Skip to content

Die bose

December 6, 2010

Die bose – deur Ds Jimi le Roux

Ons moet aanvaar dat die bose ‘n realiteit is en ons lewens beïnvloed. Dis egter belangrik om te weet wie die satan is en waar sy speelveld is. Wie is die vyand? Ons sal begin deur te kyk na wat die Woord oor die satan sê. Die volgende name word aan hom toegedig, waaruit ons heelwat oor sy identiteit en karakter kan leer:

Satan – Teenstander (1Tes. 2:18)

uiwel – Lasteraar, Versoeker, Aanklaer(Gen. 3:1-5, Luk. 4:1-3)

Beëlsebul – Heer van die vlieë(Mat. 12:24)

Owerste – god van hierdie wêreld(Joh. 14:30, 2 Kt. 4:4)

Slang, draak, brullende leeu Openb. 12:9, 1 Pet. 5:8)

Die Bose (1 Joh. 5:19)

Abaddon (Op 9:11),

Belial (2Kt 6:15),

Lucifer (Jes. 14:12)

Waar kom die satan vandaan? Satan is ‘n geskape wese, ‘n dienaar van God, wat teen God in opstand gekom het en uit die hemel gewerp is saam met ‘n deel van die engele. Dis egter belangrik om te onthou dat satan nie langs God staan as sy gelyke of sy negatief nie. satan is nie ewig, alomteenwoordig, almagtig of alwetend nie. satan is deur God gemaak en staan onder Hom, en sal ook weer deur Hom tot niet gemaak word. Die engele wat saam met die satan uitgewerp is, deel sy verdorwe natuur. Bose geeste is ‘n werklikheid in die wêreld en die Bybel verwys meer as 100 keer na hulle. Bose geeste, of demone, is so reëel soos ek en jy alhoewel hulle geestelike wesens is, persoonlikhede met intelligensie het en onsigbaar is. Hulle het bo-natuurlike kragte en kan mense geestelik bind of selfs beset. Hul kenmerkendste eienskap is hul onreinheid. Die Ryk van die Duisternis is georganiseer en onder satan is sy vorste en wêreldheersers, trone en heerskappye; owerhede, magte en kragte. Jy kan meer daarvan lees in Efesiërs 1:20-21; 6:12; Kolossense 1:16; Kolossense 2:10, asook Daniël 10:12-13, 20-21.

Waar is die domein van die satan? Die satan is op die aarde neergewerp, en die Woord ken aan hom ‘n plek op die aarde toe, naamlik die “lug” – lees Efesiërs 2:2 en Efesiërs 6:12 in die ou vertaling. Ons moet nie dink aan die fisiese hemel of die blou lug nie, maar aan ‘n geestelike gebied wat egter nie die woonplek van God is nie.

Die satan oefen sy gesag uit oor mense, maar is ondergeskik aan God. Hy is die owerste van hierdie wêreld, ja, die hoof van die goddelose wêreldsisteem wat teen God staan (1 Joh. 5:19; 2 Kor. 10:4-6). Die domein van die satan is in mense se gedagtes, in valse godsdiens en in alle wêreldsisteme wat teen die wil van God opereer.

Wat kom die vyand doen? Hy kom om te bedrieg, verwoes, verlei en mislei. Die vyand se mag is gebind, omdat Christus oor hom en sy demone getriomfeer het, maar hy het steeds ‘n reikwydte waarbinne hy opereer. As ons onsself gewilliglik daar begeef, kan ons in groot gevaar beland. Daardie terrein van die Bose is wat ons die okkulte noem. Wat is alles okkultiese bedrywighede?
Daar is drie vorme van die okkulte:
Towery – Beswering is ‘n vorm van towery, waardeur ‘n sangoma, toordokter of “slams” geraadpleeg word om iets of iemand uit te wys, te vervloek, te besweer of selfs om ‘n “seën” te bewerk deur spreuke, middels of rituele. Dikwels gaan dit gepaard met goëlery – wat beteken dat bonatuurlike dinge in ‘n huis gebeur.

Waarsêery – Die behels voortekens lees en sluit alle vorme van fortuinvertel en waarsêery in. Dit is alle magiese maniere om te probeer uitvind wat die toekoms inhou, of verborge kennis opdoen. Populêre voorbeelde is astrologie (sterre voorspel), fortuinvertellers wat die handpalm, kaarte of die kristalbal lees, of nog erger die tarotkaarte of die ouijabord. Selfs praktyke van teekoppie-lees, pendulum swaai oor die pols; voorbodes, waterwiggelary, en sekere alternatiewe diagnoseringspraktyke val hieronder.

Mediumisme – ‘n Medium is iemand wat geeste of dooies raadpleeg of geeste-oproep. Wat doen die okkulte? Betrokkenheid by die okkulte gee aan die vyand ‘n reg en ‘n vatkans in ons lewens (Ef.4:27). Die reg bestaan op grond van die feit dat ‘n ander mag as God geraadpleeg of vertrou word, terwyl God se bevel doelbewus oortree word. Dit is ‘n vorm van afgodery. Dit kan ook daartoe lei dat ons geestelik gebind word – ons verloor vryheid, vrymoedigheid en oorwinning in ons geestelike lewe, en kan allerhande probleme in ons gedrag en lewens tot gevolg hê.
Die dinge van die Bose is dus nie iets om mee te speel nie. Al hierdie dinge moet aktief deur ‘n Christen vermy, afgewys en beveg word. Die vyand het net twee groot wapens, naamlik vrees en leuens. Kennis oor die vyand is goed, want so leer ons ook sy leuens ken, en so besef ons weer dat ons in Christus gesag oor hom en sy demone het! Vrees vir die vyand is nooit goed nie, want dan het hy in sy doel geslaag. Ons hoef nie die vyand te vrees nie; Jesus is in ons en daarom is ons ten volle beskut, beskerm en volkome veilig. Laat ons in daardie wete verantwoordelik vir die Here leef.

Bid die volgende gebed: Here, dankie dat U oor die Bose en oor sy leuens en vrees getriomfeer het. Bewaar my, my gesin en my besittings van sy aanval en invloed. Dankie dat u bloed ons beskerm. Amen.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: