Skip to content

Glo God

October 21, 2010

Glo God – deur Gary Kieswetter

God is geen mens dat Hy sou lieg nie. Sal Hy iets sê en dit nie doen nie, of iets belowe en dit nie waar maak nie?

Daar is niks in hierdie lewe wat ons so stig en bemoedig soos ‘n vars Woord van God nie. Die Israeliete was vir 430 jaar in slawerny en op ‘n dag kom God en Hy bemoedig hulle met ‘n vars belofte. Lees saam met my in Eksodus 3:6 – Verder sê Hy: Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die HERE sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte.

Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na ‘n goeie en wye land, na ? land wat oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete.

En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by My gekom. Ook het Ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit.

Hier kom God en Hy maak ‘n belofte aan meer as 2 miljoen mense wat vir 430 jaar verdruk en mishandel was. Hulle was hooploos, moedeloos en raadop. Hulle gees was ‘n knou toegedien, hulle het ‘n gebroke gees gehad. Hulle het nie meer kans gesien vir môre nie. Hulle was beslis nie besig om te lewe in oorvloed nie. Hulle geloof en vertroue in God was tot niet. Hulle was oortuig dat God hulle vergeet het. Dis tydens hierdie swaarmoedige tyd in hul lewens dat God vir hulle ‘n belofte gee wat hul lot ten goede sal verander. ‘n Belofte wat hul verleentheid in ‘n geleentheid sal omskep, ‘n belofte wat hul moedeloosheid met moed sal vervang.

Daardie belofte van God was soos ‘n reënbui na ? droogte van 430 jaar. God se belofte het nuwe hoop gebring. Hulle het dit met soveel ywer ontvang en God het vir Moses opgerig om hulle uit te lei.

Maar, toe God die belofte aan Moses gemaak het was dit nie die eerste keer dat God dit met die mens deel nie. Nee, God het reeds honderde jare van tevore die belofte aan Abraham gegee nog voordat Jakob en sy twaalf seuns bestaan het. Ons lees dit in Genesis 15:13 – Daarop sê Hy vir Abram: Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in ‘n land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vier honderd jaar lank. Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed.

God se plan was van die begin af dat die Israeliete vir 400 jaar verdruk moet word deur die Egiptenare. Daarna sou God Israel se verdrukkers oordeel en dan sou die Israeliete uittrek met al hulle besittings.

God het hierdie belofte met Abraham gedeel en dit later weer aan Isak en Jakob bevestig. Daar is baie mense vandag wat ‘n belofte van God ontvang het en dan bevestig God dit later weer herhaaldelik deur drome, skrifte en profete. Daar is talle Christene wat met hande vol onvervulde beloftes van God loop. Dit veroorsaak moedeloosheid en wantroue. Ja, beloftes maak skuld, maar God is geen mens se skuldenaar nie. Wanneer God ‘n belofte maak sal Hy dit nakom. Maar, van die oomblik af wat God die belofte maak, tot die oomblik wat Hy dit vervul, kan daar ‘n paar goedjies fout gaan. Om dit anders te stel, daar kan ? paar jakkalsies in die landerye beland. Daar kan onverwagte moeilikheid by jou bestaande moeilikheid gevoeg word.

Nie God óf Sy beloftes óf Sy karakter is ooit te blameer nie. Maar wat wel te blameer is, is ons ongeloof, ons ongeduld en ons gebrek aan uithouvermoë. God se eie geloofwaardigheid is op die spel wanneer Hy vir ons ? belofte gee omdat ons Hom so maklik kan teleurstel. Ons prys God wanneer dit ons pas, ons dien Hom wanneer dinge goed gaan, maar wanneer dinge moeilik raak begin ons twyfel. Dis maklik om op God se Woord te staan as dit nooit getoets word nie. Dis maklik om ons geloof te behou en Hom aan te hou vertrou wanneer Hy ons gebede dadelik beantwoord. Maar, wanneer Hy talm, raak ons onrustig. Ons Suid-Afrikaners hou nie van wag nie, ons raak rusteloos as ons vir iets moet wag. God toets ons geloof, geduld en uithouvermoë omdat Hy dit wil ontwikkel en versterk.

God het die Israeliete belowe om hulle uit slawerny te lei. Dit moes soos musiek in hul ore geklink het. Dit moes ? nuwe lied in hulle harte opgewek het want hulle het jare laas iets gehad om oor bly te wees. God was gereed om hulle uit hul smarte, moeilikheid en ellende te bevry. Ewe skielik het hulle weer rede gehad om te bid, om aan God vas te hou en om Sy lof te besing. Ewe skielik kom God en Hy plaas ‘n verwagting in hul harte.

God belowe jou vandag: “Ek sal jou uit jou moedeloosheid, frustrasie, rou, pyn en depressie uit lei.” Die duiwel kry dit partykeer ongelukkig reg om ons beloftes en ons geloof te steel net voor dat dit in vervulling kan kom. Ons gooi partykeer tou op net voor dat ons ‘n deurbraak sien. Baiekeer gooi ons ons geloof weg en draai ons ons rug op God nog voordat Hy Sy belofte kan nakom. Ons moet besef dat dit gewoonlik só is dat wanneer dinge op sy ergste is, is ons gewoonlik die naaste aan ons deurbraak. Jy het al te ver gekom, jy het al te lank God geglo om nou om te draai. Die vyand loots sy felste aanslae op ons geloof wanneer ons deurbraak die naaste is.

Die Bybel sê dat God ons altyd van iets slegs na iets goeds lei. Kolossense 1:13 sê die volgende – Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.

God waarborg jou dat wanneer Hy jou uit iets lei, bring Hy jou na iets beters toe. Hy het ons bevry uit die mag van die duisternis en ons na die koninkryk van Sy Seun gebring. Wanneer God jou bevry en jou verlos is dit soos wanneer ‘n vrou vir ure in kraam is en skielik kom die babatjie uit. En wanneer daardie vrou die babatjie in haar arms vashou, is al daardie ure se pyn, seer, hartseer en lyding vergete. Hoekom? Want vreugde het die pyn en seer vervang. Vreugde is sterker as hartseer. Die blydskap van die Here is jou krag!

God het die Israeliete ‘n wonderlike land belowe. Toe die Here daardie woorde op die Israeliete se dorre harte laat val, toe ruik hulle al die heuning en hulle proe al die melk. Daardie Jode het seker net gedink aan al die kaas wat hulle met die melk gaan maak! As die Israeliete Afrikaners was sou hulle heelmoontlik melkkos en sagopoeding beplan het! Wanneer God jou hoop gee, word jy weer kreatief en skeppend. God het ? goeie land aan hulle beloof, ? land wat totaal teenoorgestelde was van dit wat hulle tans gehad het. Die Israeliete moes meer as net melk en heuning gevisualiseer het, hulle moes blomme, bome, groot- en kleinvee en landery gesien het. God het hulle ? oorvloed van lewe en vooruitgang belowe. God laat een woord val en dit skets ? hele, vol en kleurvolle prentjie in ons geestesoog.

God se doel met ? belofte is om jou weer hoop te gee, om weer vir jou ? doel te gee om na te strewe, om jou weer rede te gee om te glo. Ons het ? gesegde wat sê, aanhouer wen – in God se terme – aanhouer ontvang! ? Belofte van God het ten doel om jou denke te verlig en om jou vrese te verplaas. Toe God hulle ? visie gee, het daar weer ? positiewe gesindheid in hulle opgevlam. Volgens die Bybel moet ons goeie goed van ? goeie God verwag. Wanneer God jou ? Woord gee is dit sodat jy die moontlike in die onmoontlike kan sien. ? Belofte van God is die begin van die einde van jou ellende.

God het vir hulle wonderlike dinge belowe, en saam met die belofte het Hy ook ? “maar” ingesit. Eksodus 3:19 – Maar, Ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur ? sterke hand nie. Die Jode se moed moes net daar en dan weer geval het. Hy het nou net hulle laagtepunt in ? hoogtepunt verander, net om weer die mat onder hulle uit te ruk! Hulle moes gedink het: “Waarvoor was al die beloftes dan as die Farao in elke geval ? stokkie daarvoor gaan steek? Hoe is dit moontlik dat Farao kan verhoed wat God ons belowe het?”

God doen alle dinge volgens die raadsplan van Sy wil. Efesiërs 1:11 sê – in Hom in wie ons ook ? erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil.

Dit was God se wil om die tien plae na Egipte te stuur om die Farao te dwing om die Jode te laat gaan. Dit het God groot eer verskaf om met die Egiptenare af te reken, nie net vir die Jode se ontwil nie, maar vir Sy ontwil ook. In die beloofde land het die Israeliete ook vyande gehad om te oorwin, en wanneer hul vyande gerugte gehoor het van wat God destyds met die Egiptenare gedoen het, het hulle God en die Jode gevrees. Vir geslagte lank het mense die God van Israel – wat Sy volk uit Egipte gelei het – gevrees. Hoe langer God neem om ? belofte te vervul, hoe groter is die effek wanneer Hy dit doen.

God het Sy belofte nagekom en hulle deur die Rooi See laat trek. Hy het vir die Israeliete gesê: “Soos wat julle die Egiptenare vandag sien, sal julle hulle nooit weer sien nie.” As God jou van iets bevry sal jy waarlik vry wees!

God maak dit die moeite werd vir ons om Hom te bly vertrou. God het verder vir die Israeliete gesê, Eksodus 3:20 – En Ek sal my hand uitstrek en Egipte met al my wonders teister wat Ek daarin sal doen; en daarna sal hy julle laat trek. En Ek sal aan hierdie volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars; en as julle dan trek, moet julle nie met leë hande trek nie, maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar wat in haar huis vertoef, silwer — en goue voorwerpe en klere eis. En julle moet dit op julle seuns en dogters sit, en so Egipte berowe.

God het aan hulle terug gegee alles wat die Egiptenare van hulle vir 430 jaar ontneem het. Die Israeliete is met al die goud van Egipte weg. God het die hele rykdom van Egipte geplunder en dit vir Sy volk gegee. God talm nie met Sy beloftes sonder om dit die moeite werd vir jou te maak nie. Ons moet op God bly vertrou. Hulle wat op die Here vertrou kry nuwe krag, hulle hardloop en word nie moeg nie en hulle vaar op met vlerke soos die van arende.

Die Farao is simbolies van die duiwel en hy het alles in sy vermoë gedoen om te verhoed dat God se beloftes vervul word. Farao het gesê in Eksodus 5:6 – Julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstene te maak soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel. Maar die hoeveelheid bakstene wat hulle gister en eergister gemaak het, moet julle hulle oplê en niks daarvan verminder nie; want hulle is lui. Daarom roep hulle en sê: Laat ons gaan, laat ons offer aan onse God! Laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees en nie op leuenagtige woorde let nie.

Farao wou verhoed dat die Jode hulle ore uitleen aan die beloftes van God en het dit as leuens uitgekryt. Farao was daarop uit om die Jode se lewe ondraaglik te maak. Farao moes ? plan beraam om die visie wat God vir die Jode gegee het uit te wis, om hulle hoop te breek en om hulle gees te knak. Die vyand is daarop uit om jou visie en jou beloftes dood te maak. Sy doel is om jou hoop in God se beloftes te verlam sodat jy nie met die visie wat in jou hart is, sal hardloop nie. Dis ? historiese feit dat enige volk wat onderdruk word, sal sy pad na vryheid toe vind want daardie volk se gees staan op. Wanneer iets jou vryheid onderdruk vir te lank dan staan jou gees op. Druk maak jou meer ywerig, meer desperaat en meer doelgerig. Daarom laat God toe dat die vyand druk op ons plaas, Hy wil ons die geleentheid gee om ons geloofspiere te oefen en te versterk.

As jy God tydens jou verdrukking prys, dan dien jy Hom in gees en in waarheid. Die egtheid van jou aanbidding word bepaal wanneer die omstandighede nie so gunstig is om God te loof en te prys nie. God verwag van jou om ? gesinheid van aanbidding te handhaaf selfs wanneer jy dit nie eers meer van jouself verwag nie. As jy God kan aanhou dank wanneer dit met jou sleg gaan en wanneer jy onderdruk word, sal jy nie jou rug op Hom draai wanneer dinge voorspoedig gaan nie. Die Bybel sê dat hy wat ly het klaar gemaak met sonde.

Die Israeliete het moedeloos geraak omdat dit onmoontlik vir hulle was om Farao se nuwe opdrag uit te voer. Toe dit vir hulle lyk of hulle vir die gek gehou is, het die Israeliete vyandig teenoor God en Moses geword en gesê, Eksodus 5:21 – Mag die HERE op julle let en oordeel, omdat julle ons gehaat gemaak het in die oë van Farao en in die oë van sy dienaars, sodat julle ? swaard in hulle hand gegee het om ons om te bring.

Die Israeliete was gewoond aan die 430 jaar se lyding, maar die laaste maande sin was vir hulle te veel. Mense kan gewoond raak aan lyding, aan ? siekte en smarte, maar sodra daar bygevoeg word, dan knak hulle. Die Israeliete het alles vergeet wat God hulle belowe het en hulle het hul visie verloor. Die Bybel waarsku dat wanneer ? volk sy visie verloor, dan is daar moeilikheid. Spreuke 29:18 – As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos; maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. Wanneer die wil van die Here nie bekend is nie, raak ? volk verwilderd.

Die Israeliete het Moses blameer vir hulle situasie. Hulle het hom en God blameer omdat omstandighede vererger het. Ongeduld en verergerde omstandighede het veroorsaak dat hulle die beloftes van God verwerp het. Moses het na God gegaan en vir Hom gesê:Eksodus 5:22 – Here, waarom het U hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het U my tog gestuur? Want vandat ek na Farao gegaan het om in u Naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel, en U het u volk glad nie verlos nie.

Daar is iets ergers as ? buitestaander jou as Christen aanval, daar is iets ergers as die duiwel Christene aanval…en dit is wanneer gelowiges hulle leiers en God aanval. Die vyand kry dit reg om tweedrag en skeiding in die Kerk te saai. United we stand, divided we fall. Dis tyd dat die liggaam van Christus een word, dat ons almal saam onder een banier sal staan naamlik, Jehova Rapha – die Here my banier. Ons moet onder een Naam saamkom, die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons moet almal een visie en een doel hê, naamlik, as God vir ons is, wie kan teen ons wees?

Wanneer die vyand inkom soos ? vloed, sal God ? standaard oprig. Daardie standaard is altyd Sy Woord. Wanneer ons moedeloos is moet ons daarteen waak om nie ons greep op Sy Woord te verslap nie. Die Woord van God vuur die geloof in jou hart aan. Die vyand wil kom en druk op jou plaas, hy wil nog ellende by jou ellende voeg sodat jy van die belofte van God sal vergeet. Sy einddoel met al die moeilikheid wat hy oor jou pad stuur is sodat jy jou greep op die Woord sal verloor. Van die dag af wat God die Israeliete belowe het dat Hy hulle sal verlos, het dinge net slegter gegaan en was daar geen aanduiding dat God van plan was om hulle te verlos nie.

Wat was God se reaksie op Moses en die volk se klagte? God het weer Sy belofte aan die volk herbevestig. Hy het sewe keer vir Israel gesê: “Ek sal.” Wanneer God aan jou ? belofte maak is Hy besig om jou vir ? wonderwerk voor te berei. God sal Sy beloftes op Sy tyd en op Sy manier vervul. God is ons nie ? verduideliking skuldig nie – Sy wil is soewerein en ons het geen reg om dit te bevraagteken nie. God does not answer to us, we answer to Him. God hoef aan niemand rekenskap te gee nie want Hy is God. Hy is te wys om iets verkeerds te doen, Hy is te goed om iets slegs aan ons te doen.

God moes aanhoudend Sy beloftes herhaal maar die Israeliete wou nie luister nie, Eksodus 6:9 – Moses het toe so met die kinders van Israel gespreek, maar hulle het nie na Moses geluister nie, uit ongeduldigheid en weens die harde diens.

Moenie toelaat dat die vyand jou só onderkry dat jy nie meer wil glo wanneer God met jou praat nie. Dis maklik om God te gehoorsaam as dit met jou goed gaan. Dis maklik om te glo dat deur Sy wonde jy genees is as jy gesond is. Dis maklik om God vir finansies te vertrou as die bankbestuurder na jou toe kom en jou vra om van sy dienste gebruik te maak. Dis maklik om God te vertrou as jy ? werk het. Jy wag dalk al jare dat God Sy Woord sal nakom. Jy het dalk nie meer die moed of die bereidwilligheid om jou kop op te tel en jou oë op te hef nie. Jy voel dalk nou soos ? vrou wat vir ure in kraam was en het nie die krag, lus of die moed om nog een keer hard te druk sodat die babatjie kan uitkom nie.

Ek wil jou bemoedig met die volgende skrifte, 1 Konings 8:56 – Geloofd sy die HERE wat aan sy volk Israel rus gegee het net soos Hy gespreek het: geen enkele woord het onvervuld gebly van al die goeie woorde wat Hy deur die diens van sy kneg Moses gespreek het nie. Mag die HERE onse God met ons wees soos Hy met ons vaders gewees het; mag Hy ons nie verlaat en ons nie verwerp nie — deur ons hart tot Hom te neig om in al sy weë te wandel en om sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge wat Hy ons vaders beveel het, te onderhou.

As jy nie die moed het om in die toekoms te kyk nie, vra Hom om namens jou te kyk en vir jou te sê wat Hy sien. Die God wat vooruitsien sal altyd vir ons voorsien. God wil jou optel en op Sy skouers plaas sodat jy nie meer jouself teen die muur van ongeloof en twyfel sal blindstaar nie, maar sodat Hy jou perspektief kan verander. Wanneer jou perspektief verander en jy sien wat God sien, sal jy weer bereid wees om Hom op Sy Woord te neem. Onthou dat wanneer ons traag is om ? belofte van God in vervulling te sien, lê die fout nooit by Hom of Sy Woord nie.

Eksodus 12:40 – En die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het, was vier honderd en dertig jaar. En ná verloop van vier honderd en dertig jaar, op daardie selfde dag, het al die leërskare van die HERE uit Egipteland uitgetrek.

God het aan Abraham gesê dat die Israeliete vir 430 jaar in ballingskap sal wees. Van daardie dag af was die Israeliete se geloof, geduld, hoop en vertroue op die proef gestel. Op die vier honderd en dertigste dag het God Sy volk verlos – nie ? dag vroeër nie en ook nie ? dag later nie!

God het sekerlik al vir jou ? belofte in jou lewe gegee want God sê in 2 Korintiërs 1:20 sê – Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Dalk het Hy belowe om jou van kanker te genees, dalk het Hy belowe dat jou man gered sal word, dalk het Hy jou belowe dat Hy jou uit jou depressie na ? lewe van oorvloed sal lei. Dalk sien jy op hierdie stadium geen teken dat God besig is om te doen wat Hy beloof het nie. Wees daarop voorbereid dat die duiwel jou omstandighede gaan vererger sodat jy God se beloftes as leuens sal afmaak. As God jou ? belofte gegee het moet jy weet dat daar ? “maar” is… Eksodus 3:19 – Maar, weet dat die koning van Egipte jou nie sal laat gaan nie, ook nie deur ? sterke hand nie.

Wanneer God ? belofte aan jou maak is Sy doel om daardie belofte na te kom – dis Sy wil om dit te vervul. Maar, wees daarop voorbereid dat jou geloof, geduld en vertroue in God besig is om op die proef gestel te word. Wees daarop voorbereid dat die koning van Egipte jou nie wil laat gaan nie. Maar, God is sterker as jou vyand. Hou vas aan die belofte wat God vir jou gegee het. Loof God al lyk dit of niks gebeur nie. Weet dat Hy vandag vir jou sê: “Ek sal. Ek is nie ? mens dat Ek sal lieg nie. Sal Ek jou iets belowe en dit nie doen nie?”

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: