Skip to content

Is jy oppad êrens of nêrens?

October 21, 2010

Is jy oppad êrens of nêrens? – deur Gary Kieswetter

God het vir elke persoon bestem om by die Kruis uit te kom. God wil hê dat jy so spoedig moontlik jou skeppingsdoel sal ontdek. Jy is nie net geskape om te trou en kinders te hê nie. Dis alles goed en wel maar dis nie jou eksklusiewe doel nie.

‘n Paar jaar gelede was ek en my seun in ‘n ernstige motorongeluk terwyl ons op pad was om by ‘n NG kerk te gaan bedien. Dis ‘n wonderwerk dat ons oorleef het. My seun het nie ‘n skrapie op hom gehad nie, en ek het geen ernstige beserings opgedoen nie. Ek en die res van my gesin het op ons knieë gegaan, nagmaal gehou en die Here gedank dat Hy ons lewens gespaar het. God het ons gespaar omdat ons ‘n doel in hierdie lewe het. Ek en my seun se bediening kon daardie dag tot ‘n einde gekom het. Baiekeer tref ‘n tragedie ons en ons dink: “Hoe kon God dit toelaat?” Alles werk ten goede uit vir die wat God liefhet.

Ek het nie die ongeluk beplan nie, dit het net gebeur. Baiekeer soek ons nie moeilikheid nie, moeilikheid soek ons, siekte soek ons. Ek het een ding geleer uit die ongeluk; en dit is dat ons kan ons lewens vooruitbeplan en op ‘n seker manier struktureer, maar dit kan alles in een sekonde verander.

Die NG dominee by wie se kerk ek daardie dag sou bedien het, het vier uur die vorige oggend benoud wakker geword. Hy en sy vrou het nie geweet vir wie en wat om te bid nie. Hulle het net geweet dat ‘n groot tragedie binnekort gaan gebeur. Hy en sy vrou het gebid al het hulle nie geweet vir wie hulle bid nie. Dank God vir Romeine 8:26 wat sê:

En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

God sien dinge wat ons nie sien nie, en Hy wil ons daarteen waarsku as ons net sal luister. Vier uur daardie selfde nag het ek wakker geword van ‘n nare droom. Ek het gedroom dat ‘n tragedie my tref en dat ek so vermink is dat my vrou en kinders my nie herken nie. Ek was onrustig in my gees en het na God toe gegaan. As jy onrustig in jou gees is, gaan na God toe en vra Hom om jou te help om volgens Sy wil te bid. Die Heilige Gees weet wat vir jou voorlê. Ons moet intellektueel en met informasie bid, maar partykeer weet ons nie wat om te bid nie.

God kan skielik iets in jou gees plaas, en al wat jy weet is dat jy moet bid. Jy weet nie noodwendig vir wie of vir wat nie. Jy moet net gehoorsaam wees, die Heilige Gees sal jou tegemoet kom terwyl jy bid. Hy sal namens jou bid.

Ek was baie dankbaar vir daardie droom. Ek was baie dankbaar vir daardie predikant en sy vrou wat sensitief genoeg was om te bid toe dit nodig was. Hulle was daar toe God hulle nodig gehad het. Het jy geweet God wil graag hê dat jy daar vir Hom moet wees? Hy wil hê dat jy vir ander moet intree wanneer dit nodig is. Ek glo dat God my en my seun beskerm het. Hy het toegelaat dat ek in die ongeluk kom, maar nie toegelaat dat ek seerkry nie. God moes vir die vyand gesê het: “Tot hiertoe en nie verder nie.”

Kolossense 3:3 – Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word.

Christus is ons lewe. Baie van ons wil Jesus aanneem, maar ons wil ons eie lewe op aarde voortsit. Ons wil een uur op ‘n Sondag tyd aan Hom afstaan, maar die res van die tyd wil ons doen soos wat ons wil omdat ons oortuig is dat ons lewens ons sin is en daarom kan ons daarmee doen wat ons wil.

Die oomblik toe my kop die voorruit tref, sê die Here vir my, “Christus, wat jou lewe is, die hoop op heerlikheid.” Hoeveel van ons plaas nie ons hoop in ander goed nie? As ons leer hoe om met God te praat, hoef ons nooit by mense te skimp nie. As ons voor God kan kniel hoef ons nie voor mense te kruip nie. Daar is soveel Christene wat skimp en kruip net om êrens in die lewe te kom. Sulke mense is nêrens heen oppad nie. God kan uit niks vir jou enigiets verskaf.

Spreuke 16:25 – Daar is ? weg wat vir ? mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.

Baiekeer waarsku ons ons kinders teen verkeerde besluite en al wat hulle dink is: “Wat weet hy tog?” Elke keuse wat ons maak bring ons nader aan ons eindbestemming. En baiekeer kom spyt eers wanneer ons die eindbestemming bereik het. Elke keuse bepaal die spesifieke koers waarin ons lewens beweeg. Elke besluit begin by ‘n gedagte. Daarom sê die Bybel dat ons ons denke moet laat vernuwe. Dis hoe ons gaan weet wat die wil van God is:

Romeine 12:2 – En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Die Bybel sê dat ons die dinge wat bo is moet bedink, met ander woorde alles wat lofwaardig en prysenswaardig en eerbaar is moet bedink. As ons ons gedagtes met God se Woord sal vul, sal ons altyd eindig waar God se Woord sê ons sal wees.

Die nuwe vertaling van Spreuke 16:25 sê dat daar ‘n weg is wat vir ‘n mens reg kan lyk, maar dit lei tot die dood. Partykeer lyk ‘n pad vir ons soos die regte pad. Volgens ons opinie en oortuigings kan ‘n verkeerde pad soos die regte pad lyk. Die “pad” praat van ‘n lewenswyse, en elke gedagte wat ons dink, bepaal ons lewenswyse. Vra jouself die vraag af: “Lewe ek volgens ‘n goddelike lewenswyse?”

‘n Paar jaar terug het ek ‘n reeks dienste in die Kaap behartig. Op pad soontoe kom ‘n man aangejaag en hy moes toe skielik stop om ‘n botsing met ‘n vragmotor te voorkom. Die oomblik toe hy stop, kom hy agter dat hy nie kan nie, en al het hy die rem getrap, het sy kar aanhou gly in die rigting van die vragmotor. Party keer besluit ons om te stop, maar maak nie saak hoe hard ons probeer briek aan draai nie, ons hou aan om in die verkeerde rigting te gly. Ons moet luister na ons gewete en na die Woord, sodat ons nie probeer om te stop voordat dit te laat is nie.

Partykeer misluk jou beste pogings. Maar, omdat jou pogings misluk beteken dit nie dat jy ‘n mislukking is nie. Een suksesvolle poging maak ook nie van jou ‘n sukses nie. God is sukses. As jy saam met God wandel sal jy ook ‘n sukses wees. Die persoon saam met wie jy op pad is, bepaal of jy op pad is na êrens of nêrens. Wie is die mense wat jy toelaat om inspraak in jou lewe te gee? Na wie se raad luister jy?

Ons kan niks vir God wegsteek nie. Sy oë deurkruis die aarde opsoek na dié wie se harte onverdeeld na Hom gedraai is. Ons lewe voor Hom soos ‘n oop boek. Net omdat jou vrou nie alles sien wat jy doen nie, beteken dit nie dat God dit nie sien nie. Hy is die almagtige, alsiende en alomteenwoordige God. Hy wil hê dat jy êrens in die lewe moet kom. Hy wil hê dat jy jou skeppingsdoel sal bereik. Hy wil hê jy moet in Sy perfekte wil wandel wat Hy voor die grondlegging van die aarde beplan het. Die Bybel sê dat ons in die dade wat vir ons voorberei is moet wandel. Hoe kom jy êrens in die lewe? Jesus sê dat Hy die Weg, die Waarheid en die Lewe is. As jy nie by die Kruis uitkom en die Heilige Gees nie saam met jou gees getuig dat jy ‘n kind van God is nie, gaan jy nie jou beplande eindbestemming bereik nie. Die Bybel sê dat Hy wat God liefhet, wandel soos wat Hy gewandel het. Jesus het vir ons ‘n voorbeeld kom stel sodat ons in Sy voetstappe kan volg.

Weet jy dat een van die grootste gawes wat jy vir jouself kan gee is ‘n skoon gewete? Weet jy hoe lekker is dit om met ‘n skoongewete in ‘n huwelik te wees? Dis wonderlik! Die Bybel sê dat jy jou vader en moeder moet eer. Dis die enigste gebod met ‘n belofte….. sodat jy lank sal lewe. As ‘n tiener dink: “ek weet beter,” dan moet hy bietjie daardie gebod onthou. God sal Sy belofte nakom.

Jesus is die Weg. Elke keer as jy Sy naam aanroep, roep jy die Weg aan! Wanneer jy nie meer weet waarnatoe nie, roep Hom aan, en Hy sal vir jou die weg wys.

Markus 10:46 – En hulle het in Jérigo gekom. En toe Hy en sy dissipels en ? aansienlike skare uit Jérigo uitgaan, sit die blinde man, Bartiméüs, die seun van Timéüs, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasaréner was, begin hy om uit te roep en te sê: Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig! En baie het hom bestraf, dat hy moet stilbly; maar hy het al harder uitgeroep: Seun van Dawid, wees my barmhartig! Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word; en hulle roep die blinde man en sê vir hom: Hou goeie moed, staan op! Hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe.

Bartiméüs was ook eens op ‘n tyd op pad êrens heen. Die Bybel sê nie dat hy noodwendig blind gebore is nie. Hy kon dalk iewers in sy lewe blind geword het as gevolg van suikersiekte of ‘n ongeluk. Jy was dalk ook eens op ‘n tyd op pad iewers heen en ewe skielik het ‘n tragedie jou getref wat jou hele lewe beïnvloed het. En skielik is jy nie meer op pad êrens nie, maar na nêrens. Jy het dalk duisende vrae oor hoekom dit met jou moes gebeur. Jy het dalk baie bitterheid, haat en verwyt omdat dit met jou gebeur het. Dalk blameer jy iemand anders omdat jy nie meer op pad is êrens heen nie. Onthou net, God laat alles ten goede meewerk vir die wat Hom liefhet. Alles!

Party keer laat God ons toe om van die pad af te wyk en ons eie paadjie te volg. Hy ken die einde nog voordat ons daar arriveer. Ons sal baie keer vir God sê: “Dis wat ek wil doen, dis waarheen ek wil gaan.” Ons moet besef dat God weet waar Hy wil hê ons moet wees.

Toe Bartiméüs hoor dat Jesus die Nasaréner is begin hy uitroep. “Uitroep” in die Griekse taal beteken om uit te skree soos ‘n kraai. Mens sou dink dat die mense hom sou help om by Jesus uit te kom, maar in plaas daarvan om hom te help, bestraf hulle hom. Bartiméüs het nie stilgebly nie, maar het al hoe harder geroep. Ons het ‘n gesegde wat sê: Jy help hom van die wal af in die sloot. Ons sou gedink het dat hierdie man, wat so blind soos ‘n mol is, vriende sou gehad het wat bereid was om hom te help. Hulle moes sy oë gewees het, hulle moes hom gewaarsku het as daar gevaar was. In plaas daarvan om hom te help om by Jesus uit te kom, bestraf hulle hom.

As ons daar was sou ons sekerlik vir Bartiméüs gesê het: “Jy kan nie so vir God skree nie! Dis nie hoe jy grootgemaak is nie. Jou pa sal in sy graf omdraai as hy hoor hoe praat jy!” Partykeer staan ons kultuur en ons goeie opvoeding tussen ons en God. Mense is bang om hardop na God uit te roep want hulle is bang wat ander van hulle gaan dink. Die mense wat jou gaan stilmaak gaan nie daar vir jou wees wanneer jy God mis omdat jy ordentlik wou wees nie. Daar is ‘n tyd en plek vir maniere, maar as jy desperaat is om God se aandag te kry, maak goeie maniere nie meer saak nie.

Is jou huwelik op pad êrens of nêrens? Dis gewoonlik die mense wat die meeste advies gee oor hoe ‘n huwelik moet funksioneer wat dit die meeste nodig het. Dis nogal verstommend dat dit wat jy die meeste haat en kritiseer van ander, is dit wat jyself aan skuldig is. En dan is ons nie mans genoeg om na God toe te gaan en ons sondes te bely nie. Party van ons mans moet onsself aan die kraag gryp en onsself na God toe sleep.

Ons blameer altyd iemand anders vir ons optrede. Ons mans dink: “As my vrou net sal regkom, as ek net meer geld kan kry. As ek net meer gerespekteer sal word.” Hoekom wil ons altyd hê dat ander mense eerste moet verander voordat ons ‘n poging sal aanwend om ontslae te raak van ons sonde? As ons bereid is om eerste ontslae raak van ons sonde, bitterheid, haat, nyd en onvergewensgesindheid, sal die Heilige Gees ons help.

“Here help my,” skree Bartiméüs. Hy was afhanklik van die hulp en simpatie van die mense rondom hom. Hy het ander mense nodig gehad om hom te sê as daar ‘n gevaar is. Hy het ander mense nodig gehad om van een plek na ‘n ander te loop. Ander mense was sy oë. Baiekeer vergeet ons om vir God dankie te sê omdat ons Hom nie kan sien nie.

Markus 10:49 – Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word; en hulle roep die blinde man en sê vir hom: Hou goeie moed, staan op! Hy roep jou.

Bartiméüs se geroep het die mense om hom onstel, maar dit het Jesus behaag. Jy dink dalk dat jy nooit só na God sal roep nie. Jy was dan nog nooit desperaat vir God in jou lewe nie. Desperaatheid is die een ding wat jou masker sal laat afval sonder dat jy bedoel het dat dit moet. Desperaatheid dwing jou om jouself te ondersoek, en dit wat jy sien hou jy dalk nie altyd van nie. Ek is oortuig daarvan dat God sekere dinge in ons lewens toelaat sodat ons maksers sal afval sodat ons in alle eerlikheid voor God kan staan. As jy met ‘n masker loop is al wat jy kan sien die binnekant van die masker. Jy kan nie verder as jou neus sien nie.

Jesus het nie vir Bartiméüs gesê: “Jy kan nie só hard na My roep nie, wat sal die mense dink?” As jy in jou desperaatheid na Hom toe uitroep, gaan Hy jou nie berispe omdat dit ongemanierd is om só na Hom te roep nie. God gee nie om hoe jy Sy aandag probeer trek nie, solank jy dit net doen. As jy God se kind is en jy gaan in jou binnekamer, dan betaam dit jou om met God op ‘n eerbare manier te praat. Partykeer het jy nie eers nodig om iets te sê nie, jy het net nodig om in Sy teenwoordigheid stil te raak.

Hou goeie moed, staan op! Bartiméüs is nog steeds so blind soos ‘n mol maar Jesus verwag van hom om goeie moed te hou. Dis makliker om goeie moed te hou as jou sig terug is. Baie van ons wil God gebruik om ons omstandighede te verander maar ons wil nie hê dat Hy ons ook moet verander nie. Ons wil dieselfde houding, siening en gesindheid behou.

Toe Bartiméüs in alle eerlikheid na God roep, het dit die ander mense ontstel maar dit was ‘n riem onder Jesus se hart. Die oomblik toe Bartiméüs Jesus se aandag het, het Jesus nie ‘n tree verder gegaan sonder dat Bartiméüs saam met Hom verder gaan nie. Jesus het Sy volle aandag aan hom gegee. Jesus se aandag was al wat Bartiméüs nodig gehad het om van nêrens na êrens te gaan.

Hoe lyk jou situasie, huwelik en omstandighede? Gehawend? God sê vir jou: “Hou goeie moed.” Hou goeie moed want jy het God se aandag. Hy sal nie verder beweeg sonder om jou saam te vat nie. Jy kan binne een sekonde van êrens na nêrens gaan. Die Bybel sê dat Bartiméüs langs die pad gesit het. In die Grieks staan daar dat hy by ‘n kruispad gesit het. Wat moet jy doen wanneer jy by ‘n kruispad kom? Jy moet kies. Miskien moet jy kies of jy jou man gaan skei of nie. Miskien moet jy kies of jy die land gaan verlaat of nie. Almal van ons sit daagliks by kruispaaie. Jy kan nie besluitloos deur die lewe gaan nie. As jy nie self ‘n besluit maak nie, gaan omstandighede en mense jou in ‘n rigting dwing.

God plaas ons by kruispaaie, die een lei na die lewe en seën en die ander lei na die dood. Kies. Kies die pad van die lewe. God sal jou nie in ‘n rigting in dwing nie. Hy sal jou aanmoedig en aanspoor om reg te kies. Die vryheid om jou eie pad te kies is een van die grootste seëninge waarmee God ons geseën het. Die duiwel kan jou ook nie maak kies nie.

Ek sal nooit die volgende insident vergeet nie. Eendag, terwyl ek bedien, stap daar ? vrou met hoëhakskoene verby die kansel met ? klein babatjie in haar arms. Daar lê toe ? klomp drade oor die mat gespan. Sy stap verby, sy glimlag vir my, ek glimlag terug en haar skoen hak aan die draad en sy struikel. Ek sien toe hoe die babatjie in die lug na sy ma gryp. Sy vind weer haar balans, gryp hom vas en die babatjie word rustig, want hy is oortuig hy het raakgevat in die lewe! Hy het gedink dis hy wat raakgevat het, daarom het hy nie geval nie. Hy’t nie besef dis eintlik sy ma wat hom raakgevang het nie!

Partykeer dink ons ook dis omdat ons so oulik raakgevat het, dat ons weer op die been is. Moeilike omstandighede, onsekerheid en twyfel veroorsaak baie keer dat ons ons balans verloor. Ons verloor ons vertoue in God. Dan, wanneer ons geloof begin wankel hoef ons net na God se Woord te gryp en daaraan vas te hou, om weer te stabiliseer. As ons begin om op God se Woord te steun sal God se Woord ons ondersteun.

Markus 10:50 – En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom: Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen? En die blinde man sê vir Hom: Rabbóni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom: Gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg.

Jesus het Bartiméüs beveel om goeie moed te hou en op te staan. Jesus het hom nie beveel om sy kleed af te gooi nie, hy het dit self gedoen. In daardie tyd het ‘n blinde ‘n spesifieke kleur kleed gehad sodat mense hom kon sien en weet dat hy ‘n arm blinde was. Al sy vertrou was in mense om hom te help om ‘n lewe te maak. Vervloek is jy as jy al jou vertroue in mense sit. Geseënd is die mens wat op God vertrou. Natuurlik gebruik God mense en daar moet ‘n mate van vertroue in ander mense wees. My vrou het die ander dag gesê: “Ek vertrou die Here in my man, en nie my man op sy eie nie.” Sy ken my sewe-en-twintig jaar, sy kan sulke stellings maak! Sy bemoedig my om op God te vertrou. Sy is my beste vriendin, sy bid vir my. Sy probeer nie van my ‘n goeie of ‘n betroubare man maak nie. Sy wil net hê dat ek ‘n hart vir God sal hê. Solank as wat sy weet dat ek ‘n pad met God stap, sal ek ‘n pad met haar stap.

Bartiméüs het geweet dat hy nie kan moed hou of opstaan solank as wat hy die kleed van swaarmoedigheid, sondebewustheid en terneergedruktheid aangehad het nie. Hy het geweet dit gaan hom verhoed om by Jesus uit te kom. Jesus gaan nie vir altyd staan en wag nie. Hy wil hê dat jy sal opstaan, jou kleed afgooi en na hom toe sal gaan.

Die verhaal het begin waar Bartiméüs langs ‘n kruispad gesit en bedel het. Die verhaal eindig waar hy Jesus volg. Toe sy sig herstel het hy besef dat hy nêrens anders in die lewe wil wees as op pad met Jesus nie. Hou jou oë gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van jou geloof. God is op pad êrens met jou. Maak net seker dat jy aanhou volg sodat jy vir Hom ‘n aanwins kan wees. Mag God jóú ryklik seën!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: