Skip to content

Hoe lank nog?

October 21, 2010

Hoe lank nog? – deur Gary Kieswetter

Wanneer jy deur moeilike omstandighede gaan, voel ʼn sekonde soos ʼn minuut en ʼn minuut soos ʼn uur.
God het nie van jou vergeet nie!

Toe ek net begin bedien het, het ek en my hele gesin in ʼn kombi geklim en af Kaap toe gery om daar te gaan bedien. My kinders was op daardie stadium nog baie klein gewees en glad nie lief vir ry nie. Hulle het nie ʼn benul gehad hoe ver die Kaap van Pretoria af was nie! Ons sou nie eers verby die eerste vulstasie wees nie of hulle het gevra: “Hoe ver nog?”

Wanneer jy deur moeilike omstandighede gaan, voel ʼn sekonde soos ʼn minuut en ʼn minuut soos ʼn uur. Wanneer dinge vir jou onuithoudbaar word is die eerste vraag wat jy gewoonlik vra: “Hoe lank nog, Here?” Dit is uitputtend en moeilik om God te vertrou wanneer jy nie vooruit kan sien nie en jy nie meer ʼn hoopvolle toekoms in aanskou kan neem nie. In God se wysheid en alwetendheid, laat Hy toe dat ons somtyds deur sekere goed gaan wat nie vir ons lekker is nie.

Slegte dinge gebeur met goeie mense. Somtyds word ons siek en dis nie omdat daar ʼn sekere sonde in ons lewe is nie. Partykeer verloor Christene hulle werk en beland hulle in finansiële verknorsing en die oorsaak is nie vanselfsprekend nie. Hoe lank moet jy nog staan op God se beloftes? Hoe lank nog moet jy nog vasbyt?

As jy gaan kyk in die Bybel in Genesis 6 vind jy die verhaal van Noag. Genesis 6:6 – Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart.

En die HERE sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.

Ons is gemaak om vir God blydskap te verskaf en Hom te behaag in alles wat ons doen. Ons is nie veronderstel om God hartseer te maak en Hom te laat wens dat Hy nooit die mens gemaak het nie. Die mense in Noag se tyd het so losbandig en in rebellie geleef, dat hulle hele lewe alles weerspreek het wat God vir hulle bestem het. Die mense het so in hul goddeloosheid verval, dat Hy spyt was dat Hy hulle gemaak het. Ek hou so baie van die volgende vers:
Genesis 6:8 – Maar Noag het genade gevind in die oë van die HERE. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ʼn regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.

God was gereed om die aarde en almal daarop te verwoes. God verdra nie sonde nie – Hy doen iets daaromtrent. God haat sonde en dit is nie vir Hom aanvaarbaar nie. Jesus het ʼn standaard van heiligheid vir ons kom stel en ook vir ons die vermoë gegee om aan daardie standaard te voldoen deur die verdienste van Jesus Christus. Die Bybel sê vir ons in Lukas 17:26 – En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.  Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.

Die mense het gelewe sonder ʼn goddelike bewustheid. Hulle het God geminag en hulle nie gesteur aan Sy gebooie nie. In gewone Afrikaans, hulle het hul aan God afgesmeer en hulself glad nie aan Hom gesteur nie. Hulle het hulle nie gesteur aan Sy waardes of beginsels nie.
Lees gou saam met my 2 Petrus2:4 – Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;  en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het;

Die loon van die sonde is die dood, daarom het God die goddelose mense van die aarde afgewerp. Maar Noag het genade in God se oë gevind. Hy was ʼn regverdige man en het saam met God gewandel. Wat beteken dit om saam met God te wandel? Dit beteken dat Noag nie gedoen het wat die mense vir Hom gesê het nie, maar wat God vir Hom gesê het. Hy het Hom aan God gesteur en nie aan mense nie. Noag was ook ʼn man van geloof; Hy was regverdig. Geen onregverdige mens het die lewe van God in Hom nie. Jy moet jou bekeer sodat jy die genade, barmhartigheid en guns van God in jou lewe kan ontvang.
Kom ons lees nog ʼn paar verse oor Noag – Hebreërs 11:7 –  Deur die geloof het Noag, toe hy ʼn goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ʼn erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is.

Die Here het vir Noag beveel om ʼn ark te bou omdat daar ʼn vloed oppad was. Daar het nog nooit voorheen reën op die aarde geval nie, en Noag het geen idee gehad wat ʼn vloed behels nie. Dié woord was nie eers in sy woordeskat nie. Noag het ook nog nooit voorheen ʼn ark gesien nie. Maar God het vir hom die presiese afmetings gegee en al die bou-instruksies wat nodig was om die ark te voltooi.

Noag, wat nie geweet het hoe reën lyk nie, het ʼn honderd jaar lank gewerskaf om die ark klaar te maak. Vir ʼn honderd jaar lank was God se genade en barmhartigheid vir die ander mense op die aarde ook beskikbaar. God het nie net op ʼn dag besluit Hy gaan nou dadelik al die mense verwoes nie. Vir nog ʼn honderd jaar daarna het God die mense kans gegee om gered te word sodat hulle nie verlore hoef te gaan nie. Hulle het ʼn honderd jaar lank kans gehad om hul sondes te bely. Die ark was nie net gemaak vir diere nie, maar ook vir die mense. Dis God se wil dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat almal tot inkeer sal kom.

Die ark was ʼn sinnebeeld van Jesus Christus. Die Bybel sê vir ons in Kolossense 2:9 dat die volheid van die Godheid in Jesus Christus geleef het. Die ark het drie vlakke gehad, in Jesus was die Vader, Seun en die Heilige Gees. God het vir Noag gesê dat Hyself die diere sou stuur om na die ark toe te gaan. As Noag die diere self moes gaan haal het, sou dit meer as ʼn ewigheid geduur het.

As ons bou wat God ons vra om te bou, sal Hy bring wat ons nie kan gaan haal nie. As jy jou besigheid op die beginsels van God se Woord bou, sal Hy die sukses gaan haal. Terwyl Noag die ark gebou het, het die diere begin nader kom. Dit wat God vir jou vra om te bou het ʼn doel; daarom moet jy nie jou eie koninkryk op aarde bou nie, bou eerder aan God se koninkryk! Bou jou huwelik en jou hele lewe op God se Woord en Hy sal doen wat jy in der ewigheid nooit self sou kon doen nie.

Dit is hoekom baie Christene se lewe nie doelgerig, betekenisvol en vreugdevol is nie. As jy nie jou lewe op die Woord van God bou nie, sal God jou nie kan seën nie. Wat bou jy op die oomblik? Dink bietjie terug aan die toring van Babel. Die mense het besluit om vir hulself ʼn toring te bou wat tot by die hemel strek. Daardie toring was nie gebou in opdrag van God nie. Dit was hul self-uitgedinkte projek. Hulle wou ʼn naam vir hulself maak.
God het af aarde toe gegaan om te gaan kyk wat die mense aanvang. Hulle het nie die toring gebou op die afdruksel van God se Woord of volgens die raadsplan van Sy wil nie. Hull het nie die toring in die Naam van die Here gebou of vir Sy eer en glorie nie. God het daardie toring vernietig en die mense oor die hele aarde versprei sodat hulle nooit weer so iets kon doen nie.

Die punt wat ek wil maak is dat jy moet bou wat God jou vra om te bou. Dan sal God afkom, dit inspekteer, dit goed vind en self daar kom woon. God is opsoek na Christene wat die koninkryk van God sal bou!

Noag was vir 377 dae lank in die ark. Die eerste paar dae moes baie opwindend gewees het! Dit moes die grootste belewenis ooit gewees het! Maar na ʼn paar maande is ek seker daarvan dat die opwinding en die entoesiasme ʼn bietjie afgeneem het. Ek is seker daarvan dat Noag en sy familie op ʼn stadium moes gedink het dat die Here hulle verlaat het…

Die Bybel sê vir ons in Jesaja 49:15 –  Kan ʼn vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ék jou nie vergeet nie!  Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer; jou mure is gedurig voor My.

God sal nooit van ons kan vergeet nie! Maar na 377 dae in ʼn beknopte boot saam met honderde diere, mag jy dalk begin anders dink! Die reuk van die diere moes naderhand onuithoudbaar geword heten ek kan nie dink dat dit ʼn plesier was om so lank op daardie boot te spandeer nie.

As jy deur ʼn depressie gaan of deur finansiële moeilikheid of deur ʼn siekte is dit baie maklik om naderhand te begin dink dat God van jou vergeet het. Ons elkeen weet wat was die datum waarop die ongeluk ons getref het. Vir party was dit toe die uitslae van die toets gewys het dat jy kanker het, of toe die balju by jou huis opgedaag het. Al wat jy van daar af kan doen is om uit te sien na die dag wat alles verby gaan wees.

Noag het presies geweet watter dag die reën sou kom, maar hy nie geweet hoe lank dit sou reën of hoe lank hy in die ark sou moes wees nie. Wanneer God jou deur sekere dinge vat, sê Hy nie vir jou wanneer dit tot ʼn einde gaan kom nie. Dis dan wanneer jou entoesiasme vervaag en jou visie verdof en jou vertroue omskakel na wantroue en neerslagtigheid. Maar, die Bybel sê dat ons ʼn hoop het waarin ons nie beskaamd staan nie. Timoteus 1:1 sê dat Jesus Christus ons hoop is. As jy nou deur ʼn moeilike tyd gaan en dinge lyk by die dag al hoe slegter, berus jou hierin; God is met jou. Moenie in jou situasie vergaan nie, moenie dood oor jouself spreek en vir jouself sê dat dinge nooit weer vir jou sal reg uitwerk nie.

Tydens ʼn storm is ons geneig om na enige iets te gryp, maar God wil hê dat ons in Sy rus moet ingaan. Wanneer jy geloof en vertrou uitoefen word dit hoop en geduld. Beoefen jou geloof in moeilike tye en sien hoe word dit omgesit in hoop en lankmoedigheid!

Die Bybel sê in Hebreërs 6:12 die wonderlikste ding – Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe;  sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het Hy, omdat Hy by geen meerdere kon sweer nie, by Homself gesweer  en gesê: Voorwaar, Ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder.  En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het.

Abraham het die belofte verkry nadat Hy geduldig gewag het. Life is not about waiting for the storm to end, but to dance in the rain.Ons is nie gemaak om te sit en wag vir beter tye nie. Vra vir die Here om vir jou ʼn lied in jou hart te gee terwyl die storm woed. Leer om God te dank, te loof en te prys gedurende hierdie tyd. Vra God om jou te leer dans in die reën! Jy kan steeds ʼn lied van oorwinning sing, al is alles teen jou. Al is daar ʼn vloed van probleme wat dreig om jou mee te sleur, hoef jy niks te vrees solank as wat jou huis op die Rots gebou is nie.

Die Bybel sê dat Noag het God se opdrag om die ark te bou stiptelik uitgevoer. Hy het die ark presies volgens God se spesifikasies gebou. God het die diere gestuur soos Hy belowe het en toe die eerste reëns begin val, het God self die deur van die ark toegemaak. Hoekom is dit belangrik om te weet dat God die ark se deur toegemaak het? Toe die reën begin val, het die spottery gestop en was daar van die mense wat desperaat probeer het om in die ark in te kom. God is niemand se speelmaat nie, en die genade tydperk wat God aan die mense verleen het, was verby. God het die deur gesluit en net Hy kon dit weer oopmaak. As God ʼn deur toemaak kan geen mens dit weer oopmaak nie.

Daar kom ʼn tyd wat die deur van Genade weer gesluit gaan word. Niemand van ons weet wanneer ons tyd op aarde verby is nie en as jy versuim het om God se genade te aanvaar – is die tyd ongelukkig verby. As jy sterf sonder om Jesus jou Saligmaker te maak, lê daar ʼn ewigheid in die hel vir jou voor.

Die hele aarde was 15m onder water. In die begin in Genesis was die hele aarde ook met water bedek, en God het die water weggeneem binne een dag. Hier het die water 377 dae geneem om geleidelik minder  te word sodat die aarde weer bewoonbaar was. Partykeer neem die Here jou dadelik uit iets uit en somtyds neem Hy jou daardeur met die langpad. Partykeer gebruik God ʼn wonderwerk om ons dadelik te genees en partykeer genees God ons oor ʼn tydperk en Hy gebruik dokters en medisyne om ons te genees. God kies self die pad om jou uit jou omstandighede uit te lei. Maak nie saak wat die paadjie is wat God kies om saam met jou te stap nie, een ding moet jy onthou; Hy sal jou nooit vergeet nie!

Die ark het ook nie ʼn stuurstang gehad waarmee Noag kon stuur nie. Die ark het ook net een venster bo by die dak gehad en daarom kon hulle ook nie sien waarheen om te stuur nie. Die ark het nie ʼn stuurwiel gehad nie, want God was die ark se stuurman en leidsman. God weet wat voorlê, ons het net nodig om Hom te vertrou. Ons moet nie staatmaak op wat ons kan sien nie, maar ons moet in die geloof wandel. God is God oor die natuur en oor die onmoontlike. Ons wil altyd in beheer wees; selfs in ʼn krisis. Dis nie wys om aan die stuur in jou eie lewe te wees nie – gee eerder jou lewe oor aan die Here.

Nog voordat die eerste druppel geval het, het God die ark bestem om op berg Arrarat tot stilstand te kom. Wanneer dinge in jou lewe uit beheer uit raak, moenie vertrou op dit wat jy sien of hoe jy voel nie. God bly in beheer, al voel dit nie vir jou so nie. Nadat die ark op die berg tot stilstand gekom het, het Noag 70 dae gewag totdat die water heeltemal gesak het.

Die Bybel sê in Genesis 8:15 – Toe het Noag aan die end van veertig dae die venster oopgemaak van die ark wat hy gebou het, en ʼn kraai uitgestuur wat gedurig heen en weer gevlieg het totdat die waters weggedroog het van die aarde af. Daarop laat hy ʼn duif van hom af wegvlieg om te sien of die waters oor die aarde verminder het.

Maar die duif het geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie en na hom teruggekeer in die ark; want die waters was oor die hele aarde. So het hy dan sy hand uitgesteek en hom gegryp en in die ark by hom gebring. Daarna het hy weer sewe dae gewag. Toe stuur hy die duif weer uit die ark.

En die duif het teen die aand na hom gekom, en daar was ʼn groen olyfblad in sy bek! Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het. Daarna wag hy weer sewe dae en stuur die duif uit. Maar hy het nie weer na hom teruggekeer nie.

In die ses honderd en eerste jaar, in die eerste maand, op die eerste van die maand, het die waters weggedroog van die aarde af. En Noag het die deksel van die ark weggeneem en uitgekyk, en die aarde was droog —  in die tweede maand, op die sewe en twintigste dag van die maand, was die aarde droog.

En God het met Noag gespreek en gesê:  Gaan uit die ark, jy en jou vrou en jou seuns en die vroue van jou seuns saam met jou.

Noag en sy familie is uit die ark uit nadat God hulle beveel het. Moenie uit jou omstandighede probeer wegkom voordat God nie vir jou die deur oopmaak nie. God neem jou deur sekere omstandighede met ʼn baie spesifieke doel, en daardie doel moet eers bereik word voordat God jou omstandighede sal verander. Noag het dadelik ʼn altaar gebou om God te dank vir Sy groot genade en beskerming. Hy het van elk van die rein diere geneem en aan God geoffer. As jy vir God iets gee, maak seker dis jou beste. Moenie vir God iets gee wat jy nie meer wil hê nie – gee Hom die beste deel van wat jy het.

God het Noag se offer aanneemlik gevind. Toe God die brandoffer ruik het hy ʼn belofte aan Noag gemaak dat Hy nooit weer die aarde met ʼn vloed sal vernietig nie.

Romeine 12:1 sê die volgende: Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ʼn lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

Gee jouself as ʼn lewendige offer aan God. Storms, stres, swaarkry en siekte is deel van die lewe. Maar hier is jou bemoediging; as jy in Christus is gedurende ʼn storm het jy nie nodig om na die stuurwiel te gryp nie, want God sal jou lei. God is soewerein! Moenie moed verloor en jou geloof laat vaar nie – dis net tydelik waardeer jy nou gaan en God het ʼn doel daarmee – al weet jy nie wat dit is nie. Maar onthou net een ding; God is met jou en Hy is in beheer van jou lewe!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: