Skip to content

God dink aan my

October 21, 2010

God dink aan my – deur Gary Kieswetter

Baie mense sê vir hulleself: ‘As iemand net aan my sal dink in my krisis, sal dinge vir my makliker wees.’ Baie mense is daarvan oortuig dat niemand goeie goed van hulle dink nie en begin daarom negatiewe gedagtes oor hulleself dink. So baie mense is negatief, soek fout met hulleself en dink afbrekende gedagtes oor hulleself. Sulke negatiewe gedagtes was nog nooit deel van God se bedoeling nie. Wanneer mense afbrekende gedagtes oor hulleself dink gedurende ‘n krisis, skep hulle as’t ware ‘n krisis binne-in ‘n krisis. Die rede daarvoor is dat hulle omstandighede sowel as hulle gedagtewêreld negatief is. Hulle negatiewe gedagtes trek hulle net nog verder af.

As ons kan bepaal wat die inhoud van God se gedagtes aangaande ons is, sal dit al baie help. Die Bybel leer ons dat ‘n mens is soos wat hy dink. Elkeen van ons is ‘n produk van ons denke. ‘n Mens kan nie ‘n woord uiter as dit nie eers ‘n voorafgaande gedagte was nie. As jy aan niks dink nie, sê jy ook niks nie. Die verklanking van ‘n gedagte is ‘n woord! Ons Afrikaners sê: ‘Voeg die daad by die woord!’. Soos die gedagte, so sal die woord wees.

Laat ek verduidelik. Veronderstel ‘n persoon wil ‘n plek beroof. Hy bedink die hele rooftog en bepeins net dit wat tot sy voordeel sal wees. Hy dink nooit aan die tronk of ‘n zebra-suit met ‘n nommer op nie. Hoe meer die persoon daaroor praat, hoe meer word dit ‘n realiteit in sy verbeelding en hoe meer is hy daarvan oortuig dat hy daarmee gaan wegkom. Die gedagte word ‘n woord en die woord word ‘n daad.

Net so is elkeen van ons. Soos ons dink, so is ons.

Psalm 40:6: Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen; U dink altyd aan ons; daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem.

Onthou, die hele skrif is deur God geïnspireer en mense het geskryf soos wat die Heilige Gees hulle geïnspireer het. Hulle het God se gedagtes verklank en verwoord. Die Woord van God is ‘n samestelling van Sy begeertes en gedagtes aangaande ons. Die doel van God se Woord is dat ons dit sal lees en dit deel van ons lewens sal maak sodat ons ‘n produk van Sy Woord sal wees.

Dawid sê in die Psalms dat God altyd aan ons dink. God is geen aannemer van persoon nie, menende Hy dink nie meer aan my as aan jou nie. Dit is wel waar dat die een wat meer van God se gedagtes in sy lewe toeëien en sy lewe inrig volgens God se gedagtes, se lewe sal meer getuig van God se teenwoordigheid.

God dink altyd aan ons, selfs wanneer die paw-paw die fan strike of die tekkie die teer tref, wanneer ons fouteer of sondig, wanneer ons Hom teleurstel en sleg van mense agter hulle rug praat.

Jy sien, baie van ons het ‘n wanindruk van wat God se gedagtes aangaande ons is. Ons was onder die indruk dat God net aan ons aandag gee as ons iets verkeerd doen. Baie keer as ons iets verkeerd gedoen het, het ons ouers vir ons gesê: ‘Pasop, liewe Jesus sien jou!’. Wanneer ons uiteindelik iets reg gedoen het was ons ouers stomgeslaan. Ons ouers het nie toe ook vir ons gesê: ‘Liewe Jesus sien dit ook’ nie’ Net wanneer ons iets verkeerd gedoen het of twak aangejaag het was ons daaraan herinner dat God vir ons kyk! Daarom koppel ons tot vandag toe nog God se aandag met straf. God is nie ‘n kritiese God nie. Hy is ‘n uitstekende opbouende God!

In Psalm 25:6-7 staan: Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het. Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie. Dink aan my in U trou, Here, omdat U goed is.

In dieselfde vers in die ou vertaling sê Dawid vir God waaraan Hy moet dink! Onthou, God praat van Dawid in Handelinge 13:22 as ‘n man na Sy hart, iemand wat al Sy opdragte sal uitvoer. Was Dawid dan ‘n perfekte man? Nee, daai mannetjie het baie nonsens aangejaag!

Byvoorbeeld: Eendag kyk hy daar van die paleis se balkon af en sien ou Betsie (kort vir Batseba) daar in ‘n borrelbad. Hy dink toe sy word oorweldig deur die borrels en wil haar toe red van die borrelbad! Hy haas hom daarheen, maar in plaas daarvan om haar te bevry, vry hy haar! Julle ken die hele storie.

Dawid laat kom toe haar man van die grens af en probeer hom oortuig om by Betsie te gaan slaap. Hoekom? Want hy wou die skuld op Betsie se man plaas. Dawid wou homself regverdig en verskoon. Wys my die persoon wat nie sy verleentheid en sy skande op iemand anders wil plaas nie? Hulle noem dit: passing the buck!

Maar Betsie se man sê toe vir Dawid: “Ek kan nie nou na my vrou toe gaan nie, want my manskappe lê daar in hulle tente en hulle is besig om die dood in die oë te staar.” So Dawid maak hom toe ‘n bietjie dronk. Hoekom? Dronk mense vind altyd hulle pad huis toe. Dit is een van die wonders van die wêreld! Maar dié man wou niks weet nie, so Dawid laat hom doodmaak.

Maar elke keer wanneer God Dawid gekonfronteer het met sy sonde, erken hy dit en vra om vergifnis. Hy probeer nooit die skuld van sy sonde vir God wegsteek nie.

Nou sê Dawid in Psalm 25: Here, dink aan my! Dawid sê vir God dat Hy aan hom wat Dawid is moet dink. Hierdie Jood is so vrymoedig (vry om moed te gebruik), hy sê nie net vir die Here dat Hy aan hom moet dink nie, maar Hy sê ook vir die Here wat Hy moet dink! As Afrikanervolk kan ons dit nie verstaan nie, want ons sal sê: ‘Ek is dit nie werd dat God aan my dink nie, ek verdien dit nie, en as God wel aan my dink, is dit verseker met straf ingedagte!’ Wat ‘n leuen! Hier is ‘n man van God wat baie foute gemaak het in die lewe. Daarom skryf hy in Psalm 51: Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. Verwerp my nie van U aangesig nie en neem U Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van U heil.

Ek sal nooit vergeet nie, ek het eendag oor Psalm 51 gepreek en raak toe baie opgewonde. Hou in gedagte dat ek alles eers in Engels dink en dit dan vinnig in Afrikaans probeer vertaal en my woordeskat was juis nie daardie dag baie goed nie. In die Ou Vertaling, staan daar dat Dawid gesê het: Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees.

Ek raak toe deurmekaar met die woord ‘ontsondig’ en sê toe: ‘En Dawid sê vir die Here: “Ag, Here, asseblief, ontwurm my en ek sal skoon wees!”. Een ouderling het wel ‘n bietjie kriewelrig geraak (miskien het hy ‘n lintwurm gehad)! In die konsistorie sê een van die ouderlinge wat ‘n dokter is: ‘Vir die eerste keer verstaan ek nou wat dit beteken om van sonde ontslae te raak!’

As jy ‘n lintwurm in jou het, is hy aan een gedeelte aan jou ingewande vasgeheg en verder het hy segmente. Die wurm sit heelwat gewig aan, want die kos wat vir jou bedoel is, vat hy vir hom! Jy word swak en hy word sterk. Hy word langer by die dag. Jy kan ‘n lintwurm afbreek, maar as daar nog ‘n stukkie is wat oorbly, sal hy net weer groei!

Daarom is die beste manier van sondebelydenis: ‘Ontwurm my asseblief!’ Dit is hoekom ek altyd in kerke na sondebelydenis ‘n lied laat sing met die naam: ‘Laat staan sulke dinge, laat staan!’ Ons bely so maklik, maar ons laat staan nie so maklik nie. As jy by die kerk uitstap nadat jy jou sonde bely het en doen dieselfde goed weer, het jy mos nie jou sonde laat staan nie! Dit is hoekom jy nie vrede en vreugde het nie.

Spreuke 28:13(b) sê: Maar hy wat dit (sy sonde) bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Dit help nie net om te bely nie, want dan het jy nog geen genade nie. Genade kom eers na die laat stanery! ‘n Belydenis wat nie uitloop op ‘n hartsverandering nie, is soos ‘n gedagte sonder ‘n daad. Goddelike berou maak dat jy jou sonde laat staan. Wat jy voorheen gedoen het, het God jou van verlos. Verlos beteken om jou los te maak van iets. As Jesus jou verlos het van ‘n ou gewoonte, maak Hy jou daarvan los en vas aan Homself in gehoorsaamheid as ‘n slaaf van geregtigheid.

‘Here, dink aan my!’ Het jy die vrymoedigheid om na God te kyk en dit vir Hom te sê? Sien jy kans om dan ook vir Hom ‘n bietjie te vertel wat die inhoud van Sy denke aangaande jou moet wees? ‘Dink aan my in U barmhartigheid, U goedertierenheid, in U liefde en in U trou’.

Julle het al almal ‘n toebroodjie gemaak? Hoekom noem ‘n mens dit ‘n toebroodjie? Kom ek verduidelik dit vir jou. Jy vat ‘n stukkie brood en dan vat jy iets wat nie brood is nie, soos jam of ‘n stuk koue vleis sit dit bo-op en dan nog ‘n broodjie daarop. Die eerste laag is ‘n snytjie brood, in die middel is iets anders en dan ‘n tweede snytjie brood. Jy sien, ‘n toe-broodjie! ‘n Mens moet ook alles verduidelik! Dit wat in die middel is, word toegemaak deur twee broodjies. As jy na die toebroodjie kyk, sien jy nie dit wat in die middel is nie, want dit is toe.

1 Korintiërs 13 sê: Liefde bedek alle dinge. Wanneer jy jou sonde bely en die bloed van Jesus jou reinig, dan word jou sonde soos ‘n toebroodjie bedek. Die vyand kan dit nie meer sien nie. Jy kan dit net sien as jy nou daai bietjie jam gaan uithaal en vir die Here sê: ‘Ag Here, ek dink nog aan hierdie stukkie jam!’ Moet dit nie doen en dan sê: ‘EK is net ‘n arme sondaar nie.’ Word gered! Jy is nie meer ‘n arme sondaar nie, jy is ‘n kind van God, ‘n mede-erfgenaam saam met Christus. Dat jy nog in ‘n sondige liggaam leef is verseker, maar jy het ‘n nuwe hart van jou God ontvang. Hy het nie net vir jou ‘n general overall kom gee of ‘n R10 000.00 diens nie! Hy het nie net jou cambelt kom vevang en jou timing kom herstel nie. 2 Korintiërs 5:17 sê: Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword.

Volgende keer as jy jou sonde bely, sien dit in ‘n toebroodjie. Jy sien, Dawid wys ons die toebroodjie. Eerste: ‘Here, dink aan my en laat die eerste snytjie brood U goedertierenheid en barmhartigheid wees’. In die middel: ‘Moenie aan my sondes dink nie’ en dan weer die tweede snytjie brood: ‘Dink aan my in U goedheid en U trou.’ Weet jy hoekom hou ek die meeste van vers 7? Want vers 6 gaan dit vooraf! Is dit nie wonderlik dat ons in God se teenwoordigheid kan in gaan en weet ons sonde is nie ontbloot nie?

Die duiwel en my gewete kan my nie aankla nie, want ek het vrede met God. Hoekom? Want die bloed van Jesus het my sonde nie net vergewe nie, dit is uitgedelg en uitgewis en die Bybel sê dat God nooit weer daaraan dink nie. Nou, as God nie aan iets dink wat ek bely en laat staan het nie, hoekom moet ek daaraan dink? As ek aan iets dink wat God al vergewe het, verhef ek my bo God se vermoë om my te kan vergewe. Dit is nou redelik stank vir dank daai! Dit is vermetelheid om aan God te sê: ‘Al vergeet U, maak ek die keuse om nie te vergeet nie’. Is jy hoër as God? Wie dink jy is jy?

Dank God, want Hy sê dat Hy jou sonde vat, agter Hom werp en nooit weer daaraan dink as jy dit bely. Kan jy verstaan dat die duiwel dit wil regkry om jou die heeltyd aan jou verlede te laat dink? Dit is hoekom jy nie ‘n toekoms het nie. As jy aan jou sonde dink, kan jy nie aan God dink nie. Die twee sit nie langs dieselfde vuur nie.
God dink altyd aan ons. Ons het nou klaar bepaal wat die inhoud van God se gedagtes is barmhartigheid, goedheid, liefde en trou! Lees gou in Psalm 139:13,14: U het my gevorm, my aanmekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker.’ Die woord aanmekaar ‘geweef’ beteken om te brei, to knit together.

Wie van julle brei nog? Hoe dikker die breipenne, hoe dikker die trui. Ek het ook gebrei, man! Ek sal nooit vergeet hoe ek eendag skool gedros het omdat ek nie baie gewild was nie. Ek moes gereeld na die hoof gaan vir ‘n pakslae. Ek het dit verdien, maar ek het nie daarvan gehou nie! Eendag het ek net kantoor toe gegaan om ‘n klasregister te kry toe die hoof my aan die nek gryp en my twee houe gelooi voor ek kan sê: ‘Verskoon my, ek is net hier vir die klasregister’. Toe ek vir hom sê dat ek onskuldig is het hy geantwoord: ‘Dit is ‘n bietjie vroeg, maar ek sal net twee aftrek as jy netnou kom.’ Ek het nie te veel van skool gehou nie en het daarom kladpapier onder my tong gesit om bleek te word. ‘O, jy wil by die huis bly nê!’, het my ma hierop te sê gehad. Dit was nou hier standerd vyf rond. My ma se oplossing was dat ek by die huis kon bly mits ek ‘n serp brei. ‘Maar Ma’, het ek probeer keer, ‘ek is ‘n man!’. My ma het vyftig steke opgesit maar as ek na ‘n paar minute weer kyk, het ek nie meer vyftig oor nie, maar net vyf! Hoekom? Because I knit one, purl one and dropped three! En my serp lyk soos ‘n vlag met baie gate!

Nou sê Dawid: U, O God, het my aanmekaar geweef in my ma se moederskoot. Weet jy dat baie mense ontevrede is met hoe God hulle gemaak het? Jou wangbene is te laag, dit pas by jou heupe of jou oë is te skeel. Eendag kom ‘n oom na my toe en sê: ‘Kyk hierdie bakore, hoe kon God dit aan my doen?’ (en hy het nogal skottels gehad!) Ek moes toe flink dink sê vir die oom: ‘Dank die Here vir jou groot ore. As God praat, sal jy nooit wonder of God gepraat het of nie. Jy vang alles op!’ Omdat ek gedink het hy het net te veel ore sê ek toe vir hom: ‘Oom is nogal orig, nè!’, sonder om te weet wat dit beteken! Hy het nie daarvan gehou nie. Weet jy hoekom ons ander mense nie kan aanvaar nie en altyd bewus is van hulle foute? Omdat ons in die spieël kyk en bewus is van ons eie foute en tekortkominge. Jou siening oor jouself bepaal jou siening oor ander. Jou aanvaarding van ander hang af van jou aanvaarding van jouself. Jou houding teenoor ander word bepaal deur jou houding teenoor jouself.

Dawid sê in Psalm 139:14: Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Hy sê eintlik: ‘Die rede vir my spontaniteit en my ywer om U lof te besing is die manier waarop U my gemaak het’. Wanneer laas het jy in die spieël gekyk en vir God gesê: ‘Vader, U het my in my ma se moederskoot aanmekaar geweef en wat U gedoen het vervul my met verwondering. Dit weet ek verseker!’ Hoekom het ons so ‘n lae selfbeeld van onsself? Het jy geweet jy is in God se beeld geskape? Natuurlik het jy ‘n verantwoordelikheid om reg te eet en reg te lewe, maar jy het ‘n oulike neus al dink jy nie so nie. Jy het ‘n mooi liggaam, want jy moet onthou dat jou liggaam die tempel van God is sedert jy Jesus aangegeem het. En as Hy tevrede is om in jou te woon, kan jy ook ‘n bietjie tevrede wees om in jouself te woon!

Het jy geweet dat jy nie net die huis van die Here is nie, maar dat Hy ‘n tuiste by jou wil kom skep? Besef jy dat Hy ‘n welbehae daarin vind om in jou te woon? ‘n Mens dink baiemaal: ‘Hierdie dekselse liggaam, as ek net hieruit kan kom!’ God wil in en jy wil uit! Wat gaan aan met jou? Raak ‘n bietjie opgewonde oor jouself!

Psalm 139:15,16: Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.

So baie mense dink vandag: ‘Niemand sien my krisis, my hartseer en die las wat ek moet dra raak nie’. Jy kan nie so praat nie. As God jou gesien het voordat jy gebore was, voordat een van jou bene gemaak was, hoe kan Hy jou nou nie raaksien nie? Hy is mos alwetend, alsiende en almagtig! As ek na party van ons kyk weet ek dit is onmoontlik dat God ons kan miskyk, daar is so baie om na te kyk! As Hy jou kon sien voordat jy een been gehad het, hoe kan Hy jou nou miskyk?

God sien jou seer en verdriet en Hy wil jou lot verander ten goede. Hoe wil Hy dit doen? Hy wil hê jy moet toelaat dat Sy gedagtes jou gedagtes word. Dat jou verbeelding geskep sal word deur Sy gedagtes. Dat jou uitspraak oor jouself dieselfde sal wees as God se Woord aangaande jou. Staan voor die spieël en sê: ‘Hoe U my geskep het, vul my met verwondering!’ Sien jouself soos God jou sien.

Tweeduisend jaar gelede het Hy vir ons aan die kruis gesterf sonder dat ons Hom gervra het. Hy het geweet ek en jy gaan bestaan. Hy het toe reeds elke detail van ons lewens geken. God is lief vir jou. Hy ontferm Homself oor jou. Hy is gaande oor jou!

Psalm 139:17: Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal! As ek hulle sou wou opnoem hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê.

Wanneer laas het jy besef dat al God se gedagtes aangaande jou wonderlik is! Let op na die beskrywing van die Woord. Dit is nie aanklaend of verdoemend nie. ‘Al U gedagtes vir my is wonderlik’. Die Ou Vertaling stel dit mooi: ‘Hoe kosbaar is u gedagtes vir my, o God! Hoe geweldig is hulle volle som nie!’

Om te dink dat jou waarde nie lê in wat ander van jou dink nie, maar wat God van jou dink. Kan jy verstaan dat jy elke oggend wanneer jy wakker word bewus kan wees daarvan dat die God waaraan jy behoort, oor jou gewaak het en jou bedien het met goeie gedagtes. Die Bybel sê mos Hy bedien Sy gunsgenote in hulle slaap. Sê vir Hom as jy wakker word: ‘Here, dankie vir hierdie wonderlike dag. Dankie vir al die gedagtes wat U aangaande my koester. Dankie dat al U gedagtes oor my net wonderlik en kosbaar is. Dankie dat as ek hulle sou kon optel of opnoem, hulle meer sou wees as al die sand.’

Volgende keer as jy durf sê:’Niemand dink aan my nie’, vat ‘n handvol sand, tel elke korreltjie en skaam jou. Hopelik sal jy klaar getel wees voor jy aftree. God se gedagtes is meer as die sand. Weet jy hoeveel sand daar in die wêreld is? God weet hoeveel, want Hy is altwetend en Hy het dit geskep. Kan jy in ‘n leeftyd al God se gedagtes uitleef? Kan jy verstaan hoekom jy nie ‘n slegte selfbeeld mag hê en aan ‘n minderwaardigheidskompleks mag lei nie? As God ‘n gedagte bedink, sal Hy dit verklank en onthou. Sy woorde is skeppend en Hy sal jou lewe kom verryk en betekenisvol maak, want dan is Sy dade ook gelykstaande aan Sy woorde.

In Jeremia 29:11 sê God: Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om hulle ‘n hoopvolle toekoms te gee. God forseer Homself nie om aan jou te dink nie, Hy koester gedagtes oor jou! Hy sê: ‘Ek weet watter gedagtes Ek oor julle dink’. As God ‘n ding weet, twyfel Hy beslis nie daaraan nie. Hy hink nie tussen twee gedates nie. Hy weet!

Wat is Sy gedagtes? Kosbaar en wonderlik. Wat is die inhoud van Sy gedagtes? Barmhartigheid, goedertierenheid, liefde en trou. Vrede en nie onheil nie. Geen onheil wat jou tref, was ooit ‘n gedagte by God nie. Daar is baie mense wat verbitterd raak teenoor God en hulle harte teen Hom verhard. Hulle draai hulle rug op Hom, want hulle dink: ‘Hoe kan God onheil oor my dink?’ Hy bedink nie onheil oor jou nie! Hy bedink vrede oor jou, sodat jy ‘n hoopvolle toekoms kan hê.

Baiemaal het ons nie eers meer ‘n verwagting vir môre nie, terwyl God se gedagtes vir ons toekoms net goed is. Hoe kan ek God se toekoms in ontvangs neem? Deur Sy gedagtes myne te maak. As ek Sy gedagtes myne maak, maak ek God se wil ook myne!

Kom ons kyk in Lukas 23. Julle ken die verhaal. Jesus hang aan die kruis en langs Hom is twee misdadigers. Altwee van hulle is dieselfde afstand van Jesus af. Jesus is vol genade en waarheid. Hy is die Verlosser! Hy is die lam van God wat geslag is, sodat ons deur Hom met God versoen kan word. Altwee hierdie boewe beskuldig en beswadder Jesus. Die mense om die kruis bespot Hom. Hulle het Hom uitgetart en gesê: ‘As U die Christus is, kom van die kruis af. Kom ons sien of jou Vader jou sal red.’ Jesus was nie aan die kruis vir Homself nie, Hy was daar vir my en jou, want Hy het geen sonde gehad en nog minder sonde gedoen. Maar Hy was die sondebok vir ons, sodat ons deur Sy verdienste ‘n tuiste in God se teenwoordigheid mag skep. Die Romeine het gedobbel vir Sy kleed. ‘n Ander gee wanneer Hy dors was vir Hom net ‘n bietjie asyn om te drink. Die skrifgeleerdes het vir Hom gesê: ‘As jy God se seun is, kom af en ons sal in jou glo!’.

Die duiwel het so gevrees dat Jesus regtig die seun van God is, dat hy alles probeer het om Hom van die kruis af te kry. Hy moes gedink het: ‘As Jesus is wie Hy sê Hy is, het ek my Moses teëgekom!’ Skielik is daar ‘n verandering in die gesindheid van een van die rowers langs Jesus. Hoekom? Jesus sê die woorde: ‘Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie’. Wat ‘n God! In sy alleenheid, met die woorde: ‘My Vader, hoekom het U my verlaat?’ dink Hy nogsteeds aan ‘n onverdiende mensdom wat ons ook insluit. Kyk watter gedagtes het Jesus van die hart van God oor ‘n volk wat Hom doelbewus kruisig. Sy gedagtes oor hulle was nie: ‘Hey pêl, ek kom terug na drie dae en ek het jou adres!’ nie. Hy was geregtig om dit te dink. Wat kry Hy op die kruis? Stank vir dank! Maar Hy sê: ‘Vader, vergewe hulle!’ Hy verklank die hart van God vir ‘n klomp moordernaars.

Jesus het nie net daaraan gedink nie, maar ook die daad by die woord gevoeg en vir my en jou gesterf. Hy het ter helle neergedaal sodat ek en jy nie hoef hel toe te gaan nie. Hy het weer opgestaan, sodat ek en jy kan opstaan uit ons sonde, ellende en frustrasie. Sodat ons kan opstaan in ‘n nuwe lewe met nuwe betekenis. Ons hoef nie meer net te bestaan nie, ons kan lewe!

Op die kruis het hulle ‘n bord bo Sy kop gehang wat gesê het: ‘Die koning van die Jode’. Ewe skielik sê een van die ouens langs hom vir die ander: ‘Moenie meer sleg van Hom praat nie. Ek en jy kry wat ons verdien. Ons verdien om hier te wees, want die loon van die sonde is die dood, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie.’ Let op die gesindheids verandering. Wat het hierdie man laat verander? Hy het ‘n verandering in sy denke ondergaan. Toe Hy hoor dat Jesus sê: ‘Vader vergewe hulle’ en kom agter hierdie is nie ‘n ordinêre man nie. Toe sy houding oor Jesus verander, toe verander sy verhouding met God.

Romeine 12:2(b) leer ons: Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. Jy sal nooit die wil van God ken, as jy nie bereid is om God se gedagtes joune te maak nie.

Hierdie sondaar sê in Lukas 23:42-43 vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom. Toe ek dit lees was ek baie verbaas, want hierdie man het geweet dat Jesus gely het, geslaan was en onherkenbaar as mens geword het. Hy het al Sy bloed vir my en jou gegiet. Hy was besig om te versmoor en boonop het Sy Vader Hom verlaat omdat Hy sonde geword het, want Hábakuk 1:13 sê: U, wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien. Al die dissipels wat Hom gevolg het, het Hom verlaat, want die Bybel sê, toe die herder geslaan is, het almal uitmekaar gevlug. Hy het aan die kruis gehang en die een wat ‘n paar sekondes gelede nog saam gespot het, het Jesus gesien vir wie hy werklik is. Netnou nog, wou hy hê Jesus moes hom ook van die kruis afkry, sodat hy kan aangaan met sy vodde-lewe.

Let op dat hy nie vir Jesus vra om huidiglik aan hom te dink nie. Hy sê: ‘Dink aan my wanneer Jy in Jou koninkryk kom.’ Hy het geglo dat Jesus die Koning van konings is en hy het Hom daar koning van sy lewe gemaak. Hy sê: ‘Here, ek verstaan U kan nie nou aan my dink nie. Ek verwag dit nie. Kyk hoe lyk U. Kyk waardeur moet U gaan. U eie pa het U verlaat.’ Wat was Jesus se antwoord? ‘Na drie dae sal Ek opstaan, dan sal Ek ‘n bietjie aan jou dink’ Nee! Vers 43: En Jesus antwoord hom: ‘Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die Paradys wees’.

Dink gou daaraan, Jesus is in hierdie toestand, verlaat deur Sy Vader, gegesel, onherkenbaar as mens, sonde gemaak alhoewel Hy geen sonde gedoen het nie, in geweldige pyn en in die krisis van Sy lewe. Ons het nie eers ‘n woordeskat om te kan verduidelik watter pyn Jesus in Sy gees, siel, liggaam en emosies moes beleef het nie. Hy het die volste reg gehad om ‘n bietjie aan Homself te dink. In hierdie toestand kom ‘n man wat dit nie verdien nie en sê net: ‘Dink aan my’. Is dit nie opmerklik dat hy nie sy sonde bely of sê hy is jammer nie? Hy sê net: ‘Dink aan my.’ Wat het hy gedoen toe hy dit sê? Hy het verklank wat Dawid in Psalm 25 geskryf het: Here, dink aan my! Met ander woorde, dink aan my in U goedertierenheid en barmhartigheid. Dink aan my in U liefde en U trou. Ek wil vir jou sê dat dit God se hart is om jou te bedink in goedheid, barmhartigheid, liefde en trou.

As Jesus, te midde van Sy grootste pyn en lyding, gekies het om aan daardie man te dink, hoeveel te meer sal Hy nie nou aan jou dink nie, noudat Hy opgestaan en opgevaar het en in oorwinning aan die regterhand van Sy Vader sit. Al wat jy hoef te doen is sê: ‘Here, dink aan my!’

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: