Skip to content

Die krag van dankbaarheid

October 21, 2010

Die krag van dankbaarheid – deur Dr. Leon Oosthuizen

Daar het ‘n tyd in my lewe gekom wat ek die waarde van dankbaarheid begin besef het, en ook hoe dit by ware lofprysing en aanbidding aansluit. Trouens, ek weet nou dat egte lofprysing en aanbidding vanuit ʼn hart vol dankbaarheid vloei.

Dankbaarheid is eintlik die sleutel tot ‘n vervulde geestelike lewe. Dit is die basiese beginsel waarop jou geestelike lewe berus. Luister maar wat skryf Paulus in Kolossense 2:7 – Soos ’n huis wat op ’n sterk fondament gebou word, moet julle julle lewe op Jesus bou. Staan onwrikbaar vas in dit wat julle glo, soos julle geleer is. Doen dit terwyl julle gedurig vir God dankie sê en Hom eer.

Dankbaarheid ontsluit genade. Die Bybel sê dat God maak ons nou deel van sy koninkryk, ‘n koninkryk wat vir altyd daar sal wees. Daaroor moet ons oorloop van dankbaarheid. Ons moet God dus dien met eerbied en al die respek wat Hy verdien en besef hoe klein ons regtig in vergelyking met Hom is (Heb. 12:28). Dis ʼn groot deurbraak in jou lewe wanneer jy besef dat wie jy is en wat jy het net genade is. Ons kan so maklik dink dat wat ons het ʼn beloning vir ons goeie werke is. Weet dat elke iets wat jy bereik of gedoen het, slegs moontlik was omdat God jou in staat gestel het. Dit is alles uit genade!

Dankbaarheid bring die guns van die Here oor jou. In Psalm 50:2 maak God ʼn wonderlike belofte aan Sy kinders – As ’n mens se offer uit dankbaarheid bestaan, eer hy My en as ’n mens lewe soos Ek dit wil hê, sal Ek hom laat ondervind hoe Ek kan red. God hou daarvan om te gee aan hulle wat dankbaar is. Jesus het op ʼn stadium tien melaatses gesond gemaak waarvan net een teruggekom het om dankie te sê. Toe merk Jesus op: “Was daar dan nie tien wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander nege? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God te loof behalwe hierdie vreemdeling nie?” Aan hierdie man het Hy gesê: “gaan, jou geloof het jou gered.” Jesus het die seën van Sy volle verlossing slegs gegee aan die een wat dankbaar was.

Ons lees in die Bybel hoe Hiskia op ʼn stadium ernstig siek geword het.Hy het tot die Here gebid, en die Here het ’n wonder laat gebeur. Hiskia het egter nie dankbaarheid betoon vir hierdie weldaad nie, maar het ingenome met homself geword en daarom het die toorn van die Here oor hom, Juda en Jerusalem laat ontvlam (2 Kron. 32.25). Dis gevaarlik om God net te gebruik wanneer jy Hom nodig het. Baie mense roep na God wanneer hulle in ernstige moeilikheid is, maar hulle vergeet gou van Hom wanneer dit met  hulle goed gaan.

Wanneer jy werklik dankbaar is en besef dat alles wat jy het van God afkomstig is, dan is jy geneig om ook makliker te gee. As jy leef vanuit God se genade, is jy ook meer geneig om genadig teenoor ander te wees; om ander te vergewe en daadwerklik te help waar daar behoefte is. Dit wat jy dan gee, is ware dankoffers. Jy gee jou tiendes en dankoffers uit dankbaarheid en nie omdat jy verplig voel nie. Jy help armes, voorsien in hulle behoeftes en betuig só jou dankbaarheid teenoor God.

Kyk wat skryf Paulus oor dié gesindheid in 2 Korintiërs 9:5 – Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het, vooraf in orde bring. Dan sal dit daar gereed wees as ’n werklike offer van dankbaarheid, en nie as iets wat afgepers is nie. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word, want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee.

Die Bybel sê in Kolossense 3:16 dat ons metdankbaarheid in ons harte psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God moet sing. Ware aanbidding is nie maar net iets uiterliks en formeel nie, dit moet vanuit ‘n innerlike gesindheid van dankbaarheid vloei. Hoe groter jou dankbaarheid, hoe dieper en meer intens jou aanbidding. Aanbidding is ‘n natuurlik uitvloeisel van jou innerlike menswees en gesindheid.

Dankbaarheid plaas alles wat ons het in die regte perspektief. Dankbare mense kan dus heelhartig aanbid. Dank en erkentlikheid open ons harte vir God se vrede en liefde. Ontevrede mense is die heeltyd besig om te top oor wat alles in hulle lewens verkeerd is!

Om jou dankbaarheid te verdiep, beteken dat jy register moet neem van alles wat jy het – jou herinnerings, vermoëns, familie, vriende en besittings. Gebruik hierdie bate-register om God te dank. Op ‘n Sondag, voor die aanbiddingsdiens, hou op om rond te hardloop en neem tyd om te reflekteer oor alles waarvoor jy dankbaar kan wees. Vier God se goedheid aan jou!

Dankbaarheid gee jou ʼn positiewe lewensaanskouing. Paulus skryf dat ons altyd dankbaar teenoor God moet wees, wat ook al met ons gebeur. Ons dankbaarheid moet  nie afhanklik wees van ons omstandighede nie. Ons moet altyd tevrede wees, want dan stap ons op die pad wat God vir ons beplan het toe ons in  Jesus begin glo het.

ʼn Mens kan so maklik ʼn innerlike gesindheid van ontevredenheid ontwikkel. Party mense sit dan ook vasgevang in ‘n gesindheid van voortdurende ontevredenheid – die lewe is teen hulle. Sulke mense is geneig om die hele tyd te fokus op dit wat hulle nie het nie in plaas van op dit wat hulle wel het. Dit verdryf dankbaarheid en kweek ʼn gees van gebrek wat jou lewe versuur.

Miskien gaan jy huidiglik deur ‘n bitter moeilike tyd en  moes jy reeds baie kritiek verduur. Miskien het jy jou werk verloor of miskien beleef jy ‘n moeilike tyd in jou huwelik. Waar pas dankbaarheid dan in? Kan jy God ook in moeilike tye dank? Ja, jy kan! Dis baie belangrik om te besef dat dankbaarheid ʼn keuse is wat jy maak. Ons kan dus kies om te midde van moeilike omstandighede, God in dankbaarheid te aanbid.

Paulus sê dan ook in 1 Tessalonisense 3:12 – Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle as Christene verwag.Hierdie gedeelte wil nie sê dat ons God vir alles moet dankie sê nie. Dit sê dat ons God in elke omstandigheid kan dank. Boosheid kom ook na gelowiges, so God moet nie daarvoor gedank word nie. Maar, ons kan nog altyd dankbaar wees vir God se teenwoordigheid en dat Hy alles wat sleg is vir ons ten goede laat meewerk.

Jy hoef nie dankie te sê vir slegte dinge nie. Wanneer jy jou kar stamp, hoef jy nie dankbaar te wees nie. As jou eggenoot siek raak, gaan jy beslis ook nie dankbaar wees nie! Die Bybel sê nie dat jy dankbaar vir die kwaad moet wees nie. Maar jy kan in elke situasie, maak nie saak hoe sleg dit is nie, vir God dankie sê omdat Sy doelwit groter as jou probleem is. Dank Hom dat  Hy vir jou die krag sal gee om jou probleem te kan oorkom en jou die wysheid sal gee om die situasie te hanteer.

Daar ontwikkel in jou die wete dat God in jou lewe teenwoordig is op maniere wat jy selfs baiekeer nie begryp nie, maar wat jou verwonderd laat. Dié soort dankbaarheid roep ons om liefde, sorg, deernis en hoop tussen mekaar waar te maak. Ek is nie dankbaar vir die slegte nie, maar ek kan dankbaarheid openbaar ten spyte van die kwade. Hoe kan jy dankbaar wees wanneer jy jou werk verloor het, of jou gesondheid, of jou maat? Jy kyk nie vas teen wat jy verloor het nie, maar teen wat jy het. En jy het geweldig baie!

Die vraag is dus: Wat aanvaar jy as vanselfsprekend. Jou gesondheid? Jou vryheid? Jou verhoudings? Daar is ʼn ou Halleluja-liedjie wat sê, tel jou seëninge, tel hul een vir een! Miskien is dit wat jy weer ‘n slaggie moet doen. Gaan gereeld deur die bate-register van jou lewe, dit sla jou help om jou gesindheid te verander. Henry van Dyke het gesê dat waardering die innerlike gevoel is wanneer iemand goedgesind teenoor jou is. Dankbaarheid is die natuurlike instink om uiting te gee aan daardie gevoel. Dankbetuiging is om jou instink te volg.

Om die gesindheid van dankbaarheid aan te leer, kan die gesondste ding wees wat in jou lewe gebeur het – dis beter as enige dieet of oefenprogram waarmee jy kan begin! Wanneer jy dankbaar is ten spyte van jou omstandighede, is jy meer bestand teen siektes en stres.

Ons het nodig om dankbaar te wees om God se wil vir ons lewens te aanvaar. Lees maar weer wat sê 1 Tessalonisense 5:18 – Dit is wat God van ons verwag, dis sy wil dat ons moet dankbaar wees. Wees dankbaar vir alles wat jy in jou lewe het – dit is God se wil vir jou!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: