Skip to content

Hoe moet ek my kind dissiplineer?

October 21, 2010

Hoe moet ek my kind dissiplineer? – deur Janet Kieswetter

nie, maar om eerder net afkeuring te wys as hulle kinders iets verkeerds doen. Die algemene gemeenskap begin al hoe meer voel dat ouers nie hulle kinders lyfstraf moet gee nie, want volgens hulle, is lyfstraf misbruik van mag. Hierdie is ‘n Westerse opinie wat oor die jare Suid-Afrika geïnfiltreer het. Suid-Afrikaners vandag wil graag aanskou word as ingeligte, opgevoede mense. Noudat lyfstraf as ʼn gebrek aan kreatiwiteit beskou word, is dit by die venster uit. Ongelukkig is dissipline in die algemeen, ook daarmee heen.

Ouers is minder betrokke by hul kinders as voorheen as gevolg van lang werksure en ‘n vermenigvuldig van aktiwiteite. Die min tyd wat die ouer met sy kind deurbring moet so gelukkig en sorgvry as moontlik wees vir albei partye. Dit sluit nie ‘n regsien deur pappa of ‘n woordewisseling met mamma in nie. Enige moeilikheid word aan moegheid toegeken en vinnig opgelos met lekkers en geskenkies. Dan is dit televisie of bed toe, sodat mamma en pappa kan rus. Kinders word al hoe meer op medikasie gesit vir hiperaktiwiteit wanneer dit soms net stoutigheid is. Baie kinders moet terapie ontvang en ekstra wiskunde en ekstra-dit kry om hulle agterstand in te haal. Wat gaan aan mense, wat is fout? Die simplistiese, een woord antwoord? ‘n Gebrek aan dissipline.

Definisie van dissipline
Dissipline beteken nie noodwendig slaan met ‘n gordel of ‘n rottang nie. Die HAT woordeboek se definisie is soos volg:
1. Gehoorsaamheid aan gesag
2. Tug; bestraffing om orde te bewaar
3. Gehoorsaamheid aankweek

Geen verwysing word gemaak na mishandeling of misbruik nie. Dit is ‘n positiewe woord wat aan gesag, orde en gehoorsaamheid gekoppel word. Alles is Bybelse beginsels en instellings van God. Dissipline is self deur God ingestel.
Spreuke handel basies oor wysheid. Orals in Spreuke word tug met wysheid gekoppel:
Spreuke 1:2 – Die spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat.
Spreuke1:8 – My seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee; moenie wat jou moeder jou leer, verontagsaam nie.
Spreuke 3:8 – Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is: dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking van jou liggaam.
Spreuke 4:1 – Kinders, neem die opvoedingwat ‘n vader julle gee, ter harte; slaan daarop ag, sodat julle kan leer wat insig is, want wat ek julleleer is goed; moenie die onderrig wat ek gee, versmaai nie.
Spreuke 4:13 – Hou vas aan wat ek jou leer, moet dit nie laat los nie; bly daarby, want dit is jou lewe.
Spreuke 5:23 – Hy sterf deur sy gebrek aan selfbeheersing, sy dwaasheid het hom op die verkeerde pad gebring.
Spreuke 8:10 – Aanvaar wat ek julle leer, dit is meer werd as silwer; kennis is meer werd as die fynste goud.
Spreuke 8:33 – Luister na wat ek julle leer, moet dit nie verontagsaam nie, dan sal julle ook wysheid hê.
Spreuke 13:1 – ‘n Wyse seun laat hom leer deur sy vader, ‘n ligsinnige slaan nie eens op dreigement ag nie.
Spreuke 13:18 – Armoede en vernedering wag vir iemand wat hom nie wil laat leer nie, wie ‘n teregwysing ter harte neem, word geëer.
Spreuke 15:5 – ‘n Dwaas verag wat sy vader hom leer; wie hom laat teregwys, is verstandig.
Spreuke 15:32 – Wie onderrig in die wind slaan, gee nie om vir homself nie; wie op ‘n teregwysing ag slaan, kry insig.
In ‘n neutedop, sê Spreuke, wat deur Salamo geskryf is, dat as jy wys wil word, moet jy luister na die tugtiging van jou vader en moeder.

Praktiese Raad vir die werkende ma:
Wanneer jy jou kind by die skool gaan haal, gee hom/haar ‘n groot druk en ontvang jou kind met blydskap en liefde. Dit gaan oor goeie aandag op die tyd wanneer jy dit kies. Jy as ouer moet in beheer wees. As jy nie in beheer is nie, is dit die kinders wat die huishouding regeer. Dis wanneer die ouers spring om hulle kinders gelukkige te hou.

Wanneer julle in die kar ry, skakel die radio en jou selfoon af. Gee jou kinders die geleentheid om met jou te praat. Wanneer julle by die huis kom, is dit goed om ‘n halfuur vir jouself te neem en dalk die dag se gebeure met jou man te bespreek. Die kinders moet weet dat mamma en pappa nou ‘n ruskansie nodig het. Hier is waar dissipline julle baie sal baat. In die begin sal dit moeilik wees, maar moenie moed opgee nie, want die toekoms is blink en wonderlik vir jou en jou kinders! Eet aan tafel sodat almal kan praat en vertel van hulle dag. Hier word goeie tafelmaniere aangeleer, beurte gemaak om te praat, en luistervaardighede gekweek. Na ete, kan die gesin godsdiens om die tafel of sitkamer hou. Dis ‘n ideale geleentheid om Bybelstories te lees en saam as gesin oor die Here te praat. Daarna kan huiswerk gedoen word. Kinders sal meer trots wees op hul werk as hul ouers belangstelling toon. Ouers kan so ook ‘n ogieoor hulle vordering hou. Daar is nie veel tyd vir televisie met hierdie roetine nie. Sorg dat die kinders vroeg in die bed kom sodat hulle wakker en fluks is gedurende skooltyd.

Alternatiewe tot lyfstraf
* Stoute hoekie. ‘Time-out’. ‘n Minuut vir elke jaar van die kind se ouderdom.
* Saam bespreekte huishoudelike takies.
Skryf op verskillende papiertjies ‘n ander straf-taak. Een op elke papiertjie. Byvoorbeeld, neem die asblik uit; maak die diere se kosblikke skoon; vee die bad uit; maak die spieëls of hele badkamer skoon. Plaas dit in ‘n houer. Wanneer jou kind ongehoorsaam was, moet hy/sy ‘n papiertjie uit die houer gaan haal. Hierdie metode leer kinders dissipline en verantwoordelikheid.
* Laat hom gedeeltes van ‘n woordeboek of die Bybel uitskryf.
Of jy nou pakslae gee of ‘n ander vorm van straf toepas, maak seker jou kind weet jy is lief vir hom, maak nie saak wat hy doen nie.

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: