Skip to content

‘n Geoliede lewe

October 21, 2010

‘n Geoliede lewe – deur Riaan Lombard

Almal van ons het al op ʼn stadium gevoel asof ons teen ʼn muur vas bid en dat ons geestelik lewe as’t ware gaan stilstaan het.  Dis asof jy weet dat daar iets meer is, maar jy weet nie waar om dit te kry nie. Ek wil graag met jou skrif deel wat baie vir my beteken het toe ek deur só ʼn tyd gegaan het.

Handelinge 10:38 – Met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.

Toe ek hierdie skrif lees het dit vir my gevoel asof my geestelike lewe weer ge-jumpstart word! Hierdie skrif het in my hart lewendig geword en ek het geweet  dat die Here met my praat. God die Vader het Jesus met die Heilige Gees en met krag gesalf en daarom kon Hy wondere verrig. Jesus het die mees kragtigste bediening ooit op aarde gehad. Ek het geweet dat God dieselfde vir my wil doen, en ook vir jou.

Ek het besef dat ek nie verder in my geestelike lewe kan beweeg as ek nie weer opnuut met die Heilige Gees gesalf word nie. Ek het weer nodig gehad dat God my met Sy Heilige olie sal kom volmaak.  Omdat ek glo dat die gebed van ʼn regverdige groot krag het, het ek begin bid dat God my weer sal kom bekragtig. Ons kan nie na die wêreld toe gaan as ons woema op is nie. So baie keer maak ons die fout om dit in die wêreld of by mense te gaan soek. Niemand behalwe God kan daardie vonk in jou lewe herstel nie.

God het ʼn wonderwerk in my lewe kom doen. Dinge waarmee ek vir jare gesukkel het was nie meer ʼn probleem nie; ek het skielik oorwinning gekry in sekere areas waar ek net nooit kon wen nie. My lewe was daarna nooit weer dieselfde nie; God het iets nuuts in my lewe kom doen. Elke keer wanneer ons met God se Gees bekragtig word sal ons lewens verander. Ek het in my lewe al ʼn paar lewensveranderende ontmoetings met die lewende God gehad!

God sal sy Gees in ons plaas, ons hart van klip uithaal en vir ons ʼn nuwe hart gee. Wanneer God jou pad kruis kom verander Hy jou van binne af; jy word ʼn nuwe mens! Daar is net een persoon op hierdie aarde wat jóú kan verander en dit is Jesus Christus. Elkeen van ons het ʼn roeping van God ontvang; God het ʼn plan vir elke liewe persoon op hierdie aarde. God het sekere gawes en talente binne in jou geplaas nog voordat jy gebore was  en wat jou in staat stel om die roeping op jou lewe te vervul.

Die hartseer is, is dat baie mense deur hulle hele lewe gaan sonder om uit te vind wat God se roeping vir hul lewens is. Jy kyk dalk na jouself en sien net jou foute raak; dalk het jy bak ore of is jy nie so mooi soos wat jy graag sou wou wees nie. Baie keer kyk ons na onsself en ons is teleurgesteld. Hierdie is die tipe dinge waaroor ons bekommerd is, maar God sien dit nie eers raak nie. God kyk na jou hart – dis al waarin Hy belangstel. Hy kyk verby al jou uiterlike foute en sien die gawes en talente raak waarmee Hy jou geseën het. Kyk ʼn bietjie dieper as net die spieël, kyk binne in jou na die persoon wie God raaksien. God het ʼn skat binne in jou geplaas en jy het net nodig om dit raak te sien!

Die vyand sal enige iets in sy mag doen om jou te vernietig omdat hy bang is vir daardie skat wat God binne in jou geplaas het. Die vyand wil verhoed dat jy sal besef wat regtig binne in jou skuil. Daardie skat sal nooit aktief raak as jy nie die salwing van God se Gees op jou lewe het nie. Daar moet ʼn katalisator wees wat die skat in jou hart na vore sal bring.

Ons almal ry verskillende karre en het verskillende pryse vir dit betaal. Party van ons se paaiemente is klein en nietig en ander sin is weer hemelhoog. Maar, aan die einde van die dag gebruik ons ons karre vir dieselfde doel – om ons van een punt na ʼn ander te neem. Elkeen van ons se karre het olie nodig; die oomblik wat daar nie meer olie in ʼn kar is nie, sal dit gaan staan. Die kar het nie skielik sy potensiaal verloor nie, dit kan net nie sy potensiaal bereik nie omdat daar nie olie is nie. Net soos wat jou kar olie nodig het, het jy ook olie nodig. God se Heilige Gees is die olie wat ons nodig het om ons potensiaal en ons roeping te vervul.

Ons maak gewoonlik  die fout om dinge te wil regruk, sonder om eerstens die oorsaak van die probleem te vind. As ʼn kar moeilikheid gee omdat die olie op is, help dit nie jy trap die petrol harder of gee die kar ʼn goeie was nie.  Dis die fout wat ons baiekeer in ons eie lewens ook maak. Ons voel dat ons gestagneer het en dat als nie so lekker werk nie, dan probeer ons dinge regstel deur harder te probeer of meer wilskrag te gebruik. Dis ʼn wenresep om jouself uit te brand en baie vinnig baie gefrustreerd te raak. As jy kan identifiseer met wat ek sê is die kanse goed dat jy ʼn tekort het aan die salwing van die Heilige Gees – jou enjin kort geestelike olie!

Lees saam my Lukas 3:16 – En terwyl die volk in verwagting was, en almal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes of hy nie miskien die Christus was nie, antwoord Johannes almal en sê: Ek doop julle wel met water, maar Hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie — Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.

Jesus is die een wat ons met die Heilige Gees en met vuur doop. Ek wil jou wys wat die Bybel nog sê van God se vuur. Psalm 97:3 sê die volgende – ʼn Vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy teëstanders rondom aan die brand. God gebruik vuur om met sy vyande af te reken. Jesaja 66:14 sê – Want kyk, die HERE sal kom in vuur, en sy waens soos ʼn stormwind, om in hittigheid sy toorn te openbaar en in vuurvlamme sy dreiging. Want met vuur en met sy swaard sal die HERE strafgerig hou oor alle vlees, en hulle wat deur die HERE verslaan is, sal baie wees.

Ons God is ʼn verterende vuur; Hy oordeel sy vyande met vuur! God wil Sy vuur laat val op die werke van sy vyande en dit vernietig. God het Sodom en Gomorra vernietig deur vuur uit die hemel te laat val. God se oordeel is onlosmaaklik deel van Sy vuur.  God se vuur val op al die ongeregtighede op hierdie aarde. Die Bybel sê dat God ʼn vuurpoel gereedmaak vir die duiwel en al sy demone om vernietig te word. God gebruik mense om Sy werk namens Hom te doen. God soek mense wat sy vuur sal laat val op situasies waar daar ongeregtigheid en goddeloosheid is. Die omgewing waarin jy woon word dalk geteister deur geweld en huisbrake; gebruik die outoriteit wat God vir jou gegee het en bid dat God se vuur op daardie area sal val sodat die werke van die vyand gebreek sal word.

God gebruik ook Sy vuur om ons te suiwer. Wanneer God se vuur ongeregtigheid aanraak word dit verbrand en vernietig. Maar wanneer God se vuur Sy kinders aanraak dan suiwer Hy ons. God laat sy heilige vuur op Sy kinders val sodat al die sleg en negatief van die verlede vernietig kan word. Jesaja 4:4 sê – as die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het deur die Gees van strafgerig en die Gees van uitdelging. Die Engelse vertaling van hierdie skrif sê dat God gebruik die Gees van vuur om die dogters van Sion skoon te was.

Sommige Christene loop rond met dinge wat in hul verlede gebeur het wat hulle nie van ontslae kan raak nie. Ander sit weer met sonde wat hulle nie van kan vrykom nie. Jy kan steeds ʼn Christen wees en nog met baie dinge in jou lewe sukkel; party mense neem Jesus aan en wil ontslae raak van vuil gedagtes of pornografie, maar hulle kan nie daarvan vrykom nie. Dis slegs God se heilige vuur wat jou kan vrymaak daarvan! God wil jou met vuur doop sodat al daardie vuilheid en ongeregtigheid wat nog aan jou kleef vir altyd vernietig sal word.

Laat God toe om Sy vuur op jou lewe te laat val, nie om jou te beskadig of te oordeel nie, maar om jou vry te maak van dinge wat jou vashou. Gee God die geleentheid om al die vuilheid en ongeregtigheid in jou lewe te verwyder. Jy het die salwing van die Heilige Gees in jou lewe nodig. Soos wat ʼn kar se olie gereeld vervang moet word, moet jy jou geestelike olie laat vervang. As jy nie weet hoe nie, bid die volgende gebed sommer so oop oë terwyl jy lees:

Here Jesus, kom salf my met U Heilige Gees en met U krag. Ek het U Gees in my lewe nodig, kom doen iets nuuts in my lewe! Amen.

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: