens aan God. Maar, die dag toe hy God ontmoet, het hy besef wat God se opinie van hom is. Hy het op die grond neergeval, en sy sonde bely. Hy is gelei na Damaskus waar hy gevas en gebid het totdat God sy fisiese oë oopgemaak het. Ananias het Paulus die hande opgelê, en hy het die Heilige Gees ontvang. Die Gees van God het sy lewe oorgeneem!

Van daar af het hy orals gegaan waarheen God hom gestuur het. As die Here vir hom gesê het om Macedonië toe te gaan, het hy. As God hom beveel het om nie na ‘n sekere plek toe te gaan nie, dan het hy nie. Wat God vir Hom gesê het om te doen, het hy gedoen. Nadat Paulus gedoop is met die Heilige Gees, was Paulus se woorde: “Here nie meer my wil nie, maar U wil.” Hy het die Gees toegelaat om deur hom te werk. God het tekens en wonders deur sy hande gedoen. Mense het wonderbaarlik gesond geword wanneer hy vir hulle gebid het, alles deur die krag van Jesus, deur die werking van die Heilige Gees.

Paulus het ‘n impak gemaak waar hy ook al gegaan het. In twee jaar het hy die hele Asië bereik. Mense van oral oor het verander en tot bekering gekom, en hulle het geesvervulde getuies geword. Hulle het begin doen, wat God wou gehad het hulle moes doen. Die derde groep mense is volkome oorgegee aan die Heilige Gees. Het jy jouself al totaal oorgegee aan die Heilige Gees? Iemand het een oggend in die gemeente ‘n beeld wat sy gesien het gedeel. Sy het gesien hoe ‘n papie in ‘n skoenlapper verander. Terwyl die vlinder se vlerke nog baie klein is, kom God en Hy blaas oor die vlinder. En dan skielik gaan die vlinder se vlerke oop en dit begin groei en raak al hoe sterker en sterker. Die wind van God tel die vlinder op en hy vlieg weg. God wil deur Sy Gees oor jou blaas. Hy wil in beheer van jou lewe wees. Hy wil hê dat Sy gawes deur jou moet werk. Hy wil jou gebruik as iemand wat Sy liefde na ander sal uitstraal. God se begeerte is dat jy net oop sal wees. Dat Hy oor jou kan blaas en dat jy jou vlerke sal oopsprei sodat jy kan vlieg na waar Hy jou wil hê.

As jy bereid is om beheer aan God se Gees oor te gee, bid die volgende gebed:
Hier is my lewe. Kom vul my en neem my lewe oor deur U Gees. Maak met my, net wat U wil.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: