Skip to content

Neem God op Sy Woord

October 26, 2010

Neem God op Sy Woord
– deur Gary Kieswetter

Baie Christene betwyfel en bevraagteken God se Woord. Sommige Christene bespiegel selfs of God se Woord nog relevant is in die twintigste eeu. Ons as Christene se effektiwiteit en sukses word bepaal deur ons gesindheid aangaande God se Woord. Die hoofrede vir teleurstellings is onvervulde beloftes en verwagtings wat nooit realiseer nie. Wanneer jy beloftes maak en dit twee keer, drie keer of vier keer nie nakom nie, gaan mense jou nie meer op jou Woord neem nie. Daar is menigte Christene wat uit ouerhuise kom waar hulle nie geleer is dat jou woord jou eer is nie. Daar is heelwat Christene wat vriende het wie se woord niks beteken nie en wat nie bereid is om die daad by die woord te voeg nie.

Ons dien ’n God wat vir ons sê: “Neem My op My Woord want Ek sal jou nie teleurstel nie. Ek sal nie terug gaan op My Woord nie. Ek sal nooit weier dat My Woord in jou lewe realiseer nie.” Ek en jy kan met vrymoedigheid (vry om moed te gebruik) God op Sy Woord neem. Ons land sal vinniger herstel, as ons Christene bereid is om God op Sy Woord te neem. Hy het in Sy Woord belowe dat die hele aarde gevul sal wees met Sy heerlikheid. Hy het belowe dat as Sy volk, wat Hy by die naam geroep het, hulleself sal verneder en Hom sal aanroep, dan sal Hy hulle land genees. Ons land en nasie het ’n blink toekoms, omdat ons God op Sy Woord kan neem. Ons land is gereserveer vir een van die grootste herlewings ooit!

Ek glo met my hele hart dat dìt wat ek in die Bybel lees, God vir my persoonlik geskryf het. Ek het ’n persoonlike verhouding met my God, daarom kan ek nie anders as om die Bybel persoonlik te neem nie. Wanneer die Bybel sê dat God juig en jubel oor my dan weet ek dat ek vir Hom pure genot verskaf. God sê in Sy Woord: “Jy is Myne. Jy is My beminde en Ek is joune. Jy is die appel van My oog.”

God is geen aannemer van persoon nie, maar nie almal neem God op Sy Woord nie. Wanneer jy nie God op Sy Woord neem nie beteken dit dat jy Sy Woord betwyfel. Ek het God ’n tyd gelede gevra hoekom ons Afrikaners sukkel om Hom op Sy Woord te neem. Die antwoord was eenvoudig: “Omdat julle nie altyd julle eie woord kan nakom nie.”Hoeveel van julle het al vir julle vriende gesê: “Sien jou agt-uur” en dan daag jy eers nege-uur daar op. Jy kan nie begryp wat die waarde is as jy jou eie woord kan hou nie. As iemand vir jou sê dat hy/sy agt-uur daar is, en hy/sy is agt-uur daar, kan jy daardie persoon met enige iets in die lewe vertrou.

Ek en jy dien ’n God wat daar was wanneer ons Hom nodig gehad het. Ons hoef net: “Here help” te sê en Hy is daar, want jy kan Hom op Sy Woord neem. Ons kan God op Sy Woord neem want Johannes 1:1 sê – In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. (V14) En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon – en ons het Sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom – vol van genade en waarheid. Ek is Altyd Woordbewus (A.W.B). As jy nie woordbewus is nie, is jy situasie- benoudheid- en vreesbewus. Jy kan God op Sy Woord neem omdat God God is. Iemand het op ’n keer vir my gevra: “Wie dink God is Hy?” Ek antwoord hom toe: “God is God. Wie anders moet Hy dink is Hy?”

Numeri 23:19a – God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ’n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Wat het jy om oor te twyfel as God die waarheid praat? Jesus praat en lèèf nie net die waarheid nie, Hy is die Waarheid. Hy is die Weg, en Hy is die Lewe. Daar is nie ’n greintjie bedrog, valsheid in Jesus nie. Wat jy by God sien is wat jy by Hom kry – Godheid. Numeri 23:19b – Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Dit is vir my ’n wonderlike vraag en God beantwoord dit self in Jeremia 1:12 – Jy het goed gesien, want Ek is wakker oor My Woord om dit te volbring. In die oorspronklike taal beteken dit dat God altyd gereed staan om te doen wat Hy gesê het.

Psalm 46:2 – God is vir ons ’n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef. God was nog altyd bereid om ons in nood te help. God sal ons te hulp kom in die uur van ons nood. Ons kan Hom op Sy Woord neem want Hy was sedert die begin van die tyd in ’n hoë mate beproef. Daar is miljoene mense wat God al op Sy Woord geneem het, en nie een van hulle was teleurgesteld nie.
God weet vooraf wat die duiwel beplan – Hy is alwetend. Daarom hoef ek en jy nooit in ’n strik te trap nie, want die Heilige Gees sal ons onderskraag, en vooraf inlig. Daarom sê Jesus waak en bid. Daar staan nie bid en waak nie want God wil hê jy moet weet waarvoor jy moet bid en waak. God sal jou vooraf sê waarvoor jy moet waak.

In Lukas 1:5-25 is die verhaal van Sagaria wat nie God op Sy Woord geneem het nie. Hy het tot God gebid en Hom gevra vir ’n kind. Jy kan nie God op Sy Woord neem as jy nie bereid is om te bid nie. Jy kan nie net gedagtes bid nie, jy moet ook Sy Woord bid. Jy kan nie bid en buite God se wil optree nie, God gaan nooit daardie gebede beantwoord nie. Die Bybel sê dat as ons bid volgens die wil van God dan is ons oortuig dat Hy ons hoor en as ons weet dat Hy ons hoor, dan sal ons van Hom ontvang wat ons met smeking en danksegging van Hom vra. You can only pray the will of God if you know the Word of God.

Lukas 1:7;13 – En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd. Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou ’n seun baar, en jy moet hom Johannes noem.

Sagaria en Elisabet was al twee oud. Daar was geen manier wat sy vrou kon swanger raak nie, en tog het hy gebid vir ’n kind. As jy weet hoe om te bid, sal jy aanhou bid gedurende haaglike, onmoontlike en hopelose situasies. Om God op Sy Woord te neem beteken om aan te hou bid en Hom te vertrou maak nie saak wat gebeur nie. Die rede hoekom ons Suid-Afrikaners God nie op Sy Woord kan neem nie, is omdat ons verleer het hoe om te bid. Ons het nie meer die vermoë om met God te praat nie.
Sagaria het geweet daar was nie ’n kans dat sy vrou swanger kon word nie, maar hy het aangehou bid vir die onmoontlike. Wat staar jou op hierdie oomblik in die gesig wat onmoontlik is? Voel dit vir jou asof jou gebede op dooie ore val? God is nie doof nie. Die Bybel sê dat Hy wat die ore gemaak het hoor. Die mees effektiewe manier om God op Sy Woord te neem is om die beginsels van Sy Woord te bid. Wanneer jy volgens God se Woord bid, bid jy volgens Sy wil en Sy beginsels. God is wakker oor Sy Woord om dit te volbring.
Lukas 1:18-19 – Toe sê Sagaria vir die engel: Waaraan sal ek dit weet? Want ek is ’n ou man, en my vrou is op ver gevorderde leeftyd. En die engel antwoord en sê vir hom: Ek is Gabriël wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring. Jy kan nie God op Sy Woord neem net met jou intellektuele en logiese vermoëns nie. God werk nie met intelligensie nie, Hy werk met Sy Woord en met wysheid. As God net met logika gewerk het, wie van ons sou met ons logika dit kon uitwerk dat Jesus vir ons sou sterf? Is dit logies om te dink dat Jesus vir jou gesterf het? Is dit logies om te dink dat jou naam in die Boek van die Lewe geskryf is, sonder dat jy dit gesien het?
Dit is vir my hartseer dat ons Suid-Afrikaners verbaas is wanneer God ons gebede beantwoord. Maar ons is nie verbaas as ons gebede nie beantwoord word nie. Ons is verbaas as God se Woord waar is. God se Woord is God se eer.
Lukas 1:20 – En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Sagaria het tjoepstil geword. As God net meer mense se monde sal snoer en meer manne sal oprig om vir die Afrikanervolk te sê: “Ons kan God nog op Sy Woord neem! Ons kan nog bid. Ons kan nog dinge van Hom vra met smeking en danksegging. God se Woord sal ons deurdra. Dit is ons hoop in hopeloosheid.”

Daar is so baie mense wat sê: “Dít in die Bybel is nie meer waar nie, en dát in die Bybel is nie meer waar nie.” We have reduced the Bible to pocket size! Die duiwel vrees elke woord, komma en punt in die Bybel want Jesus het gesê dat nie eers ’n komma sal wegval voordat die hele Skrif nie vervul sal word nie. As Jesus soveel klem geplaas het op leestekens, hoeveel te meer klem plaas Hy nie op die Woord self nie? Elke komma, punt en uitroepteken is op die regte plek geplaas in die Woord.

Ons sal weer God op Sy Woord neem wanneer ons weer Sy Woord sal respekteer. Ons sal weer God op Sy Woord neem wanneer ons weer waarde aan Sy Woord sal heg en weer die God van die Woord sal ken. Dis hoekom dit nodig is dat jy ’n persoonlike verhouding met God het. Jy moet Hom ken. Hy moet nader aan jou wees as jou eie asem, hartklop en skaduwee – dan sal jy Hom op Sy Woord kan neem. Jy kan nie ’n vreemdeling op Sy Woord neem nie – want daar is ‘n risiko aan verbonde. Maar met God is daar geen risiko nie.

Lukas 1:63-64 – Hy (Sagaria) vra toe ’n skryfbordjie en skryf: Johannes is sy naam. En almal was verwonderd. En onmiddellik is sy mond geopen en het sy tong losgeraak, en hy het gepraat en God geloof. Die oomblik toe Sagaria God op Sy Woord neem, en saam met God stem, het God sy mond oopgemaak sodat Hy kon sê wat God gesê het. As jy ’n geestelike leier is, praat jy namens God. Jou volgelinge moet jou posisie voor God só ken dat hulle sal aanvaar dat jy namens God praat. Dit is ’n groot verantwoordelikheid om met sulke integriteit voor God te lewe dat jy niks sal sê wat jy nie by die Vader gehoor het nie. Dit was Jesus se geheim. Hy’t niks gesê of gedoen wat Hy nie Sy Vader gehoor sê of doen het nie. Hy het dit reggekry omdat Hy gereeld tyd saam met Sy Vader in gebed gespandeer het. Ons moet weer ’n aptyt vir God se Woord ontwikkel!

Iemand wat wel God op Sy Woord geneem het was Maria. Dieselfde engel wat aan Sagaria verskyn het, het ook aan haar verskyn. Lukas1:28-31 – En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue. En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en ’n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van Sy vader Dawid gee, en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan Sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.
Maria was ’n tiener gewees en ’n maagd. Sy het nie verstaan wat die engel vir haar gesê het nie en tog het sy dit nie logies bevraagteken nie. In plaas daarvan dat sy getwyfel het, het sy die engel geantwoord, Lukas 1:34 – Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Maria het God op Sy Woord geneem en vir die engel gesê in Lukas 1:37 – Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens U Woord. Om God op Sy Woord te neem beteken om jouself tot God se beskikking te stel en jouself vir Hom te gee. Maria het swanger geword die oomblik toe sy God op Sy Woord geneem het. Toe Maria saam met God stem, het die Heilige Gees die saad van die Woord in haar hart en haar baarmoeder kom bevestig en het sy swanger geword. In Lukas 1:45 sê Elisabet vir Maria – En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word. Wanneer jy God op Sy Woord neem, wanneer jy glo wat Hy van jou sê in Sy Woord dan is dit asof God persoonlik vir jou die volgende sê (byvoorbeeld): “Salig is jy Jannie, wat glo dat die vervulling van God se Woord sal gebeur soos wat God dit uitgespreek het.”

Lukas 1:37 – Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. In die oorspronklike taal staan daar dat geen woord wat gespreek word deur die lewende God is ooit kragteloos om tot vervulling te kom nie. God is wakker oor Sy Woord om dit sorgvuldig na te kom. Mattheus 4:4 sê dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Daar is te veel Christene wat net bestaan. Jy is nie gemaak om net te bestaan nie, jy moet lèèf! Jesus het gesê dat Hy gekom het sodat jy lewe en dit in oorvloed kan hê! ’n Oorvloedige lewe begin wanneer jy bereid is om God op Sy Woord te neem.Jy moet ’n spontane, intieme, kinderlike verhouding met God as Vader hê as jy Hom op Sy Woord wil neem. Jy moet Sy Seun, Jesus Christus eerbiedig en respekteer. In gewone Afrikaans beteken dit dat jy jou plek voor God moet ken. Jy moet weet wiè God is. Jy moet weet dat Hy die Skepper van die Hemel en die aarde is.
God wil hê dat ons Hom op Sy Woord sal neem, sodat Hy ons land kan genees!

Advertisements
One Comment leave one →
  1. Jan vd Merwe permalink
    October 26, 2010 2:38 pm

    dit is so insigewind baie dankie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: