Skip to content

Nuwe hart, nuwe lewe

October 26, 2010

Nuwe hart, nuwe lewe
– deur Gary Kieswetter

Christenskap is nie ? nuwe begin in die lewe nie, dis ? nuwe lewe waarmee jy begin.

Jy het al gehoor dat ‘n persoon van iemand sal sê: “Hy het nie ‘n hart nie.” Iemand wat nie ‘n hart het nie is iemand wat geen empatie, simpatie of genade vir iemand anders het nie. Dis nog verstaanbaar as ‘n wêreldling harteloos is, maar wanneer ‘n Christen harteloos is, dan is daar groot fout! Dis Bybels onmoontlik vir ‘n Christen om harteloos te wees. As jy ‘n Christen is, dan het jy ‘n nuwe hart ontvang. Die oomblik toe jy ‘n nuwe hart ontvang het, het jy ‘n nuwe lewe ontvang. Jy doen nie meer die ou dinge wat jy gedoen het voordat jy ‘n nuwe hart ontvang het nie. Jy het nie meer dieselfde taalgebruik en leefstyl as wat jy voorheen gehad het nie. Dis vir my verstommend hoeveel Christene die Naam van die Here ydellik gebruik sonder om ? oog te knip. God sê dat die persoon wat Sy Naam ydellik gebruik sal nie ongestraf bly nie.

Jesus se Naam is die kosbaarste naam wat jy ooit sal uitspreek. My Pa het altyd gesê: “ Jesus is the sweetest name I know.” My pa is reeds dood en ek mis hom baie. Vir ons Christene is die dood ook ? oorwinning. O, dood waar is jou mag, waar is jou angel? Dank God dat Jesus twee duisend jaar gelede die dood oorwin het. ? Christen hoef nie die dood te vrees nie. Dis vir my verstommend dat mense sal leef soos wat dit hulle pas, maar die oomblik wanneer hulle agterkom dat hulle tyd besig is om uit te loop, dan wil hulle met God regmaak. Party mense kan net nie tot sterwe kom nie omdat hulle weet dat hulle nog nie vrede met God gemaak het nie. Een van die aakligste gebeurtenisse is om te sien hoe iemand sonder God sterf.

My pa het leukemie gehad en terwyl hy op sy sterf bed gelê het, het daar ewe skielik ? rustigheid oor hom gekom. In sy laaste oomblikke het hy uit sy koma gekom en na die deur gekyk en die mooiste glimlag ooit het op sy gesig verskyn. Dit het gelyk asof hy die beste nuus ooit ontvang het, asof hy die jackpot geslaan het. Die volgende woorde het uit my pa se mond gekom: “Jesus, dankie dat U my persoonlik huis toe kom vergesel het. Baie dankie dat U in my plek gesterf het, al het ek dit nie verdien nie. Dankie vir U kosbare bloed wat my gereinig het van al my sonde en dat ek nou na die Vader kan gaan met ? verwagting. Jesus ek het U so lief.”
Etlike sekondes daarna het my pa sy laaste asem uitgeblaas. Jy dink dalk dat dit ? illusie was of dat my pa gehallusineer het. ? Mens kan nie so iets op ? doodsbed vervals nie – daar is nie tyd nie. Glo my, niemand is in sy laaste uur ? akteur nie, dáár is jy wat jy is.

1 Sameul 10:6 – En die Gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ? ander mens verander word. En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. En jy moet voor my uit na Gilgal afgaan, en kyk, ek sal na jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag; sewe dae lank moet jy wag, totdat ek by jou kom en jou bekend maak wat jy moet doen.
Daar kan nooit ? verandering in jou lewe kom as die Heilige Gees nie oor jou vaardig raak nie. Niemand kom tot bekering sonder dat die Heilige Gees hulle oortuig van sonde geregtigheid en oordeel nie. Die verandering in Saul se lewe was weens die feit dat die Heilige Gees oor hom vaardig geraak het. Die oomblik toe Saul in ? ander mens verander, het God hom beveel om Sy opdragte stiptelik uit te voer. As ek hierdie hele boodskap in een sin moet saamvat sal dit wees dat ? nuwe hart gepaard gaan met ? nuwe lewe van gehoorsaamheid. Daar is niks wat God meer plesier verskaf as gehoorsaamheid nie. Iemand wat nie ? hart van God ontvang het nie, wil dinge op sy manier doen en nie op God se manier nie.

God het Saul ? nuwe beveel gegee die oomblik toe hy ? nuwe hart ontvang het. Slegs wanneer ? persoon ? nuwe hart van God ontvang het, is daardie persoon in staat om God se bevele te gehoorsaam. Die dag toe jy Jesus Christus as jou persoonlik verlosser aangeneem het, het God jou beveel: Jy sal die Here jou God liefhê met jou hele hart, siel, verstand en al jou krag. Niemand is in staat om die lewende God lief te hê sonder ? nuwe hart nie. Daarom sê Romeine 5:5 – Die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

Omdat God Sy liefde in jou hart uitgestort het, is jy in staat om God lief te hê en jou naaste lief te hê soos jouself. Soveel mense het al vir my gesê dat hulle wens dat hulle weer nuut in die lewe kan begin. Die ander dag sê ? man vir my: “Ek het ? nuwe blaadjie omgeslaan.” Ek antwoord hom toe: “Hoeveel boeke vol blaadjies het jy al omgeslaan?” Dit gaan nie daaroor of jy ? nuwe blaadjie omslaan of nie, dit gaan oor wat jy in genade ontvang het.
1 Sameul 10:9 – En net toe hy sy skouer draai om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander, en al hierdie tekens het op dié dag uitgekom.

God is ? waarmaker van sy Woord en daarom sê Jeremia 1:12 dat God wakker oor Sy Woord is om dit sorgvuldig na te kom. Jesaja 55:11 sê die volgende: So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.

Die Here het gesê dat Sy Gees Saul sal oorskaduwee en dat God vir Saul ? nuwe hart sal gee. Toe Saul sy rug op Sameul draai, het God die woord wat oor Saul uitgespreek was, volbring.
Esegiël 36:26 – En Ek sal julle ? nuwe hart gee en ? nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ? hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insetting wandel en my verordeninge onderhou en doen.

Elkeen van ons is in sonde ontvang en gebore, elkeen van ons moet ? hart van vlees van God ontvang. Die woord “vlees” verwys na sagmoedigheid en bereidwilligheid om te luister na God se stem.
Die bogenoemde skrif is ? samevatting van wat Christenskap waarlik is. Niemand word met ? hart vir God gebore nie. Die ander dag sê ? man vir my: “Engelsman, ek is ? Christen gebore.” Net omdat jy in ? Christen-huis gebore is beteken dit nie dat jy outomaties ? Christen is nie. Netsoos jy nie ? kar is net omdat jy in ? motorhuis gebore is nie! Almal moet weer gebore word. Die Woord sê dat niemand het God gesoek nie, maar jy sal ? stem agter jou hoor wat sê: “Dit is die weg, wandel daarin.” Die Bybel sê dat almal gesondig het en ontbreek die heerlikheid van God.

As God vir jou ? nuwe hart gee, dan beteken dit Hy moet jou ou hart eers uithaal. Diegene wat iets van karre af weet, weet dat as ‘n kar ‘n nuwe enjin het, dan het dit ? nuwe hart. God het belowe dat Hy vir jou ? nuwe hart en ? nuwe gees sal gee. Die “gees” in hierdie gedeelte verwys nie na die Heilige Gees nie. Die woord “gees” in hierdie konteks verwys na ? nuwe hart. God sal vir jou ? nuwe gees gee en Hy sal Sy Gees in jou binneste gee. Kom jy agter dat wanneer jy ? nuwe hart ontvang, ontvang jy God se Gees ook? Wanneer jy ? nuwe kar koop, kom daar ? waarborg saam met die kar. Die Heilige Gees is die waarborg van alles wat God ons belowe het.
Johannes 6:63 – Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Die hele doel van kategese is om mense voor te berei om hul harte vir God te gee. Mense word voorberei om hulle lewens met God reg te maak en dan bely hulle voor die hele gemeente dat hulle aan God behoort. Niemand kan geloofsbelydenis aflê met ? ou hart nie – dan is hulle besig met bedrog. Die Bybel sê baie duidelik in Romeine 10:8 dat naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig: As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

Daar is ? gesegde wat sê dat wat die hart van vol is loop die mond van oor. Jou woorde openbaar wat in jou hart aangaan. Jou woorde is ? manifestasie van jou hart. Jy kan nie jou hart en jou mond van mekaar losmaak nie.
Dit gebeur wel dat daar mense is wat ? nuwe hart van God ontvang het, maar daar is nie ? daadwerklike verandering in hul lewens nie. Hulle taalgebruik spreek nie van ? nuwe hart nie.

Ek wonder altyd hoekom ons Christene se monde altyd oorloop van kritiek, afbrekende en negatiewe woorde en hoekom dit nie oorloop van God se Woord nie. Baie van ons se monde loop nie oor van God se Woord nie omdat ons harte nog nie vol genoeg is nie. As ons harte nie so vol is van God se woord dat dit by ons monde uitloop nie, dan is dit net so goed ons het ? leë hart. Dis tyd dat ons harte so vol van God se genade, vreugde en goedertierenheid sal wees dat dit vanself by ons monde sal uitloop. Ons kan weer hierdie land vir God neem as ons ons harte so vol van God se Woord sal maak, dat dit outomaties by ons monde sal begin uitloop!
Dis ons verantwoordelikheid om vas te hou aan die Woord wat God in ons harte geplaas het. Filippense 2:12 sê die volgende: Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

God verwag dat wanneer Hy jou verlos, moet jy soos ? verloste leef. Dis vir my verstommend hoe party Christene se optrede verander die oomblik wanneer hulle hul voete by die kerk se deure uitsit. Jy is nie veronderstel om jou gedrag te verander omdat jy in die kerk is en deur ander Christene gesien word nie. Jou gedrag moet verander weens die feit dat God vir jou ? nuwe hart en ? nuwe gees gegee het. Dit beteken dat jy gehoorsaam is aan God se Woord of jy nou tussen ander Christene is of nie.

Wanneer God vir jou ? nuwe hart gee, verwag Hy van jou dat jy anders sal optree. Hy verwag dat jou woordeskat, beginsels en uitkyk op die lewe by jou nuwe hart sal pas. Ons Christene is veronderstel om elke dag meer en meer te verander . 2 Korintiërs 3:18 sê dat terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ? spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid, as deur die Here wat die gees is.

God werk in jou om te wil sowel as om te werk na Sy welbehae. Maar, jy moet jou eie heil uitwerk met vrees en bewing. Jy ontvang uit genade ? nuwe hart van God, dis ? gawe, jy kan dit nie verdien of daarvoor werk nie. Maar, jy het ? verantwoordelikheid om dit wat jy van God ontvang het te koester en te bewaar. ? Nuwe hart is gelykstaande aan ? nuwe verantwoordelikheid. Saul het die nuwe hart wat God vir hom gegee het misbruik – hy was nie ? goeie rentmeester nie. Saul was om elke hoek en draai aan God ongehoorsaam. Wat belangrik is, is nie hoe jy begin nie, maar hoe jy eindig. Enige een kan ? wedloop begin, maar nie almal kan dit klaarmaak nie. Die Bybel sê dat hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word.

Die eendag kom ? man na my toe en sê: “Engelsman, ek het jou al gehoor preek. Glo jy in Jesus?” Ek antwoord hom toe: “Nee. Ek glo nie. Ek is al lankal verby glo. Die duiwels glo ook en hulle sidder. Paulus sê dat hy al hierdie dinge vir ons geskryf het sodat ons mag weet . Ek glo nie net die Jesus die Seun van God is nie, ek weet dit.”

Ek glo nie God is goed nie, ek weet dit. Ek glo nie my sondes is vergewe nie, ek weet dit. Ek weet dat die Bybel God se soewereine wil vir my lewe is. Ek glo nie net dat ek eendag hemel toe gaan nie, ek weet dat my naam in die Boek van die Lewe geskryf is! Kan jy verstaan hoekom ek soveel durf en waagmoed het? ? Man wat weet wat hy glo, glo wat hy weet. Selfs Job het gesê dat hy weet dat sy Heiland leef. Sommige van ons is al jare lank Christene en ons weet nog steeds nie of ons gered is of nie. Die Bybel sê dat die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Ek is meer bewus van die feit dat God my Vader is as wat ek van my eie asemhaling bewus is. Ons moet verby die punt kom waar ons net glo – ons moet so glo dat ons weet.

Saul het vir seker ? nuwe hart van God ontvang, hy was vir seker ? nuwe mens gewees. God het vir Saul gesê dat hy sewe dae lank vir Sameul by Gilgal moet wag sodat hy vir hom kan sê wat hy moet doen. Toe Sameul nie opdaag nie het Saul voortgegaan om self die brandoffers te offer. In 1 Sameul 15:1 het God vir Saul ? tweede kans gegee om Hom te gehoorsaam. Dank God vir tweede kanse!

Toe sê Sameul vir Saul: Die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel; luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leërskare: Ek het terdeë gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel.

God het Saul beveel om ál die Amalekiete en ál hulle besittings te vernietig en dood te maak. Dit was nie ? baie ingewikkelde opdrag nie, dit was heeltemal in Saul se vermoë om dit te doen. Saul het weereens nie God gehoorsaam nie. Hy het die koning en alles wat waardevol was gespaar. Saul wou vir homself naam maak, hy het erkenning by mense gesoek en wou homself verryk. As jy God gehoorsaam word Hy vereer, nie jy nie. Gehoorsaamheid is vir God meer aanneemlik as brandoffers. Wat jy nie doodmaak nie, gaan jou doodmaak. God beveel ons vandag om die sonde in ons lewens dood te maak, anders gaan sonde ons doodmaak. Maak onkruid dood voor dat dit saad skiet en vermeerder. As jy jou sondes bely het, moet jy daarvan afstand doen en jou rug daarop draai. Die Bybel sê dat hy wat sy sondes bely en dit laat staan, sal genade vind.

Omdat Saul weereens ongehoorsaam was, het God Saul se koningskap van hom ontneem. Ongehoorsaamheid distansieer jou van God, dit gee die duiwel vatkans in jou lewe. En die Here het van Saul gesê:
1 Sameul 15:10 – Ek het berou gekry dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep.
Ongehoorsaamheid grief God, dit krenk Hom. Ons moet Hom tevrede stel en aan Hom plesier verskaf. 1 Sameul 16:14 – Maar die Gees van die Here het van Saul gewyk, en ? bose gees, deur die Here gestuur, het hom verskrik.

Die Bybel sê dat jy behoort nie meer aan jouself nie, jy behoort aan Jesus. As jy aan God behoort kan jy nie meer doen wat jy wil nie. Dis interessant dat toe die Gees van God Saul verlaat het, het hy nie meer ? hart vir God gehad nie en hy het Dawid begin vervolg. ? Christen wat nie meer ? hart vir God het nie soek altyd die bloed van Christene wat wel nog een het. Christene wat eens ? hart vir God gehad het, is die meeste van die tyd verantwoordelik vir die seer in ander Christene se lewens.

1 Sameul 26:21 – Toe sê Saul: Ek het gesondig; kom terug, my seun Dawid, want ek sal jou geen kwaad meer doen nie, omdat my lewe vandag kosbaar was in jou oë; kyk, ek het dwaas gehandel en my grootliks misgaan.
Op sy sterfbed het Saul besef dat hy soos ? dwaas opgetree het. As jy ? hart van God ontvang het, tree jy met wysheid op. God het Saul se koningskap uit Saul se hand geskeur en dit aan Dawid gegee. Omdat Saul nie na die stem van die Here geluister en die gloed van sy toorn teen Amalek nie uitgevoer het nie, het Saul sy hart van vlees verloor. Die hartseerste skrif wat ek ooit gelees het, staan in 1 Kronieke 10:13 – En Saul het gesterwe weens ontrou wat hy teen die Here begaan het, weens die woord van die Here wat hy nie gehou het nie; en ook omdat hy die gees van ? afgestorwene om inligting gevra het, maar die Here nie geraadpleeg het nie. Daarom het Hy hom omgebring en die koningskap laat oorgaan op Dawid die seun van Isai.

Saul is nie dood aan hartversaking of aan suikersiekte nie – hy is dood aan ongehoorsaamheid. Jy kan geestelik doodgaan weens ongehoorsaamheid aan God se Woord. Die enigste genesing vir ongehoorsaamheid is goddelike berou. Jy moet jou ongehoorsaamheid bely en God vra om in jou ? rein hart te skep en jou die begeerte te gee om Sy bevele te gehoorsaam. Die enigste antwoord vir ongehoorsaamheid is gehoorsaamheid.
Sommige Christene sit met ? gebroke hart as gevolg van ongehoorsaamheid. Die Bybel sê dat as jy wysheid of raad nodig het, moet jy God vra. Saul het na die heks van Indor gegaan vir raad. Jy kan vinnig agterkom wie nie ? hart van God ontvang het nie – gaan kyk net wie raadpleeg hulle! As jy ? hart van God ontvang het, gaan jy na Sy Woord vir raad. Ons Christene is lief om in tydskrifte te lees wat ons sterre voorspel. Baie sê dat hulle dit lees maar dit nie glo nie. Dis net so goed jy sê jy kan maar sondig solank as wat jy dit net nie geniet nie!

1 Kronieke 10:4 – En Saul het aan sy wapendraer gesê: Trek jou swaard uit en deurboor my daarmee; anders kom hierdie onbesnedenes en dryf die spot met my. Maar sy wapendraer wou nie, omdat hy baie bevrees was. Daarop neem Saul die swaard en val daarin.

Wanneer jy jou hart wat jy van God ontvang het opgee, kom die wêreldlinge en dryf die spot met jou. Daar is wel Christene wat selfmoord pleeg – dit is ? klap in God se gesig. Dis nie God se wil vir ? Christen om moedeloos te sterf nie. Die Bybel sê dat Christus in jou die hoop op heerlikheid is. Toe Saul se wapendraer gesien het dat Saul dood is, het hy ook op sy wapen geval en gesterf. As jy ? hart van God het, dan het jou optrede ? positiewe invloed op ander, maar as jy nie meer ? hart van God het nie, het jou optrede ? negatiewe invloed op ander. ? Wapendraer het selfmoord gepleeg omdat ? sogenaamde Christen afvallig geword het. Al wat Saul moes doen was om berou te hê en God om vergifnis te vra. Dawid het ook droog gemaak, hy was ook ongehoorsaam, maar hy het sy sondes erken en daarvan afstand gedoen.

2 Samuel 1:2 – Op die derde dag kom daar ? man uit die leër van Saul af, met geskeurde klere en grond op sy hoof. En toe hy by Dawid kom, val hy op die grond en buig hom neer. En Dawid sê vir hom: Waar kom jy vandaan? En hy antwoord hom: Ek het ontvlug uit die leër van Israel. Verder sê Dawid vir hom: Wat het gebeur? Vertel my tog. Toe antwoord hy: Die manskappe het uit die geveg gevlug, en baie van die manskappe het ook geval en gesterwe; ja, ook Saul en sy seun Jonatan is dood. En Dawid het vir die jongman wat hom die boodskap gebring het gevra: Hoe weet jy dat Saul en sy seun Jonatan dood is? Daarop sê die jongman wat hom die boodskap gebring het: Ek was bygeval op die gebergte Gilboa, en kyk, Saul het op sy spies geleun, terwyl die strydwaens en perderuiters hom agternasit; en hy het agter hom omgekyk en my gesien en my geroep, en ek het gesê: Hier is ek. Toe vra hy my: Wie is jy? En ek antwoord hom: Ek is ? Amalekiet. Daarop sê hy vir my: Kom staan tog by my en maak my van kant, omdat ? duiseling my bevang het; want my lewe is nog heeltemal in my. En ek het by hom gaan staan en hom van kant gemaak, want ek het geweet dat hy na sy val nie sou leef nie; en ek het die kroon wat op sy hoof en die armband wat om sy arm was, geneem en dit hier na my heer gebring.

Saul het agter hom gekyk en gesien dat die Amalekiete, wat hy veronderstel was om heeltemal uit te gemoor het, was besig om hom in te haal. Saul se sondes en ongehoorsaamheid het hom letterlik van agteraf ingehaal. As jy nie die sonde wat vir jou lê en loer en begeer om jou dood te maak, eerste doodmaak nie gaan dit jou inhaal. Jy kan nie met sonde speel nie, maar jy moet jouself daarvan distansieer. Jy moet sonde laat staan want sonde gaan jou nooit laat staan nie. Jy moet sonde opgee want sonde gaan jou nooit opgee nie. Dawid het die hart wat hy van God ontvang het, gekoester. Dawid was ? man van God se hart omdat hy bereid wat om alles te doen wat God hom beveel het. Dawid het ook nonsens aangejaag; hy het Batseba se man laat doodmaak sodat hy haar kon kry, hy het die volk getel toe God hom verbied het.

Die verskil tussen Dawid en Saul was dat Dawid sy ongehoorsaamheid bely het en van daar af alles gedoen het wat God hom beveel het: Psalm 51:12 – Skep vir my ? rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ? vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur ? gewillige gees.

awid het God gesmeek om nie Sy Gees van hom te ontneem nie en hom nie van Sy aangesig te verwerp nie. Dis wat met Saul gebeur het nadat hy herhaaldelik aan God ongehoorsaam was. Psalm 51 was die draaipunt in Dawid se lewe. Dit kan ook die draaipunt in jou lewe wees. Dis nooit te laat om reg te maak met God nie. Jy kan nie verander as God nie vir jou ? nuwe hart gee nie. Slegs God kan verandering in jou lewe meebring. As jy sukkel om te verander vra God om in jou ? rein hart te skep en jou die begeerte te gee om Sy welbehae te doen!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: