Skip to content

Die nut van die huwelik

October 26, 2010

Die nut van die huwelikdeur Gary Kieswetter

Wat is die nut van die huwelik?In enige huwelik waar daar ‘n bietjie kinkels in die kabels is, waar die deksel die pot misgesit het en waar die pot sê ‘Ek soek nie meer hierdie dekselse deksel op my nie’, is daar gewoonlik meer verskonings as oplossings. Dalk wil jy as man lepel lê by jou vrou, maar sy het die mes in vir jou! Kom ons lees in Maleagi wat God sê, wat die nut van die huwelik is. Kan die huwelik nog in vandag se tyd sinvol wees? Vir ‘n huwelik om sinvol te wees, moet dit sin maak! Om sin te kan maak, moet dit volgens die beginsels van God se woord hanteer word. In Maleagi 2:13-14 praat God met die mans en Hy sê: ‘Daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here omdat Hy nie meer julle offers wil aanneem nie, en julle vra: “Waarom dan nie?” Dit is omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is: jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou belowe het.’

Wat sê dit eintlik? Mans vind hulself in ‘n posisie waar hulle voel asof God nie meer hulle aanbidding of hulle gebede of selfs hulle geld wil aanvaar nie. Daar het ‘n verwydering gekom tussen hulle en God. En God gee die rede daarvoor baie duidelik in vers 14. Kyk wat sê die ou vertaling: ‘En julle vra: Waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond.’ Jy sien, God sien die huwelik in ‘n baie ernstige lig, want die Here sien die huwelik as ‘n verbond en ‘n verbond is ‘n vrywillige ooreenkoms tussen twee mense om ‘n kontrak te eer.

‘n Verbond of dan ‘n huwelik, beteken daar is twee verskillende partye met verskillende agtergronde, kulture, waardes en smake wat saamgevoeg word. En mense verwag dat yster nie yster gaan slyp nie! Geen wonder daar is soms vonke in die huwelik nie. Julle kom van twee heel verskillende agtergronde. Ek is ‘n Engelsman en my vrou is Afrikaans, haar ma was Duits. Sy het ‘n hele ander waardestelsel as waarmee ek grootgeword het, maar God het my een ding geleer: Verskille hoef nie ‘n ‘division’ te veroorsaak nie. Verskille is goed, dit hou jou skerp, maar dit hoef nie te ontaard in skeiding nie.

Die huwelik is ‘n verbond en ons dien ‘n verbondsgod! God eer verbond, so as ek en my vrou die verbond van die huwelik eer, dan is God besig om ons huwelik te eer. Wanneer ons die verbond van die huwelik respekteer, dan bring dit God se respek oor ons verhouding. As jy ‘n driehoek neem en elkeen van ons verteenwoordig een van die hoekpunte, dan bly daar altyd ‘n skeiding tussen ons, want daar is altyd ‘n streep tussenin, maar hoe nader ons albei met die regop lyne opbeweeg en elkeen afsonderlik groei in verhouding met God, dan word die afstand tussen die lyne al minder en minder. Wanneer altwee lyne bo bymekaar kom, is hulle een en in die Here is ons een. Hoeveel mense probeer buite God ‘n sukses maak van hulle huwelike!

Mense sien hulle huwelik soos wanneer jy op ‘n treinspoor staan. Hulle kyk vorentoe en daar in die toekoms lyk dit asof die twee spore een word, totdat hulle daar kom en dan kom hulle agter hulle is net so vèr uitmekaar uit as waar hulle nou staan. Baiekeer word beloftes gemaak soos: ‘Ek belowe, dit is die laaste keer, ek sal dit nooit weer doen nie.’ Manne kan darem hakkel wanneer dit hulle pas: ‘Dis die laaste keer, dis die laaste keer, dis die laaste keer…’

Hoe maak jy ‘n huwelik werk?Ek dink ek aan enige spel in die wêreld. Krieket, rugby, sokker of tennis. Daar is nie ‘n spel in die wêreld wat voortgesit kan word sonder dat ‘n mens by die reëls bly nie. Selfs as jy boer, kan jy nie teen die wette van die natuur gaan nie. As jy punte op die bord wil sit, moet jy by die reëls van die spel hou. Dink aan rugby. Daar is dertig verskillende persoonlikhede op die veld en elkeen wil ‘n held wees. Dan is daar een mannetjie, gewoonlik baie dunner as die spelers en hy is die skeidsregter. ‘n Skeidsregter is iemand wat ‘n lyn moet trek waar die reëls oortree word en hy is bewapen met ‘n fluitjie. Al wat hy kan doen, is tjirp! Elkeen in daardie wedstryd kan hom platslaan dat hy vroeg aftree! Dertig mense hardloop agter een bal aan en dan is daar ‘n oortreding en teen daardie tyd het die spel gewoonlik al verder gevorder, weg van die punt van oortreding af. Die skeidsregter gaan nie na waar die spelers besluit om te stop nie, want soms hardloop hulle nog om ‘n drie te druk daarna! Tog word dit nie toegeken nie al is dit dieselfde lyn en dieselfde bal, maar die reëls is oortree. Die skeidsregter bring altyd die oortreders terug na die merk waar die oortreding plaasgevind het en net so in die huwelik.

Wanneer jy ‘n fout begaan het in die huwelik, soos byvoorbeeld ontrouheid aan jou maat, dan kom God ook soos ‘n skeidsregter en blaas ‘n fluitjie. Wat bedoel ek hiermee? Die Bybel sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou denke bewaar. Wanneer ons in ons huwelike oortree en die beginsels van God se Woord aangaande die verbond waarin ons is minag, dan word die vrede van God in ons harte gesteur. Dan bring God jou terug tot by die punt van oortreding sodat die fout herstel kan word en wat ek spesifiek van rugby hou, is dat ‘n mens moet sak om te skrum. Daai groot manne MOET nederig word. Hulle moet voor mekaar buig en erken dat hulle gefouteer het.

Waar het jy al in jou huwelik oortree? Moenie ‘n week, ‘n maand of twee jaar wag en ‘n ding laat sloer nie, want van uistel kom afstel. Laat die vrede van God jou lei en wees soos Dawid toe hy in Psalm 51 gesê het: ‘O Here, moenie U Heilige Gees van my wegneem nie. Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee my opnuut ‘n vaste gees. Gee my weer die vreugde van U heil.’
Wat is dan die probleem in baie huwelike? Die probleem is dat God weet wat in die geheim aangaan!

Ons kan voorgee dat daar niks verkeerd is nie, maar as daar een ding is wat God vir elke vrou gegee het, is dit daai instinktiewe gevoel! Sy weet wanneer iets verkeerd is, al kan sy nie haar vinger daarop sit nie. ‘n Man kan dinge probeer wegsteek, maar sy vrou weet dat sy weet, dat sy weet daar is iets verkeerd! Op die einde van die dag as die naam van die ander ‘tannie’ uitkom, dan sê die vrou: ‘Yip, ek het net nie die naam geweet nie.’ ‘n Vrou luister na haar hart en ‘n man volg sy kop.

Nog ‘n probleem is wanneer ons die verbond van die huwelik begin minag, dan minag ons God! En wanneer dit gebeur, is die duiwel daar om die ‘gap’ te vat. Weet jy, ons sê mos ‘moenie dat die vyand sy voet in die deur kry nie’. Want as sy voet eers in is, kom sy lyf gou agterna en hy bring al sy nonsens saam in.

Kyk wat sê 2 Korinthiërs 2:10-11: ‘Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook; want wie ek ook vergeef het – as ek iets vergeef het – dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie; want ons is met sy planne nie onbekend nie.’ Wat is die duiwel se plan in die huwelik? Om die plan van God omvèr te werp. God het ‘n afdruksel vir elke huwelik en die afdruk is dieselfde maak nie saak in watter nasie jy woon of watter kultuur jy het nie. Die nuwe vertaling sê: ‘Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne maar alte goed.’

Dit verbaas my hoe dikwels ons die duiwel plek gee in ons huwelike wanneer ons in ‘n rusie betrokke raak of weier om mekaar te vergewe. So dikwels is die rusies nie eens oor wat tussen die twee huweliksmaats gebeur het nie, maar julle stry oor ander mense se probleme. Mense het my al gebel met hulle huweliksprobleme, dan vertel ek my vrou daarvan en is dit nie snaaks nie, ek vat altyd die man se kant en my vrou vat altyd die vrou se kant. Kort voor lank, baklei ek en sy oor hulle twak en dan waai die vonke in ons huis! Tot die Here eendag vir my gesê het ‘Hey, stop importing other people’s problems into your marriage’. Hoekom moet ons ander se probleme invoer? Enigiets wat jy invoer, is in elk geval duurder as dit wat jy self het en jy betaal altyd ‘n duurder prys as jy oor iemand anders se twak wil gesels in jou huis.

Ek en jy moet besef dat God ons een vlees maak. Hoekom? Daar is iets wat die vyand vrees op aarde en dit is eenheid. Psalm 133 leer ons dat dit goed en lieflik is as mense in eenheid saamwoon, want dit is waar God sy seëninge gebied. So baie mans en vrouens bid afsonderlik van mekaar vir seën op hulle huwelike by Bybelstudies en mannegroepe en vroueteegroepe. Daar is ‘n baie makliker manier. Jy hoef nie daaroor te bid nie. Jy hoef nie by God te pleit daarvoor nie. Jy hoef nie daarvoor te smeek nie. Wees net een, want waar daar eenheid is, gebied God sy seëninge!

In Genesis 2:23-24 lees ons: ‘Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal ‘mannin’ genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.’

Wat is die doel van die huwelik? God het die man en die vrou een vlees gemaak. Vir watter doel? Hy soek ‘n nageslag uit hierdie huwelik wat in verbondskap met God is, kinders wat ook deel sal word van die verbond met Hom. ‘n Nageslag wat Hom sal eer!

Ons moet mekaar aankleef soos kleefstof. Een van die redes hoekom baie huwelike nie werk nie, is omdat een van die twee net nie die naelstring van die ouers kan afsny nie. Jy is al sestig jaar oud en jy is nog steeds mamma se babatjie. Dat jou ma vir jou vrou voorskryf, waarvan jy hou en mag eet of nie en hoe jy van jou pap in die oggend hou. Jy mag dit nie toelaat nie. Die Bybel leer ons dat een van die suksesse van ‘n huwelik is dat ‘n man sy ouerhuis verlaat en sy vrou aankleef. Daar is net iets omtrent ‘n gesonde afstand tussen die ouerhuis en die huwelik wat goed is.

Nou sê jy dalk: ‘Ja, maar om mekaar aan te kleef, is Ou Testamenties. Dit was vir die ou dae.’ Kyk gou saam met my na Matteus 19:3-6: ‘Toe kom die Fariseërs na Hom om Hom te versoek, en sê vir Hom: Is dit ‘n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees; sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.’ Wat kom ons agter? Jesus eer sy Vader se oorspronklike doel aangaande die huwelik. Jesus stem saam met sy Vader.

So daar is geen grondige rede vir enigiemand om vandag te sê: ‘Die rede hoekom huwelike nie meer werk nie, is omdat God nie meer so daaroor dink nie.’ Jesus het die oorspronklike doel, afdruk en nut van die huwelik kom herbevestig en weer kom vasmaak. Die woorde wat Jesus sê dat ‘n man sy ouers sal verlaat en sy vrou sal aankleef, is presies dieselfde woorde van sy Vader in Genesis 2. Om mekaar aan te kleef, beteken:
‘To stick together with no possibility of separation.’

Die huwelik is soos bostik!Ons het ‘n huishulp gehad wat baie ywerig was. Ons kry gaste en dié dag gebruik ons die fyn porseleinkoppies wat baie dun is en wat al drie generasies in die familie is, maar toe sy dit was, doen sy dit so deeglik dat sy die oor verwyder van een van die koppies. Maar sy weet van die advertensie: ‘Don’t just stick it, bostik it!’ So sy vat die oor en sit dit met die gom aan teenoor die oorspronklike plek, maar hy word so bietjie swaar en sak al hoe affer! Toe stut sy dit met iets anders, maar steeds wil dit nie werk nie.

Ek weet nie of julle al die instruksies op ‘n buisie gom gelees het nie, maar hulle waarborg nogal hulle produk solank al die voorwaardes nagekom word. Punt een: Verwyder alle vuilgoed, anders gaan dit net nie vat nie. So dit help nie jy was die koppie in vetterige skottelgoedwater nie, want vet en gom is net nie maats nie. Die een wil gly en die een wil bly! Die tweede punt: Maak deeglik droog. Nou kyk, om in die eerste plek die oor af te breek is om droog te maak, maar hulle bedoel letterlik droog, want die koppie is poreus en wanneer dit droog is, sal die gom eers intrek en dan saamtrek. Dan staan daar “hou vir ‘n tyd lank bymekaar”. Nie net plak en los nie!
As daar ‘n probleem in jou huwelik is en daar is ‘n bietjie gemors en vuilgoed, is dit baie belangrik om eers skoon te maak. Laat Jesus jou was in sy bloed sodat daar ‘n gunstige toestand geskep kan word om weer te ‘plak’ in jou huweliksverhouding. Dan moet die twee vir ‘n tyd lank bymekaar gehou word, want God wil hê dat die ‘oor’ en die ‘koppie’ by die oorspronklike plek geheg moet word. As jy ‘n koppie optel, doen jy dit by die oor en as die oor reg geheg word, kan die oor weer die gewig van die inhoud van die koppie dra!

Die huwelik is soos ‘n kar se band!Waarop ry ‘n kar? Nie op bande of rubber of wiele nie. Dit ry op lug! Wie het al op pap wiele gery? Jy ry, maar jy geniet dit nie. As die lug uit jou bande is, bemoeilik dit jou rit nogal heelwat. Die rubber gaan deurwerk, jy gaan nie kan rem nie, jy het nie beheer nie! Net so, in jou huwelik is die ‘lug’ in jou bande die liefde van God en as dit nie daar is nie, maak dit alles so onaangenaam. As daar nie liefde is nie, is daar nie die vermoë om mekaar te verdra of te vergewe nie, want liefde is die basis hiervan. Die eerste ding wat mense in ‘n gebroke huwelik vir mekaar vra voordat hulle bereid is om mekaar weer ‘n kans te gee, is: ‘Sê vir my, het jy my nog lief?’ Op die antwoord van hierdie vraag, is mense bereid om weer te probeer. Dit is die basis van herstel!

Die huwelik is soos skilferdeeg!Ek kyk eendag hoe ‘n tannie ‘n outydse melktert maak met skilferdeeg. Die Afrikaanse taal is darem eienaardig. Dink net, jou skilferdeeg is op, so jy skud net jou kop en jy het weer skilfers vir jou deeg! Ek kyk na dié en sien al hierdie lae deeg. In Engels is dit ‘puff-pastry’. Die ligste deeg wat daar is en dit verbrokkel sommer as jy daaraan vat, maar sit nou laag op laag op laag op laag en laat dit twee weke oud word. Dan is daai deeg ‘n tameletjie! Jy sien, die ligste lae kan met tyd so verhard, as die een ding na die ander, na die ander, in die huwelik gebeur. Wat veroorsaak verharding? Bitterheid, onver-gewensgesindheid, onvergenoegdheid met mekaar, dat jy nie meer mekaar waardeer nie. God sê egskeiding is weens die hardheid van harte.

Die huwelik is soos ‘n gat in die grond!Ons bly in die noorde van Pretoria en daar is baie turfgrond. Jy het ‘n halwe meter goeie grond, dan so ‘n driekwart meter turf en daarna wonderlike rooi grond. Nou ek is ‘n Engelsman, ek verstaan nie van grond nie. Ek is daar met ‘n pik, want ek wil ‘n groot boom plant. Ek weet darem hoe groter die boom, hoe dieper moet die gat wees waarin jy hom plant.

Ek geniet dit, want die pik sak net weg in die grond, maar dit het lanklaas gereën en skielik tref ek die turf. Ek sê vir jou ek vibreer aan die ander kant van die pik! Dit werk nie. Al wat gebeur, is dat ek die punt van die pik blink maak. ‘n Ou oom kom kuier vir my en vra my: ‘Engelsman, wat maak jy?’ Ek sê: ‘Ek probeer ‘n gat maak.’ Hy sê: ‘Dit lyk asof jy een van jouself maak!’ Die oom sê vir my: ‘Kom ons gaan drink tee.’ ‘Nee, ek kan nie,’ sê ek, ‘ek moet hierdie gat maak’. Hy sê: ‘Waar is jou tuinslang?’ Ek sê: ‘Wat die joos wil jy natmaak, die boom is nog nie geplant nie!’ Hy vat die tuinslang en maak die gat vol water en ons gaan drink ‘n koppie tee. Ons kom terug en al die water is weg. Hy sê: ‘Nou, probeer weer, hierdie keer met ‘n graaf.’ Ek sê: ‘ ‘n Graaf! Wat van die pik?’ Hy sê: ‘Die water het die werk van die pik gedoen.’ Toe ek die graaf insteek, sak dit sommer heeltemal weg. Ek dog: ‘Sjoe, maar ek is sterk.’ Eintlik het die grond net sag geword. Water maak ‘n pad waar die pik nie kan inkom nie.

Die Heilige Gees is soos ‘n wasbak waardeur die water van die Woord kan werk. As daar verharding in ‘n man en ‘n vrou kom, sal daar versagting van sake kom wanneer julle saam met mekaar bid en saam oor die Woord gesels. As die een net bereid sal wees om die minste te wees. As die een net sal sê: ‘Al is ek nie verkeerd nie, ek vra om vergifnis dat ek dit deur my optrede vir jou moeilik gemaak het om my te verstaan.’ Wat is op die oueinde so verkeerd om die minste te wees? Jesus het gesê: ‘Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.’ Hy’t nie gesê: ‘Hey, boys, ek ken julle adres. Na drie dae kom ek terug en gaan ek julle gas gee!’ nie.
Hoekom is die vyand so daarop uit om die huwelik te verwoes?As hy dit kan regkry, dan ontneem hy die misterie van God in die wêreld, naamlik dat die huwelik tussen ‘n man en ‘n vrou die misterie is soos tussen Jesus die bruidegom en die kerk, die bruid. God het vir ons ‘n natuurlike voorbeeld gegee van ‘n baie groter geestelike waarheid, naamlik dat Hy wil hê ons moet verstaan dat ons verhouding met Hom dieselfde intimiteit, nabyheid en oorgawe moet bevat as ‘n huwelik wat werk soos dit moet.

Kyk na Efesiërs 5:28-29: ‘So behoort die mans hul eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente.’

Kyk net wat lees ons in vers 31 nou al vir die derde keer: ‘Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.’ Die verborgenheid is dié van eenwording tussen ‘n man en ‘n vrou. Jy kan nie met ‘n ander persoon op aarde die eenheid bereik wat tussen ‘n man en ‘n vrou is nie. Omdat dit die sterkste eenheid is, kry dit die grootste seën van God. Jy kan met niemand anders in so ‘n eenheid kom soos in die huwelik nie, want jy is een in gees, een in siel en een in liggaam.

Wat is die doel van ‘n huwelik? Dat God deur ‘n huwelik natuurlik, die bonatuurlike spieëlbeeld kan hê van die eenheid van Christus en die kerk. Daarom sê Spreuke 30:18-19 vir ons: ‘Drie is dit wat vir my te wonderbaar is, ja, vier wat ek nie begryp nie: die weg van ‘n arend in die lug, die weg van ‘n slang oor ‘n rots, die weg van ‘n skip in die hart van die see, en die weg van ‘n man by ‘n maagd.’ Om te dink dat wanneer jy intiem is in jou huwelik, sien God dit en dit is vir Hom wonderlik, maar as jy met ‘n verkeerde persoon is, keur God dit nie goed nie. Hoekom nie? Want dit is nie wonderbaar nie en Hy verbly Hom nie daarin nie, want dit is buite sy wil, buite sy plan en buite die verbond.

Ons het almal ‘n huweliksherdenking. Hoekom wil ons ‘n herdenking hê? Omdat ons so vinnig vergeet wat ons moet herdenk. Jy herdenk dit sodat jy dit weer kan onthou. Kom ons doen ‘n bietjie herdenking hier en kyk weer na die huweliksformulier wat ons aan mekaar belowe het. Ek gaan dit in Engels doen, sodat ek dit ook kan verstaan. Vir die man word die volgende gevra: “Will you have this woman to be your wedded wife, to live together in holy matrimony? Will you love her, honour her, comfort her? Keep her in sickness and in health and forsaking all others, keeping her only unto yourself as long as you live?”
Toe het die man gesê ‘I do’.

Die vrou antwoord vir die man: “I take you to be my wedded husband to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. There unto do I pledge my faith.”

Dan het julle vir mekaar die ringe gegee en die Engelse doen dan iets wat die Afrikaners nie doen nie. Hulle soen mekaar! Probeer dit gerus.
As ons vrouens se ouers vooraf geweet het hoe die man hulle dogter gaan behandel, watter van ons ouers sou hulle dogters het aan ons afgestaan? Watter van ons mans en pa’s, vrouens en ma’s sal ons enigste dogter afstaan aan iemand as ons vooruit kan sien hoe hy haar gaan behandel? Sal dit nog doen? As ons kon sien daar is ‘n egskeiding voor en baie hartseer en pyn, sal ons ons kosbare kinders wat ons jare geneem het om met baie liefde groot te maak, oorgee aan so ‘n maat? Nie een van ons sou dit gedoen het nie, maar God weet presies wanneer jy voor die kansel staan, hoe die einde lyk, want Hy sien die einde van die begin af en die begin van die einde. Weet jy wat? Al sien God ons foute, maak dit nie dat God dit nie as ‘n uitdaging sien nie.

Wat is die nut van die huwelik? Dat God deur ons huwelikswyse en ons pligsgetrouheid aan mekaar eer kan ontvang deur ons en ons nageslag, sodat ons vir Hom ‘n aanwins kan wees op aarde. Sodat die duiwel sal sidder van die misterie van Christus en die kerk. Dit is hoog tyd dat ons ophou om met ons lewenswyse ons God se naam deur die modder te sleep, want Hy het niks gedoen om dit te verdien nie. Mag ons leef in ‘n huwelik wat Hom goed laat lyk!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: