Skip to content

‘n Nuwe begin in die lewe

October 26, 2010

‘n Nuwe begin in die lewe
– deur Gary Kieswetter

Na ‘n tragedie, ‘n mislikte poging of ‘n egskeiding, is die één ding wat mense die meeste na smag, ‘n kans om weer van vooraf te begin. Nie almal kan altyd ‘n nuwe begin maak nie want die gevolge van party mense se keuses is van so ‘n aard dat hulle nie weer van vooraf kan begin nie. Baie mense wat verkeerde besluite geneem het en die gevolge van hulle keuses dra, sal nie weer dieselfde fout maak as hulle ‘n tweede kans gegun word nie.
Ons Suid-Afrikaners is mos lief daarvoor om op Oujaar Nuwejaarsvoorneme te maak. Aan die einde van die jaar kom ons agter dat ons nog nie gedoen het wat ons onself voorgeneem het om te doen nie. Die volgende jaar maak ons maar weer nuwe Nuwejaarsvoorneme en iewers langs die pad besef ons dat ons uit die bus geval het, en dan begeer ons om weer van vooraf te begin.

Jakob en sy dierbare vroutjie het twee kinders gehad. Die jongste se naam was Josef wat in Hebreeus beteken, ‘en daar sal bygevoeg word.’ Dis ‘n beginsels in God se Woord. Matteus 6:33 sê – soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die Bybel sê ook dat aan dié wat het sal meer gegee word. Maar die voorwaarde is gehoorsaamheid aan God se Woord.

Josef se pa het hom meer as sy broers liefgehad. Hy het dit bewys deur vir Josef ‘n kleurvolle kleed te laat maak. Josef het die baadjie aangetrek en sy ander broers was maar vaal geklee. Dit het gelyk asof hulle van die korporasie afkom so vaal was hulle! Wanneer Josef in die straat af geloop het, kon almal sien dat hy sy pa se oogappel was. Die kleed was ‘n uiterlike manifestasie van sy pa se liefde vir hom. Die baadjie was sy identiteit en sy eer gewees. Almal kon sien dat hy sy pa se trots was. Josef se broers het hulleself redelik gestrip. Hulle was afgunstig en woedend. Later het die woede in bitterheid verander en hulle het gewag vir die dag wat hulle hom kon beetkry.

Josef het ‘n wonderlike droom gehad en in pleks daarvan dat hy sy mond hou, gaan klik hy by sy boeties. Hy gaan vertel vir sy broers dat hy sien dat hulle almal gerwe is en dat hulle voor hom neerbuig en aan hom eer betoon. Sy broers het net al hoe kwater geword. Josef kry ‘n tweede droom. In die droom buig hulle weer voor hom neer en hy vertel vir sy broers van die droom. Op ‘n dag stuur Jakob vir Josef na sy broers om aan hom verslag te doen oor hoe dit met hulle gaan. Toe sy broers hom sien sê hulle: ‘Hier kom die dromer!’ Dis vir my hartseer dat dit juis ander Christene is, medegelowiges, wat die spot dryf met ander kinders van die Here wat God volgens Sy wil gebruik.

Josef se broers het hom van sy kleed gestroop. Hulle het sy identiteit, eer en sy pa se liefdesbewys van hom gestroop. Baie van ons Suid-Afrikaners is van ons identiteit en waarde gestroop. Ons waarde as Afrikaner-nasie word so in hierdie land gestroop, dis net nie waar nie. Josef se broers het hom in ‘n put gegooi. Josef kon gedink het: ‘My dierbare God, in die drome wat U vir my gegee het om U wil aan my bekend te maak, was daar nêrens ‘n put-stop langs die pad nie! Ek was nêrens in my droom van my identiteit gestroop nie. Ek is nou ‘n niksnut en ‘n deugniet. Ek is seker buite U wil vir my.’

Ewe skielik het daar Ismaeliete verby gekom en Juda stel voor dat hulle hom eerder as ‘n slaaf verkoop. Hulle verkoop hom toe vir net twintig stukke silwer. Ewe skielik verlaag Josef se waarde. Hy is nie meer Josef, sy pa se oogappel nie maar Josef el cheapo!

Ek wil vir jou sê dat slegte dinge met goeie mense gebeur. Dis nie altyd omdat jy verkeerd leef of gesondig het nie. God vat ons partykeer deur ‘n proses om iets in ons te vestig waarsonder Hy ons nie kan gebruik nie.
Josef word toe later aan Pótifar verkoop. Pottie was die hofdienaar van Farao. Hy het ‘n vroutjie gehad met oortollige energie! Die Bybel sê dat Josef skoon van gestalte en mooi van aansien was. As God sê dat hy ‘n mooi seun was, dan was hy ‘n mooi seun. Die nuwe vertaling sê dat hy frisgebou en mooi was. Die Bybel sê niks van Pottie se voorkoms nie!

Pottie se vrou het hierdie hings met al sy perdekrag raakgesien en het vir Josef daagliks gesê: ‘Ag kom slaap ‘n bietjie by my asseblief.’ Vir party mans sal dit soos musiek op die ore wees. Party mans wag nie eers vir so ‘n uitnodiging nie, hulle nooi hulleself! Josef het ook oë in sy kop gehad en genoeg hormone. Maar hy gee nie toe nie, maar antwoord haar: ‘Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en teen God sondig?’

Josef het weer nuut begin nadat hy van sy identiteit en waarde gestroop was. Hy het al die rede in die wêreld gehad om bitter te wees en ‘n wrok te koester. Wat het Josef gemotiveer om nie in ‘n gat te bly nie, maar om weer nuut te begin? Die feit dat God met hom was.

Genesis 39:3 – En toe sy heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen, in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien; en hy het hom aangestel oor sy huis, en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee.

Ek wil vir jou sê dat al gebeur iets slegs met jou, en mense skryf jou af en versprei leuens oor jou, moenie jouself verdedig nie. Verdedig eerder God se Woord. Sy Woord sê dat wanneer ander jou verkeerdelik beswadder en van jou sleg praat moet jy hulle seën sodat God namens jou die stryd kan stry. Die Here was met hom voordat Pótifar se vrou hom verlei het. Dis hoekom hy nuut kon begin. God sê dat Hy ons nooit sal begewe of verlaat nie. Daar is één ding wat jy moet besef: God is met jou! Hy is met joú!

Ek het ‘n gewoonte om vir my Vader te waai wanneer ek in die kar ry. Iemand het een dag saam met my gery wat nie bewus was van hierdie gewoonte nie. Ek waai toe weer soos oudergewoonte by my venster uit. Natuurlik is daar nie ‘n Suid-Afrikaner wat wil uit wees nie, so hy waai toe ook. Ek kyk vir hom, en hy kyk vir my en hy vra: ‘Het ek dit gemis?’ Ek antwoord hom toe: ‘Ek waai vir my Vader.’ Hy sê toe vir my dat hy weet dat my pa nege maande gelede oorlede is.

Die preek tydens my pa se begrafnis was die moeilikste preek van my lewe. Dit was ‘n voorreg om my pa aan God af te staan. Ek weet ons Afrikaners sê dat ons iemand aan die dood afstaan. Maar, daar bestaan nie so iets nie. Jesus sê: ‘Hy wat in My glo, al sterf hy, sal nogtans leef.’ Ek het nie my pa aan die dood afgestaan nie, ek het hom aan my God afgestaan. Hoor my mooi, dis hoekom soveel mense nie moed het nadat ‘n geliefde dood is nie, want hulle dink dat hy dood is.

Die man vra my toe: ‘Hoe weet jy God sien jou?’ en ek antwoord: ‘Die Bybel sê dat God se oë deurkruis die aarde opsoek na diegene wie se harte onverdeeld aan Hom toegewy is. My hart is onverdeeld aan my God toegewy.’ Maak nie saak wat ek doen nie, of ek nou saam met my seun muurbal speel, of met my vrou gesels, God se oë en glimlag is op my.

Verstaan jy hoekom ek so entoesiasties is? Die woord entoesiasties kom van twee Griekse woorde wat ‘in God’ beteken. Ek is entoesiasties oor God se Woord want God se Woord is ‘n wenner. Ek is entoesiasties oor gebed want dit is deur God geïnisieer en nie uit iemand se duim gesuig nie. Ek is entoesiasties oor sondebelydenis want God is vinniger om te vergewe as wat ons bereid is om onvergifnis te vra. Ek is entoesiasties oor God want Hy is die bron van entoesiasme!

Dit verstom my as mense vir jare Christene is, en hulle lyk steeds soos piet verdriet. Vir hulle is lag ‘n sonde. Om selfs net te glimlag is vir hulle ‘n sonde. Dis hoekom baie mense nie weer van vooraf kan begin nie. Daar is ‘n Engelse gesegde wat sê, attitude determines altitude.

Josef het guns gevind, en die Here het hom aansienlik suksesvol gemaak. Josef se broers het wat hy gehad het van hom af weggeneem. Hulle het hom ge-demote. Maar, omdat God met hom was, het hy weer ‘n verhoging gekry. God het hom ge-promote. Gehoorsaamheid aan God se bevele, en deur jouself in te rig volgens die beginsels van God se Woord, sal God jou altyd uit ‘n situasie help en jou op ‘n hoë platvorm plaas, sodat jy bevorder kan word. Toe Josef aangestel was oor die huis van Pótifar, en oor al sy besittings het die Here die huis van die Egiptenaar geseën terwille van Josef.

Ek hoor te veel mense wat sê: ‘Ek kan nie weer van vooraf in hierdie maatskappy begin nie, want my baas wil niks met God te doen hê nie.’ Dink jy God het Josef in ‘n Christelike huis geplaas? God het hom gestuur na ‘n huis waar God se naam nie eers genoem was nie. Pótifar se huis het nie God geëerbiedig nie. Die beginsels van God se Woord was nie daar ter sprake nie. God wil ons juis tussen mense plaas wat Hom nie ken nie sodat ons ‘n getuienis vir Hom kan wees. Al sit God jou in ‘n maatskappy vol Moslems, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? As dit God se wil is dat jy daar is, is Hy wakker oor Sy Woord om dit sorgvuldig na te kom.
God was nie in Pótifar se huis, totdat Hy saam met Josef daar ingestap het nie. Jesus leef in jou. Van die oomblik wat jy in ‘n maatskappy instap wat God nie dien nie, is God daar, omdat Hy met jou is. Pótifar was geseënd omdat God met Josef was. Dis tyd dat maatskappy geseën word omdat kinders van die Here die teenwoordigheid van God saam met hulle neem.

Pótifar se vrou het Josef aan sy kleed gegryp en dit van hom afgeskeur. Sy het sy kleed gehou as bewyse dat Josef gefouteer het. Net toe kom Pottie ingestap en hy sê: ‘Wat maak jy met sy kleed?’. Pótifar het Josef gaan haal en hom veroordeel sonder om hom ‘n kans te gee om homself te verdedig.

Toe Josef in die tronk beland was hy nie alleen nie, God was saam met hom daar! Ek wil vir jou een ding sê: God is nie skaam om saam met jou te wees waar jy ook al mag gaan nie, solank jy in geregtigheid voor Hom wandel. God was nie skaam om saam met Josef in die put te wees nie, Hy was nie skaam om saam met hom aan die Ismaeliete verkoop te word nie. God was nie skaam om saam met Josef in die tronk te wees nie. Hierdie keer was Josef nie net van sy identiteit en sy waarde gestroop nie, maar ook van sy reputasie. Weet jy hoeveel Suid-Afrikaners veg om hulle reputasie te behou?

In Filippense 2:5 staan daar – Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word.

God gaan nie jou reputasie verdedig nie. Josef was gestroop van sy identiteit, waarde en reputasie. Maar die één ding wat hulle nooit van hom kon wegvat nie, was sy Goddelike karakter. Reputasie is dit wat jy wil hê mense van jou moet dink wat jy juis nie is nie. Karakter is wat jy is, wanneer mense nie kyk nie. Karakter word gebou wanneer God alleen jou kan sien. Karakter word nooit gebou wanneer dit net goed met jou gaan nie. Karakter word gebou wanneer jy deur vurige omstandighede gaan.

Josef ontmoet toe Farao se skinker en bakker in die tronk. Al was Josef in die tronk was hy vry, want waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Josef het gesien dat die twee manne se gesigte hang en hulle sê vir hom: ‘Ons het al twee ‘n droom gehad.’ Josef antwoord: ‘Julle kan my niks van drome vertel nie!’ Let op na Josef se Goddelike karakter, sy onselfsugtigheid. Dink jy nie hy kon al lankal vir God gesê het: ‘Hoekom buig niemand dan voor my neer nie?’ Hy het nie omgegee oor sy drome nie, want hy het dit aan God oorgegee. Hy was besig om God se wil te doen.

As jy besig is om God se wil uit te voer is jy nie besig om aan jou eie koninkryk en jou eie reputasie te bou nie, want jy kan nie al twee gelyktydig doen nie. God is opsoek na manne met karakter wat nie vir hulleself ‘n reputasie wil bou nie, maar die koninkryk van God tot gestalte wil bring. God gaan binnekort ons land besoek met die grootste uitstorting van Sy Heilige Gees sodat mense van regoor die wêreld sal kom om te kyk wat God onder die Boere doen.
Die skinker vertel toe sy droom: ‘In my droom was daar ‘n wingerdstok voor my, en aan die wingerdstok was drie ranke; en skaars het hy gebot of sy bloeisels was uit, sy trosse het ryp druiwe geword. En die beker van Farao was in my hand. En ek het die druiwe geneem en dit in die beker in die hand van Farao gegee.’ Josef het toe sy droom noukeurig uitgelê en vir hom gesê dat hy oor drie dae weer as skinker aangestel sal word.

Die bakker vertel toe ook sy droom aan Josef: ‘In my droom was daar drie mandjies met witbrood op my hoof, en in die boonste mandjie was allerhande eetware vir Farao deur bakkers klaargemaak, en die voëls het dit uit die mandjie bo-op my hoof weggepik.’ Josef het sy droom ook uitgelê en vir hom gesê dat Farao hom binne drie dae aan ‘n paal gaan ophang en die voëls gaan sy vlees van hom af wegpik.

Binne drie dae het alles presies gebeur soos wat Josef geprofeteer het. Josef sê toe vir die skinker: ‘Hou my tog net in gedagte as dit met jou goed gaan, en bewys my tog ‘n guns en maak melding van my by Farao en bring my uit hierdie huis uit; want ek is gesteel, ja gesteel, uit die land van die Hebreërs, en ek het hier ook niks gedoen dat hulle my in die gevangenis gesit het nie.’

Sit jy dalk in ‘n vurige situasie al het jy niks verkeerd gedoen nie? En jy sê vir ander: ‘Ek kan nie verstaan wat aangaan nie. Ek het God lief, ek gee my tiendes, en doen alles wat ek weet wat reg is, en nogtans kan ek nie verstaan hoekom die goed met my gebeur nie. Hoe is dit moontlik?’ Dit is moontlik omdat God besig is om iets te doen waarvan jy niks weet nie. God hoef nie elke keer aan jou te verduidelik waarmee Hy met jou besig is nie. As Hy elke keer moes verduidelik sou daar geen geloof van jou kant af nodig gewees het nie. Dit is net geloof wat God behaag. Hoeveel keer het jy nie al vir jou kind ‘n opdrag gegee sonder om vir hom te verduidelik hoekom hy dit moet doen nie? God weet dat jy nie nodig het om te verstaan nie, maar net om gehoorsaam te wees.

Die skinker het vir twee jaar lank van Josef vergeet. Moenie probeer om God se wil te laat geskied deur iemand anders te gebruik nie. Eers na twee jaar kry Farao ‘n droom wat niemand kan uitlê nie, en skielik onthou die skinker van Josef. Farao het vir Josef laat roep en hy het hom geskeer en ander klere aangetrek.

Die eerste ding wat Farao hom gee toe hy hom aanstel as tweede in bevel van Egipte was ‘n nuwe kleed. Verstaan jy hoekom dit nodig was dat Josef verkoop moes word en hy sy reputasie moes verloor? God kan nie ‘n persoon as tweede in bevel van ‘n nasie aanstel as hy nog steeds behep is met sy reputasie nie. As jy al jou eie waarde verloor het, en al wat jy oor het is jou Goddelike karakter, is dit al wat jy nodig het. ‘n Goddelike man is iemand wat die karakter van God wil aanneem. God noem dit heiligmaking.

Hoe kan ek en jy oor begin? Die Bybel sê in Genesis 41:51 – En Josef het die eersgeborene Manasse genoem; want, het hy gesê, God het my alles laat vergeet: al my swaarkry en alles wat my familie my aangedoen het.’ Jou pa het jou broer dalk voorgetrek en vir hom meer geld as vir jou gegee. En omdat jy teen jou pa opgestaan het, het hy jou afgeskryf. Vandag het ons ‘n generasie seuns wat al veertig jaar oud is en nog nie mans is nie omdat hulle nie ‘n pa gehad het wat vir hulle ‘n voorbeeld kon wees nie.

Die geboorte van Josef se seun was die simbool van nuwe lewe. ‘n Geboorte spreek van nuwe hoop en ‘n nuwe begin. Daar is hoeveel pa’s vandag wat hulle mislukte pogings in hulle lewens in hulle kinders probeer herleef, en dit is altyd onsuksesvol. Maak ‘n nuwe begin met jou eie lewe. Nie met jou kinders sin nie.

Om weer nuut te begin in die lewe, moet jy God die voorreg gee om jou te laat vergeet van al die swaarkry en die verdriet en die bitterheid en haat. Ons Afrikaners het die houding dat ons sal vergewe maar nie vergeet nie. Natuurlik sal jy dit nie heeltemal kan vergeet nie, maar wanneer jy daaraan dink word jy nie meer bitter nie. Al ry jy verby die huis waar jy groot geword het, het die pyn en verwerping wat daarmee saamgaan nie meer ‘n houvas op jou lewe nie. Jy kan terug dink aan wat gebeur het sonder om die pyn en die haat te voel.
Josef het sy tweede seun Efraim genoem; wat beteken: ‘ God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. ‘ As God nie vir jou opdrag gee om oorsee te gaan nie, en jy vlug weg, hardloop jy van God se wil af weg. As God vir jou sê om oorsee te gaan, gaan jy oor omdat God wil hê jy moet oorgaan en jy sal in Sy wil wees. Meeste mense immigreer omdat die gras groener is aan die anderkant en nie omdat dit God se wil vir hulle is nie.
Josef se nuwe hoop en nuwe lewe was moontlik omdat hy nie ‘n wrok gekoester het nie. God het nie van Josef vergeet nie want Hy is wakker oor Sy Woord om dit sorgvuldig na te kom. Maar, jy moet God toelaat om jou karakter te vorm volgens Sy wil.

God is besig om nou in Suid-Afrika ‘n nuwe generasie Christene op te rig wat nie net aan hulleself dink nie, maar wat sê: ‘Vader gee my ‘n hart om koninkryk bewus te word.’ En in watter gemeente God jou ook al geplaas het, moet jy jouself onderwerp aan die lering van die Woord. Hy wil hê dat jy dieselfde gesindheid as Josef sal hê teenoor ander mense en ander gemeentes. Moenie afgunstig teenoor ander gemeentes en ander kerke wees nie. Dan sal ander na jou gemeente kyk en ook ‘n nuwe hoopvolle begin wil hê.
Dis tyd dat ons sal sê: ‘Here, ek loof en dank U dat ek in Christus altyd ‘n nuwe hoopvolle begin kan maak.’ Om dit te kan sê moet ons toelaat dat God ons sal help om van vorige pyn, haat en verwerping te vergeet.
Ons het ‘n hoop in Suid-Afrika waarin ons nie beskaamd staan nie, want God se wil sal seëvier!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: