Skip to content

Nie my wil nie

October 26, 2010

Nie my wil nie
– deur Fanie Bolleurs

Elkeen van ons moet ʼn tyd afstaan om onsself af te sonder en onsself opnuut aan die Here te wy. Jesus het Homself gereeld afgesonder om te bid en die Vader se wil te soek. ʼn Voorbeeld hiervan kry ons in Lukas 22:39 – En Hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy dissipels het Hom gevolg.  En toe Hy op die plek kom, sê Hy vir hulle: Bid dat julle nie in versoeking kom nie. En Hy het Hom van hulle afgesonder omtrent so ver as ʼn mens met ʼn klip kan gooi, en neergekniel en gebid.

Dit was by Jesus ʼn tradisie om Homself af te sonder. Die skrif sê dat hy het volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. Alle tradisies en gewoontes is nie verkeerd nie; ons is partykeer so bang om in tradisies vasgevang te word, maar mens kry ook goeie tradisies!

Kom ons lees verder Lukas 22:41 – Vader, as U tog maar hierdie beker van My wil wegneem! Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied! Nie my wil nie Here, maar U wil! Ons elkeen moet op ʼn plek in ons lewens kom waar ons gaan besluit of ons ons eie wil gaan volg óf die wil van die Vader. God het ʼn droom en ʼn plan en ʼn wil vir jou lewe, en Hy wil daardie plan in vervulling sien kom. Maar jy het nodig om jouself te posisioneer om Sy wil te doen. Jy moet kom by die plek waar jy kan sê: “Here, ek is in lyn met U wil.” Ons vang onsself kort-kort waar ons besig is om ons eie wil te doen.

Dalk is dit tyd dat ons in die gewoonte kom waar ons onsself gereeld afsonder en sê: “Here, nie my wil nie, maar U wil.”

Lukas 22:43 – En ʼn engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom versterk.  En toe Hy in ʼn sware stryd kom, het Hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan Hy van die gebed op en kom by sy dissipels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En Hy sê vir hulle: Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.

Jesus het intense spanning beleef, soveel só dat sy sweet soos bloeddruppels geword het. Om die Here se wil te kies is nie noodwendig die maklikste pad om te stap nie. Die wil van God is ook  nie iets wat net sommer vanself na ons toe sal kom nie. Ons moet dit aktief gaan soek en nastrewe; ons moet tyd in gebed afstaan en met alle erns God vra om Sy wil aan ons bekend te maak.

Dit gaan beteken dat jy dalk in ʼn konfrontasie met iemand anders betrokke sal wees waar jy weet dat jy reg is en die ander persoon is nie; en dan moet jy stil in jou gedagtes bid, “nie my wil nie, maar U wil.” Het jy geweet dat partykeer wanneer jy stilbly in ʼn sekere situasie, God die geleentheid gebruik om in sekere mense se harte te werk? Om die argument te wen het nie altyd die gewenste resultaat nie.

In Matteus 6:10 – Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;  laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood;  en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;  en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Laat die wil van God in jou lewe geskied. Jy het dalk ook ʼn situasie waar jy bid: “Here laat hierdie beker by my verbygaan. Laat hierdie omstandighede by my verbygaan.” Baie keer gebeur dit dat ons deur trauma gaan, maar as kind van God kan jy bid dat God se wil in daardie situasie ook geskied. Ons verstaan dalk nie altyd die wil van God nie; partykeer weet ons nie waarom ons deur sekere dinge moet gaan of waarom ons deur ʼn dal van dood-skadu moet gaan nie.

Partykeer gaan jy deur ʼn finansiële verknorsing en jy weet nie hoekom nie. Jy het alles gedoen volgens die voorskrifte, en steeds het jy in die moeilikheid beland. Dis dan lekker om te weet dat jy kan bid dat God se wil sal geskied. Partykeer bid jy dalk, “nie my wil nie, maar u wil,” en die Here neem dalk die meisie of die ou weg met wie jy op daardie stadium uitgegaan het. Ons moet die Here se wil in ons lewens bid vir elke aspek van ons lewens. Die Here wil God wees van elke area van jou lewe.

Jesus het nie kans gesien vir die wil van God om in Sy lewe te geskied nie, maar nogtans het Hy dit gekies. God se wil was vir Jesus om aan ʼn kruis te sterf; Jesus kon kies om nie God se wil uit te voer nie. Wanneer jy jou wil vir God gee moet jy die volgende skrifgedeelte in Matteus 11:28 verstaan wat sê – Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;  want my juk is sag en my las is lig.

By die wil van God is rus, by jou wil is chaos en verwarring. By jou wil lyk dit donker en nag. In die Joodse tradisie moes die Joodse seuns die eerste vyf boeke van die Bybel, die Torah, uit hulle koppe ken en dit kon opsê. Vir baie van hulle was dit ʼn las gewees, want dis nie ʼn maklike taak nie! Dis tydens hierdie tyd en vir hierdie Jode wat Jesus sê: “My las is lig. Leer van My.” Jesus wou by hulle oorbring dat hulle nie die Bybel uit hulle koppe hoef te leer ken nie, maar dat hulle Hom persoonlik moet leer ken.

Hierdie skrif is ook van toepassing vir ons vandag. Ons kan ook vandag vir die Here sê: Ek wil my hart vir U gee; Ek wil U juk op my neem, leer my U weg en weë. Verruil jou ou swaar sondelas en skuldgevoel vir Jesus se las wat sag en lig is.

Johannes 10:9 sê –  Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. As jy deur Jesus in die lewe ingaan, sal jou siel verkwik word en sal jy gered word.

Here, nie my wil nie, laat U wil geskied. Vader mag hierdie lydingsbeker by my verbygaan, maar nie my wil nie, Here. As jy vandag op daardie plek is waar jy vir die Here vra om Sy las en juk op jou te plaas, kan dit beteken dat die Here jou deur ʼn dal van doodskaduwee sal lei. Maar jy kan met sekerheid in jou hart weet dat jy ʼn gebed gebid het waar jy God gevra het om sy wil in jou lewe te laat geskied. Moenie op ʼn ander plek wees as in die wil van God nie. Ek gaan eerder deur ʼn moeilike tyd, maar ek weet ek is in die wil van God, as wat ek buite die wil van God is en ʼn goeie lewe lei.

Ek sê glad nie dat om God se wil te kies, is om swaar tye oor jouself te bring nie. Dis nie noodwendig God se wil vir jou lewe nie. Wat ek wil hê jy moet besef is dat jy moet bereid wees om God se wil te kies en jou eie neer te lê maak nie saak wat die gevolge is nie. Jy kan self besluit wanneer jy die wil van God in jou lewe wil toelaat, maar hoe gouer hoe beter.

Jou wil is direk gekoppel aan die keuses wat jy in die lewe maak. Die keuses wat jy vrywillig maak het ʼn invloed op die mense om jou en op die nageslag na jou. Die keuses wat jy nou maak, beïnvloed die mense om jou en jou toekomstige kinders. Deuteronomium 30:19 sê – Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Jy het dalk nog nie kinders nie, maar jou kinders gaan direk beïnvloed word deur die keuses wat jy vandag maak. Jy word beïnvloed deur die keuses wat jou ouers gemaak het. Nie almal van ons se ouers het goeie keuses gemaak nie, en nou sit jy met die gevolge.

Ek het in ʼn huis grootgeword waar daar baie verkeerde keuses geneem is, en ek moes die gevolge dra. Ek het op ʼn stadium deur hel gegaan, maar ek het geweet dat ek in die wil van die Here is omdat ek gebid het, “Here laat U wil in my lewe geskied.” Ek gaan eerder in die wil van God deur hel, as buite die wil van God en dis hemel op aarde. Weet verseker dat daar wel voorspoed, genade en guns vir jou beskikbaar is in die wil van God. Daar is geen beter plek vir jou op hierdie aarde as binne die wil van God nie!

Ek sluit af met Joshua 43:15 – Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.

As jy nie vandag wil kies om die Here te dien en Sy wil te volg nie, kies dan vandag wie jy wil dien. Jou aggressie, moedeloosheid en depressie is gekoppel aan jou eie wil; dis jou eie wil wat jou trek om negatief te wees; dis jou eie wil wat jou trek om na pornografie te kyk, vuil grappe te vertel en pervers te wees. Die enigste manier om ontslae te raak van hierdie hunkering na verkeerde goed is om te sê: Ek lê my wil neer; Ek kies God se wil! Ek wil nie meer doen wat ek wil doen nie. Ek wil doen wat die Here wil hê ek moet doen.”


Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: