Skip to content

Oorwin met die Woord

October 26, 2010

Oorwin met die Woord
– deur Riaan Lomard

ʼn Soldaat kan net soveel voorbereiding doen vir ʼn oorlog, maar dis tydens die geveg met die vyand waar hy lesse leer wat hy nêrens anders kon leer nie.

As ek die woord “oorwin” noem is ek seker daarvan dat dit ʼn glimlag op jou gesig sit. Ons almal hou daarvan om te wen en om as oorwinnaars uit enige stryd te tree. Een van die hooffunksies van die Woord van God is om oorwinning in ʼn gelowige se lewe te bewerkstellig. Die eerste skrif wat ek hieroor wil aanhaal is Psalm 119:11 – Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.

Dawid het hierdie Psalm geskryf en hy sê hier vir God dat hy die Woord binne in hom gebêre het sodat hy nie teen God sal sondig nie. Dit is wel bekend dat Dawid ʼn man na God se hart was. Daar was iets anders aan Dawid gewees wat gemaak het dat God hom uitgesonder het. Die skrif sê ook vir ons in Spreuke 4:23 – Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Wat in jou hart aangaan bepaal wie jy is. As daar twyfel, vrees en angstigheid in jou hart is dan is jy ʼn senuwee-wrak. Maar, as die Woord van God in jou is dan is jy meer as ʼn oorwinnaar, jy is die geregtigheid van God en jy sal soos God wees. Wat ek bedoel dat jy soos God sal wees, bedoel ek dat jy soos God sal optree. Jy sal elke dag God se heiligheid en geregtigheid uitstraal.

Dit was die Woord van God wat in Dawid gewoon het wat gemaak het dat God hom in ʼn totaal ander lig gesien het. God het Sy Woord in Dawid sien woon. Dit is ook só dat wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As daar niks anders in jou hart is behalwe die Woord van God nie, kan daar nie iets anders by jou mond uit kom nie. Wanneer God na Dawid gekyk het, het Hy Homself in Dawid gesien. God is die Woord want Johannes 1:1 sê –  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

Dawid het iets verstaan van die krag van die Woord van God. Psalm 17:4 sê die volgende: Aangaande die handelinge van die mens, ék het deur die woord van u lippe die paaie van die geweldenaar vermy. Veronderstel die lewe is soos om deur ʼn mynveld te loop. Daar is sekere areas waar dit veilig is om te loop en daar is sekere areas wat jy moet vermy as jy nie wil hê dat die myn moet ontplof nie. Die kuns is om te weet waar die gevaar areas is en dit te vermy anders word jy opgeblaas. As jy weet waar die bomme is, kan jy om dit loop en veilig aan die anderkant uitkom. Hierdie is dalk nie so vergesog as jy dink dat die lewe is maar partykeer soos om deur ʼn mynveld te loop nie. Daar is baie dinge waarin jy betrokke kan raak wat in jou gesig kan ontplof; daar is baie dinge wat jy kan doen om jou toekoms op te mors; daar is dinge wat jy kan doen wat jou huwelik sal vernietig.

Om al die bomme veilig te omseil, het jy iets nodig wat jou sal lei en jou sal waarsku as jy naby ʼn myn kom. Die lewe is ʼn mynveld en daarom het Hy vir ons Sy Woord gegee sodat ons ons pad kan vind. Die Woord van God waarsku ons ook teen die planne en die slaggate wat die vyand vir ons stel. Baie mense gaan deur die lewe sonder enige beskerming of leiding en die uiteinde is altyd die dood. Sommige sterf ʼn fisiese dood en ander sterf ʼn geestelike dood.

Psalm 17:4 verwys na die handelinge van die mens. ʼn Mens kry goeie en slegte handeling van die mens. Die een sal tot jou voordeel strek en die ander een tot jou nadeel. Daar is mense wat oor jou lewenspad gaan kom wat jou gaan ondersteun, help en aanmoedig om ʼn suksesvolle lewe te lei. Maar, daar gaan ook mense oor jou pad kom wat die teenoorgestelde gaan probeer regkry. Hulle is daar om jou seer te maak en jou te verwoes.Net soos wat die Here mense gebruik om Sy werk te doen, gebruik die duiwel ook mense om sy werk vir hom te doen. Daarom is dit belangrik om sulke mense van mekaar te onderskei; ons moet kan weet ons vriende en vyande is.

Die enigste manier hoe ons kan onderskei tussen reg en verkeerd, verkeerde vriende en regte vriende is om die Woord van God in ons harte te bewaar. Dawid sê verder in Psalm 17 dat hy die paaie van die geweldenaar vermy het deur na die Woord van God te luister. Die geweldenaar het sekere paaie vir jou uitgekies om jou dood te maak; die Bybel sê ook dat daar ʼn pad is wat vir die mens reg lyk maar die uiteinde daarvan is die dood. Partykeer maak ons die verkeerde keuses sonder om te weet dat dit niks goeds inhou nie. Dit is wanneer ons die Woord van God nodig het om ons te waarsku teen gevare wat ons nie dadelik kan sien nie.

So baie keer val ons terug op ons menslike wysheid om die regte besluit te neem. Maar menslike wysheid is nie full proof nie; menslike wysheid laat ons in die steek wanneer ons dit die minste verwag. Ons het goddelike wysheid nodig, wysheid wat alleenlik kom deur die kennis van die Woord van God. Omdat Dawid die Woord van God veilig in sy hart bewaar het, kon hy ʼn veilige pad vind. Die Wood van God het die verskil in Dawid se lewe gemaak!

Wanneer ons kyk na Dawid se lewe sien ons dat hy baie dapper en sterk was. Hy het leeus en bere doodgemaak om sy skape te beskerm, en hy het ʼn reus doodgemaak wat sy hele volk se bestaan bedreig het. Hoe het hy dit reg gekry om behoue te bly ten spyte van al die gevare wat om hom was? Een van die hoofredes is die krag wat hy ontvang het van die lewende Woord wat in hom gewoon het.

Baiekeer kom sekere situasie of geleenthede oor ons pad en ons weet nie altyd of dit die regte besluit is om daarby betrokke te raak nie. Wanneer die Woord van God in jou hart woon, het jy nie  nodig om te wonder nie – jy sal weet of iets reg of verkeerd is. Dit is amper asof die teenwoordigheid van die Woord in jou hart vir jou ʼn paadjie deur die lewe oopkap wat jy kan volg.

Die Woord gee vir ons oorwinning oor die vyand wat daarop uit is om van ons te steel en ons dood te maak. Efesiërs 6:17 sê die volgende – En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees — dit is die woord van God. Die Woord is ons onvervangbare wapen teen die oorlog waarin ons as Christene onsself partykeer vind. Voel dit dalk vir jou of jy onlangs in ʼn oorlog betrokke was? Dit is waarvoor die swaard van die Gees daar is! Gebruik dit om mee te baklei en die vyand ore aan te sit!

Die hele Efesiërs 6 handel oor die wapenrusting van God. Die swaard is net een van die elemente van die hele wapenrusting wat God vir ons gegee het. Wat die swaard onderskei van al die ander elemente is die feit dat dit die enigste een is wat ons gebruik om mee aan te val. Die res van die uitrusting word gebruik om ons teen die aanslae van die vyand te beskerm. Wanneer jy in ʼn oorlog betrokke is, kan jy nie bekostig om net jouself te verdedig nie, jy moet ook aanval. In elke sport werk dit so dat die span wat aanval, die span is wat die oorhand het. Die span wat die heeltyd moet verdedig, is die swakker span.

Dieselfde geld vir die geestelike oorlog waarin ons betrokke is. As jy die heeltyd net gaan verdedig sonder om  aan te val, is die kanse goed dat jy die stryd gaan verloor. God het vir ons die Woord gegee sodat ons sal aanval  en nie net verdedig nie. Wanneer jy nie die Woord van God in jou het nie, het jy ook nie ʼn wapen om die vyand mee aan te val nie. Dis hoekom so baie Christene die spit afbyt! Hulle probeer wel ʼn paar keer die aanvalle loods, maar hulle is nooit suksesvol nie. Sonder ʼn goeie kennis van die Woord en hoe om dit toe te pas, het jy niks om die aanval te loots nie.

Jesus het vir ons die perfekte voorbeeld gestel hoe ons die swaard van die Gees op die regte manier kan gebruik. Die duiwel het Jesus in die woestyn aangeval met die hoop om Hom te verslaan. Hy het versoekings gebuik om sy aanval te loods. . . maar Jesus het hom elke keer gewen. Die vyand gebruik ook versoekings om ons mee aan te val; hy weet dat dit ʼn magtige wapen is. Maar, die Woord stel jou in staat om die versoekings te weerstaan. . . dis die enigste kans wat jy het!

Ons kan baie leer deur net oefening, maar dit is in die hitte van die stryd waar ons ons mees waardevolste lesse leer. ʼn Soldaat kan net soveel voorbereiding doen vir ʼn oorlog, maar dis tydens die geveg met die vyand waar hy lesse leer wat hy nêrens anders kon leer nie. Jesus is deur die Heilige Gees in die woestyn gelei sodat Hy versoek kon word. Jesus het nodig gehad om in ʼn konfrontasie met die duiwel te wees. Die rede hoekom Hy die vyand verslaan het, was omdat Hy met die Heilige Gees vervul was. Nadat Jesus uit die woestyn uit teruggekeer het, het Hy met die krag van die Heilige Gees teruggekeer! Voordat Jesus die woestyn binne gegaan het was Hy gevul met die potensiaal om die duiwel te oorwin. Toe Hy uit die woestyn uitkom, het Hy die potensiaal geaktiveer wat in Hom was!

Jy het die Heilige Gees nodig om die Woord van God in jou hart te aktiveer. Die Here het sekere potensiaal binne in jou geplaas en jy het nodig om daardie potensiaal te bereik. God het ʼn plan met jou lewe en Hy het ʼn doel vir jou op hierdie aarde. Indien die krag van die Heilige Gees nie in jou lewe teenwoordig is nie, mag jy dalk nooit daardie doel bereik nie.

Maak tyd met die Woord. Mediteer daaroor en  laat dit deel word van jou daaglikse bestaan. Moenie jou veldslae sonder die Woord van God probeer veg nie. Leer hoe om die wapen wat God jou gegee het effektief te gebruik dan sal jy enige situasie, versoeking en probleem kan oorbrug!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: