Skip to content

Ontdek jou potensiaal

November 12, 2010

Ontdek jou potensiaal – deur Gary Kieswetter

Die dag toe God jou in jou moeder se skoot geweef het, het hy onsettende potensiaal binne in jou geplaas. Hy kan nie wag dat jy daardie potensiaal ontgin en ontdek nie

Die één ding waaroor mense eendag baie spyt sal wees, is wanneer hulle besef dat hulle nooit hul volle potensiaal bereik het nie. Ek glo dat wanneer elkeen van ons tot sterwe kom, sal die Here vir ons wys wat ons kon bereik het as ons ons volle potensiaal sou ontgin het. Sal dit nie hartseer wees as jy aan die einde van jou lewe kom en jy agterkom dat jy net 30% van jou potensiaal benut het nie?! Elkeen van ons op hierdie aarde is met onsettende potensiaal gebore. God het greatness in elkeen van ons geplaas.

God het vir Abraham gesê dat hy hom en sy nageslag groot sal maak onder al die nasies. Abraham is die vader van al die gelowiges, en daarom is daardie selfde belofte ook aan jou gemaak. God het ongelooflike potensiaal binne ons geplaas, maar dit moet eers ontdek en ontgin word. Voordat ʼn maatskappy besluit om ʼn nuwe goudmyn oop te maak, doen hulle eers deeglike navorsing om vas te stel wat die potensiële opbrengs sal wees en hoeveel geld hulle sal moet investeer om daardie goud te ontgin. Mense is bereid om biljoene rande te investeer in iets wat baie geld kan maak.

Jesus Christus het aan die kruis ʼn baie hoë prys betaal sodat ons ons volle potensiaal kan bereik. Die potensiaal van elke sondaar lê opgesluit in die krag van die bloed. Die potensiaal van jou gebed lê in God se vermoë om dit te beantwoord. Die potensiaal van God se Woord lê in Sy vermoë om dit te vervul.

Die dag toe God jou in jou moeder se skoot geweef het, het hy onsettende potensiaal binne in jou geplaas. Hy kan nie wag dat jy daardie potensiaal ontgin en ontdek nie. Elke kerk en elke gemeente het ook  ʼn sekere gemeenskaplike potensiaal wat net ontgin kan word as hulle die visie en doel wat die Here vir hulle het, sal nastrewe. Iemand wat nie ʼn visie het nie, is verward. People without a vision perish. Baie mense se huwelike en besighede gaan ten gronde omdat hulle nie besef watter potensiaal die Here binne in hul geplaas het nie. Enige siekte of seer het die potensiaal om genees te word.

Wanneer ʼn kar geproduseer word, word dit met sekere interne parte gebou sodat dit teen ʼn sekere spoed kan ry en ʼn sekere hoeveelheid krag kan uitskop. Veronderstel jy koop ʼn kar wat 300km per uur kan ry; maar jy is nie bewus van die kar se potensiaal nie en het nie die nodige bestuurservaring nie. Jy ry al die pad met die kar in eerste rat teen 40km per uur vir vyf jaar lank. Jy is nie te teleurgesteld in die kar nie omdat jy nie van beter weet nie. Jy sal so aan karring tot iemand vir jou vertel dat daar eintlik ses ratte is en dat die kar ʼn topspoed van 300km per uur kan haal. As jy net die moeite gedoen het om die kar se handleiding te lees, sou jy geweet het waartoe die kar als in staat was. Ons Suid-Afrikaners is mos hoogs intelligent, en daarom dink ons dit is benede ons om ʼn handleiding te raadpleeg!

Die ontginning van jou potensiaal lê in die Woord van God. God is geen aannemer van persoon nie, en daarom het elke mens dieselfde potensiaal om te oorwin en ʼn vrede- en vreugdevolle lewe te lei. As jy jou ore uitleen aan wat ander mense van jou sê, ontneem jy jouself van jou eie potensiaal. “Jy sal niks in die lewe bereik nie; jou besigheid sal nooit geld maak nie; jou huwelik sal nie hou nie.” As jy jou volle potensiaal wil bereik, moet jy jou ore neig na wat God van jou sê.

Baie mense vrees dat jy jou volle potensiaal sal ontdek. Nie almal gaan bly wees vir jou as dit met jou goed gaan nie. Ons as mense het die slegte gewoonte om nie ander mense enige sukses en voorspoed te gun nie. Dis eintlik so ironies, want hoe meer jy jou eie potensiaal ontgin, hoe meer inspireer jy ander om ook hulle volle potensiaal te bereik. Sukses is eintlik baie aansteeklik!

Jy kán jou volle potensiaal bereik, daar is niks wat jou kan keer as jy dit regtig wil doen nie. Jy hoef nie te glo dat jou lewe niks werd is en dat as jy doodgaan, sal niemand jou mis nie. As ouer is jou kinders jou   grootste belegging. Vir agtien jaar lank belê jy in hulle al jou kennis, energie, liefde en ook al jou geld! Jy belê in jou kinders sodat hulle kan begin waar jy geëindig het. Ek het eendag by ʼn manskonferensie bedien, toe ʼn man na my toe gestap kom en vir my sê: “My oupa was dors, my pa het gesuip en ek is oortuig ek is ʼn vis!” Moenie dink omdat jou pa en jou oupa ʼn probleem gehad het, jy moet ook maar tevrede wees met daardie probleem nie. Moenie dat jou ouers en hulle ouers se slegte gewoontes jou weerhou om jou volle potensiaal te bereik nie. Dors eerder na die Woord van God en na geregtigheid!

Moenie jou lewe verkwis deur verkeerde dinge te doen nie. Ragab is ʼn voorbeeld van iemand wat haar lewe deur prostitusie verkwis het. Die Bybel sê dat geen prostitute, leuenaars of moordenaars die koninkryk van God sal sien nie. Baie mense verkwis hulle lewe deur opsetlik hulle eie wil te doen. Jou eie wil sal jou ontneem van alles wat God vir jou bestem het. Ragab se hele lewe was ʼn misbruik van haar talente en gawes.  Ragab het heel waarskynlik prostitusie beoefen omdat sy desperaat was vir geld en liefde en dit nie kon vind nie. Desperate mense doen somtyds desperate dinge en dit is nie ons plig om hulle te oordeel nie.

Die wonderlike ding is dat nie jou verlede of jou huidige situasie God ooit sal kan verhoed om jou ware potensiaal aan jou bekend te maak nie. Wanneer God besluit om jou te gebruik, vra Hy nie eers vir ander mense wat hulle van jou dink nie. Die Bybel sê in Psalm 115:3 dat God doen alles wat Hom behaag. Niks kan God keer om te doen wat Hy wil nie. Jou reputasie is jou verlede, maar jou toekoms is jou moontlike reputasie. Wanneer God na jou kyk sê Hy: Ék weet watter gedagtes Ek aangaande jou koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou ’n hoopvolle toekoms te gee.

 

God se potensiaal vir jou is hoopvol en betekenisvol. God wil hê dat jy jou volle potensiaal sal bereik sodat jy die standaard vir jou kinders kan stel. Ons besef nie altyd onder watter geweldige groepsdruk ons tieners is nie. Daar word deesdae van kinders verwag om al op twaalf en dertienjarige ouderdom hulle maagdelikheid te verloor. Hulle word so vroeg al deur die samelewing ryp gedruk en daarom moet jy vir jou kinders die standaard stel.

Baiekeer bereik mense nie hulle volle potensiaal nie, omdat hulle meer belangstel in ʼn sekere lewenstyl as in hulle eie lewe. Mense word al hoe meer gedruk om te fokus om te belê in besittings as in waardes. Party mense se grootste begeerte is om  ʼn kar te kan besit wat hulle suksesvol sal laat voel. Weet jy dat ʼn kar met elke kilometer wat dit ry waarde verloor? Hoe kan iets wat elke jaar in waarde verminder jou goed oor jouself laat voel? Klim eerder in God se Woord en teenwoordigheid en ontdek jou eie waarde! Hou jou op met goed wat toeneem in waarde. Dis ʼn waardevolle belegging om jou lewe volgens God se wil te lewe.

 

In Hebreërs 11 kry ons al die geloofshelde van die Bybel. In daardie hoofstuk word daar slegs twee vrouens genoem, Sara en Ragab die prostituut. As God ʼn geloofsheld van ʼn prostituut kan maak, dan kan God dit vir enige een doen.  Jou slegte verlede hoef nie in die pad te staan van jou potensiaal nie. Wat het in Ragab se guns getel dat sy God se volle potensiaal ontdek het? Sy was bereid om te verander… Ons is partykeer so halsstarrig om te verander; ons weier om God toe te laat om nuwe dinge in ons lewens te doen. Ragab het ja gesê vir God se guns en genade in haar lewe en daarom kon God haar hele lewe verander.

Joshua het twee verspieders reguit na die huis van Ragab gestuur wat in Jerigo gewoon het. Van al daardie duisende inwoners het hulle by ʼn prostituut opgeeïndig …en dan was hulle nog kerkmense ook! God lei die regverdige se voetstappe; God het daardie twee mans oor Ragab se pad gestuur omdat Hy ʼn plan met haar lewe gehad het. As jy jou lewe aan God toegewy het, is Hy waaksaam oor jou en Hy lei jou op die regte pad.

Die enigste manier hoe jy jou volle potensiaal kan bereik, is deur jou geloof in God te plaas. Daar is soveel mense wat Christene is, maar hulle het hul geloof in ʼn denominasie geplaas. Jou geloof moet in Jesus Christus wees, die Woord wat vlees geword het. Ragab se geloof was in haar kop, in haar hart en in haar dade. Ragab het nie net aan haarself gedink nie, maar ook aan haar familie; Joshua 2:12Sweer dan nou tog vir my by die HERE dat, terwyl ek aan julle ʼn guns bewys het, julle ook aan my familie ʼn guns sal bewys; en gee my ʼn betroubare teken  dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort, sal spaar en ons siele sal red van die dood. Toe sê die manne vir haar: Mag ons siel in julle plek sterwe! As julle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die HERE ons die land gee, aan jou guns en trou bewys.

 

Toe sy haar potensiaal in God ontdek, het sy dit met haar geliefdes deel. Wanneer jy die kruis ontdek het, is jou grootste begeerte dat jou vriende en familie ook hul lewens aan God sal gee. As jy die potensiaal en die krag van gebed ontdek het, sal jy enige iemand aanraai om te bid. Wanneer jy jou potensiaal ontdek en jy begin dit ontgin, verloor jy alle selfsug en wil jy hê dat ander ook hul eie potensiaal sal ontdek.

Toe Paulus en Silas in die tronk was, was daar ʼn groot aardbewing en het God die deure van die tronk laat oopgaan. Daardie aardbewing het alles losgeskud behalwe die buitenste mure van die gebou. As God skud, skud Hy baie spesifiek! As God iets in jou lewe wil losskud, skud Hy baie spesifiek! Dis tyd dat ons Suid-Afrikaners weer na ons God sal kyk in verwondering; Hy is darem ʼn wonderlike en ʼn almagtige God! Hy wil jou volle potensiaal saam met jou beleef en saam met jou benut; Hy wil hê dat jy die persoon sal word wat Hy  vir jou bestem het om te wees.

Toe al die deure van die tronk geskud was, en die gevangenes ontsnap het, wou die tronkbewaarder uit vrees sy eie lewe neem. Paulus het hom egter gekeer voordat hy kon selfmoord pleeg. Die tronkbewaarder het vir Paulus gevra wat hy moet doen om gered te word en Paulus het geantwoord: “Glo in Jesus Christus, en jy en jou huisgesin sal gered word.” Dit was presies dieselfde met Ragab, sy het geglo en daarom was haar hele huisgesin gered. Ragab het verbondsgeloof gehad omdat sy vir ʼn teken gevra het dat sy en haar huisgesin gespaar sou word.

Kom ons lees verder in Joshua 2:15Daarop het sy hulle met ʼn lyn deur die venster laat afsak; want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het; en sy het vir hulle gesê: Loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie, en steek julle daar drie dae lank weg totdat die vervolgers teruggekom het; daarna kan julle dan verder gaan.

Toe sê die manne vir haar: Ons sal ontslae wees van hierdie eed aan jou wat jy ons laat sweer het —  kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vasbind, en jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel.

Toe Ragab daardie twee mans deur die venster laat sak het, het sy ʼn venster van geleentheid vir God oopgemaak. Dalk wag die Here ook vir jou om daardie venster van geleentheid oop te maak. Dalk is jou gebedslewe of jou geloof nie meer vars nie en alles is dof en swaar vir jou. Die Here se las is lig en Sy juk  is sag. Gee God die kans om weer nuwe asem in jou lewe te blaas, en dit wat dood is weer te laat herlewe.

Ragab het gedoen soos wat hulle gevra het, en ʼn rooi tou by haar venster laat uithang sodat sy en haar familie gespaar sou word. Daardie rooi tou was ʼn simbool van die bloed van Christus wat sou vloei. Ragab het haar geloof in die verdienste van Jesus Christus geplaas al was dit nog jare en jare voor die aanbreek van die Nuwe Testament.

Dis nie jou geloof in ʼn kerk of in ʼn vormgodsdiens wat jou sal red nie, maar jou geloof in Christus. Dank God dat die bloed van Christus ons vrymaak van ons verlede en ons die toegang gee tot die hoopvolle toekoms wat ons in God het.

Kom ons lees verder wat gebeur het; Joshua 6:22En aan die twee manne wat die land verken het, het Josua gesê: Gaan in die huis van die hoer, en bring die vrou en almal wat aan haar behoort, daaruit, soos julle vir haar gesweer het. Die jongmanne, die spioene, het toe ingegaan en Ragab met haar vader en haar moeder en haar broers en almal wat aan haar behoort het uitgebring —al haar familiebetrekkinge het hulle uitgebring en hulle buitekant die laer van Israel laat bly.

En die stad met alles wat daarin was, het hulle met vuur verbrand; net die silwer en die goud en die koper — en ystervoorwerpe het hulle by die skat van die huis van die HERE gevoeg.  Maar Josua het Ragab, die hoer, laat lewe en haar familie en almal wat aan haar behoort het; sodat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe, omdat sy die boodskappers weggesteek het wat Josua gestuur het om Jérigo te verken.

Ragab se potensiaal was om in die stamboom van Jesus Christus ingeënt te word. God het Hom nie geskaam om haar naam onder die geloofshelde te laat tel nie. Wat is ons potensiaal as Christene? Die antwoord is in Kolossense 2:9Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;  in wie julle ook besny is met ʼn besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus,  omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

 

Die volheid van God het liggaamlik in Jesus gewoon! God het ons geskape sodat die volheid van God ook liggaamlik in ons kan woon!

 

Jesus Christus moet volle gestalte in jou lewe inneem; Hy is die hoop van heerlikheid in jou! As jy oortuig is dat daar méér in die lewe is as wat jy nou ervaar en beleef en jy het ʼn behoefte om jou volle potensiaal in Christus te bereik, gee God die geleentheid om jou lewe vol te kom maak. God het die vermoë om ver bo wat jy kan dink of bid vir jou te gee! Mag God jou seën net waar jy  nou is, en mag jy jou potensiaal in Sy wonderlike Woord ontdek!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: