Skip to content

Goed is goed!

October 21, 2010

Goed is goed! – deur Gary Kieswetter

God se goedheid is weggelê vir die wat Hom vrees. Dit word opgegaar vir wanneer ook al ons dit nodig het.

God is goed en alles wat Hy doen is goed! Daar is ? wonderlike skrif in Psalm 31:19 wat sê – Hoe groot is u goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders!

God se goedheid is altyd tot ons beskikking, daar is nie een sekonde wat Sy goedheid buite ons bereik is nie. God is altyd gereed om goed vir jou te wees. God se goedheid is weggelê vir die wat Hom vrees – nie agter slot en grendel nie – maar word opgegaar vir wanneer ook al ons dit nodig het. Die Bybel sê dat God ons oorlaai met die goeie! God seën ons ook sodat ander Sy goedheid in ons lewens kan sien en Hom daarvoor kan dank. Die Filistyne het na Isak gegaan en vir hom gesê: “Dit is baie duidelik dat jy die geseënde van die Here is, kom ons sluit ? vredesverbond dat ons julle nie sal aanval nie en julle ons nie sal aanval nie.” Die Filistyne kon op die oog af sien dat God met Isak was. Dit was duidelik toe hulle na sy vee, kleinvee, landery en slawe gekyk het.

Het jy al in ? winkel rondgestap en na al die mooi goed gekyk, net om te besef dat jy dit nie kan bekostig nie? Dis baie erg as jy iets begeer wat jy nie kan bekostig nie. Nou, God se goedheid is geberg soos goedere in ? groot handelswinkel soos Makro. Maar weet jy wat is die goeie nuus? Niks in God se winkel is onbekostigbaar nie. Die Bybel sê vir ons dat die een wat nie geld het nie, moet na God gaan en by Hom gaan koop… salf vir sy oë en klere vir sy liggaam. God se goedheid kos nie geld nie, dit kos geloof. Romeine 12:3 sê dat God aan elkeen die maat van geloof gegee het. Elkeen is verantwoordelik om die geloof wat hy van God ontvang het, te ontwikkel. Ons kan niks van God ontvang as ons nie die geloof gebruik wat ons het nie. Hebreërs 11:6 sê – En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ? beloner is van die wat Hom soek.

God wil jou beloon, maar jy moet Hom soek en jy moet na Hom toe gaan met geloof. Daarom sê die Bybel in Markus 9:23 – Wat dit betref — as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. God het aan elkeen van ons geloof so groot soos ? mosterdsaad gegee. Ons moet daardie geloof in ons hart plant en dit besproei met die Woord van God. Ons moet ons geloof in God aktief beoefen. Jesus het menigmale in die evangelies gesê: “Dit sal vir jou wees volgens jou geloof.” Daarom sê Jakobus dat wanneer iemand vir God iets vra en in sy hart twyfel, sal niks Hy van God ontvang nie. As jy vra moet jy glo dat God jou wil seën.

Jakobus 1:5 – En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ? golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie — so ? dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.

Baie van ons dink dat ons nie God se goedheid verdien nie. Moet nooit verskonings uitdink oor hoekom God jou nie moet seën nie. Niemand kan God se seën verdien nie, daarom kan jy nooit te sleg wees om Sy seën te ontvang nie. God kan Homself nie help nie, Hy wil jou seën want jy is Sy geliefde kind! God wil jou bederf! God is liefde. Liefde motiveer God om te gee sonder om terug te hou. God is nie spaarsamig met Sy goedheid nie, Hy wil jou seën sodat jy ? seën vir ander kan wees. Hy is ? merkwaardige God.

Psalm 23 sê dat God vir ons ? feesmaal voorberei het terwyl ons teëstaanders toekyk. God berei vir jou ? feesmaal voor te midde van jou teëstaanders. Die duiwel is ons teëstander en somtyds sekere mense ook. Maar, jou opvoeding en jou kultuur kan ook jou teëstaan om van God te ontvang. Jesus sê dat Hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. God wil jou bedien met Sy goedertierenheid, barmhartigheid en genade. Die mate waarin jy God toelaat om jou te bedien, is jy in staat om ander te bedien. Jy kan slegs gee wat jy ontvang, jy kan slegs sê wat jy hoor. Jy kan slegs iemand lei na waar jy self is. Jy kan slegs iemand help as jy al gehelp is. Dis hoekom baie Christene nie ander kan help of bedien nie. In Johannes 10:10 sê Jesus dat Hy gekom het sodat jy die lewe en dit oorvloed kan hê. Dit is Sy plan vir ons.

God ontvang ons soos ? eregas by die feesmaal wat Hy voorberei het. Ons is almal in sonde ontvang en gebore…tog weerhou Hy nie Sy goedheid van ons nie. Hy oorlaai ons met Sy hartlikheid. ? Klein seuntjie het eendag Psalm 23 in sy eie woorde soos volg voorgedra: “ Die Here is my Herder, ek worry oor niks. ” Het jy so ? kinderlike verwagting van God? Jesus sê dat ons wat mense is en wat sleg is weet hoe om goeie goed vir ons kinders te gee, hoeveel te meer sal Hy nie vir ons goeie dinge gee nie?! God sal nie vir ons ? klip gee as ons vir brood vra nie, Hy sal ook nie vir ons ? slang gee as ons vir ? vis vra nie. Ons kan net goeie goed van God ontvang omdat God net goed is. Hy is nie net sommige tye goed nie. Daar is geen grys-areas in God nie. God se goedheid en liefde sal lewenslank by ons wees. Ons sal tuis wees in Sy huis tot in lengte van dae.

Lees saam met my Eksodus 12:33 – Toe het Moses met die HERE gespreek: U sê nou wel aan my: Ek moet hierdie volk laat optrek, maar U laat my nie weet wie U saam met my sal stuur nie, hoewel U gesê het: Ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weë bekend, dat ek U kan ken; sodat ek genade in u oë kan vind. En bedink tog dat hierdie nasie u volk is. En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf?

Toe sê hy vir Hom: As U nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie. Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk? Is dit nie daaraan dat U met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Toe sê die HERE aan Moses: Ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal Ek voldoen; want jy het genade gevind in my oë, en Ek ken jou by die naam.

Daarop vra hy: Laat my tog u heerlikheid sien. Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die HERE uitroep; maar Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.

God het vir Moses ? rots uitgewys waarop hy kan staan om Sy heerlikheid van agteraf te aanskou. Die nuwe vertaling sê dat God Sy voortreflikheid by Moses laat verby gaan het. As jy naby aan God wil wandel is daar ? plek vir jou beskikbaar. Dié plek is op ? Rots genaamd Jesus. God het vir Moses in ? rotsskeur laat staan en Sy hand oor Moses gehou. Toe God klaar verby beweeg het, het God Sy hand weggevat sodat Moses God se heerlikheid van agteraf kon aanskou. Moses het net God se majesteit van agteraf gesien, en dit was voortreflik! As God voortreflik is van agter, dink net hoe voortreflik Hy van voor af is. Ons woordeskat sal nooit groot genoeg wees om Sy majesteit en voortreflikheid te beskryf nie. Hoe kan ons wat verganklik is, ? onverganklike God beskryf?

Ek kan nie dink dat daar mense is wat niks met God te doen wil hê nie. Hoe beveg jy perfekte liefde? Hoe verstoot jy onverdiende vergifnis? Hoe draai jy jou rug op goedheid en guns? Die rede is omdat ons Hom nie sien vir wie Hy werklik is nie. Daarom moet ons Hom in Sy Woord sien. God maak dit vir ons maklik en belonend om Hom te volg. Dit laat my dink aan die storie van die man wat met sy sakke vol geld in die straat afgeloop het. Daar was ? gat in sy sak en al die muntstukke het een vir een uit sy sak geval. Toe die man dit agterkom, het hy omgedraai om dit op te tel. Toe hy omdraai staan daar ? klein seuntjie agter hom en vra: “Kan jy nie verder loop nie?” Daardie klein seuntjie was bereid om daardie man tot in lengte van dae te volg! Net goedheid en guns was op sy pad so lank as wat hy daardie man gevolg het! God moedig ons aan om Hom te volg, Hy dwing ons nie. Maar dit is ook nie net die goedheid en guns want ons aanmoedig om Hom te volg nie, dis wie Hy is. God wil hê dat ons Hom sal liefhê en dien vir wie Hy is.

Party mense dink God is goed en ander dink nie só nie. Dit het al hoeveel keer gebeur dat wanneer ? haelbui ? boer se oes platslaan, God die skuld daarvoor kry. Daar is mense wat glo en preek dat God daardie boer straf vir een of ander onbekende sonde wat Hy weier om te vergewe of openbaar te maak. God straf sonde, nie Sy kinders nie. God het klaar Jesus namens jou aan die kruis gestraf. Hy het al jou sonde op Hom geneem sodat die beloftes van Abraham tot jou beskikking kan wees. Die straf wat vir jou bedoel was, het Hy op Homself geneem.

Tydens Jesus se wandel op aarde het party gesê dat Hy ? goeie man is, en party het gesê dat Hy die mense mislei. God is die Waarheid, en die waarheid kan niemand mislei nie. Die waarheid maak jou vry, dit mislei jou nie. Daar is niks in God se Woord wat misleidend is nie. Daar is niks aangaande Sy karakter en natuur wat misleidend is nie.

Markus 10:17 – En toe Hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na Hom toe en val voor Hom op die knieë en vra Hom: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God.

Wat sê Jakobus 1:17 Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Alles wat van God af kom is goed. God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy Seun vir ons gegee het. Jesus het gekom om van die Vader te getuig, die Bybel sê vir ons in Johannes 1:46 – Filippus het Natánael gekry en vir hom gesê: Ons het Hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het: Jesus, die seun van Josef van Násaret. En Natánael sê vir hom: Kan daar uit Násaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom: Kom kyk.

Natánael het nie met Filippus ? debat gevoer en met hom geredeneer of daar iets goeds uit Nasaret kan kom nie, hy het net Jesus vir hom gewys. Ons maak die fout om mense te probeer oortuig van die goedheid van God wat ons al in ons eie lewens beleef het, maar hulle kan dit nie sien nie. Daarom nooi die Bybel elkeen uit om self te proe dat God goed is.

Kom ons lees verder in Johannes 1:46 – Daarop sien Jesus Natánael na Hom toe kom en sê van hom: Hier is waarlik ? Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Natánael sê vir Hom: Waarvandaan ken U my? Jesus antwoord en sê vir hom: Voordat Filippus jou geroep het toe jy onder die vyeboom was, het Ek jou gesien.

Jesus het die goeie in Natánael raakgesien. Dis nie in God se natuur om mense af te breek nie. Hy hang nie ons vuil wasgoed uit vir ander om te sien nie. Hy plaas dit onder Sy bloed en was ons witter as sneeu. God se goedheid bemoedig ons om meer van Hom te beleef en te ervaar.

In Johannes 10:11 stel Jesus Homself voor as die goeie herder. Psalm 143:8 sê die volgende – Laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U. Red my van my vyande, HERE! By U skuil ek. Leer my om u welbehae te doen, want U is my God. Laat u goeie Gees my lei in ? gelyk land. O, HERE, maak my lewend om u Naam ontwil; lei my siel uit die benoudheid, in u geregtigheid. En vernietig my vyande in u goedertierenheid, en bring hulle almal om wat my as vyand behandel; want ek is u kneg.

God is nie net goed vir party mense nie, Hy is goed vir almal! God het nie gunstelinge nie. Sy genade is onvoorwaardelik en onverdiend. Maar God se guns is voorwaardelik. Dit is net vir diegene wat Hom liefhet. Onthou in Genesis toe God alles geskape het, het Hy teruggestaan en gesê dat alles goed is, maar dat die mens baie goed is? Hoekom is ? koei net goed, maar ons is baie goed? Omdat ons in God se beeld geskape is. Wanneer Hy na ons kyk, sien Hy Homself. Sonde het daardie beeld kom beskadig en vernietig, maar Christus het dit weer aan die kruis kom herstel. Ons is God se gunsgenote en die appel van Sy oog.

Die Bybel sê dat God maak Sy hand oop en skenk Sy guns in oorvloed aan alles wat leef. Jy hoef nie God se arm te draai of te soebat of Hom te manipuleer om vir jou goed te wees nie, Hy doen dit vanself. In Psalm 73 staan dit mooi opgeskryf in vers 1 – God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. ? Israeliet vandag is enige iemand wie se hart besny is, wat tot bekering gekom het en vir God lewe.Filippense 3:3 – Want ons is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie.

Klaagliedere 3:18 – My roem het vergaan en my hoop op die HERE. Was jy al so teleurgesteld gewees dat jy gedink het dis klaar met jou? Was jy al so vodde in jou geloof dat nie eers jou hoop in die Here oor was nie? Lees dan verder…

Klaagliedere 3:19 – Dink aan my ellende en my omswerwing, aan die wilde-als en die gif . Daar is baie mense wat met hierdie skrif kan identifiseer. Baie mense het ? gal smaak in hulle mond wanneer hulle aan God dink en is verbitterd teenoor Hom.

Klaagliedere 3:20 – As my siel terdeë daaraan dink, buig hy hom neer in my. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop: dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie; hulle is elke môre nuut; u trou is groot. Die HERE is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop. Goed is die HERE vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die HERE.

Geen sondaar soek God nie. God sê dat niemand na Hom gesoek het nie, almal het hulle eie rigting ingeslaan. God het ons eerste kom soek en ons uitgenooi om Hom te soek. God is goed vir die wat Hom soek, vir die wat Hom dien en vir die wat op Hom bly hoop. Die Bybel sê vir ons baie mooi in Psalm 84 :12 – Want die HERE God is ? son en skild; die HERE sal genade en eer gee; Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie.

Ek weet nie van jou nie, maar dit bemoedig my om reg te wil lewe. As ek reg lewe, met ? rein hart en ? skoon gewete sal Hy geen goeie ding van my weerhou nie. Is dit rede genoeg vir jou om reg te lewe? Dis moontlik om reg te lewe want Jesus het dit vir ons moontlik gemaak. Hy lewe in en deur ons. Ons stap die pad saam met Hom. Ons het net nodig om ons lewens aan Hom oor te gee.

Nie alles wat met ons gebeur is goed nie. Kanker is nie goed nie. Nie vir jou gemoedsrus, vrede of vir jou liggaam nie. Skei is nie goed, nie vir die ouers nie en ook nie vir die kinders nie. My vrou se siekte was nie goed nie, maar God het dit ten goede laat meewerk en baie goeie goed daaruit laat kom. Wanneer dit net goed gaan met ons, versuim ons baiekeer om ons harte geheel en al voor God te ontbloot. Wanneer jy vir ure met God worstel en met Hom stry, val alle maskers wat jy aangehad het in die stryd af. Desperate mense is baie eerlik wanneer hulle voor God te staan kom.

Jy is heel moontlik bekend met die verhaal van Josef en al die drome wat hy gehad het. Hy het gedroom hoe sy broers voor hom buig en dit het hulle baie ontstel. Josef het sy pa se guns gehad. Sy broers het hom aan slawehandelaars verkoop en hy het onskuldig in die tronk in Egipte beland. Nadat hy uit die tronk vrygelaat is, het hy die tweede in bevel in Egipte geword. Hy het die hef in die hand gehad, he called the shots ! Josef het vir jare deur hel gegaan, sonder om ? wrok teen God te koester. Hy het aangehou om op God te hoop. Josef se broers en Potifar se vrou het kwaad teen Josef bedink, maar God het dit alles ten goede gedink sodat ? volk gered kan word. God het alles ten goede vir Josef laat uitwerk, die Here het niks goeds van hom weerhou nie. Josef se lyding het verhoed dat ? hele volk weens hongersnood sterf.

Nie net het God die Israeliete belowe dat Hy hulle uit die mag van die Egiptenare sal bevry nie, maar dat Hy hulle na die land van melk en heuning sal neem. Wanneer ons deur lyding en ellende gaan, sien ons net die negatiewe raak, maar God sien wat wag vir ons aan die anderkant. Hy sien waarheen Hy met ons op pad is. God het gesien waaruit Hy die Israeliete gaan uitlei en Hy het ook gesien na waar Hy hulle gaan neem. Daarom is God baie positief wanneer Hy ? belofte aan jou maak want Hy sien klaar die vervulling daarvan. Geen lyding is volgens God doelloos, sinneloos of sommer verniet nie. Ons dink dalk so, maar God dink nie so nie – want God laat alle dinge ten goede meewerk vir die wat Hom liefhet en wat geroep is om Sy wil uit te voer.

Moenie verbitterd teenoor God raak as jy jouself in aaklige omstandighede bevind nie. Vertrou God. Vertrou dat Hy weet wat Hy doen. Vertrou dat Hy net goed in stoor het vir jou. God het ? groter doel met Josef se lewe gehad as wat dit op die oog af gelyk het en dikwels is dit dieselfde in ons lewens. Ons sien net die hier en nou, terwyl God opgewonde is vir ons om by die groter doel uit te kom. Dit is ons verantwoordelikheid om ons harte rein te hou in moeilike tye. Romeine 12:21 sê Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Psalm 16:2 – Ek het tot die HERE gesê: U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek: Hulle is die heerlikes in wie al my behae is.

Alles wat God doen is goed. Ons dien ? voortreflike God wat nie kan wag om Homself namens ons sterk te bewys nie. Hy wag ongeduldig om Sy goedheid oor ons uit te stort!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: