Skip to content

Moenie vir die duiwel plek gee nie

October 26, 2010

Moenie vir die duiwel plek gee nie – deur Gary Kieswetter

Dit is baie belangrik dat ons nie vir die duiwel ‘n vatkans in ons lewens gee nie. Ek weet julle sê: ‘Dis nie sommer vir vat nie’, maar ons moenie vir hom ruimte gee in enige area van ons lewens nie.  Kom ons kyk wat sê Efesiërs 4:23-27 – En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word nie toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; en gee aan die duiwel geen plek nie.

Die feit dat God se Woord sê ons moenie vir die duiwel plek gee nie, beteken dat die duiwel nie ‘n plek kan inneem, tensy ons dit vir hom gee nie. Hoekom is dit so belangrik dat ons hom geen geleentheid gee om plek in te neem in ons lewens nie? In Kolossense 1:13 lees ons dat God ons weggeruk het uit die mag van die duisternis en ons onder die heerskappy gestel het van Sy Seun wat Hy liefhet. As ons in Christus is, is ons nuwe skeppings, die ou dinge het verby gegaan en alles is besig om nuut te word. Nou neem ons Jesus aan in ons lewens, maar ons gee nogsteeds die duiwel plek in ons huwelike, liggame, denke en verbeelding. Ons gee hom plek deur die videos wat ons kyk. Die duiwel kan nie net op jou TV-skerm verskyn nie! Hy het nie die vermoë nie en hy betaal beslis nie sy lisensie nie! As jy ‘n video of ‘n film kyk en jy weet voor jou siel dat dit nie tot God se eer gaan wees nie en beslis nie tot jou stigting nie, dan gee jy vrywillig plek aan die duiwel. Hy gaan nie vir jou vra: ‘Is jy seker jy wil dit doen nie?’ Hy gaan daardie plek vat! Al wat hy wel sal sê is: ‘Bring die popcorn, ons gaan hierdie ding saam kyk’. Jy het hom ‘n mandaat gegee om jou te beïnvloed!

Die enigste plek wat ‘n Christen aan die duiwel mag gee, is die plek waar hy hoort volgens Romeine 16:20 – En die God van vrede sal die satan spoedig onder julle voete verbrysel. Jy moet standpunt teen hom inneem anders gaan hy jou van jou plek ontneem. Wat se plek? Jou plek van standvastigheid en vrymoedigheid voor God en jou plek van beskutting in die Here. Onthou, die duiwel het ook ‘n baie goeie plek beklee voor hy geval het. Hy is ‘n plek gegun as een van die drie gerubs van God! Hy het voor God se troon in sy heiligdom gestaan, maar hy was nie daarmee tevrede nie en ook nie bereid om onderdanig aan God, sy Skepper te wees nie. Is dit nie wonderlik om te weet dat die duiwel ‘n geskape engel is nie? Dat hy nie van altyd af daar was soos God self nie? Omdat hy geskep is, is hy vir alle ewigheid ondergeskik aan God. God bly die Skepper en die duiwel bly ‘n skepping. Die een wat iets maak, is altyd groter as die een wat gemaak is. Daarom, net omdat God Skepper is, plaas dit Hom reeds in ‘n posisie van mag en gesag oor die duiwel.

Die duiwel het sy plek geminag en gesê: ‘Ek soek ‘n ander plek, ‘n plek wat my nie toekom nie, een wat my gelykstel aan God en God van sy plek verwyder’. Ek kan net dink dat God moes gesê het: ‘Dit sal die dag wees!’ voor Hy hom uit die hemel uit gesmyt het. Vandat satan nie meer ‘n plek voor God het nie, wil hy van ons die plek ontneem wat ons voor God mag inneem, want die Bybel sê dat ons in Christus saam met Hom in hemelse plekke sit. Hoekom mag ons daardie plek inneem? Omdat Jesus ons plek aan die kruis ingeneem het. Dit is belangrik dat ons weet wat ons voorregte in Christus is, anders sal die vyand dit van ons kom steel.

Onthou, sonde gee die duiwel plek en ons is almal in sonde ontvang en gebore, so jy hoef niks te doen om ‘n slagoffer te wees van sy natuur nie, dit gebeur outomaties. Dit beteken egter nie dat dit so hoef te bly nie. Jy kan kies om jou lewe vir Jesus te gee en sodra jy jou sonde bely en jy gewas word in Sy bloed, word die vyand ontneem van alle mag en gesag oor jou lewe. Al plek wat hy daarna in jou lewe kan ineem, is dit wat jy vir hom gee deur middel van moedswillige sonde. Onthou, soort soek soort. Die duiwel voel baie tuis in iemand se lewe waar haat, twis, onvergifnis en trots is. Maar, hy vrees ‘n Christen wat geleer het om sy plek in Christus in te neem, want hy weet dat hy jou nie meer kan manipuleer en intimideer nie.

Wat beteken dit om die duiwel geen vatkans in jou lewe te gee nie? Dit beteken om hom nie enige wettige grond te gee om jou mee aan te kla nie. In Openbaring lees ons dat die vyand die aanklaer van die heiliges is. Hy wil jou voortdurend aankla, maar as jy weet dat jy ‘n rein gewete voor God het, ‘n skoon hart en skoon hande, hoe kan hy jou laat skuldig voel oor dinge wat jy weet jy onskuldig aan is. Hy kan jou slegs beoordeel as jou gewete jou ook beoordeel, maar as jy vrede in jou hart het, dan het jy vrymoedigheid voor God.

2 Korinthiërs 2:10-11 sê – Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook; want wie ek ook vergeef het – as ek iets vergeef het – dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die satan bedrieg sou word nie; want ons is met sy planne nie onbekend nie. Wat Paulus eintlik hier sê is dat as ons onvergifnis of ‘n wrok in ons hart koester, gee ons die duiwel plek, want dit is een van die maniere waarop hy werk. Die nuwe vertaling sê in vers 11- Die satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne maar alte goed. Die Engelse Bybel sê dit ook baie goed – in order that satan might not outwit us. For we are not unaware of his schemes. In plein Afrikaans beteken dit net dat jy nie moet toelaat dat die duiwel met jou kop smokkel nie!

Ons is nie onbekend met die duiwel se planne nie. Almal van ons weet wat reg en wat verkeerd is! God wil nie hê dat die duiwel ons moet bedrieg nie. Onthou, die eerste keer toe die duiwel plek by die mens gekry het was in Genesis 2:16 – En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Dit is so maklik, almal van ons verstaan dit. Dit is tog ‘n klinkklare bevel.

Die duiwel kom egter en bevraagteken God se voorskrifte in Eva se denke en ewe skielik toe hy sê in Genesis 3:1 – is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Begin sy wonder of God dan nou regtig dit gesê het. Sou God wat hulle dan nou net lewe geskenk het, toelaat dat hulle werklik doodgaan? Miskien het sy gedink: ‘God sal nie van ons kan ontslae raak nie, inteendeel, dit is dan net ons twee op die hele aarde!’
Het jy geweet dat die duiwel na al die duisende jare, nogsteeds dieselfde taktiek gebruik, maar die ergste van alles is, dat ons nogsteeds in dieselfde strik trap! Hy kan nie met iets nuuts vorendag kom nie, want hy het nie skeppende vermoë nie. Die Bybel sê nie verniet dat daar niks nuuts onder die son is nie: wat was is en wat is, sal wees. Ons is nie onbekend met die duiwel se planne nie. Hy is steeds die bedrieër en die vader van alle leuens.
Nou sê mense: ‘Ja, maar almal doen sonde, daar is niks verkeerd om ‘n bietjie daarmee te eksperimenteer nie’. Vra maar vir die ou wat ge-eksperimenteer het met ‘n bom en toe omplof die ding in sy gesig. As hy klaar is, kan niemand eers sy skaduwee vind nie! Hy is in rep en roer! Dit gaan broekskeur met die man. Hy kan nie kop of stert uitmaak van homself nie! Hy’t beslis nie meer al sy varkies bymekaar nie. In Engels sal ons sê: He is beside himself! Gaan daai ou nog sê: ‘Aaaag, dit was nie so erg nie’? Ek twyfel!

Ek hou van die Engelse gesegde: Don’t give the devil a foothold. Hy het ‘n redelike groot voet en as hy eers sy voet in die deur het, is dit nie lank nie of sy lyf gaan volg!
Hoe kry die duiwel plek in ons lewens? Deur ongehoorsaamheid. Wat is die manifestasie van ongehoorsaamheid in ‘n mens se lewe? Rebellie teenoor God, wat gelykstaande is aan waarsêery. Ons lees in 1 Samuel 15:23 – Want wederstrewigheid (die oorspronklike woord is rebellie) is ‘n sonde van waarsêery. Ongehoorsaamheid lei altyd tot rebellie en rebellie lei tot heksery. Verder aan in dieselfde skrif lees ons dat gehoorsaamheid aan die stem van die Here beter is as enige offers en om te luister na Hom, beter is as die vet van ramme. God stel meer belang in ons gehoorsaamheid aan Hom as in enige iets anders wat ons vir Hom kan bied.

Vat Simson as voorbeeld. Hy moes net aan een ding gehoorsaam wees en dit was om nie sy hare te sny nie. Die duiwel wil by elkeen van ons uitvind wat die geheim van ons krag is. Simson se geheim was sy stiptelike en onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan God. Die oomblik wat jy jou gehoorsaamheid aan God prysgee, neem die vyand plek in jou lewe in. Gehoorsaamheid laat God Sy plek in jou lewe inneem en ongehoorsaamheid skep ruimte vir die vyand.

God se Gees bly by jou solank jy in gehoorsaamheid met die Woord van God wandel. Onthou, in die begin het ons gesê dat as die duiwel nie alles van jou kan kry nie, dan sal hy tevrede wees met dit wat jy hom gee. Simson het nie sy lewe oorgegee aan sy vyande nie, maar omdat hy sy gehoorsaamheid prysgegee het, kon sy vyande dit gebruik om hom te oorwin. Ongehoorsaamheid gee die duiwel plek in jou lewe om jou te bind en te verblind. Hy verblind jou geestelike oë van geloof en bind jou vermoë om God te vertrou. 2 Korinthiërs 5:7 sê – Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. So dit is baie belangrik dat ons deur middel van geloof verder kan sien as wat ons met ons natuurlike oë kan sien. Om God te kan vertrou vir die onmoontlike soos Hebreërs 11:1 sê – Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.

Die vyand sal elke geleentheid en klein ongehoorsaamheid van ons kant af gebruik om ons geloof mee te bind. Hy weet hoe belangrik dit is. Geloof is iets wat ons moet beskerm en oppas, want daar is niks anders wat God so behaag soos geloof in Sy Woord nie, want dit bewys dat ons Hom vertrou met ons lewens. Hebreërs 11:6 sê dit baie duidelik – En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is ‘n beloner van die wat Hom soek.

Die tyd het aangebreek dat ons nie meer vir die duiwel plek gee in ons lewens nie. Nie in ons huise, verbeelding, woordeskat, vriendekring, of in die boeke wat ons lees of die videos wat ons kyk nie. Nie in enige van ons wandel of ons weë nie.

Die grootste probleem wat ouers met kinders het is ongehoorsaamheid. Nou hoor jy hoe sê mense: ‘Die duiwel het my kinders ingevaar!’ Dit klink verskriklik, maar dit sal nie die eerste keer wees wat dit gebeur het nie! In Johannes 13 sit Jesus saam met Sy dissipels by die avondsmaal en sê: ‘Een van julle sal My verraai’ en hulle begin almal rondkyk en wonder wie dit is. Johannes het vir Jesus gevra: ‘Here, wie is dit?’ en Hy sê vir hom dat dit die een is vir wie Hy die stukkie brood gaan gee. So Hy gee dit vir Judas Iskariot en sê vir hom: ‘Wat jy wil doen, moet jy baie gou doen!’, maar die dissipels het gedink Jesus het bedoel dat Judas iets moes gaan koop, want kyk wat sê vers 29 – Omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê: “Gaan koop wat ons vir die paasfees nodig het,” of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Maar die Bybel sê dat nadat Judas die brood geneem het, het satan hom ingevaar. Hy het hom ingevaar! Hy het sy plek ingeneem.

In Johannes 12:3-6 – lees ons hoekom dit vir die duiwel moontlik was om dit te kon doen. Jesus was saam met Sy dissipels by Lasarus en sy susters toe Maria ‘n half liter egte, baie duur nardusolie op Jesus se voete uitgegooi het. Sy het Sy voete met haar hare afgedroog en die reuk van die olie het die hele huis gevul. En wie maak beswaar? Judas maak beswaar in vers 4: Judas Iskariot, een van Sy dissipels, die een wat Hom sou verraai, sê toe: “Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Terloops, dit was elf maande se salaris. Judas wil weet hoekom hierdie groot spul geld nie vir ‘n ander doel aangewend kon word nie. Dit klink so edel! Hy wil die salf verkoop het en die geld aan die armes gegee het. Of nie? Kyk wat sê vers 6 – Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy ‘n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat.

Hierdie was ‘n man wat God geroep het as dissipel. Hy het al Jesus se wonderwerke aanskou en steeds was hy ‘n dief! Na drie en ‘n half jaar se nabye wandel met Jesus het hy steeds nie sy streke laat vaar nie. Dit wys net, as jy nie ‘n hartsverandering kry nie, bly jy net wie jy is, al sê jy hoeveel keer: ‘Dit is die laaste keer!’ Judas het geweet wat reg en wat verkeerd was. Jy kan nie saam met Jesus wandel en dit nie weet nie!

Hoe kan sonde dan so ‘n houvas op jou kry dat dit die deur wawyd ooplaat vir die vyand om met jou te mors? Onthou, ‘n gedagte word ‘n woord, ‘n woord word ‘n daad, ‘n daad word ‘n gewoonte en dan word dit jou karakter. Met ander woorde, iemand sê: ‘Ag, dit was net ‘n wit leuentjie’ en hy hou aan om halwe waarhede te vertel. Kort voor lank word hierdie tipe optrede ‘n gewoonte en hy kan homself nie meer help nie. As jy lank genoeg jou gewete stil maak, neem jou verskonings die plek van God se stem in. Dan lieg jy nie net meer nie, jy word ‘n leuenaar! Dit het deel van jou karakter geword, dit is jou tweede natuur.

In Genesis 4 lees ons van twee broers met die name Abel en Kain. Altwee het vrywillige offers aan God gebring om hulle dankbaarheid te betoon. Kain bring van die opbrengs van die grond en Abel bring van die vet van die eersteling van ‘n lam. Onthou toe Adam en Eva oorspronklik ongehoorsaam was in die tuin van Eden, het hulle vir hulle klere van vel gemaak om hulle naaktheid te bedek. Hy moes ‘n dier slag, wat ‘n verwysing na Jesus was. Jesus wat die volmaakte Lam sou wees wat die mens se sonde deur Sy bloed nie net kon bedek soos die velle hulle bedek het nie, maar kon wegneem.

Duidelik was Abel se offer vir God aanneemlik na aanleiding van dit wat Jesus sou kom doen, maar Kain se offer kon nie aanvaar word nie omdat die aarde teen hierdie tyd vervloek was as gevolg van Adam en Eva se sonde. Jesus alleen kan ons oortredinge, sonde, ongehoorsaamheid en foute uit die weg ruim en weer plek maak in ons lewe vir ‘n rein gewete, ‘n skoon hart en skoon hande.

Kain het dit wat reeds vervloek was na God gebring en gehoop God sal dit aanneem. Maar Jesus, die perfekte Lam van God, het geen sonde gehad nie. Hy was wel sonde gemaak ter wille van ons, maar Hy het nooit sonde in Hom gehad nie. Daarom was die offer van Sy eie liggaam die enigste volmaakte, rein offer wat deur God aanvaar kon word.

God het Abel aanvaar deur sy offer. Ons word slegs deur God aanvaar deur die offer van Jesus Christus. Daar is niks anders wat ons vir God kan bring wat Sy aanvaarding sal verseker nie. Net soos Kain, kan ons nie ‘n offer wat ons uitgedink het soos goeie werke of ‘n stywe bydrae aan die kerk of selfs jarelange kerkbywoning na God toe bring en verwag dat Hy ons daardeur moet aanvaar nie. Daar bly vir ons net een offer oor vandag en dit is in Romeine 12:1 – …dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevalle offer dit is julle redelike godsdiens.

Die Bybel sê dat God Abel en sy offer aangeneem het, maar nie vir Kain en sy offer nie. Genesis 4:5 sê – Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie. God het van hom verwag dat hy die regte offer moet bring. Baiekeer in ons eie lewens doen ons verkeerd en in plaas daarvan dat ons na God toe gaan om te vra vir vergifnis deur Jesus se bloed, bring ons die verkeerde ‘offer’ in die vorm van verskonings. Kyk na die res van die vers: En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.

Watter deur is hierdie en watse geloer is dit? Die sonde wat so lê en loer laat my dink aan ‘n kat wat ‘n prooi in die oog het en wat gefokus en paraat is. Elke spier is gespan met energie en dit is net ‘n kwessie van tyd voordat hy pounce. Wat bedoel God as Hy vir Kain sê: ‘Die sonde lê en loer by die deur’? Wel, die deur van sy lewe, sy hele toekoms!

Ons moenie die deur vir die vyand oopmaak nie. Hy lê reeds en loer, moenie vir hom die gaping gee waarvoor hy wag nie. As hy eers sy voet in het, kan hy baie maklik enige iets anders inbring. Moenie die deur van jou lewe oopmaak vir die duiwel en sonde nie. Hy gaan jou nie net besoedel en beroof nie, maar hy gaan jou vermorsel en sy uiteindelike plan is om jou dood te maak. Die Bybel sê die duiwel is ‘n mensemoordenaar van die begin af. Ons moet ophou om toe te laat dat die duiwel ons begeer en ons moet begin om God te begeer. Die Bybel sê dat Jesus die begeerte van die nasies is!

1 Petrus 5:8 sê: – Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. Hy wil jou verslind, verskeur en verorber. Dit is sommer nonsens dat die duiwel alewig jag maak op die kinders van die Here. Dit is tyd dat ons omdraai en soos ‘n Dawid die leeu, die beer en vir Goliat tegemoet hardloop en die oorwinning vir God neem. Dit is moontlik as ons ons geloof in God plaas en leef in konstante gehoorsaamheid aan Sy bevele. God wil ook hê dat ons onsself aan Hom moet onderdanig stel, want solank as ons doen soos wat ons wil, kan God nie tot volle gestalte in ons kom nie.

Kyk net hoe duidelik sien ons dit in Jakobus 4:7 – Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Onthou, hy is soos ‘n brullende leeu. Hy is nie ‘n leeu nie, hy vermom homself en tree op soos ‘n leeu. Maar Jesus wat die Leeu van die stam van Juda genoem word, woon in elkeen van ons! Hoekom vrees ons die vyand as die ware Leeu in ons woon? Die duiwel probeer altyd om God na te boots, maar hy kan nie, want hy is nie die ware Jakob nie.

Spreuke 28:1 – sê: Die goddelose hardloop weg al jaag niemand hom nie; die regverdiges het die moed van ‘n leeu. Kan jy jou indink hoe belaglik lyk dit as iemand hardloop vir sy lewe, maar niemand jaag hom nie? Sou iemand hom vra: ‘Hoekom hol jy so?’ Wat kan hy antwoord: ‘Ek weet nie!’ ‘Wat jaag jou?’ ‘Niks nie!’ Maar ek en jy wat regverdiges is, kan so braaf wees en die moed hê van ‘n leeu en daarom is dit vir ons moontlik om die vyand te weerstaan. Hoekom? Omdat ons weet wie die Een is wat in ons woon!

In Eksodus 10 lees ons hoe God vir Moses bevel gee om vir Farao te sê: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien. Onthou, Egipte is altyd beeldspraak van sonde, slawerny en bindings en Farao is ‘n voorstelling van die duiwel. Vir vierhonderd-en-dertig jaar is die volk van Israel reeds in slawerny en hulle kan nie God aanbid in vryheid nie. Hulle maak ‘n bestaan in Egipte, maar God wil hê dat hulle moet lééf in die land van Kanaän. As jy die duiwel plek gee in jou lewe, dan bestaan jy net, maar Jesus het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed mag hê.

Farao vra toe vir Moses: ‘Wie is dit eintlik wat wil gaan?’ en Moses antwoord: ‘Ons wil gaan met ons jong kinders en ons ou tannies en ons ou ooms, met ons seuns en ons dogters; met ons kleinvee en ons koeie’. Farao was bereid om die mans te laat gaan, maar toe hy hoor almal wil gaan, tot die diere, was hy baie kwaad. As God jou uit sonde vat, wil Hy hê niks moet agterbly nie, nie ‘n begeerte nie, nie ‘n neiging na kwaad nie, niks nie! Nie ‘n hoef van die Israeliete se koeie mag agtergebly het nie en net so wil God ons geheel en al verlos.

Dink maar aan Lot se vrou. Die opdrag van die engel toe hulle Sodom en Gomorra verlaat het was: ‘Moenie terugkyk nie’. Dit was nie moeilik nie. Terloops, dit is goeie advies as jy hardloop oor ‘n terrein waar jy nog nie was nie! Netnou swik jy jou enkel terwyl jy agter jou kyk. Almal verstaan dit, maar Lot se vrou kyk terug en sy verander in ‘n soutie! ‘n Soutpilaar. God wil nie hê dat ons moet terugkyk met verlange na ons ou lewens nie, want Hy weet die oomblik wat jy terugkyk, gee jy die vyand plek om jou te ontneem van God se wil vir jou toekoms.

God speel nie as Hy sê: ‘Gee aan die duiwel geen plek nie’, want Hy weet as jy dit doen gaan die duiwel nie met jou speel nie. Hy gaan jou vermorsel. Kyk maar net om jou na al die wrakke van mense se lewens wat nie is waar hulle hoort nie, omdat hulle die duiwel plek gegee het. Dalk net ‘n halwe waarheid, ‘n bietjie van ‘n liegstorie, ‘n bietjie twyfel aan wie God is. Daar is vandag so baie slim manne, selfs in die teologie wat die maagdelike geboorte en ander Bybelse waarhede wil bevraagteken. Klink dit nie vir jou net soos die vyand se stem in die begin toe hy vir Eva gevra het: ‘Is dit so dat God gesê het…?’ God se Woord is nie vir ons gegee om te bevraagteken nie, maar om te gehoorsaam. Deur te twyfel in die waarheid van God se Woord is om ‘n groot plek in jou lewe oop te maak vir die vyand. Vra maar vir Adam en Eva!

Om terug te kom na Farao toe, hy sê vir Moses: ‘Nee, ek gaan nie almal van julle laat gaan nie. Ek sê jou wat, net julle manne kan gaan, maar die res moet bly’. As die duiwel nie alles van jou kan kry nie, sal hy tevrede wees met dit wat jy vir hom gee. Wanneer God jou uit die greep van die duiwel roep, wil Hy jou na gees, siel en liggaam met jou geliefdes, met jou besittings, met jou talente en gawes uit jou ou gewoontes verlos sodat jy God kan dien met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en verstand. God soek nie ‘n gedeelte van jou nie, want Hy het alles aan die kruis vir jou gegee.

Die duiwel sal selfs aanvaar dat jy God dien, solank jy dit net nie te radikaal doen nie. ‘Moet net nie té word nie!’ Iemand het eendag vir my gesê: ‘Engelsman, jy is te radikaal, jy is te opgewonde, te nougeset’. Ek sê toe vir hom: ‘Hey pêl, ek sal eeder ‘n té vir my God wees hierdie kant van die graf, as ‘n hitte-té in die hel eendag!’ Hoe kan jy ooit te opgewonde raak oor God? Hoe kan jy ooit te dankbaar wees teenoor Hom? Kyk wat het Hy deurgemaak sodat jy Hom mag dien.

God soek nie net jou en jou gesin nie. God wil jou, jou gesin, jou besigheid, jou ALLES hê en Hy is nie tevrede met net die oorblyfsels nie. Farao sou die Israeliete laat gaan het, solank hulle nie te ver gegaan het nie. Net so sal die duiwel nie omgee dat jy kerk toe gaan nie, maar jy moet net nie te ver gaan en soos Christus probeer wees by jou werksplek nie! Jy kan kerk toe gaan, maar die res van die week moet jy darem nog jou ouself wees. Ek sê nou vir jou: ‘Wees radikaal vir God. Wees spontaan, wees ywerig, wees uitverkoop vir God!’ Moenie die duiwel plek in jou lewe gee nie. Hoe vermy jy dit? Deur God Sy regmatige plek in jou lewe te gee.

Wat is God se plek in jou lewe? Kolossense 2:6-10 sê – Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.

Pasop dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met Hom deel julle in Sy volheid. Hy is die hoof oor al die bose magte.

Weet jy huidiglik van sekere areas in jou lewe, dalk in jou huwelik of in jou taalgebruik wat nie aan God behoort nie? Dalk besef jy nie dat jou liggaam die tempel van die Heilige Gees is en derhalwe skoon gehou moet word op alle terreine nie. Eer God met jou liggaam. Moenie vir die vyand plek gee in jou gedagtes deur twyfel en ongeloof toe te laat nie. Word vernuwe in jou denke deur die Woord van God. Maak seker dat daar geen area in jou lewe is wat nie totaal en al aan God behoort nie.

God het plek gemaak vir ons in Sy hart, in Sy hemel, in Sy genade, goedentierenheid en vergifnis. Kom ons maak van nou af plek vir Hom in ons lewens. Laat Hom Sy regmatige plek inneem in jou lewe, sodat jou lewe ‘n getuienis tot eer van God sal wees!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: