Skip to content

Kies so God se seën

October 21, 2010

Kies so God se seën – deur Riaan Lombard

Die eerste en mees belangrikste wat die Bybel sê oor vloeke, is dat dit elkeen se keuse is of hy gevloek of geseën wil wees. . .

In die afgelope paar uitgawes van Manna, het ons gekyk na vloeke en wat dit veroorsaak. As ons alles vinnig kan opsom, kan ons sê dat as daar wel ? vloek op ? Christen se lewe is, daar ? spesifieke rede daarvoor is. Vloeke bestaan nie net omdat die vyand nie van jou gesig hou nie, maar omdat hy iewers ? voet in die deur gekry het.

Dis belangrik dat ons die oorsaak van vloeke sal weet, anders kan ons nie iets daaraan doen nie. Ons as Christene moet vasstel wat die probleem veroorsaak. As iemand siek is, help dit nie jy behandel net die simptome nie, jy moet vasstel wat die oorsaak is. Eers wanneer jy die oorsaak opgespoor het, kan jy die probleem permanent oplos.

Dis ongelukkig só dat party Christene met probleme sukkel waarvoor hulle net nie ? permanente oplossing kan vind nie. Party mense gebruik alkohol om hulle probleme op te los, ander gebruik woede en hulle dink hulle humeur is wat nodig is om dinge reg te ruk. As iemand hulle nie help om die oorsaak van die probleem op te spoor nie, gaan die probleem net vererger.

Veronderstel daar is ? vloek op iemand se lewe. Dis nie so ? verregaande gedagte nie, aangesien die Bybel gereeld vloeke aanspreek. Onthou dat Spreuke 26:2 sê dat ? vloek wat onverdien is, skadeloos is. Dit beteken dat as daar wel ? vloek op iemand se lewe is, daardie persoon iets spesifiek gedoen het wat die duiwel ? vatkans op sy lewe gegee het.

Kom ons gaan kyk in die Bybel na dinge wat ? vloek op Christen se lewe kan veroorsaak. Die eerste en mees belangrikste wat die Bybel sê oor vloeke, is dat dit elkeen se keuse is of hy gevloek of geseën wil wees . . . Deuteronomium 30:19 – Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag…

Dis ongelukkig so dat ons partykeer dom besluite neem. Partykeer ken ons die verskil tussen reg en verkeerd, maar ons kies steeds om die verkeerde ding te doen omdat ons dink ons kan daarmee wegkom. Maar, die probleem is dat ons nie die negatiewe resultate dadelik sien nie. Wat jy saai sal jy maai, of dit nou ? goeie saad of ? slegte saad is. Met ander woorde, dit lyk dalk net vir jou of jy daarmee weggekom het – maar jy het nie. Jy het wel ? saadjie geplant en dalk eers ? hele rukkie later sien jy die gevolge van jou verkeerde keuses, en dan weet jy nie wat die oorsaak is nie.

Een van die hoofoorsake van vloeke in mense se lewens is die okkulte en afgodediens. Al het jy twintig jaar terug met die okkulte te doen gehad, sal dit vandag nog ? vloek veroorsaak, hetsy jy spesifiek daarmee gedeel het. Daardie goed het nie outomaties van jou afgeval die dag toe jy wedergebore is nie. Die Bybel s ê vir ons gelowiges dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose magte in die lug. Maar, jy het wel die outoriteit ontvang om effektief met hulle af te reken.

Die okkulte is nie die enigste rede vir vloeke in Christene se lewens nie. In Deuteronomium 27 is die Israeliete besig om gereed te maak om die beloofde land binne te gaan. God het hulle beveel om die wet op twee tablette neer te skryf en sodra hulle deur die Jordaan gaan, moes hulle die tablette op twee verskillende berge gaan plaas. Die Leviete moes dan ? vloek oor die Israeliete uitspreek indien hulle die wet sou oortree.

Deuteronomium 27:16 – Vervloek is die man wat ? gesnede of gegote beeld maak, ? gruwel vir die HERE, werk van ? ambagsman se hande, en dit in die geheim opstel; en die hele volk moet antwoord en sê: Amen. Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag; en die hele volk moet sê: Amen.

Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlê; en die hele volk moet sê: Amen. Vervloek is hy wat ? blinde op die dwaalweg lei; en die hele volk moet sê: Amen. Vervloek is hy wat die reg van vreemdeling, wees en weduwee verdraai; en die hele volk moet sê: Amen. Vervloek is hy wat met die vrou van sy vader gemeenskap het, want hy het die kombers van sy vader opgelig; en die hele volk moet sê: Amen. Vervloek is hy wat met enige dier gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.

Vervloek is hy wat met sy suster, die dogter van sy vader of die dogter van sy moeder, gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen. Vervloek is hy wat met sy skoonmoeder gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen. Vervloek is hy wat sy naaste in die geheim doodslaan; en die hele volk moet sê: Amen. Vervloek is hy wat ? omkoopgeskenk aanneem om ? persoon — onskuldige bloed — dood te slaan; en die hele volk moet sê: Amen. Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie; en die hele volk moet sê: Amen.

Baie Christene dink dat omdat hulle ? kind van God is, moet als in hul lewens perfek wees, maak nie saak of hulle ongehoorsaam is of nie. Maar, God verwag sekere dinge van ons omdat ons Sy kinders is. God het van die Israeliete verwag om die volgende gebooie te onderhou, anders sou hulle vervloek wees. God wou by hulle tuis bring dat as ? mens die verkeerde keuses maak, sal daar gevolge wees. As jy ? Christen is, het jy steeds nodig om God te gehoorsaam. Gehoorsaamheid stel ons in staat om God se seëninge te ontvang.

God het vir Israel ? ultimatum gestel, óf hulle kies God se seëninge óf hulle kies die vloeke. Dis waar party Christene dit vandag mis. Hulle wil nie noodwendig gehoorsaam wees nie, maar hulle wil steeds geseënd wees. God maak dit duidelik in Sy Woord dat Hy wil hê dat ons Hom moet gehoorsaam. Die feit van die saak is dat nie alle Christene geseënd is nie, en daar is ? rede daarvoor. In die wet was dit duidelik dat enige iemand wat sy vader en moeder verag, vervloek was.

Dis verstommend hoeveel Christene vandag vervloek is omdat hulle hul ouers verag het toe hulle jonk was. Hulle kan nie verstaan hoekom hulle nie geseënd is nie, hoekom hulle nie in hul lewens vorentoe beweeg nie. Hulle het vergeet van dit wat gebeur het toe hulle nog onder hulle ouers se dak gewoon het. Baie mense oes die opbrengs in hul middeljare wat hulle gesaai het toe hulle tieners was.

Die saad wat jy gesaai het toe jy ? kind en ? tiener was, gaan heel moontlik opkom wanneer jy in jou middeljare is. Die manier hoe jy jou ouers behandel het toe jy nog in die huis was, gaan jou grootmense lewe beïnvloed – positief of negatief. Om jou ouers te verag is niks anders as rebellie nie. Was jy dalk ? rebelse tiener gewees? Dis net die kans waarvoor die vyand gewag het. Wanneer dinge in jou lewe verkeerd loop en jy kan nie verstaan hoekom kan dinge net nie vir jou uitwerk nie – is dit heel moontlik die oorsaak van al jou probleme.

Rebellie word deesdae nie meer as iets ergerlik afgemaak nie. Die wêreld dink dat rebellie in tieners selfs normaal is. God noem rebellie heksery. Dis onmoontlik om ? goeie rebel te wees sonder die duiwel se hulp – hy is die vader van rebellie. God haat rebellie. Daar was ? wet in die Ou Testament wat gesê het dat enige kind wat teen sy ouers rebelleer, gestenig moes word. Alle rebellie is op die ou einde van die dag, rebellie teenoor God.

Romeine 13:1 – Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.

Rebellie beteken dat jy weier om jouself aan gesag te onderwerp. En aangesien God alle gesag daar gestel het, is só ? persoon besig om indirek teen God te rebelleer. Niemand kan teen hulle ouers of teen gesag rebelleer sonder om die gevolge van hul keuses te dra nie. Rebellie teenoor jou ouers, is rebellie teenoor God. Rebellie teenoor jou onderwysers, is rebellie teenoor God. Hoekom? Omdat God hulle in die eerste plek in daardie posisies aangestel het. Elke keer wanneer ons rebelleer is dit asof ons ons rug op God se majesteit draai.

Efesiërs 6:1 – Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder — dit is die eerste gebod met ? belofte — sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.

Dit is ? belofte van God dat as jy ? goeie verhouding met jou ouers het, en jy hulle met respek behandel, sal dit met jou goed gaan en sal jy ? lang lewe hê. As jy nie vandag kan sê dat jy jou ouers en onderwysers met respek behandel het nie, dan is dit nie te laat om reg te maak nie. Dis nog nie te laat om na God en na jou ouers te gaan en om verskoning te vra nie. Gaan na jou ouers en sê dat jy jammer is dat jy hulle nie gerespekteer het nie, en bedank hulle vir die opvoeding wat hulle jou wel gegee het. Die vyand sal nie ophou om jou daaroor aan te kla nie, tot die dag wat jy dit as sonde voor God bely en Sy vergifnis aanvaar nie.

Kies vandag van vooraf, kies die seëninge – kies die lewe!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: