Skip to content

Raak ontslae van vestings

December 1, 2010

Raak ontslae van vestingsdeur Ds. Jimi le Roux

Ons as Christene gee nie altyd volkome beheer oor aan die Here nie. As mense is ons steeds sondig, en só sal dit bly totdat die Here kom om ons te kom verlos van hierdie wêreld. Maar, somtyds word ons gekonfronteer met ʼn erger probleem in ons lewens waaroor ons regtig nie oorwinning kan kry nie. Dit is asof die vyand ‘n houvas het. Ons noem dit vestings of beter bekend in Engels as strongholds.

Ons lees meer van hierdie vestings in 2 Korintiërs 10:3 – Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want diewapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl onsplanne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevangeneem tot die gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te strafwanneer julle gehoorsaamheid volkome is.

‘n Vesting is ‘n area in jou gees waaroor jy nie beheer het nie en dis moeilik om daardie deel van jou lewe te verander al wil jy hoe graag. Jy probeer soms om beheer daaroor uit te oefen, maar dis tevergeefs en jy gee maklik moed op.

‘n Vesting is nie ‘n demoniese besetting nie, maar eerder ʼn binding: dit beteken nie daar woon ʼn onrein gees in jou nie, maar jy ervaar dat jy gebind is in ʼn area in jou lewe. ‘n Vesting maak dat jy nie vry kan leef nie en ook nie ʼn oorwinning kan behaal oor ʼn spesifieke saak nie. Die volgende is voorbeelde van areas in ons lewens waarin ons moontlik kan sukkel om beheer uit te oefen:

‘n Swak selfbeeld, minderwaardigheidskompleks

Alle soorte vrees en fobies

Alle soorte verslawings soos alkoholisme, dobbel, ooreet, werkoholisme en ook perfeksionisme

Sielsbande oftewel ‘n gees-eenheid wat op grond van ‘n seksuele verhouding ontstaan het

‘n Gees van woede, neerslagtigheid, bitterheid, jaloesie, hebsug, wellus, ensovoorts

‘n Leuenagtige gees

‘n Gees van krankheid – geneigdheid en aangetrokkenheid tot siekte

‘n Gees van godsdiens – verlorenheid maar te verblind om dit te sien

As ons hier praat van ‘n “gees” praat ons nie van ʼn bose gees nie, maar van die gees van die mens.

Maar waar kom vestings vandaan? Efesiërs 4:22 beslaan ʼn gedeelte van die antwoord: Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus: dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; en gee aan die duiwel geen plek nie.

ʼn Vesting kom slegs van een oord – sonde. Deur te sondig gee ons die vyand plek in ons lewens. Soms is dit nie net ons eie sonde nie, maar ook die sonde wat ander aan ons doen, of ook die sonde wat in ons onmiddellike voorgeslagte gedoen is, wat ons bind. Met ander woorde, dit wat verkeerd geloop het in ander se lewens kan ʼn swak plek word in jou lewe, ʼn plek waar jy telkens faal. Die volgende is voorbeelde:

Verwerping wat beleef is, byvoorbeeld spot, diskriminering, “wil nie die kind hê nie”, afdanking, verlies van ʼn verhouding, egskeiding, ensovoorts.

Seksuele sonde kan lei tot ʼn vesting: my eie sonde of ander se sonde aan my

Skok, trauma, mishandeling, geweld en alkoholisme kan deure oopmaak in my gees waaroor ek later nie meer beheer het nie.

Pyn en hartseer, maar ook ongehoorsaamheid en opstandigheid teenoor die Here gee aanleiding tot vestings.

Hoe hanteer jy vestings? Hierdie probleem moet geestelik benader word. Ons moet besef ons is in ʼn geestelike stryd en daarom moet ons geestelike wapens gebruik om hierdie vestings mee af te breek. Vestings gaan oor denkpatrone wat maak dat ons nie vry kan wees om die waarheid te ken nie.

Daar is egter vier maniere hoe om ʼn vesting te hanteer:

Besef – Alle innerlike probleme moet aan die lig gebring word vir wat dit is. Die vyand wil sy werk in die duister hou, maar ons word geleer om in die lig te lewe volgens 1 Johannes 1:6 – As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.

Ons moet die Here vra: “Waar kom hierdie probleem vandaan?” Ons moet gaan kyk waar dit in ons familie voorkom, en naspeur hoekom ons optree soos ons optree. Hierdie stap is noodsaaklik vir oorwinning.

Bely – omdat ʼn vesting met sonde te doen het, moet dit as sulks by God erken en bely word. Sonde moet altyd bely word en ons moet alle sonde – veral ook die wat teen ons gepleeg is – aan die Here gaan bely. Ons moet dit wat verkeerd gedoen is, punt vir punt aan die Here noem, dit bely as sonde en die Here vra om daardie mense te vergewe. Ons moet self ook waarlik die mense wat ons te na gekom het vergewe. Hierdie stap is ook noodsaaklik om geestelik beheer te neem.

Bevry – As ons ons sondes bely, kan ons ook die vyand se houvas in Jesus Naam verbreek.

Beoefen – Die mag van die vyand is verbreek, maar ons is dikwels nog in aangeleerde gedragswyses en patrone. Ons is deur jare geoefen om op te tree deur byvoorbeeld te vrees of maklik ons beheer te verloor. As ons sulke negatiewe gedrag by onsself bemerk, moet ons dit aktief en doelbewus weerstaan en afleer. Ons moet in geloof optree asof ons gesond en vry is en God vertrou vir die genesing en bevryding. Hierdie vierde noodsaaklike stap mag tyd neem, omdat ons dikwels diep gesetelde optredes moet afleer. Maar voordat ons weer sien, het die gedrag vervaag, omdat ons die beherende mag daaragter (onbelyde sonde) verbreek het, en onsself geoefen het in ʼn God-erende lewenswyse.

Iemand wat in die Here groei, leer ook om oorwinning te behaal oor vestings in sy lewe. Op die bogenoemde wyse omsingel ons die vesting in ons lewe en maak dit tot niet met geestelike wapens. Mag die Here ook aan jou leer hoe om in jou lewe, en oor die sonde en die vyand te heers!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: