Skip to content

Laat die erekoning in

October 26, 2010

Laat die erekoning in – deur Fanie Bolleurs

God is ‘n geweldige God wat sterk en magtig is!

Dis belangrik dat jy deur die Woord van God sal werk sodat die woord met jou kan werk. Psalm 24:1 sê die volgende: Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon; want Hy het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome. Jy behoort aan die Here, alles behoort aan die Here!

Dawid vra in die volgende vers ? baie belangrike vraag: Psalm 24:3 – Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek?

Party van ons is onder die indruk dat net sekere mense in die teenwoordigheid van die Here mag wees. Ons dink dat die Here gunstelinge het en net hulle mag van Hom ontvang. Die volgende vers gee vir ons die antwoord:

Psalm 24:4 – Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die HERE en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na Hom vra, wat u aangesig soek — dit is Jakob.

As jy deel is van die geestelike geslag van Jakob, mag jy ook staan in God se heilige teenwoordigheid! Jou geleerdheid en jou goeie opvoeding gaan nie maak dat jy outomaties toegang tot die guns van die Here verkry nie. Die persoon wat na God vra en na Hom soek en Hom liefhet, mag in sy teenwoordigheid ingaan.

Psalm 24:7 Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan! Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en geweldig, die HERE geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan! Wie is dan tog die Erekoning? Die HERE van die leërskare — Hy is die Erekoning!

God is ? geweldige God wat sterk en magtig is! Die bostaande skrif sê dat Hy geweldig in die stryd is. Hy is geweldig in die stryd vir die aarde en alles en almal wat daarop woon. Maak jou deure oop en hef jou hoof op sodat die Erekoning vandag in jou lewe kan inkom. Ons kom partykeer op ? plek waar ons die deure toemaak, sodat die Here nie kan inkom en ons lewens kom aanraak nie. Ons wil God partykeer beperk en hom net toegang gee tot sekere areas in ons lewens. Party areas wil ons eerder self beheer.

Die Here kom daag ons uit om elke area vir Hom oop te maak. Gee Hom die geleentheid om carte blanche in jou lewe te hê. Is God vandag geweldig en sterk in jou lewe? Het jy alles wat jy het in sy hande gegee? Is God waarlik die Erekoning in jou lewe?

Hierdie Psalm sê dat die een wie se hande en hart suiwer is, mag in God se teenwoordigheid staan. Hoe skoon is jou hande en hoe rein is jou hart? Lees gou in Romeine 12:1 – Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ? lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

Jy moet jou liggaam beskikbaar stel as ? heilige offer want dit is jou redelike godsdiens. Jou liggaam behoort aan die Here – dit is ? manier van aanbidding. Aanbidding is nie om twee vinnige liedjies en drie stadige liedjies te sing nie. Jou daaglikse wandel is ? manier van aanbidding. Om jou liggaam tot God se beskikking te stel, is ware aanbidding.

Dis hoekom dit so belangrik is dat jy jou liggaam sal oppas. Jy kan nie net met jou liggaam maak wat jy wil nie! Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees en jy moet jou liggaam tot Sy beskikking en aan Sy goeie wil beskikbaar stel – dit is redelike godsdiens. Jou liggaam moet wys dat jy ? verhouding met die Here het, die manier hoe jy aantrek moet ook wys dat jy ? kind van God is. Die manier hoe jy by die skool en op die sportveld optree, moet ere aan die Here bring.

As jy in ? verhouding is met ? iemand, moet dit nie jou verhouding met God negatief beïnvloed nie. ? Ander persoon mag nooit vir jou meer belangrik as die Here wees nie!

Kom ons lees verder: Romeine 12:2 – En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Soveel jongmense vra my dikwels: “Wat is die wil van die Here?” Die wil van die Here is dat jy jou liggaam tot God se wil beskikbaar sal stel as ? vorm van aanbidding. As jou liggaam aan God behoort en jy alles wat jy het aan Hom geoffer het, dan sal die Here jou na die plek lei waar Hy wil hê jy moet wees. Plaas jou liggaam en jou lewe in God se hande en ek kan jou waarborg dat jy op die regte plek sal eindig!

Moenie wag tot jou lewe in ? gemors is voordat jy besluit om beheer oor te gee nie. Moenie wag totdat jy nie meer weet watter kant toe nie, voordat jy vir God vra om jou leiding te gee nie. God wil jou op die regte pad lei van die begin af – Hy wil verhoed dat jy in die eerste plek op die verkeerde pad beland.

Plaas jou lewe en jou liggaam in God se hande – dit is God se wil vir jou lewe! Hoe weet jy verder wat die Here se wil vir jou lewe is? Dit staan in Romeine 12:9 – Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan; wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning; wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here; verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.

Ongeveinsde liefde is ware liefde. Het jy ? ware liefde vir ander mense wat nie soos jy lyk nie? Ongeveinsd beteken ook om nie ? masker te dra nie. Party van ons het ? masker wat pasgemaak is vir kerk en een vir werk. Ongeveinsde liefde beteken dat jy tree op by die kerk, soos wat jy tussen jou vriende optree. Die lewe is nie ? maskerbal nie. Ware liefde loop nie met ? masker rond nie. Ware liefde beteken ook dat daar nie intimiteit is voor daar nie commitment is nie.

Tweedens is dit belangrik om die verskil tussen sleg en goed te ken, en te verafsku wat sleg is. Ons almal weet wat reg en verkeerd is, ons het geen rede om met die verkeerde dinge betrokke te raak nie. Dis belangrik om vir jouself te bepaal wat reg of verkeerd is. Net omdat almal iets doen beteken dit nie dat dit reg is nie. Om altyd die stroom te volg is nie altyd die regte ding om te doen nie. Wat is reg en wat is verkeerd? Ons almal het ? denkbeeldige lyn in ons koppe tussen reg en verkeerd. Sommige van ons kyk hoe naby ons aan die lyn kan kom sonder om die verkeerde ding te doen. Dis nie hoe dit werk nie. As jou verhouding met God reg is probeer jy sover as moontlik van die lyn af lewe!

Mag jy op die heilige berg van die Here staan? As jou naam bedek is deur die bloed van Jesus, is die antwoord: Ja, jy mag!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: