Skip to content

Vry van vloeke

October 21, 2010

Vry van vloeke – deur Riaan Lombard

Jesus het ons vrygemaak van sonde en van die vloek van die wet deur vir ons ? vloek te word.

Ons Christene is geneig om skepties te raak as iemand van vloeke praat, en vereenselwig dit met die okkulte. Maar, die Bybel self praat van vloeke en bevestig dat dit wel bestaan. Spreuke 26:2 sê die volgende: Soos die voëltjie wegfladder, soos die swaweltjie wegvlieg, so is ? vervloeking sonder oorsaak: dit kom nie uit nie. Die Engelse vertaling stel dit só: Curses cannot hurt you unless you deserve them. They are like birds that fly by and never settle (Good News Bible).

Die Bybel sê ook in Efesiërs 4:27: En gee aan die duiwel geen plek nie. Wanneer iemand ? vloek op ons Christene probeer plaas, en daar is geen plek vir daardie vloeke nie, sal dit ons nie tref nie. Die Bybel sê dat slegs ? vloek wat verdien word, ? effek op ons sal hê. Dit beteken dat daar wel ? vloek is wat verdien kan word en daarom sal dit ons tref en só gee ons plek aan die duiwel in ons lewens.

Galasiërs 3:1 – O, Onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig? Dit alleen wil ek van julle weet: het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?

Paulus noem die gemeentes in Galasiërs onverstandig omdat hulle hulself toegelaat het om vervloek te word. Daar het ? vloek op hulle gerus omdat hulle na die Joodse wet terug gekeer het. Hulle het vergeet dat hulle die Gees van God uit genade ontvang het, en het weer begin om die werke van die vlees te doen. Die rede hoekom hulle weer terug geval het, was heksery. As jy jou rug op Christus draai, gee jy die vyand plek in jou lewe.

Die vyand is ons teestander, hy werk altyd teen ons. Ons Christene is die lig van die wêreld en ons is ? gevaar vir die vyand. Ons het die Gees en die liefde van God in ons. Omdat ons die lig van God in ons het, moet die donkerte vlug wanneer ons aankom. Maar, die duiwel weet dat as ons vrees, sal ons te bang wees om iets te doen om hom te verjaag. Die vyand sal altyd probeer om die werke van God te bestry. Jesus, het vir Petrus gesê dat Hy Sy huis op die rots sal bou en dat die poorte van die hel nie iets daarteen kan uitrig nie.

In die Bybelse tyd het die manne van die regering by die poorte van die stad bymekaargekom om te vergader. Wanneer die Bybel praat van “die poort” verwys dit na die mees magtigste deel van daardie stad. Wat Jesus hier sê is dat nie eers die magtigste forste van die duiwel kan iets teen die Kerk uitrig nie. Dit beteken nie dat die vyand nie in elk geval gaan probeer om die Kerk te vernietig nie. Die Bybel sê dat ons ten gronde gaan as gevolg van ? gebrek aan kennis. Wat as die duiwel probeer om iets te doen en ons het nie kennis van hoe hy opereer nie of ons glo dat hy enige iets kan regkry nie? Ons gebrek aan kennis gaan veroorsaak dat hy wel dit gaan regkry om vernietiging te bring en ons gaan nie daarvan bewus wees nie.

Die eerste ding wat God vir die mens na die sondeval gesê het, is dat die aarde vervloek is en daarom sal dit dorings voortbring. Sekere dinge is vandag op hierdie aarde, nie omdat God dit geskape het nie, maar omdat dit ingesluip het as gevolg van sonde.

Volgens die Bybel bestaan vloeke, en dit gee ook vir ons raad hoe om met vloeke te werk te gaan. Net omdat jy wedergebore is, beteken dit nie dat daar geen meer vloeke op jou rus nie. Dis wel moontlik dat daar steeds ? vloek op jou kan rus nadat jy ? Christen geword het. Net soos wat party van ons gesukkel het met ons humeur voordat ons wedergebore is, so sukkel ons nog steeds daarmee nadat ons wedergebore is. As ons nie daadwerklik iets daaraan gaan doen nie, gaan dit nie vanself verdwyn nie. Net soos wat ons iets moet doen aan ons humeur, moet ons iets doen aan die vloeke wat moontlik op ons lewens rus.

Die enigste rede hoekom ons iets daaraan kan doen, is omdat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. As Jesus nie gesterf het op die manier wat Hy het nie, sou ons absoluut niks kon doen omtrent vloeke nie.

Deuteronomium 21:22 sê die volgende: En as in iemand ? sonde is wat die doodstraf verdien en hy gedood word en jy hom aan ? paal ophang, dan mag sy lyk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik dié dag nog begrawe; want een wat opgehang is, is deur God vervloek. En jy mag jou land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie.

Nadat Paulus vir die Galasiërs verduidelik het hoe onverstandig hulle is, het hy verder vir hulle gesê: Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ? vloek te word — want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ? hout hang — sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

Jesus het ons vrygemaak van sonde én van die vloek van die wet deur vir ons ? vloek te word. In Deuteronomium 12 was daar reeds geprofeteer oor die wyse waarop Christus sou sterf. Volgens die wet moes die skuldige persoon gekruisig word. Maar, Christus was nie skuldig nie, toe Jesus na Pilatus gegaan het, het hy vir die skare gesê dat Jesus onskuldig is. Pilatus was die Romeinse heerser en het ook die wet verteenwoordig. Selfs die wet het Jesus onskuldig bevind en verklaar, tog was Hy tereggestel.

Jesus kon nie net enige dood sterf nie, Hy moes aan ? kruis sterf. Hy kon nie onthoof of gestenig word nie, want dan sou Hy nie vervloek gewees het deur God nie. Die enigste manier hoe Hy deur God vervloek kon word, was om gekruisig te word. Die oomblik toe Jesus gekruisig word, het Hy ? vloek geword en kon Hy die prys betaal sodat daar geen meer vloeke kon rus op enige iemand wat in Hom glo nie.

Die Bybel sê dat die lewe in die bloed is, daarom sê ons ook dat Christus Sy lewe vir ons gegee het toe Hy Sy bloed laat vloei het. Die wet in Deuteronomium het ook gesê dat wanneer so ? persoon gekruisig word, mag sy liggaam nie oornag aan die kruis hang nie, maar hy moet daardie selfde dag nog begrawe word. In Matteus 27:45 staan die volgende:

En van die sesde uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die negende uur toe; en omtrent die negende uur het Jesus met ? groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Vanaf die sesde tot die negende uur was daar donkerte. Wat sê die Ou Testamentiese wet? As iemand aan ? kruis in die donker hang, sal hy onmiddellik vervloek word. Hoekom het dit donker geword? Dit moes donker word sodat die bogenoemde wet vervul kon word. Daar is Christene wat vloeke dra wat hulle nie hoef nie, omdat hulle nie weet dat Jesus aan die kuis gesterf het sodat hulle vry kan wees van alle vloeke nie. Om verslaaf te wees aan iets is ? vloek. Om nooit geluk te vind in ? huwelik nie, en van een huwelik na ? ander te gaan, is ? vloek. Om dieselfde sonde in jou lewe te hê as wat jou pa en jou oupa en sy pa gehad het, is ? vloek.

Matteus 27:50 – Daarop het Jesus weer met ? groot stem geroep en die gees gegee.

Jesus het gesterf die oomblik toe dit donker geword het en Hy vervloek is. Dis die vloek wat Christus se dood veroorsaak het. Hy het die vloek op Hom geneem sodat ons die seëninge van Abraham kan ontvang. Ons hoef nie enige vloeke op ons lewens toe te laat nie! Die Kerk glo aan seën, maar hulle wil nie aan die vloek glo nie. Jy kan nie gelyktydig geseënd en vervloek wees nie. Jy is óf geseënd, of vervloek. ? Vloek is soos ? dief wat al jou seëninge steel. Wanneer daar nie ? vloek is nie, kan mense die seëninge sien en dit verkry. Maar wanneer daar ? vloek is, kan mense nie God se seëninge sien nie. Mens kry goeie mense wat nooit êrens in die lewe kom nie – hulle bly sukkel. Daar is heelwaarskynlik vloeke op hul lewens wat hulle nog nie uitgesorteer het nie en daarom kan hulle nie aanbeweeg nie.

Spreuke 18:21 – Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Dood en lewe is in die mag van jou tong, nie iemand anders se tong nie. Die hoeveelheid mense wat al hul eie tong gebruik het om hulself te vervloek is talloos. Gebruik jou tong om jouself eerder te seën as om te vervloek. Moenie heeldag vir jouself vertel hoe dom en lelik jy is nie – jy is besig om jouself te vervloek. Gebruik jou tong om jouself te seën.

Laastens, bly weg van enige okkultiese bedrywighede soos om na fortuinvertellers te gaan of om gestorwe geeste op te roep en hulle raad te vra – dit gaan ? vloek op jou lewe veroorsaak.

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: