Skip to content

Hanteer konflik reg

October 21, 2010

Hanteer konflik reg – deur Fanie Bolleurs

Hoekom baklei ons Christene partykeer so vreeslik onder mekaar? Wel, Jakobus het daardie einste vraag gevra en het probeer uitvind wat die rede is dat konflik so maklik kan uitbroei. Jakobus maak die gevolgtrekking dat die konflik tussen mense eerstens die oorsaak is van hulle welluste wat in hulle stryd voer.

Ons lees dit in Jakobus 4:1 – Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring.

In die skrifgedeelte sien ons hoe konflik onder die mense ontstaan het. Ek noem dit sommer die vier stappe tot konflik! As jy hierdie vier stappe volg, is jy reg om ‘n fight te pick met die eerste ou wat verby kom! Maar, ek gaan ook vir jou vier stappe gee hoe om konflik te ontlont – maak nie saak met wie jy in ‘n konfliksituasie is nie.

Nou goed – die eerste stap wat jy moet neem om konflik te veroorsaak, is om selfsugtig te wees. Hierdie selfsugtigheid beteken dat alles oor jou gaan. Dit gaan oor wat jy wil hê en wat jy wil doen en hoe jy dinge wil doen. Is dit nie ook vir jou vreemd dat Paulus sommer in dieselfde asem oorlog en gebed noem nie? Paulus praat nie hier met goddelose mense wat glad nie bid nie, nee, hy praat hier met Christene!

Kom ons lees ‘n bietjie verder wat Jakobus gesê het in Jakobus 4:3 – Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God.

Of meen julle dat die Skrif tevergeefs sê: Met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon? Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

Ek glo dat selfsug een van die grootste oorsake van onmin tussen mense is. Wanneer jy gefokus is op jou eie begeertes en behoeftes, is die uiteinde altyd ‘n bakleiery. Die tweede stap tot konflik is deur God te gebruik om jou welluste en begeertes te vervul. Miskien bid jy ook dat God eerder die ander persoon se hart sal verander omdat jy glo dat die fout definitief nie by jou lê nie! Die Here moet dalk die grootste werk in jou hart doen eerder as in die ander persoon se hart! Ons kan nie gebed gebruik om God te manipuleer soos wat dit ons pas nie. Ons dink partykeer dat God die dienskneg is en dat Hy moet doen wat ons van Hom vra!

Die volgende stap tot konflik is om jouself van God te verwyder omdat jy nie kry wat jy wil hê nie. Ons het partykeer die houding dat as die Here dit nie vir ons sal laat gebeur nie, sal ons self ‘n plan maak om te kry wat ons wil hê. Die laaste stap is om kwaad te raak vir jouself!

Partykeer kan konflik ‘n goeie ding wees omdat dit openbaar wat werklik in jou hart aangaan. Dit gee vir jouself ‘n kykie in jou siel om te sien of jou begeertes en jou behoeftes in lyn is met God se Woord.

As jy innerlike konflik het as gevolg van iets wat iemand anders aan jou gedoen of vir jou gesê het, moet jy dit so gou as moontlik uitsorteer. Daardie konflik kan baie maklik in bitterheid omgesit word en later jou lewe verwoes. As jy in konflik met ander mense is, is dit omdat jy eintlik konflik in jouself het.

Ons veg met mense wat die naaste aan ons is en vir wie ons die liefste is, omdat ons glo dat uiterlike plesier innerlike vreugde sal bring. Jou geluk kan nie van buite kom nie, dit kan net kom van ‘n innerlike verhouding met die Here. Ander mense is nie veronderstel om jou gelukkig te maak nie, want as hulle jou gelukkig kan maak dan kan hulle jou ook ongelukkig maak. Jou geluk en jou vrede is net in die Here te vinde. Wanneer die vrede van die Here in jou hart is en in jou eggenoot se hart is, dan het jy ‘n gelukkige huwelik.

Partykeer dink ons dat as ons ‘n sekere kar bestuur of in ‘n sekere huis bly dat ons gelukkig sal wees. Geen besitting kan vir jou ware geluk bring nie! Ware geluk is ook nie in ander mense se hande nie. As jy eers ware geluk in ander mense gaan soek, gaan jy nooit bevredig word nie. Moenie dink dat as jy eers daardie ou of daardie meisie het, sal jy waarlik gelukkig wees nie. Jy is op ‘n baie gevaarlike plek as jy só begin dink! My gebed vir jou is dat jy met daardie innerlike konflik na die Here toe gaan sodat Sy volmaakte plan en wil in jou lewe sal geskied. As jy ‘n ouer is, is jy nie primêr geroep om jou kinders gelukkig te maak nie. Jou kind moet nes jy sy geluk in die Here vind en nie in jou beursie nie.

Pas ook op om te dink dat die gras altyd groener is aan die anderkant van die draad! Jy weet mos wat hulle sê die rede daarvoor is! As jy op skool is, dan stel jy dalk jou geluk uit tot jy universiteit toe kan gaan. As jy op universiteit is dan stel jy jou geluk uit tot jy ‘n vaste werk het. En so kan dit aangaan vir jare en jy sal nooit ware geluk vind nie, omdat jy dit elke keer buite die Here gaan soek. Elke fase van jou lewe het sy eie lekker en sy eie seer en uitdagings.

Kom ons kyk ‘n bietjie na dinge wat ‘n verhouding verongeluk. Die eerste aspek is jou posisie in ‘n verhouding en jou begeerte om in beheer te wees. Innerlike konflik noodsaak jou om in beheer van jou lewe te voel. En ongelukkig voel jy partykeer in beheer van jou eie lewe deur ander mense te domineer. Jakobus sê dat dit jou eie wellus en begeertes is wat maak dat verhoudings nie werk nie. Dit is jou eie strewe na mag wat maak dit jy met die mense om jou vassit.

Ons het nou gekyk wat die vier stappe is om konflik te veroorsaak. Kom ons kyk nou na die vier stappe om innerlike en uiterlike konflik op te los. Ons kry die antwoord in Jakobus 4:8 – Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle
dubbelhartiges! Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.

Die eerste en belangrikste stap is om jou aan die Here te onderwerp. Die Here se genade is vir jou genoeg! Hy is vir jou lief soos wat jy is, maar Hy is te lief vir jou om jou te los soos wat jy is! Partykeer moet jy die Here innooi om te kom klaarmaak met die vark in jou hart. As jy weet dat daar iets binne in jou is wat uitgesorteer moet word, moenie uitstel nie. Om jou aan die Here te onderwerp beteken dat jy daardie sonde in jou lewe aan die lig moet bring. Mense word in alkoholisme, perversie en pornografie vasgevang as gevolg van onafgehandelde konflik. Gaan sorteer dit eerder nou uit, voordat dit in iets ontaard wat jy nie kan beheer nie.

Die tweede stap is om die duiwel te weerstaan. Nou hoe kry ‘n mens dit reg?! Deur op te staan vir die dinge wat die duiwel van jou probeer steel. Hou op om met die Here te baklei, jy is in die verkeerde geveg! Die derde ding wat jy moet doen is om tot God te nader. Die Here wag vir jou om tot Hom te nader – Hy staan gereed om nader te tree sodra jy die eerste stap neem. Die Bybel sê dat salig is diegene wat vrede najaag!

Die volgende stap is die moeilikste stap – gaan maak reg met ander! Gaan sê jammer vir wie jy moet jammer sê. Dit beteken om jou rug op sonde te draai en weg te loop van die argument in nederigheid en nie in arrogansie nie. Die heel laaste en belangrikste stap is om jou voor die Here te verneder, en Hy sal jou verhoog. Jy moet vandag by die plek kom om klaar te maak met die konflik wat in jou hart is.

As jou program so besig is dat jy nie tyd het om met die Here te spandeer nie beter jy plan maak. Om jouself voor die Here te verneder beteken dat jy tyd sal maak vir die Here in jou besige program. Dit beteken dat jy jou eie begeertes en jou eie behoeftes opsy sal skuif en plek sal maak vir God se wil in jou lewe.
Salig is die vredemakers want hulle sal die aarde erf!

Advertisements
One Comment leave one →
  1. Marina permalink
    June 29, 2012 5:57 am

    Dankie vir hierdie leesstof, Soms baklei mens met jouself omdat jy nie ongelukkig wil wees oor wat ander jou aangedoen het nie en soek dan weer vrede in jou hart, mens soek om te kan vergeet, regtig te vergeet totdat daar weer ‘n insident gebeur wat die kop weer vol gif pomp. As mens maar net altyd so met die deurmekaar kop kan onthou om by Jesus se voete te gaan sit en stil raak kan dit ook help. In ‘n stadium wat seer hooggety vier stormloop alles in jou hart en denke. Darem is daar troos en weet mens God verlaat mens nooit en hy weet van die seer in mens se binneste. Mooi dag en dankie weereens vir brokkies om mens weer op die regte pad te bring!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: