Skip to content

Jesus het jou nodig

October 21, 2010

Jesus het jou nodig – deur Gary Kieswetter

God wil jou losmaak van alles wat jou vryheid steel. Hy wil jou losmaak nie omdat jy dit verdien of omdat Hy jou jammer kry nie, maar omdat Hy jou nodig het. Die lewende God het jóú nodig!

Het jy al daaraan gedink hoe dit moet voel om net te bestaan en nie te lewe nie? Sommige mense leef asof hulle met ‘n tou aan ‘n paal vasgemaak is en nêrens heen kan beweeg nie. Hulle beweeg maar hulle het nie rigting nie; hulle loop net so ver soos wat die tou hulle toelaat om te beweeg.

Die slegste ding om soos ‘n donkie aan ‘n paal vas te wees, is om te kan sien wat voor jou lê, maar dit nie te kan bereik nie. Jy kan die gras aan die anderkant van die draad sien, maar dis buite jou bereik. Hoe sê julle Afrikaners, naby maar tog so vêr! So baie Suid-Afrikaners het ‘n belofte van God vir maande en jare; dit is vlak voor jou, jy kan dit al ruik, maar jy kan dit nie bekom nie. Dis genoeg om enige iemand mal te maak!

Ek wil jou gou neem na ‘n voorbeeld waar ‘n donkie aan paal vasgemaak was, sonder enige hoop dat hy ooit vêrder sou kom. Jy ken heel moontlik die verhaal in Markus 11:1-11 – En toe hulle naby Jerusalem kom, by Bétfagé en Betánië, aan die Olyfberg, stuur Hy twee van sy dissipels uit en sê vir hulle: Gaan na daardie dorp reg voor julle; en dadelik as julle daar inkom, sal julle ‘n eselsvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom.

Die Bybel sê glad nie hoe lank daardie donkie aan die paal vas was nie, dit gee ook nie die redes hoekom die donkie aan die paal vas was nie – al wat ons weet is dat die donkie nêrens kon heengaan nie. Wat vir my opmerklik is, is dat ons nogal daarin slaag om onsself vas te knoop en te beperk, maar ons kan onsself nie weer ontknoop nie. Baie van ons maak onsself vas aan ou gewoontes en tradisies of deur onvergifnis. Ons is nie altyd bewus watse bindende effek sommige van ons doen en late het nie. Ons doen baie keer dinge wat ons van ons vryheid ontneem en ons voortuitgang stuit sonder om dit agter te kom.

‘n Donkie is simbolies van hardkoppigheid en steeksheid. As jy vas is aan ‘n siekte, jou verlede, aan ‘n gewoonte of selfs aan iets soos pornografie, is dit bitter moeilik om jouself los te maak. Dit vat net een kyk vir ‘n man om deur pornografie vasgevang te word en dit vat soms ‘n leeftyd om daarvan ontslae te raak. Partykeer is mense vasgevang aan ‘n teleurstelling of aan ‘n vrees. Dit maak nie saak waaraan jy vas is nie, as jy vas is, is jy vas!

Wat vir my so opvallend is, is die feit dat die donkie in Markus 11 nie bewus was dat Jesus hom in Sy gedagtes gehad het nie. Hierdie donkie was nie bewus dat Jesus reeds beplan het dat hy losgemaak moet word nie. Dit maak nie saak waaraan jy vas is nie, die Here het klaar beplan dat jy losgemaak word! Dis in God se belang om jou los te maak van die dinge wat jou bind sodat jy kan vorentoe beweeg in die lewe en Sy wil doen. Jy is nie geskape om vasgemaak te wees en maar net jou lot in die lewe te aanvaar nie. Jy is geskape om God se wil vir jou lewe na te jaag.

Daar is wel sommige mense wat nie van hul paal wil loskom nie omdat dit hulle hele lewe geword het. Hulle het dit klaar as hulle lot in die lewe aanvaar en dit het die belangrikste ding in hulle lewe geword. Mense wat aan dinge vasgemaak is, droom nie eers meer nie, want hulle het niks waarna hulle kan strewe nie. Hulle het al jare terug opgegee en hulle het geen hoop meer om ooit eendag daarvan los te kom nie. As jy glo dat God nie daarin belangstel om jou vry te maak nie, dan glo jy ‘n leuen. God se waarheid is sterker as die ding wat jou bind!

Baie Christene sukkel met iets in hul lewens waarvan hulle nie kan ontsnap nie. Jy self sukkel dalk ook met iets waaroor jy net nie oorwinning kan kry nie. Dalk is dit jou humeur, dalk is jy vasgevang in pornografie of jy sukkel om jou tong te beheer. Elke keer as jy gefouteer het dan belowe jy die Here dat jy dit nooit weer sal doen nie, maar as jy jouself kan kry, het jy dit weer gedoen. Jy spook daarmee, jy haat dit, jy hou dalk op vir ‘n rukkie en dan begin jy maar weer.

Ek kom agter dat as mense vry is van iets en moeilike tye kom oor hulle pad, dan val hulle maar weer terug in hul ou gewoontes. Die Bybel sê dat as die Seun jou vrymaak, dan is jy waarlik vry. Wanneer God jou vrymaak van iets dan roei Hy die probleem wortel en tak uit. Die ding waarvan jy vrygemaak is soek altyd weer die geleentheid om jou van voor af vas te vang. Baie Christene is klaar met hulle verlede, maar hulle verlede is nie klaar met hulle nie!

Die donkie in Markus het tien teen een gedink: “So gemaak en so gelaatstaan. Ek sal nooit vryheid kan smaak nie. Niemand gee vir my om nie. Dit help nie eers ek droom nie – niemand gaan my losmaak nie.” Die duiwel vertel vir my en vir jou daardie selfde leuens – en ons glo dit! Ek het vir jou goeie nuus; die Bybel sê dat die salwing van God die juk sal breek. Wat ek so baie van die verhaal hou, is dat Jesus van die donkie geweet het nog voordat die donkie van Jesus geweet het. Jesus ken jou nog voordat jy met Hom kennis gemaak het. Hy het jou in die oog voordat jy jou oë op Hom sal plaas. Die Here is ons altyd een voor; die Bybel sê dat God werk en niemand sal Hom keer nie.

Moenie moed opgee op jou drome en jou begeertes nie. Maak jou begeertes aan God bekend; Hy sal jou die begeertes van jou hart gee. Maak jou planne en jou toekoms aan God bekend en Hy sal jou lei op die regte pad. Die donkie het nie besef dat God ‘n spesifieke tyd bepaal het om hom los te maak nie. Dis gewoonlik wanneer ons aan die einde van onsself gekom het, dat ons God in beheer van ons lewens plaas. Daardie donkie het niks gedoen om te verdien om losgemaak te word nie. Ons kan nie ons bevryding “koop” of verdien nie. Jou bevryding is nie afhanklik van hoe gereeld jy kerk toe gaan of hoe goed jy sonde kan weerstaan nie. God maak ons vry uit genade alleen!

Kom jy agter dat toe die dissipels die donkie losmaak, het hulle nie vir hom die paal en die tou saamgegee vir ingeval hy weer vasgemaak wil word nie? Jy lag dalk, maar daar is baie Christene wat los kom van iets en oor ‘n jaar is hulle maar weer vas. Hulle is dalk nie meer op dieselfde plek vas nie, maar hulle is steeds aan dieselfde paal met dieselfde tou vas!

Somtyds wil ons nie vrygemaak word nie omdat ons voel dat ons dit nie verdien nie. Moenie God teenstaan die dag as Hy besluit om jou vry te maak nie. Moenie steeks raak as die Here jou wil los maak nie. Julle Afrikaners sal sê: a-nee-a! Daardie donkie was gewillig om weg te loop van die paal en die tou en waarlik vry te wees.

Markus 11:5 – En as iemand vir julle sê: Waarom doen julle dit? moet julle antwoord: Die Here het hom nodig; en dadelik sal hy hom hierheen stuur. En hulle het gegaan en die vul by die deur, buite op die straat, vasgemaak gevind en hom losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan, vir hulle: Wat maak julle dat julle die vul losmaak?

En hulle antwoord hul soos Jesus beveel het. Toe laat hulle hul begaan. En hulle het die vul na Jesus gebring en hulle klere daarop gelê, en Hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop, en ander kap takke van die bome af en strooi dit op die pad. En die wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!

Wat vir my baie interessant is, is dat baie mense kapsie gemaak het toe die dissipels die donkie vrylaat. Terwyl die donkie aan die paal vas was, het niemand enige poging aangewend om die donkie te help vrykom nie. Baie van die mense het nie eers die donkie raakgesien nie. Dis vir my verstommend dat Christene glad nie gepla is wanneer mede-Christene in iets vasgevang is nie. God se genade is nie daar sodat jy kan voortploeter in jou sonde nie; God se genade is daar om jou vry te maak sodat jy nie sal sondig nie. Maar sodra daardie persoon vrygemaak word van sonde, dan het almal hulle monde vol en maak sommige selfs kapsie daarteen.

Jesus het geweet mense gaan kapsie maak as die dissipels die donkie gaan vrylaat. Het jy al gesien hoe negatief ander Christene begin reageer wanneer God iemand los maak? Dit gaan nie oor die donkie nie, maar oor die losmaak van die donkie! Dis vir my wonderlik om te dink dat God nie ander mense raadpleeg voordat Hy besluit om jou te gebruik nie. God raadpleeg ook nie jou verlede wanneer Hy jou toekoms bepaal nie.

Weet jy wat het Jesus die dissipels beveel om te sê wanneer die mense gaan kapsie maak? Hy het gesê: “Sê vir hulle die Here het hom nodig!”

Die Here maak nie die donkie los omdat Hy hom jammer gekry het of omdat hy dit verdien nie. Hy maak die donkie los omdat Hy hom nodig het! Daai donkie moes sekerlik gedink het dat hy nie reg gehoor het nie!

Hoe weet jy waaraan jy vasgemaak is? Wel dis maklik, dis die dinge wat jy die meeste oor huil, die meeste oor bid, die dinge wat jou vrede steel en wat jy gereeld van sê: ek gaan dit nooit weer doen nie. Daardie “iets” wat jou vashou verhoed jou om met vrymoedigheid na God toe te gaan. Dit maak dat jy alewig bewus is van jou sonde in plaas van God se goedheid. Dit maak dat jy ‘n minderwaardigheidskompleks ontwikkel wat jou weerhou om te besef dat jy meer as ‘n oorwinnaar is.

Daai donkie het ‘n redelike beperkte beweegruimte gehad en dit moes skrikwekkend gewees het om buite sy normale kring te beweeg. Dit is hoekom so baie Christene weer terugdeins na die plek wat vir hulle bekend is omdat daar ‘n mate van sekuriteit vir hulle daarin lê. Hulle val terug in hulle ou gewoontes omdat hulle voel dat hulle daar hoort. Jy hoort nie vas aan ‘n gewoonte of ‘n siekte nie, jy hoort vas aan die Rots! Jesus het gekom sodat jy vry kan wees. Dis God se wil om jou vry te maak van dit wat jou vashou en Hy wil hê dat jy vry sal bly. Die Bybel sê in Jeremia 29:11 – Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Hier het Jesus aan die donkie bewys dat alhoewel die mense nie die donkie ‘n hoopvolle toekoms gegun het nie, het Hy hom een gegun. Die donkie se toekoms was aan sy verlede gebind. Hy wat voortdurend in die verlede leef, beroof homself van sy eie toekoms. Mense wat sê dat hulle nie ‘n toekoms in Suid-Afrika het nie, is mense wat hulself aan vrees verbind het.

As die Here vir jou deure oopmaak in ‘n ander land, dan gaan jy met die seën van die Here en dit sal met jou goedgaan. Maar as jy hierdie land verlaat omdat jy glo dat God nie hier vir jou ‘n toekoms kan skep nie of omdat jy nie die Here hier kan vertrou nie, maak jy ‘n groot fout. Jou verlede gaan jou inhaal nog voordat jy jou toekoms kan binnegaan; jou vrese en teleurstellings en ongeloof gaan saam met jou op daai vliegtuig klim!

Die Here kan vir jou ‘n hoopvolle toekoms gee in ‘n land waar mense sê daar nie meer ‘n toekoms is nie. Daar is ‘n toekoms vir die mense wat hulle hoop in God plaas. Herlewing het klaar begin posvat in ons land! Die ding waarmee die Here nou in Suid-Afrika besig is, sal ‘n rimpeleffek hê op elke huisgesin in hierdie land. Hierdie land is die Here sin en die volheid daarvan!

Jy moet na jou vryheid en toekoms smag. Jy moet siek en sat wees om vas te wees. Jy moet

desperaat wees om los te kom. Jy moet jou vryheid slaap, eet en drink. God wil weet hoe ernstig jy is om los te kom want dit gaan bepaal of jy vry gaan bly en of jy weer vasgevang gaan word.

Mense wat gelate is om hulle lot in die lewe te aanvaar en niks meer te verwag nie, gaan nooit loskom nie. Party mense raak fiks in hulle verdriet en verheug hulle in hul eie neerslagtigheid. As hulle vas is, dan weet hulle darem waarheen hulle gaan, hulle kan ten minste in hul eie spore trap! Jesus sê: “Volg My.” Hy het vir ons spore nagelaat sodat ons nooit sal verdwaal nie – Hy sal ons wys hoe om te lewe! As jy aan ‘n slegte gewoonte of aan ‘n paal vas is, moet jy begin begeer om daarvan los te kom. Die almag van God en die krag van die Heilige Gees is sterker as die houvas van die paal en die tou. Jy het nodig dat God jou denke sal vernuwe. Partykeer hou ons denke ons meer vas as enige tou op hierdie aarde.

Jou verkeerde denke en vrese is dalk iets onsigbaars vir die natuurlike oog, maar in die gees is dit ‘n staaldraad. Maar, die swaard van die gees – die Woord van God – kan enige iets deursny. Die Here maak jou nie net los sodat jy ongebonde kan wees nie; Hy maak jou los sodat Hy jou weer aan Homself kan vasmaak. Luister mooi na die woorde van die Here: “Dis My wil om jou los te maak van dit wat jou vashou en jou vryheid steel.” God wil jou nie losmaak omdat jy dit verdien of omdat Hy jou jammer kry nie; God wil jou losmaak omdat Hy jou nodig het. Die lewende God het jóú nodig! Visualiseer hoe God jou nodig het. Toe daardie donkie hoor dat hy losgemaak is omdat die Here hom nodig het, het hy homself oopgestel vir God se gebruik.

Hulle het die donkie na Jesus gebring en die Bybel sê dat Jesus het op Hom gaan sit. Jesus het nie die donkie se toestemming gevra voordat Hy opgeklim het nie. Wanneer die Here jou losgemaak het, het Hy die reg om jou lewe te beheer deur Sy Heilige Gees. Jesus het op die donkie geklim met die verwagting dat die donkie Hom gaan toelaat. Jesus het die swaar juk wat op die donkie was afgehaal en ‘n ander juk op hom geplaas. God het jou nie vrygemaak om jou eie wil te doen nie, maar om Sy wil te doen. Weet jy wat is so wonderlik? Jesus sê dat Sy las is lig en Sy juk is sag!

God wil hê dat jy jouself vrywillig sal oorgee aan Sy heerskappy. Jy kan nie ‘n Christen wees en steeds jou eie ding doen nie. As jy Jesus Christus jou Here maak, dan is Hy jou Meester. Hy het jou losgemaak sodat jy nie meer ‘n slaaf van sonde sal wees nie, maar sodat jy vry sal wees om Hom te dien. As jy ondergeskik is aan Sy heerskappy, dan rus Sy salwing op jou lewe. As God se salwing op jou lewe rus, kan geen juk op jou skouers bly nie; elke juk behalwe God se juk sal gebreek word. Jesus Christus alleen is Here; die Bybel sê dat elke knieg sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is.

Die donkie moes sekerlik gewonder het waarvoor Jesus hom nodig het. Dalk het die donkie gedink dat hy Jesus se bagasie moet dra of dalk ‘n waentjie vir Hom moet trek. Wanneer die Here sê dat Hy jou nodig het, kan jy in jou wildste drome nie raai waarvoor Hy jou wil gebruik nie. God sal Sy plan vir jou lewe geheim hou totdat jy daarna begin soek. Hy maak dit nie vir jou vooraf bekend terwyl jy aan die paal vas is nie. Hy maak Sy wil aan jou bekend wanneer jy jou onderwerp het aan Sy heerskappy en jou eie wil vir Sy wil verruil het.

Wonder jy ook waarvoor die Here jou nodig het? Daai donkie se minderwaardigheids-kompleks het in die niet verdwyn die oomblik toe hy hoor dat Jesus hom nodig het. Die feit dat God jou nodig het, skep hoop en ‘n nuuskierigheid om uit te vind hoe en waar God jou wil gebruik. As jy aan ‘n paal vas is, dink jy nie aan die tipe van goed nie. Die paal en die tou doen jou dinkwerk namens jou; maar as jy losgemaak is, dan begin God jou denke vernuwe.

Dis vir ons Suid-Afrikaners soms baie moeilik om te aanvaar dat die Here ons nodig het. Dis vir seker waar dat God kan doen wat Hy wil sonder ons hulp, maar Hy het gekies om mense te gebruik om Sy wil uit te voer. God gebruik mense om mense te help; Hy gebruik mense om mense te seën; Hy gebruik mense om hulle hande op ander mense te sit sodat hulle genees kan word. God gebruik mense soos ek en jy om Sy werk namens Hom te doen.

Onderwerp jou aan die hand van die Here en Hy sal jou verhef. Solank as wat jy aan die paal vas is, word jy onderdruk en vertrap. Iemand kan jou ook optel, maar net so hoog soos wat die tou jou toelaat. Onderwerp jou aan die wil van God en Hy sal jou op die regte tyd verhoog. Die Here oorlaai Sy dienaars met goedertierenheid, barmhartigheid, genade en seëninge. Die Here sal jou oorlaai met die goeie!

Moenie langer aan daai paal van jou vas wees nie; jy gaan nooit versadig wees nie. Net God kan jou versadig en jou dors les; net God kan jou bevredig. Daarom, doen alles om Hom tevrede te stel. Maak Sy wil die hoogste prioriteit in jou lewe. God is gereed om jou vry te maak as jy gereed is om vrygemaak te word!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: