Skip to content

Hoe moet ek bid?

October 21, 2010

Hoe moet ek bid? – deur Gary Kieswetter

As ons die Heilige Gees sal vra om ons te help om te bid, dan sal Hy ons leer om ooreenkomstig met die wil van God te bid.

Die sukses van ons openbare lewe, ons verhouding met ander mense, en selfs die toekoms van ons land, hang van ons private gesprekslewe met God af. Kom ons vertrou God dat Hy ons sal help sodat gebed vir ons so spontaan soos asemhaling sal word. Dit wat van God af kom, is soos suurstof, dit stig en bou ons. En soos jy bid, vertel Hom wat in jou lewe aangaan. Raak ontslae van al die ou vuil lug. Vertel Hom van al jou sorge en probleme. Om in gesprek met God te wees is ‘n uitruilproses. Jy laai alles wat nadelig is by Hom af, en Hy vul jou met Sy lewe en dit wat tot jou voordeel strek!

Ons weet nie hoe nie . . . Romeine 8:26 sê – En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Ons moet eers erken dat ons swak is, want wanneer ons swak is, dan is Hy sterk. Wat is hierdie swakheid? Niks anders as om te erken dat ons van Hom afhanklik is nie. Die Heilige Gees tree in vir die heiliges. Wie is die heiliges? Elkeen wat bloedgewas is, wat ‘n kind van God en deel van die verbond is. As jy kyk na al die sendbriewe, skryf Paulus nooit aan die sondaars in Efese of die sondaars in Filippense nie. Nee, hy skryf aan die heiliges in Christus in Filippense. Ons is heilig voor Hom, nie perfek nie. Heilig beteken “opsy gesit vir God se benutting”. Ons is opsy gesit om met Hom in gesprek te wees!

As jy wil leer hoe om te bid, begin om die volgende te erken: “Ek weet nie hoe om te bid nie!” Onthou jy die twee dissipels wie se ma na Jesus toe gekom het en gevra het of hulle aan die linker- en regterkant van Jesus kan sit in die ewigheid? Jesus antwoord haar: “Jy weet nie wat jy vra nie.” Somtyds wanneer ons bid, gaan dit ook Jesus se antwoord op ons gebed wees. En ek bedoel nie net wanneer jy bid dat jou skoonma vroegtydig huis toe sal gaan nie. Hierdie vrou, soos elke ma, wil net die beste vir haar kinders hê en sy vra in opregtheid. Dit is op sy eie nie verkeerd nie, maar toe sy hierdie versoek na Jesus rig, het sy nie besef wat sy regtig vra nie. As ons die Heilige Gees sal vra om ons te help om te bid, dan sal Hy ons leer om ooreenkomstig met die wil van God te bid. Ons moet saam met die Heilige Gees bid, dat Hy ons kan help en onderrig. Onthou, Hy leef in jou en een van Sy funksies is om jou te leer bid. Sonder Hom gaan jou gebede in elke geval net vleeslik en met verkeerde motiewe wees.

Hoe bid die Heilige Gees saam met jou?
Hy bring God se gedagtes na jou toe. En dan bid jy God se gedagtes. Jy vra dalk, “Gary, het jy al selfsugtig gebid?” Ja, baie! “Gaan jy in die toekoms weer verkeerd bid?” Verseker, maar dank God die Heilige Gees in my sal my altyd korrigeer en my altyd help. Hoekom? Want Hy wil hê dat ek volgens God se wil sal bid. Hoekom? Want Hy weet dat God die Vader net gebede beantwoord wat volgens Sy wil is.

Ons het gelees in Romeine 8 dat die Heilige Gees vir ons intree met onuitspreeklike sugtinge. Kyk wat sê Hebreërs 5:7 van Jesus – Hy wat in die dae van sy vlees sterk geroep en trane aan Hom geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs.

Is dit nie ‘n troos nie? Wys my ‘n persoon in Suid-Afrika vandag wat nie af en toe angstig word nie! Jesus het ook gebid, want daar was ook tye dat Hy angstig was. Kan jy nou verstaan dat die Bybel sê Jesus was in alle opsigte mens? Hy was ook benoud!

Het jy geweet daar was ‘n tyd in Jesus se lewe dat Hy vir die Vader gesê het: “Wat sal ek sê?!” Dink net, Jesus, die bron van wysheid het op ‘n punt gekom in Sy fisiese lewe op aarde, waar Hy gewonder het wat om te sê. Die volgende vers sê: “Verheerlik U Naam!” As jy nie meer weet wat om te bid nie, volg Jesus se voorbeeld en sê: “Wat sal ek nou sê? Vader, verheerlik U Naam.” Dit sal heel waarskynlik dan gebeur op ‘n manier wat jy nie dink nie, want hoe het God Sy Naam verheerlik in Jesus se lewe? Hy moes Getsémané en Golgota toe gaan om Sy Vader te verheerlik. Hy het versoek dat daardie beker van Hom weggeneem word, maar die Vader het “nee” gesê.

Soms kan ons nie iets wegbid nie, maar ons moet dit deurbid. Baiekeer wil ons iets omseil en God sê, “Nee, hier moet jy deurgaan.” Hoekom? Want slegs daardeur word karakter gevorm en ons doen praktiese gebedsondervinding op. Jesus het met ‘n harde geroep en met trane gebid. Ons is mos geleer in ons kultuur, as iemand net ‘n bietjie te hard bid, kyk ons hom op en af. Jesus was onbeskaamd om hardop uit te roep. Laat ek vir jou een ding sê, jy sal stil bid as iets nie te ernstig is nie, maar raak net desperaat. Jou gebed raak heelwat harder! Het jy al na jou kind geroep wat in ‘n gevaarlike situasie was? Jy gee nie om wie jou hoor nie, jy skreeu so hard as wat jy kan. Die situasie bepaal dikwels hoe hard jy bid.

‘n Boer wat gereeld reën kry, bid anders as ‘n boer wat twee jaar laas reën gehad het. Somtyds bid ons uit so ‘n situasie van angs, dat ons doodsbenoud is. Jesus self, het in Getsémané so ‘n angs beleef dat hy bloed gesweet het. Dank God, ons hoef nie altyd so te bid nie.

Lukas 11:1 – En toe Hy op ‘n sekere plek besig was om te bid, sê een van Sy dissipels vir Hom nadat Hy opgehou het. Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy dissipels geleer het. En Hy sê vir hulle: Wanneer julle bid…

Nie as julle bid nie, maar wanneer julle bid. Sien jy dat die dissipels erken het dat hulle nie geweet het hoe om te bid nie? Hulle vra Jesus om hulle te leer. Hoekom dink jy het hulle vrymoedigheid gehad om Jesus te vra? Hulle het Hom kort-kort gesien bid. Hulle het geweet Sy openbare bediening – die blindes wat sien, die dooies wat opstaan, die kreupeles wat loop, die brood wat vermeerder, is as gevolg van Sy verhouding en Sy gesprekke met Sy Vader in die geheim. Dit is so lekker om te weet dat wanneer ons bid, ons woorde nie vir ander bedoel is nie. Ons hoef nie stylvol te bid of intellektueel te klink nie. Nie een van hierdie redes laat God ons gebede antwoord nie. Wat ons sê, is vir God se ore bedoel. Die beste manier om jouself te vrywaar van verkeerde motiewe in gebed, is om in jou binnekamer te gaan en in die geheim met God te praat. Dan is daar nie ‘n kans dat jy aansien by mense soek nie.
Hoe moet ek bid? Met nederigheid volgens Sy Woord en met ‘n opregte hart en ‘n begeerte om Sy wil te doen!


Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: