Skip to content

Jy het ‘n God

October 21, 2010

Jy het ‘n God – deur Rhona Kieswetter

Niemand kan red soos Hy nie!

Onthou jy Daniël se drie vriende Sadrag, Mesag en Abednego? Hulle het nie vir moeilikheid gesoek nie.  Hulle was ewe besig om met hulle normale dagtaak aan te gaan toe hulle skielik in ʼn krisis gedompel word. Koning Nebukadneser het ʼn groot beeld van homself laat oprig, dertig by dertig meter groot. Toe laat hy al die verskillende leiers uit al die provinsies vir die inhuldiging kom. Sodra die musiekinstrumente begin speel het, moes almal voor die beeld in aanbidding buig.  Kyk in Daniel 3:2 – Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieamptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie, bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het.

Sien jy dat dit net die leiers was wat voor die beeld moes kniel? Onthou, vir wie meer gegee is, word meer van verwag.  So weet net, die druk wat jy tans beleef of die vurige omstandighede waarin jy jouself bevind, is heel waarskynlik nie as gevolg van foute wat jy gemaak het of moeilikheid wat jy gaan soek het nie. Dit is bloot omdat jy ʼn leier is in sy koninkryk.  Al is jy net ʼn leier in jou gesin of ʼn  voorloper in geloof.

Wat my werklik seën van die drie, is hulle absolute vaste vertroue in hul God. Hulle val nie in vrees en bewing voor hulle vyand en begin pleit vir hulle lewens nie, maar weet onmiddellik hoe om die situasie te hanteer. Eers sê hulle vir die koning dat hulle dit nie eers nodig ag om hom te antwoord nie. Hoe seker van jou saak moet jy wees om so vol durf op te tree terwyl daar ʼn doodsdreigement oor jou kop hang? Hulle vat net nie nonsens van hul vyand nie!  Hoor wat sê hulle in Daniël 3:17 – Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag.

Wat maak hierdie drie mans die kampioene van geloof wat hulle is? Eerstens is hulle vas oortuig wie hulle God is en hulle weet dat hulle weet dat hulle in verhouding met Hom is.  Dan weet hulle vir seker waartoe Hy in staat is en ook hoe Hy oor hulle voel. As jy nie jou God werklik ken nie, sal jy twyfel aan sy vermoë om jou te red.  Daniël 11:32 sê – die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. Jy sal nie net die vermoë hê om sterk te staan nie, maar ook die insig hoe om op te tree.  Wat my verstom is dat hulle nie eers daardie tyd die voorreg gehad het om die Bybel te hê soos ons vandag nie. Hulle persoonlike verhouding met Hom het hulle daardie waagmoed gegee! Hoe lekker om te weet ons dien presies dieselfde God en dan het ons nog boonop sy woord ook om ons te leer wie Hy is. Dit beteken ons kan met presies dieselfde sekerheid sê:  Ons dien ons God in die bek van die vuuroonde van ons lewens.

Wat vir my kosbaar is, is dat ons nie alleen krisisse hoef te trotseer nie. Ons is nie weeskinders nie, ons het ʼn God wat in verbond met ons staan.  Neem ʼn besluit om onwrikbaar te vertrou op jou God se krag en sy bereidwilligheid om jou te red. Om te weet dat jy weet dat Hy daar is vir jou, ongeag wat jy tans beleef. Die rede vir hierdie vaste wete is omdat sy woord waar is en Hy  sê dat Hy ons nooit sal verlaat of begewe nie.  Dit was sekerlik nie maklik om in die opening van die vuur en in die teenwoordigheid van ʼn koning wat wit van woede  was, sulke geloofstellings te maak nie. Dikwels is ons omstandighede soos vyande wat woedend optree teen ons en wat beplan om ons te vernietig. Onthou net, jou grootste krisis lei gewoonlik tot jou grootste ondervinding. Ek kan nie dink dat daardie drie se lewens daarna ooit weer dieselfde was nie. Hulle het nie net geestelik gegroei nie, maar die koning self het hulle bevorder. En wanneer jy anderkant jou vuuroond uitkom, sal jy sterker wees in elke area en God sal sorg dat jy verhoog word.

Hoe ons optree in die vuur bepaal ook hoe die wêreld ons God sien.  Daniël 3:28 – Toe sê Nebukadnesar:  Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. En later Daar is immers geen ander god wat in staat is om so te red nie. Staan dus vas en tree op in die Naam van jou God want niemand kan red soos Hy nie!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: