Skip to content

Heers oor geld

October 21, 2010

Heers oor geld – deur Timothy Kieswetter

Ek het eenkeer ‘n visioen gehad van die piramiede met die derde oog. Die piramiede met die derde oog (all seeing eye) verteenwoordig die duiwel se houvas op die wêreld se finansies. In die visioen het ek opgelet dat die derde oog ontbreek het. Ek het so ewe vir die Here gesê: “Hier is fout met hierdie prentjie, want die oog is weg.” Toe sien ek dat dit Jesus was wat die oog verwyder het. Jesus het vir my gewys dat ek moet stilbly omdat Hy nie wil hê dat die wêreld moet weet dat Hy die derde oog verwyder het nie.

God is besig om die wêreld se geld te verskuif na die Christene se sakke. As ons wil deel wees van daardie skuif moet ons in staat wees om oor geld te heers. Geld het enorme krag en as ons nie spesifieke stappe gaan neem om oor geld te heers nie, gaan geld oor ons heers. As ons eers geld se slaaf is beteken dit nét moeilikheid.

Dien jy God of Mammon?
Mattheüs 6:24 – Niemand kan twee here dien nie; want óf hy sal die een haat en die ander liefhê, óf hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie!

Die Bybel verwys spesifiek na Mammon en nie na geld nie. Mammon is meer as net geld. Mammon is die gees agter geld, die lust na geld. Ons kan nie terselfde tyd agter God en agter Mammon aan loop nie – ons moet kies tussen die twee. God gaan vir ons geld gee en Mammon gaan vir ons geld gee. Geld self is nie onheilig nie. Wat geld heilig of onheilig maak is die persoon wat die geld voorsien. Die persoon wie ons toelaat om ons met geld te voorsien, is die persoon wie ons dien.

Daar is ‘n verskil tussen die geld wat God gee en die geld wat Mammon gee. Die geld wat God ons gee, het altyd ‘n groter doel. As ons God dien gaan dit nie net oor onsself nie maar oor God se koninkryk. Om God te dien beteken om te doen wat Hy wil hê ons moet doen. Ons kan natuurlik vir onsself iets met ons geld koop, maar eers nadat ons ander geseën het. Wanneer God ons seën sal daar altyd oorgenoeg geld wees om ook in ons eie behoeftes te voorsien. Ons moenie die eerste bietjie geld vat en alles op onsself spandeer nie – dit gaan die laaste bietjie wees. As ons hand toe is om te gee, is ons hand ook toe om te ontvang. Ons moet eerder ‘n kanaal van God se seëninge wees.

Geld wat van Mammon af kom het altyd ‘n selfsugtige doel. Dit gaan net oor wat ons dadelik vir onsself daarmee kan koop. As ons Mammon dien gaan dit oor die coolste kar, die rykste buurt en die duurste klere. Hierdie dinge is nie verkeerd nie, ek besit dit self. Dit gaan oor wat ons nastreef, wat ons toelaat om ons waardig te laat voel. As ons Mammon dien lewe ons ‘n selfsugtige lewe. Ons lewe net vir onsself en ons eie ambisies en begeertes. Om Mammon te dien beteken dat ons ons eie wil volg.

Wat jaag jy na?
Mattheüs 6:25 – Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe – wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam – wat julle sal aantrek nie. (Vers 32) Want na al hierdie dinge soek die heidene.

Wanneer ons Mammon dien, jaag ons kos, drank, klere die liggaam en die lewe na. Dis nie die goed wat ons najaag as ons God dien nie. As ons God dien jaag ons Sy koninkryk na. Hierdie vyf dinge verteenwoordig die volgende:

Lewe verteenwoordig ons toekoms. Is jou toekoms dalk in jou of jou ouers se hande – of is dit in God se hande? Baie jongmense word gedwing om in ‘n spesifieke rigting in te gaan om hulle ouers gelukkig te hou. Moenie jou eie wil vir jou toekoms soek nie, maar soek God se wil vir jou toekoms.

Kos verteenwoordig wat ons elke dag eet en elke dag doen. Moenie toelaat dat jou loopbaan of beroep alles word nie. Moenie jou siel verkoop om die hoogste pos by jou werk te beklee nie. Moenie op jou medewerkers trap om jouself in jou baas se oë goed te laat lyk nie.

Drank verteenwoordig luukshede – keeping up with the Joneses. Dit beteken om goed te koop wat ons nie regtig kan bekostig nie.

Liggaam verteenwoordig ons gesondheid. Ons liggame is die tempel van God – dit behoort aan Hom. Klere verteenwoordig ons voorkoms – wat ander mense van ons dink. Ons is meer behep met wat ander mense van ons dink, as wat God van ons dink.

Hierdie vyf dinge is nie veronderstel om ons waarde as mens te verhoog nie. As die karre waarmee ons ry of die klere wat ons dra, ons waarde gaan bepaal, is daar groot fout. Ons moenie dink dat ons sulke goed eers moet besit voordat ons iets beteken nie. Ons is in die ewebeeld van God die Vader gemaak. As ons dink ons is waardeloos en dat ‘n stuk metaal ons waarde gaan bepaal – is dit ‘n klap in God se gesig. Ons moet weet wie ons is en ons posisie voor God ken. Hy sê dat ons die appel van Sy oog is – nie die katarak nie. Ons is koningskinders – wat meer kan ons waardig maak!

Mattheüs 6:32b – Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

God weet dat ons ook al hierdie dinge nodig het. God weet ons het geld nodig om kos en klere te koop. Hy weet ons almal wil ‘n vervulde lewe hê. God weet wat ons nodig het, en Hy sal dit vir ons gee! Hy is ‘n goeie Vader, daarom sal Hy vir ons gee wat ons nodig het, en nie dit wat ons ondergang sal beteken nie.

Mattheüs 6:32b – Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Eers nadat ons die koninkryk van God gesoek het, sal Hy vir ons hierdie dinge gee. Die verskil is net, dit gaan nie ons as mens se waarde bepaal nie. Die woord ‘soek’ in die oorspronklike taal is ‘aanbid’. Om God se koninkryk te soek beteken om Hom te aanbid.

As ons agterkom dat ons besig is om Mammon te volg, dat geld ons baas is, moet ons ons geld weg gee. Geld kan nie ‘n houvas op ons hê as ons dit laat gaan nie. Mammon laat ons altyd op ons eie behoeftes konsentreer, en van ander vergeet. Ons moet iemand gaan soek wat minder as ons het en vir daardie persoon bid. Dit sal ons laat besef dat ons baie het om voor dankbaar te wees. Ons neem die goed wat God vir ons gee as vanselfsprekend.

Blok jy dalk God se seën?
Daar is soveel mense wat God se seëninge blok. Baie mense het al vir God gesê: “Here as U hierdie deal sal laat deurgaan sal ek vir U soveel geld gee.” En dan kom God Sy deel na, maar ons vergeet van die ooreenkoms. As ons aan God ‘n belofte gemaak het, en ons weet voor ons siel dat ons dit nie nagekom het nie, blok ons God se seëninge. Daar is seëninge wat wag om by ons uit te kom, maar dit kan nie want ons het nie ons deel van die ooreenkoms nagekom nie. Ons moet God vra om ons te vergewe, en as dit moontlik vir ons is om daardie belofte na te kom, moet ons dit nakom!

Die snaakste ding is dat God in elk geval die deal sou laat deurgaan het nie. Ons hoef nie God te bribe om ‘n voorsprong in die lewe te kry nie. Hy is ‘n goeie Vader. Hy wil net weet dat ons vir Hom lief is.

Is jy jaloers op ‘n geseënde van die Here?
As ons sien dat die Here ander Christene finansieel seën moet ons op en af spring van blydskap! Maar in plaas daarvan om bly te raak, raak ons jaloers. Om iemand anders se besittings te begeer is die eerste stap na jaloesie. Om jaloers te wees op ‘n geseënde van die Here is gewoonlik die eerste teken dat geld oor ons heers.

Heers jy oor geld of heers dit oor jou?
Om oor geld te heers beteken die volgende:

Om eerste God se koninkryk te soek.
Om nie toe te laat dat ons toekoms, loopbaan, luukshede en voorkoms ons waarde bepaal nie.
Om ons geld nie net vir onsself te hou nie, maar om ander daarmee te seën!
Om nie jaloers te wees wanneer God ander Christene finansieel seën nie.

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: