Skip to content

Die krag van die heilige gees

December 6, 2010

Die krag van die Heilige Gees – deur Ds Jimi le Roux

Daar is net een God, maar Hy openbaar Homself aan ons as drie persone naamlik, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kan sê dat die Vader, “God-bo-ons” is en dat die Seun, “God-met-ons” is. Die Heilige Gees is “God in ons”. Toe Jesus Sy dissipels uitgestuur het, het Hy hulle vermaan om nie die wêreld in hul eie krag in te gaan nie, maar dat hulle toegerus moet word met die krag van die Gees.
Ons is soos ʼn elektriese toestel wat nie kan werk as dit nie by ʼn kragbron ingeprop is nie. Die Heilige Gees is ons kragbron – ons kan nie Christene wees en God in ons eie krag beleef nie. Ons het die Heilige Gees nodig!
Die Heilige Gees is betrokke by ons geestelike lewe van die begin tot die einde. Die Heilige Gees lei ons na God en is ons waarborg dat ons gered is. Die Gees gee ons ook sekerheid dat ons God se kind is. Hy tree vir ons by die Vader in en lei ons in ons alledaagse lewe. Hy rus ons toe met krag om effektief te wees en lei ons na heiligheid.
Die Heilige Gees is op Pinksterdag vir die hele Kerk en vir elke Christen uitgestort. Die Heilige Gees leef in elke Christen, sonder Hom kan ons nie Christene wees nie. Maar, ons verhouding met die Gees van God kan ook versterk of verswak.
Die Bybel moedig ons aan om:
• Nie die Gees te bedroef nie (Ef. 4:30)
• Nie die Gees uit te blus nie (1 Tes. 5:19)
• Deur die Gees te lewe en te wandel (Gal. 5:16)
• Met die Gees vervul te word (Ef. 5:18)
Ons kan dus meer of minder van die Gees in ons lewens openbaar. Die opdrag aan ons is om vol te word van die Heilige Gees. Maar wat beteken dit om Geesvervul te wees? Geesvervulling gebeur wanneer ons onself bewustelik oorgee aan die Heilige Gees en onder Sy invloed lewe. Wanneer die Gees van God in beheer is van jou lewe, word Hy meer en jy minder! Die eie ek, oftewel jou ou natuur en vlees, verdwyn en die karakter van God word al hoe meer duidelik sigbaar in jou lewe. Jy word meer en meer soos Jesus. Jou hele lewe verander. Die vrug van die Gees naamlik liefde, blydskap, vrede word al hoe meer prominent in jou lewe. Hoe meer jy die vrug van die Gees openbaar, hoe meer kan mense sien dat Jesus in jou leef. Jy ervaar ook die krag van die Gees wat jou in staat stel om ʼn getuie vir Hom te wees.
Hoe word jy met die Gees gevul? Dit sal help as jy eerstens die volgende verse sal lees. Hierin word drie verskillende mense genoem:
• Die natuurlike mens: die ongelowige mens wat nie die Gees het nie en wat nie wedergebore is nie (1 Kor. 2:14)
• Die geestelike mens: dit is gelowige mense wat die Gees het en wat wedergebore is (1 Kor. 2:15)
• Die vleeslike mens: Dit is Christene wat nog soos wêreldlinge dink en optree (1 Kor. 3:1)
Jy word met die Gees vervul deur Hom doelbewus en gereeld toe te laat om jou gedagtes met Sy gedagtes te vervang; jou gevoelens deur Hom te laat beheer en jou eie wil aan Sy wil te onderwerp. Jy doen dit daagliks en bewustelik. Hoe meer gereeld jy dit doen, en dit ook in die praktyk oefen, hoe meer is jy onder die invloed van die Heilige Gees.
Wanneer ons vol is van die Heilige Gees, is ons vol van die “resultaat” of die “gevolg” van die Gees. Daar is nie net die nege “vrugte” (of negevoudige vrug) van die Gees in Galasiërs 5:22 nie. Die vrug van die Gees is die totaal positiewe verandering wat die Here in iemand se lewe bewerk. Die nege aspekte van Galasiërs 5:22 vat dit als mooi saam. Die vrug van die Gees kom op twee maniere in ons lewe na vore:
• Die Gees doen dit déúr jou. Baie van die aspekte verander spontaan as die Here jou lewe oorneem en dikwels voel jy bonatuurlike vrede en blydskap. Daar is liefde waar daar eens nie was nie, daar is simpatie en meegevoel waar daar voorheen haat en harteloosheid was.

• Ons doen dit vir die Here. Ons het ook ʼn opdrag om deur die Gees vrug te dra (Mat.3:8). Trouens, by elkeen van die genoemde vrug van die Gees kan ook aangedui word dat dit ons opdrag is om spesifiek daardie eienskap te openbaar. Gaan lees gerus meer van liefde in Johannes 15:2, blydskap in Filippense 4:4, vrede in Hebreërs 12:14 en selfbeheersing in 2 Petrus 1:6.
Ons kan dus nie sit en wag dat die Gees iets sonder ons samewerking sal doen nie, maar moet saam met Hom werk en in alle opsigte gehoorsaam wees. Vra na die Gees van God se invloed in jou lewe, ontvang Hom in jou lewe en leef in Sy krag deur die geloof. Kyk wat gebeur!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: