Skip to content

God kan

October 21, 2010

God kan – deur Gary Kieswetter

Die kwessie is nie of God kán voorsien nie, die kwessie is of ons Hom sal toelaat om te voorsien. Dat God wil voorsien is Bybels, dis in Sy karakter en Sy natuur. Ek bedien al dertien jaar onder die Afrikaner, en ek het agter gekom dat hulle ‘n baie vrygewige nasie is. Hulle het nie ‘n probleem om te gee nie, hulle het net ‘n probleem om te ontvang. Hulle dink hulle kan alles met ‘n bloudraad en tang regmaak, en dat hulle nie hulp nodig het nie!

Jy kan nie gee voordat jy ontvang het nie. Jy moet eers Jesus Christus aanvaar as jou Saligmaker en Koning voordat jy ‘n getuienis kan lewer. Jy moet eers vergifnis vir jou sonde ontvang, voordat jy ander kan vergewe. Christenskap is nie ‘n nuwe begin in die lewe nie, dis ‘n nuwe lewe waarmee jy begin. Hoe baie mense begin nie al vir die vyftigste keer oor in hulle lewens nie? Hulle het hulle harte al vyftig keer vir God gegee. Mens kan net een keer gebore en een keer wedergebore word. ‘n Baba kan wel groei en sterk word, maar hy kan nie van vooraf begin nie.

Moet jou nie kwel nie

Matteus 6:25 – Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe – wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jul liggaam – wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

Ek het agtergekom dat een van die hoofredes hoekom ons Christene nie God toelaat om vir ons te sorg nie, is omdat ons te trots en ook onkundig is. Ons is bang om te erken dat ons iets van iemand anders nodig het, want dan erken ons dat ons ‘n swakheid het. Ons sal liewers swaarkry en sukkel, en dink dis ‘n vorm van nederigheid. Ons hoop dan maar net dat God ons probleem sal raaksien en uit die hemel vir ons sal voorsien. Maar, God gebruik ander mense om in ons behoefte te voorsien.

Ek het eendag voor die spieël gestaan en my hare drooggeblaas. Die Here praat toe met my en sê: “Engelsman, ek wil jou graag bedank dat jy nooit van My die vreugde weier om jou te seën nie.” Partykeer gebruik God juis mense van wie ons nie hou nie, om ons te help! Het jy al agtergekom dat God mense gebruik wat jy nie gedink het Hy sal nie? God het altyd die vermoë om ons aangenaam te verras. Hy voer altyd iets in die mou. God beskou dit as ‘n voorreg om in ons behoeftes, volgens die rykdom van Sy genade te voorsien.

Ons is baie meer werd as voëls! As jy jou waarde in Christus ontdek, kom jy agter dat jy waardig is sodat God in jou behoeftes sal voorsien. God voorsien nie vir jou omdat jy ‘n indringer in Sy familie is nie. God voorsien omdat jy Sy geliefde kind is en Hy jou hemelse Vader is! Gee God net ‘n halwe kans en Hy seën jou volledig. God soek ‘n verskoning om jou te seën, sodat jy ander kan seën. Daar is ‘n gesegde in Engels, opportunity only nocks once . Baiekeer mis ons ‘n geleentheid waartydens God ons tegemoet wou kom in die uur van ons nood, omdat ons nie wil erken dat ons hulp nodig het nie.

Kyk bietjie na voëls. Het jy al opgelet dat voëls sing voor die son opkom? En hulle sing in Afrikaans! Hulle sê byvoorbaat dankie vir al die wurms wat God gaan voorsien. Jy sal nooit sien dat God ‘n wurm uit die grond haal en in die voël se bek sit nie. God maak Sy hand oop en bevredig die behoeftes van alles wat Hy geskep het. Dit sluit mens, dier en plant in. Kyk byvoorbeeld na die voedselketting. Elke lewende wese voed op dit wat onder hom in die voedselketting is. Die mens is heel bo aan die voedselketting. God het bepaal dat een organisme in ‘n ander se behoefte sal voorsien. Dis waar die gesegde, een se brood is die ander se dood vandaan kom.

As die voël gesê het, “Indien dit God se wil is, dat ek ‘n wurm moet eet, kan ek maar net hier sit en die wurm sal na my toe kom.” God maak net seker die wurm is daar. Die voël moet nog steeds die wurm in geloof onder die grond gaan soek. Daar is soveel Christene wat glo dat alles van God afhang. Glo my, as alles van God afhang sal daar nie een gebroke huwelik in die wêreld wees nie. Daar sal nie een persoon wees wat hel toe gaan nie. Hy het klaar vir almal aan die kruis voorsiening gemaak om hemel toe te kán gaan as hulle Jesus Christus aanneem. Dis God se wil dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat almal gered sal word. Maar, God het gesê: “Ek het die wêreld so lief, dat ek my eniggebore Seun na julle toe stuur, sodat almal wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”

Sommige Christene is mismoedig en blameer God omdat hulle tekorte en behoeftes het. Hoe kan ons nog tekorte hê as ons in ‘n verbond is met ‘n God wat belowe het om vir ons te voorsien?

Hebreërs 4:16 – Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Dit hang nie alles van God af nie. Dit hang van jou óók af. Jy moet na God toe gaan met vrymoedigheid. Die Bybel sê ook dat as ons tot Hom nader sal Hy tot ons nader. God het voorsiening gemaak vir elke persoon wat Jesus Christus aanneem, om ‘n intieme verhouding met Hom te kan hê. Hy het klaar nader gekom. Dis nou ons wat nader moet kom en dan sal Hy nog nader kom. Ons is vry om moed te gebruik om na God te gaan. Ons kan met vrymoedigheid na God gaan. Daar staan nie dat ons moet gaan bedel, smeek en kruip nie. Nogtans doen ons dit, “As dit God se wil is dan sal Hy…as dit my toekom…”

God voorsien op die regte tyd genade en hulp. Hy voorsien alles wat ons nodig het, maar ons moet dit gaan haal. God skenk aan ons genade deur middel van geleenthede. Alles wat ons nodig het, het God reeds vir ons voorsien. Hy stuur geleenthede op ons pad om dit te bekom wat ons nodig het.

God voorsien ook uitkoms wanneer ons versoek word. Die Bybel sê dat niemand bo sy vermoë versoek sal word nie. Elke keer wanneer ons versoek word, sal God ons die geleentheid gee om die versoeking te weerstaan. Hy sal elke keer uitkoms vir temptasie gee.

God is ‘n onuitputlike bron!

Kyk na die sterre

Die Jode het gesien hoe God die Egiptenare met die tien plae tref om hulle te verlos. Hulle het gesien dan Hy kan voorsien. En toe God hulle voor die Rooi See bring toe twyfel hulle in God se vermoë om uitkoms te gee. Al wat hulle gesien het was ‘n onoorkombare see.

Psalm 78:19 – En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê: Sou God ‘n tafel kan dek in die woestyn? Kyk, Hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het – sou Hy ook brood kan gee of vleis kan verskaf aan sy volk? Daarom het die Here gehoor en toornig geword, en ‘n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het ook opgegaan teen Israel; omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie.

Voor watter onoorkombare see staan jy vandag? Jy dink dalk, “Daar is nie ‘n manier om hier deur te gaan of dit te omseil nie.” God lag vir die dinge wat jy dink onmoontlik is. Kyk hoe het Sara gelag toe God vir haar gesê het dat sy ‘n babatjie gaan hê. Sara het voorgestel dat Abraham eerder na Haggar toe gaan om vir hom ‘n seun te baar. Baiekeer dink ons nie God kan voorsien nie en ons probeer ons eie schemes uitdink en ons eie connections te gebruik om sodoende in ons eie behoeftes te voorsien. Weet jy wat? Jou planne gaan altyd ‘n Ismael produseer. ‘n Ismael wat altyd haaks is.

Toe Abraham die besluit neem om God te glo, het God hom beveel om uit sy tent te gaan en na die sterre te kyk. God het hom belowe dat sy nageslag so veel soos die sand van die see en die sterre van die hemel sal wees. Abraham het God geglo en Sy hulp vertrou. Baie van ons kom nie uit ons klein tentjies uit nie. Ons kom nie uit ons ongeloof uit nie. Ons dink God kan nie voorsien nie, ons dink: “Nie in hierdie land nie! Nie met ons ekonomie nie!” Toe ‘n nuwe regering in 1994 oorvat het geen voël Australië toe geïmmigreer omdat hy gedink het God kan nie meer voorsien nie.

Abraham se tent van ongeloof het dit vir Hom onmoontlik gemaak om te sien wat vir God moontlik is. Wat sê God vir my en jou vandag? “Kom ‘n bietjie uit jou tent uit!” Ons almal kruip in ons tentjies weg. Dis gemaklik en ons voel veilig daar. Toe Abraham die sterre sien, en besef dat sy nageslag soveel soos die sterre gaan wees, het hy besef dat dit nie vir God ‘n probleem is om Sara swanger te laat word nie. Wanneer jy God vertrou sal Hy altyd vir jou die wonderlike dinge wys wat Hy nog vir jou ingedagte het. As jy eers sien watse groot dinge Hy vir jou het, sal jy nie ‘n probleem hê om Hom te vertrou vir die klein dingetjies nie.

As jy weer dink, “God kan nie dít of dát voorsien nie,” kom uit jou tent van ongeloof en kyk op na die sterre! Ons dien ‘n groot God. Hy is groter as die goed waarvoor ons nie geloof het nie. Hy is groter as die onmoontlike. God wil hê dat jy na Hom moet kyk en nie na jou probleem nie. As jy na die probleem kyk, is God uit die prentjie en fokus jy nie meer op Hom nie. Maar as jy na God kyk in plaas van na jou kanker, of jou bankrotskap of jou dreigende egskeiding of jou depressie, dan sien jy dit in perspektief. Jy sien hoe klein jou probleem eintlik is, wanneer jy dit met God se almag vergelyk. Ongeloof laat jou probleme groter lyk as wat dit rêrig is.

Terug by Psalm 78. Die Jode het God nie geglo nie, al het Hy homself telkemale in Egipte en die Woestyn sterk bewys. Die nuwe vertaling sê dat hulle God uitgedaag het. Die oomblik wat ons sê: “kan God dit doen? dan daag ons God uit. Ons moet onthou dat God nie in ons diens is nie, maar dat ons in Sy diens is. God kan voorsien want Hy is alwetend, alsiende en almagtig. Hy is ‘n briljante God!

Ons kyk die agt-uur-nuus en dan dink ons dis onmoontlik dat God vir ons in dié omstandighede kan voorsien. Ons sien op die nuusbulletin dat die vooruitsigte nie so goed lyk nie. Die verkeerde winde waai en dat El-Nino en El-Nono op ons is. Hoekom wil ons oor El-Nino en El-Nono worry , as ons na El-Shaddai kan kyk?! Wanneer God vir ons voorsien kyk Hy nie waarna ons kyk nie, behalwe as ons na Hom kyk. Hebreërs sê dat ons ons oë gevestig op Jesus moet hou, die Leidsman en voleinder van ons geloof. Ons moet na Jesus kyk want Romeine 8:31 sê:

Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?

God voorsien omdat jy Sy kind is

God voorsien nie vir ons omdat ons dit verdien nie. Hy voorsien omdat dit Sy karakter en Sy natuur is. God wil jou seën omdat jy in verbond met Hom is.

Jeremia 32:39 – En Ek sal hulle een hart en een weg gee om My altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders ná hulle. En Ek sal ‘n ewige verbond met hulle sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie; en Ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van My nie afwyk nie. En Ek sal My oor hulle verheug om aan hulle goed te doen; en Ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my hele siel.

‘n Verbond kan nie verbreek word nie. God sê dat Hy nie Homself van jou sal afwend om aan jou goed te doen nie. God sal nie ophou goed wees vir jou nie! God wil net hê dat jy Hom met jou hele hart sal vrees. As jy God vrees is sonde iets van die verlede. Spreuke sê dat om die Here te vrees is om sonde te haat.

God het gesê dat die hele aarde vol van Sy heerlikheid is. Sluit Suid-Afrika by daai vers in! God sê dat as Sy volk oor wie Sy naam geroep is, hulle weer na Hom toe sal draai, sal Hy hulle land genees. God het belowe om ons land te genees en te herstel. Dit is op God se agenda om weer hierdie land ‘n gesogte land te maak. Dis nie eers debatteerbaar nie. Dis God se uitgesproke wil. Maar, ek en jy moet iets doen. Ons moet ons sondes bely, Hom vrees en Hom liefhê. Ons moet nooit perspektief verloor en op afgode fokus nie. ‘n Afgod beteken ons is af van God af. Daarom sê die Bybel dat ons eers die koninkryk van God moet soek en dan sal al die ander dinge vir ons bygevoeg word. Deuteronomium sê dat as ons sorgvuldig na die stem van ons God luister, en volgens Sy voorskrifte sal lewe, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou inhaal.

Eendag ry ‘n man op ‘n reguit pad en hy sien dat ‘n ander voertuig langs die pad in ‘n sloot lê. Hy stop toe by die voertuig en vra vir die bestuurder: “Hoe het jy dit reggekry om op ‘n reguit pad in ‘n sloot te beland? Die man antwoord, “ek het te lank in die truspieël gekyk.” Jy kan nie koers hou en in die pad bly as jy aanhoudend terugkyk nie. Hou op om al jou hoop in die goeie ou dae te sit. Die goeie ou dae kom nie weer terug nie, en hulle was ook nie só goed nie. Paulus sê dat die een ding wat hy doen is om te vergeet wat agter hom is en hom uit te strek na dit wat voor hom is. Hy vergeet van sy teleurstellings, sy sonde en sy suksesse.

God sê dat Sy genade elke môre nuut is. Dank God dat wanneer jy môre oggend wakker word, hoef jy nie te bekommer dat jy gister al God se beskikbare genade opgebruik het nie. Jy kan nie in een dag alles opgebruik wat God vir jou voorsien nie. Nie net kan hy vir jou ‘n tafel in die woestyn voorsien nie, maar Hy voorsien dit voor die aangesig van jou vyande.

Psalm 23:5 – U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

Laat dit só wees! Jy is Sy oogappel. Hy ontvang ons soos ‘n eregas!

God gebruik onwaarskynlike mense om te voorsien

In 1 Konings 17 het God Elia beveel om na koning Agab toe te gaan en vir hom te sê dat daar geen reën of dou sal wees, behalwe as Elia so sê nie. God het verder vir Elia gesê: “Gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is; en jy moet uit die spruit drink, en Ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou.”

Ek dink nie dat Elia dit met sy verstand probeer uitwerk het nie. Dit is nie in ‘n kraai se natuur om so iets te doen nie. Maar, hy het sy oë op God gehou en nie op die kraaie nie.

Alles wat God geskape het, het Hy geskape om Sy wil uit te voer. Die kraaie se bestaan was te danke aan God, daarom is hulle in Sy diens. Ons skeppingsdoel is om die wil van God te doen.

1 Konings 17:6 – Die kraaie het vir Elia smôrens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. Maar ná verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê: Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, en bly daar; kyk, daar het Ek aan ‘n weduwee bevel gegee om jou te onderhou.

Eers beveel God die kraaie om vir Elia te sorg. ‘n Kraai is heel onder aan die voedselketting. Hulle is die mees heel onwaarskynlikste voëls wat God kon gekies het. Toe Elia die kraai sien moes hy geweet het dat dit net God kan wees. Dis nie ‘n geredde voël nie, dis nie ‘n barmhartige voël nie, dis ‘n kraai van alle dinge! Volgende stuur God Elia na ‘n weduwee toe om vir hom te sorg.

Nog voordat Elia by haar gekom het, het God die weduwee beveel om hom te onderhou. Nog voordat ons ‘n behoefte het, het God iemand beveel om vir ons te gee wat ons van Hom vra. God het weereens iemand onwaarskynlik gebruik om in Elia se behoeftes te voorsien – ‘n arm weduwee. Elia het na Sarfat gegaan en toe hy by die ingang van die stad kom, was ‘n weduwee juis besig om houtjies bymekaar te maak. Elia het haar vir water en ‘n stukkie brood gevra. Die weduwee het nie volop brood of water gehad om vir hom te gee nie. En baie keer as God jou gaan gebruik om in iemand se behoeftes te voorsien, gaan Hy nie jou vra om iets te gee wat jy volop van het nie. Hy gaan jou vra om iets te gee wat jou ‘n prys gaan kos. Enige iemand kan maklik gee van iets wat hy baie van het. Maar, as jy van iets moet gee waarvan jy net ‘n bietjie het, gaan jy God moet vertrou om vir jou te voorsien.

Elia het haar geantwoord:

1 Samuel 17:13 – Wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord; maar maak eers daarvan vir my ‘n broodkoekie en bring dit uit vir my; daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Want so sê die Here, die God van Israel: Die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee.

As jy wil hê dat God vir jou volgens die rykdom van Sy heerlikheid moet voorsien, moet jy iets teen jou natuur doen. God gaan nie iets van jou vra wat totaal gaan sin maak nie. God kies altyd ‘n onlogiese pad sodat jy kan sê: “Voorwaar, dis God en God alleen!”

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: