Skip to content

Jesus, die rots wat ewig staan

October 21, 2010

Jesus, die rots wat ewig staan – deur Gary Kieswetter

Jesus is die hoeksteen waarop ons ons lewens bou. As Hy ons fondasie is, sal ons nooit wankel nie!

Ek en ? vriend van my was een aand op pad terug huis toe nadat ek by ‘n gemeente bedien het. Terwyl ons besig was om te praat oor al die wonderlike dinge wat God besig is om te doen, het iemand ‘n klip teen my ruit geslinger. Dis het soos ? ontploffing geklink en my ruit het in tien duisende stukkies gespat.

Ek was veronderstel om in ? woedebui uit te bars! Ek was heel aangenaam verras dat dit nie my reaksie was nie. In plaas daarvan dat ‘n vrees my beetgepak het en ek die ou wou vloek, het ‘n bonatuurlike kalmte my omvou. Dis net die genade van God wat veroorsaak het dat ek nie beheer oor die kar verloor het nie. Die vrede en vreugde van God het in my opgewalm en ek het hartlik begin lag.

Ek wil ‘n fenomenale stelling maak; as jy in God se krag wil wandel moet jy in vergifnis wandel. Ek moes daardie man onmiddellik vrywillig vergewe. Ek het die man geseën en hom vrygespreek. Daardie klip het my naam op gehad, daardie klip was geslinger met die doel om my bediening te beëindig. Ek het God geloof vir als waarvan hy my gered het! Ek het nog steeds daardie klip, dit is op my lessenaar by die huis. Elke keer as ek na daardie klip kyk, weet ek dat God in beheer van my lewe is. Hy is soewerein.

Almal van ons gooi klippe. Klippe van aantyging, veroordeling, kritiek en skinder. Skinder is gewoonlik nooit die reine waarheid nie, maar mense glo dit asof dit waar is. Dis die krag van skinder. Dan boonop het elke skinderstorie ‘n stertjie by.

Lees saam met my Johannes 8:1 – Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan. En vroeg in die môre het Hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na Hom gekom, en Hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het ‘n vrou wat in egbreuk betrap was, na Hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir Hom: Meester, hierdie vrou is op ‘n daad van egbreuk betrap; en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig; maar U, wat sê U?

Hierdie Fariseërs het probeer om twee voëls met een klip te gooi. Hulle wou die vrou stenig en hulle wou ? rede vind om Jesus aan te kla. Hulle het geweet dat Jesus saam met hulle moes stem, anders sou Hy indirek ontken het, dat die God van Moses sy Vader is. Kom ons lees verder:

En dit het hulle gesê om Hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om Hom te beskuldig; maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy Hom opgerig en vir hulle gesê: Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ? klip op haar gooi. En weer het Hy neergebuk en op die grond geskrywe.

En toe hulle dit hoor, het hulle, deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe; en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het. En toe Jesus Hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie?

En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.

Dieselfde klip wat die vrou se naam op gehad het, het Jesus se naam ook op gehad. Jesus het nie gesê dat hulle glad nie ? klip mag gooi nie, maar Hy het ? voorwaarde gestel. Die een wat ? skoon gewete gehad het, kon die klip gooi. Jesus het nie gekom om die wet te breek nie, maar om die wet te vervul.

Die persoon wat geen sonde en ? skoon gewete gehad het, kon die eerste klip gooi. Jesus was die enigste een wat die wet kon nakom en daarom was Hy sondeloos. Hy het gekwalifiseer om die eerste klip te gooi. Sy sou met klippe van veroordeling, beskuldiging, haat en kritiek gestenig geword het. Nie een van daardie dinge is in Jesus te vinde nie. Jesus oordeel of beskuldig niemand nie. Hy het gekom sodat almal gered sal word.

Lees gou saam met my 2 Korintiërs 5:21 – Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Dink gou hieraan vir ‘n oomblik: 1 Petrus 2:22 – Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie; wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel; wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.

Jesus is darem ‘n merkwaardige mens. 1 Johannes 3:5 – En julle weet dat Hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in Hom nie.

God gooi nie klippe nie – al is Hy die enigste een wat die volste reg het. Hy is ‘n klip, Hy is die hoeksteen wat die bouers verwerp het. 1 Petrus 2:4 – Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is; en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ? heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.

Hy is die lewende steen. Hy is die rots van genade, sagmoedigheid en barmhartigheid. Hy het die sonde wat binne in haar was, afgebreek. Jesus het nie gekom om mense af te breek nie, maar om sonde af te breek. Ek is oortuig dat sy Jesus op daardie oomblik meer as die Fariseërs moes gevrees het. Jesus, sonder enige wapen, het meer mag gehad as al die Fariseërs met hul hande vol klippe.

Jesus stel net belang om die vestings in jou gedagtes af te breek. Jesaja 28:16 sê – Daarom sê die Here Here, Kyk ek lê in Sion ‘n grondsteen, ‘n beproefde steen, ‘n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is, hy wat glo sal nie haastig wees nie.

Jesus het na daardie vrou gegaan en Homself as die grondsteen in haar lewe gelê. Hy het die fondasie geword waarop sy haar lewe kon bou. Jesus sal jou ook nooit met klippe van beskuldiging gooi nie. Hy kom in jou lewe en lê die grondsteen. Daarom sê 1 Korintiërs 3:10 – Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ? bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan ? ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.

Niemand van ons kan iets bou wat staande kan bly, as Hy nie die fondasie is nie. Die hoeksteen is die steen wat alles staande laat bly, wat die hele gebou ondersteun. Hy is die beproefde steen! Ek het daardie aand beleef hoe God ? insident soos daardie gebruik het om my iets van Sy ewige karakter te leer. My houding teenoor God, bepaal my houding teenoor mense, my siening van God, bepaal my siening van mense.

Ek het verder gaan dink aan insidente in die Bybel waar nog klippe gegooi is. Ek het onmiddellik aan Dawid gedink. Die man het redelik trefkrag gehad! Hy het sommer nie net enige iets dood gegooi nie, hy het ? drie-meter reus doodgegooi. Wat maak jy met ‘n klip wat in jou hand is? Gaan jy probeer om die klip te gebruik om kwaad met kwaad te vergeld? Ek moes daardie aand kies om eerder te seën as om ook ‘n klip terug te gooi. Tot vandag toe het ek nie een nagmerrie of een slaaplose nag gehad oor wat daardie aand gebeur het nie. Ek was ook nog nooit weer bang om daardie pad te ry nie.

Om terug te kom by Dawid…Goliat was besig om die Israelse weermag te tart en Dawid was toevallig daar om kos vir sy broers te bring. Dawid was gewapen met kaas en brood – hoe gevaarlik kon hy wees?! Hy het gehoor hoe die reus God se volk uittart en dreig. Hy het gesien hoe die hele weermag terugdeins wanneer hy praat. Vrees laat jou altyd ‘n paar tree verder terugstaan, geloof laat jou altyd ‘n paar treë vorentoe neem.

Dawid het na die koning gegaan en gevra wat die beloning is vir die een wat Goliat op sy plek kan sit. Die beloning was rykdom, die dogter van die koning, en vryskelding van enige belasting. Omdat Dawid ‘n Jood was, het hy baie van die idee van geen belasting gehou! Dawid was ‘n bogsnuiter, hy was nog nat agter die ore. Maar Dawid het geweet dat sy God wat hom in staat gestel het om ‘n leeu en ‘n beer dood te maak, sal hom ook in staat stel om ‘n reus dood te maak.

Saul het die aanbod aanvaar en Dawid met sy beste wapenrusting beklee. Dawid kon nie eers beweeg nie… Dawid het ? baie waar stelling gemaak toe hy gesê het: “Ek kan nie hierdie wapenrusting gebruik om teen die vyand te veg nie omdat ek nie geoefend is om daarmee te veg nie.” Dawid het nog nie die geleentheid gehad om die swaard en die res van die wapenrusting uit te toets nie. Dawid het alles uitgetrek en weer sy gewone klere en slingervel nader getrek.

Dawid het na ‘n spruit gegaan en vir hom vyf, gladde ronde klippe opgetel en in sy sak gesit en die reus tegemoet gehardloop. Hoekom ? slingervel as wapen gebuik en nie ? swaard of ? pyl en boog of ? spies nie? Die eenvoudige rede is omdat hy goed was met ? slingervel, hy was ? kenner, ? meester. Om te dink dat Dawid na Goliat toe gehardloop het, een klip uit sy sakkie gehaal het en die reus daarmee gegooi het. One shot. Dawid se vertroue was nie in sy slingervel of in daardie klip nie, sy vertroue was in sy God.

Weet jy hoe goed was die Jode met klipgooi? Kom ek wys jou in Rigters 20:16 staan daar – Uit al hierdie manskappe was daar sewe honderd uitgesoekte manne wat links was; hulle almal het met ? klip op ? haar geslinger sonder om te mis. Dis nou wat ek noem hare kloof! Weet jy hoe goed moet jy wees as jy ? haar kon raak slinger? Dis hoekom Dawid so gretig was om Goliat as teiken te gebruik – hy was gewoond om ? haar raak te gooi – dit was onmoontlik vir Dawid om mis te gooi!

Elke vers in die Bybel is soos ? klip wat ons moet gebruik om die vyand mee te verslaan. Vrees, angs, kanker, twyfel en sonde is alles reuse wat ons met die Woord van God kan verslaan. Ons moet begin om die klein dingetjies dood te gooi met die klip van geloof. Dit help nie ons probeer groot goed raak gooi as ons nie eers op die klein goedjies geoefen het nie. Moenie groot goed aanpak voordat jy nie die klein goedjies bemeester het nie. Beoefen jou geloof deur na die Woord te luister. Maak vir jou klippe van geloof bymekaar waarmee jy die vyand kan verslaan. God sal jou nooit na ? reus stuur as jy nie voorheen geoefen is om kleiner vyande dood te gooi nie. Dawid het reeds ? geskiedenis van raakgooi agter hom gehad – hy was nie ? beginner nie!

Het jy al kleilat gegooi? Ek sal nooit vergeet toe ek eendag as kind kleilat gegooi het nie. Ek het ‘n lekker hand vol klei geneem en ‘n klip in die middel van die klei geplaas. Terwyl ek terugswaai om die lat lekker trek te gee, glip die klei van die lat af en tref heel toevallig ‘n man in ‘n afslaankap wat verby gery het. Al my vriende het verdwyn en niemand was daar om saam met my die blaam te dra nie. Ek het die loesing van my lewe gekry! Van daardie dag af het ek maar eerder kettie geskiet.

Dawid was geoefen om sy geloof te gebruik om die beloftes van God in sy lewe te laat realiseer. Hy het genoeg geloof gehad om God in die kleinste dingetjie te vertrou, daarom toe hy God in iets groots moes vertrou, was dit vir hom baie maklik. Dit was nie ? gelukskoot dat die klip Goliat in die middel van sy voorkop getref het nie – dit was presies so beplan!

Dawid het vyf klippe opgetel met ‘n rede. En nie omdat hy bang was hy gaan vierkeer mis gooi nie. Hier is die werklike rede hoekom Dawid 5 klippe opgetel het en nie net een nie:

2 Sameul 21:15 – En toe die Filistyne weer oorlog gehad het met Israel, het Dawid afgetrek, en sy dienaars saam met hom, en hulle het teen die Filistyne geveg, en Dawid het al moeg geword. En Jisbi-Benob wat uit die kinders van die Refaïete was—die gewig van sy spies was drie honderd sikkels koper in gewig, en hy was omgord met ? nuwe swaard—het gedink om Dawid te verslaan.

Maar Abísai, die seun van Serúja, het hom gehelp en die Filistyn verslaan en hom gedood. Toe het die manne van Dawid hom besweer en gesê: U mag nie meer saam met ons uittrek na die geveg nie, dat u die lamp van Israel nie uitblus nie. En daarna was daar weer oorlog met die Filistyne in Gob. Toe het Síbbegai, die Husatiet, Saf, uit die kinders van die Refaïete, verslaan.

En daar was weer oorlog met die Filistyne in Gob; en Élhanan, die seun van Jáäre-Orgim uit Betlehem, het Góliat, die Gittiet, wie se spiessteel soos ? wewersbalk was, verslaan. En daar was weer oorlog in Gat; en daar was ? baie lang man, met ses vingers aan elke hand en ses tone aan elke voet, vier en twintig in getal, en hy was ook ? afstammeling van die Refaïete.

En hy het Israel gehoon, maar Jónatan, die seun van Símea, die broer van Dawid, het hom verslaan. Hierdie vier was afstammelinge van die Refaïete in Gat, en hulle het geval deur die hand van Dawid en deur die hand van sy dienaars.

Die vier klippe wat oorgebly het was vir die vier familie-lede van Goliat bedoel. Dawid het 4 reuse na Goliat doodgemaak. Jesus in jou is die rots. Elke vers in die Bybel en elke belofte in die Bybel is ? klip wat jy kan optel om nog ? reus mee dood te gooi. Die oomblik toe jy Jesus aangeneem het as jou verlosser, het God eenmalig in jou geestelike sak genoeg klippe geplaas sodat jy elke dreigement wat jou pad sal verby kom, kan verslaan. Hy het jou toegerus vir elke Goliat in jou lewe. As jy nie die reus gaan doodmaak nie, gaan die reus jou doodmaak – dis verseker!

God wil hê jy moet ook jou geloofs-klippe gebruik om mee te oefen. Hoe meer jy iets beoefen, hoe makliker word dit. Wat jy vandag beoefen, is more makliker – later kan jy dit selfs toe oë doen. Wat maak jy met die klippe wat God vir jou gegee het? Beoefen jy die Woord? Hou jy dit in die sak of sit jy dit in die slingervel en skiet daarmee? Die Bybel leer ons dat geloof sonder werke dood is. Dawid het self die klippe gaan optel, Hy het self die klippe in die slingervel geplaas en self na die reus geslinger.

God gebruik mense om te doen wat Hy self kan doen. Hy gebruik verskillende maniere om met mense te praat. Hy kan ‘n engel,’n mens of ‘n droom, of  ‘n program op radio gebruik om Sy boodskap by mense uit te bring. Hy wil jou dalk gebruik om ‘n woord van bemoediging en hoop te bring. God gebruik mense om Sy wil uit te voer.

God het ook ‘n slingervel en Hy het ook ‘n klip. Sy klip vind ons in Daniël 2. Die koning het ? droom gehad van ? reusagtige beeld. Hierdie standbeeld het ‘n kop van goud gehad en sy bors en skouers was van silwer en sy middel was van brons, sy bene van yster en sy voete van yster met klei gemeng. In die droom sien hy toe hoe ? rots van ? berg afgerol kom en die standbeeld vernietig. Daniel het aan die koning die uitleg van die droom gegee. Dit was ‘n voorspelling van wat in die toekoms gaan gebeur.

Daniel het ‘n akkurate uitleg van die droom gegee in Daniel 2:39 – En ná u sal daar ‘n ander koninkryk opstaan, geringer as dié van u; daarna ‘n ander, ‘n derde koninkryk, van koper, wat oor die hele aarde sal heers; en die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fynstamp en verpletter; en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fynstamp en vergruis.

En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was — dit sal ? verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het. En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is — ‘n gedeelte van die koninkryk sal hard en ? gedeelte sal bros wees.

Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het — hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ? koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan.

Jesus is die rots wat sonder enige menslike te doen losgekom het en die aardse koninkryke vernietig het. Gaan weer saam met my naJesaja 28:16 – daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek lê in Sion ? grondsteen, ? beproefde steen, ‘n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie.

Jesaja 9:5 bevestig dit weereens – Want ? Kind is vir ons gebore, ? Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Hierdie profesie word in Lukas 2 vervul.

Jesus is die rots wat sy ewige koninkryk op aarde kom bevestig het. Soos wat die wêreld moderniseer, staan Sy koninkryk al meer uit. Ons moet aktief werk om Sy koninkryk op aarde uit te brei, om Sy heerskappy oor die nasies te bevorder.

1 Petrus 2:4 sê die volgende: Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is; en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ? geestelike huis, ? heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.

Daarom staan dit ook in die Skrif: Kyk, Ek lê in Sion ? uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die woord: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ? hoeksteen geword; en: ? Steen des aanstoots en ? rots van struikeling — vir dié wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is.

Christus is die fondasie van Sy koninkryk. Ons moet na Hom toe gaan as lewendige stene. Elke persoon wat tot bekering kom is ? ekstra steen wat God gebruik om vir Hom ? geestelik huis mee te bou. Ons bid in die Onse Vader – Laat U koninkryk kom. . . Elke keer wanneer iemand uit die duisternis na die lig toe oorgebring word, is God se koninkryk een siel ryker, een steen meer om mee te bou. Die rots – wat alle ander koninkrykke gaan vernietig – is besig om los te kom! Jy is deel van sy koninkryk en sy geestelike huis! Is dit nie wonderlik om te weet dat jy deel is van die wenspan nie? Jy is deel van ? koninkryk wat geen einde het nie.

God begeer ook om vir ons klippe uit die pad te rol. God wil ons vooruitgang bewerkstellig, en wil alle gevare uit die weg ruim. Partykeer maak ons ons eie pad vol klippe. Klippe van ongeloof en twyfel, klippe van sonde en wraak en onvergewensgesindheid. Daardie klippe verhoed dat jy by God uitkom. Het jy al gevoel dat jy net nie by God kan uitkom nie, of dat God nie by jou kan uitkom nie? Jy bid, maar dit voel nie of jy deurdring na God toe nie. Die vyand bestook partykeer ons pad met klippe om ons van koers af te bring, om ons skade te berokken en ons van God te weerhou.

Moenie dat klippe in jou pad jou van God weerhou nie. Vra God om vir jou die klip uit die pad te rol sodat jy toegang kan kry tot jou hemelse Vader.
Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: