Skip to content

Laat jou lig skyn

October 26, 2010

Laat jou lig skyn – deur Ds Dirkie van der Spuy

Ons moet die wêreld beïnvloed, ons moet skitter van God se liefde en teenwoordigheid.

Sal dit nie wonderlik wees as ons almal alles sal doen sonder om te kla nie! Paulus se boodskap is duidelik:

Filippense 2:14 Doen alles sonder murmurering en teëspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ? krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot ? roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie.

Ons moet onberispelik in ? korrupte wêreld wees. As die Bybel met ons praat oor die lewe waarin ons ons bevind, is dit duidelik dat ons nie meer in die paradys leef nie. Die wêreld is nie so volmaak soos wat ons dit graag sou wou hê nie. Die wêreld was al reeds in Paulus se dae korrup!

Ons lewe in ? humanistiese wêreld. Alles draai rondom menseregte, die mens se wil en begeertes. Die mens is die spoel waarom die wêreld vandag draai. Die oomblik wanneer jy jouself as god verhef en alles net oor jou gaan, aanvaar jy nie dat daar enige gesag bokant jou is nie. Ons leef in ? wêreld waar mense maak soos wat hulle wil, waar gesag verwerp word.

Baie mense is van opinie dat die Bybel te outyds is om vir hulle in die moderne tyd te wil voorskryf hoe om te lewe. Daarom word die gesag van die Skrif al hoe meer geondermyn. Mense wat nog sterk op die Woord staan, word deur die samelewing uitgelag as uit die oude-doos en tradisionaliste wat nie by die moderne tyd kan byhou nie.

Dra God se Woord gesag in jou lewe? Steur jy jou aan wat God se Woord sê? Of bepaal die media jou waardestelsel?

Ons word groot in ? samelewing waar geld die hoogste waarde het. God se beginsels tel nie meer nie, ons spandeer nie meer ons tyd aan dinge wat God se koninkryk uitbou nie, maar wat vir ons geld genereer. Ons bly ook in ? korrupte wêreld. Die Bybel sê dat ons nie aan hierdie korrupte wêreld gelykvormig moet word nie. As Christene moet ons nie ons waardes en lewensbeskouing deur die wêreld daar buite laat beïnvloed nie. God wil nie hê dat ons lou sal wees nie, maar dat ons Hom voluit en met ons hele hart sal dien. Ons moet ligdraers wees en sy koninkryk eerste soek. Hy wat ? vriend van die wêreld is, is ? vyand van God . As jy ? vriend van God is, is jy ? vyand van die wêreld.

Ons leef in ? donker wêreld, en moet pasop dat die wêreld ons nie beïnvloed nie. Ons moet die wêreld beïnvloed, ons moet skitter van God se liefde en teenwoordigheid. Daarom gee Paulus die opdrag dat ons ligdraers moet wees. As jy die lig kies, moet jy kies om daardie lig na ander uit te dra. Kyk net rondom jou na al die mense wat nie God se lig het nie. Ons as kerk is verantwoordelik om ons lig na ander uit te dra. Ons is nie net hier om kursusse by te woon en onself met kerk-speel besig te hou nie. Ons is hier om geestelik toegerus te word sodat ons die Woord na buite kan uitdra.

Neem die verantwoordelikheid om ? getuie vir Jesus te wees. Wees bereid om jouself toe te rus om die lig wat in jou is met iemand in die wêreld te deel. Begin om vir ander wat verlore is om te gee. As jy regtig vir iemand in die wêreld omgee, sal jy na hom toe uitreik, al kos dit jou iets.

Laat jou lig by jou besigheid skyn, laat jou lig by die werk skyn. Neem standpunt in vir dit wat jy glo. Jy moet jou lig laat skyn deur aan die Woord van die lewe vas te hou. Die Bybel sê in Romeine 12:1 – Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ? lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Ons moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Ons moet nie deur die wêreld besmet word nie. Ons moet nie deur die wêreld ingetrek word nie. God het ? plan met elkeen van ons, ons moet ? verskil maak in die wêreld. Ons kan nie ons lig na ander neem as die lig nie in ons is nie. Ons moet daardie lig van God ontvang en dan kan ons dit na ander uitdra.

Skyn Jesus se lig in jou hart? Het jy al voor Hom gebuig en Sy lig ontvang? Jesus is die lig, Sy Woord verlig jou denke. Jou lig gaan begin skyn sodra Hy in jou hart is! Wanneer God se Woord in jou hart pos gevat het, sal jy nie anders kan as om dit na ander te versprei nie. God wil jou gebruik om ander te bereik. In Handeling staan daar dat ons Christene sal krag ontvang om sy getuies te wees wanneer die Heilige Gees oor ons kom. God sal ons toerus om ? getuie vir Hom te wees. Hy sal sy seën in ons harte kom uitstort – maak jou hart oop en ontvang dit. Die lig wat in jou hart is, sal ander mense se lewens verander en die duisternis verdryf.

As jy nog nie die keuse vir Jesus gemaak het nie, vra Hom om sy lig in jou hart te skyn. Neem jou lig na iemand wat self nog in die donker is, en wat God se lig in sy lewe nodig het. God sal die lig na daardie persoon neem as jy bereid is om die eerste tree te neem. Die Gees van God sal daardie persoon aanraak en die lig sal in sy lewe ook begin skyn. Ons is die lig van die wêreld!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: