Skip to content

Die Drie eenheid

October 21, 2010

Die Drie eenheid – Ds le Roux

‘n Drie-enige probleem?
Almal wat Sondagskool bygewoon het, was al verwonderd oor die gedagte van die drie-eenheid, en elkeen wat nie in die Sondagskool was nie, nog baie meer! Dis geen wonder nie die drie-eenheid is vir ons ‘n baie moeilike konsep om te verstaan. In die kategese word vir ons ‘n model geleer wat min of meer soos volg lyk:
· God is Een. Ons aanbid nie drie gode nie (soos sommige ander godsdienste nie).
· Nogtans openbaar God Homself in drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees.
· Die Vader is God, die Seun is God en die Gees is God.
· Die Vader is egter nie die Seun nie, die Seun is nie die Gees nie en die Gees is nie die Vader nie.
· Vader, Seun en Heilige Gees is gelyk. Die Een is nie hoër of meer God as die ander nie.
· Nogtans kan gesê word dat die Seun uit die Vader uitgaan en die Gees uit die Vader en die Seun uitgaan.
· Die Een was egter nie voor die ander nie. Al drie is ewig. Daar was nie ‘n tyd toe die Seun nie daar was nie Hy is van altyd af die Seun! Dieselfde met die Heilige Gees!

Wow! Dit is nogal ‘n mondvol. Van die vroegste tyd af het mense al hul koppe daaroor gebreek. Verskeie simbole is geskep om dit te probeer verduidelik. Soms is voorbeelde soos die eier (een eier, maar bestaande uit ‘n dop, ‘n wit en ‘n geel) of die kers (een kers, maar bestaande uit die was, die pit en die vlam), gebruik om die drie-eenheid te verduidelik. Sulke vergelykings skiet egter hopeloos te kort en kan net in ‘n baie beperkte manier iets van die drie- eenheid oordra.

‘n Drie-enige feit?
Moet ons die drie-eenheid aanvaar? Kan ons nie miskien rondom dit werk nie? Sommige christengroepe, soos die Jehovasgetuies en die Unitariërs, doen dit wel. Vir sommige is dit ook ‘n probleem dat die woord “drie-eenheid” nie ‘n Bybelse Woord is nie. Dit is natuurlik nie werklik ‘n probleem nie, want ons noem baie dinge by name wat nie in die Bybel voorkom nie. Dit beskryf iets wat ons wel in die Bybel waarneem. Ja, “ongelukkig” is daar sterk Skrifgetuienis dat ons nie anders kan as om die Vader, Jesus en die Heilige Gees as een en dieselfde te aanbid nie. Dink aan:

· Die Ou Testamentiese verskynings van die drie-eenheid. Om een of ander rede word God in die Ou Testament altyd in die meervoud genoem (Elohim) en verwys Hy na Homself as “ons” . (Genesis 1:26). Dink aan die Gees van God wat so dikwels in die Ou Testament genoem word (Genesis 1:2) en die verskynings van die “Engel van die Here” wat aanbid word en met die Seun van God verbind word (bv. Rigters 6:12-17, ook Josua 5:13-15).

· Die Nuwe Testamentiese verwysings waarin Jesus duidelik God genoem word 1 Johannes 5:18: En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken; en ons is in die ware God, in Sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe (2 Petrus 1:1, Romeine 9:5).

· Die plekke waar die Heilige Gees as God genoem word, bv. Matteus 28:19; 1 Korintiërs 12:4-6; Johannes 14 en 16).
So moeilik as wat dit is, moet ons aanvaar dat God Homself in drie persone openbaar. Ons kan wel, ook op grond van die Skrif, ‘n bietjie onderskei tussen die werk van die persone van die drie-eenheid:

· Die Vader is God die Skepper, die onderhouer en die een wat Sy Seun gegee het.

· Die Seun is God wat mens geword het en Sy lewe gegee het. Hy is die Messias en Redder.

· Die Gees is God wat in ons woon, wat in ons roep “abba” en ons meer soos Jesus maak.

Maar die oomblik as jy so onderskei het, besef jy weer dat God drie-enig by al hierdie dinge betrokke is. Hulle doen alles saam! Een God is aan die werk in jou lewe: Vader, Seun en Heilige Gees.

‘n Drie-enige oplossing
Verstaan jy dit nou beter? ‘n Bietjie? Goed so, maar as jy die drie-eenheid heeltemal uitgepluis het, moet jy jou asseblief gaan aanmeld by ‘n inrigting en sê jy het ‘n delusie van grandeur! Die “oplossing” vir die probleem is eintlik dat ons dit nie met ons verstand kan verstaan nie, dat ons nie moet probeer nie en dat ons voor die misterie moet bly staan, tot die dag wanneer ons dit sekerlik sal verstaan!

Onthou, daar is nogal heelwat rondom God wat ons nie verstaan nie, soos byvoorbeeld die Naam JHWH of hoe dit moonlik was vir Jesus om volkome God en volkome mens tergelykertyd op aarde te wees.

Partykeer sukkel ons om sekere dinge te verstaan omdat God God is en ons mense is. Dink ‘n bietjie: as ‘n mens God kon ondersoek en verstaan wie sou God gewees het, en wie sou die mens gewees het: die ondersoeker of die ondersoekte? Nee, die Here is God en Hy troon ver bo ons verstand uit op elke vlak. Daarom moet ons glo! Daar is darem ‘n baie belangrike les wat ons uit die heilige raaisel kan leer en dit is dat God in ewige gemeenskap leef! God is ‘n God van verhoudings. Hy leef nie alleen nie, maar in ‘n ewige verhouding met Homself! Nie net in ‘n tweeledige verhouding, soos in ‘n dialoog, nie, maar in ware gemeenskap. Hy is die God van community, van ware fellowship. Hy sê as’t ware: “ saam is ons een. Gemeenskap is deel van God se wese.
Die voorbeeld van gemeenskap hou vir ons ‘n les in. Ek en jy (God se beelddraers) is gemaak om in community te leef, nie alleen nie. Saam met ander kom die beeld van God in ons tot sy reg en leef ons ons potensiaal uit. Die drie-enige God is in Sy wese na ons op pad in die Seun en in die Gees. In Sy wese straal Hy altyd af na ons toe, om uit te reik en te omarm. Dit is ook Sy wese! Haai, ek hoop ons leer die les, as ons meer soos Hy wil word!

Ds. Jimi le Roux is verbonde aan die Mosaïek Gemeente, Johannesburg en die skrywer van daaglikse oordenkings.

Gaan na www.padlangs.co.za.

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: