Skip to content

Die slaggate van onvergifnis

December 6, 2010

Die slaggate van onvergifnis – deur Riaan Lombard

Hoe lank koester jy al daardie wrok? Weet jy dat as jy nie daardie wrok gaan los nie, gaan God se vergifnis vir die res van jou lewe ontbreek? Moenie in die duiwel se strik trap deur bitterheid en haat in jou lewe toe te laat nie.

In Matteus 18:15- vertel Jesus die verhaal van ‘n dienskneg van die koning wat die koning ‘n klomp geld geskuld het. Die dag het gekom dat die koning die geld wat die dienskneg hom geskuld het wou terug hê. Maar die dienskneg kon nie die koning terug betaal nie.

In daardie tyd het terug betaling van skuld soos volg gewerk. Indien ‘n slaaf iemand geld geskuld het, en hy kon dit nie terug betaal op die datum wat hulle ooreengekom het nie, het die persoon aan wie die geld verskuldig was die volste reg gehad om die slaaf se famillie ook as slawe te neem. Hulle moes dan namens die slaaf sy skuld af werk.

Die slaaf se probleem het almal vir wie hy lief was se probleem geword. Dit is nie omstandighede waarin jy wil wees nie. Nou suffer sy vrou, kinders en selfs sy skoonma omdat hy droog gemaak het. Hierdie arme ou het besef dat hy in die moeilikheid gaan wees want sy familie gaan vir hom kwaad wees.

Die slaaf val toe voor die voete van die koning en hy begin soebat en pleit en sê: “asseblief, ek sal jou betaal, gee my net ‘n gap.” Die koning kry hom toe jammer, en sê vir hom: “weet jy wat, ek gaan die volgende doen, ek gaan al jou skuld afskryf.” Die koning vat toe die slaaf se i.o.u en skeer dit op en sê vir die man dat hy vry is om te gaan.

Die knaap stap toe daar uit, baie in sy skuk met homself want hy hoef nie die koning terug te betaal nie. Toe die slaaf buite kom, sien hy ‘n mededienskneg en onthou toe dat hierdie man hom ‘n minimale bedrag skuld. Hy hardloop die man tromp op en sê vir hom: “jy skuld my tien rand, betaal my nou!”. Die dienskneg sê toe vir die man: “luister, ek het nie nou die geld nie, sodra dit die einde van die maand is dan betaal ek jou, ek belowe ek sal alles terug betaal.” Maar die slaaf sê vir die ander dienskneg dat dit nie goed genoeg is nie en hy laat kom die polisie en gooi die dienskneg in die tronk.

Matteus 18:31 – En toe sy mededienskegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom: “Jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het; moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee and die pynigers totdat hy sou betaal alles wat hy hom skuldig was.

Die koning was baie ongelukkig toe hy uitvind dat hy bereid was om die dienskneg se miljoen rand se skuld af te skryf, maar die dienskneg was nie bereid om ‘n ander ou se tien rand skuld af te skryf nie. Die koning het hom oorgegee aan die pynigers. Klink “pynigers” vir jou soos ‘n iets lekkers? Sal jy daarvan hou om aan pynigers oorgegee te word? Die engelse vertaling noem dit die “torcherers”. Die idee met die pynigers is dat jy gemartel sal word.

Nou is Jesus klaar met die gelykenis en Hy sê in vers 35 – So sal my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.

Die Bybel lieg nie oor hierdie saak nie. Die koning stel God die Vader voor. Die eerste dienskneg is ek en jy wat ‘n ontsaglike groot skuld by die Vader het wat ons op geen manier kan terug betaal nie. Dit is die gewig van sonde in ons lewens. As ons Hom vra, sal Hy ons sonde weg vat vir altyd en verewig. Maar God stel ‘n vereiste. Hy sê: “omdat Ek jou skuld weg gevat het, moet jy elke ander man se skuld ook laat weg val. En as jy dit nie doen nie sal Ek jou oorgee aan die pynigers en die martelaars totdat jy alles betaal wat jy My skuld”. Dit beteken dat jy vir altyd en altyd aan die martelaars oorgegee sal wees want jy kan nooit God terug betaal wat jy Hom skuld nie.

Kan jy sien dat dit nie met jou sal goed gaan as hierdie dinge met jou gebeur nie? As daar ‘n houding van bitterheid, onvergewinsgesindheid en haat in jou hart is teenoor ‘n ander persoon dan is jy op die plek waar die Pyniger die volste reg in jou lewe het. Die Pyniger hoef jou nie te pynig met fisiese pyn nie, hy kan jou pynig met emosionele pyn of jou van jou finansies beroof. Dit beteken dat daar ‘n oop deur in jou lewe is vir die vyand om in te kom.

Die dissipels het op ‘n dag vir die Here ‘n baie interessante vraag gevra. Hulle het gevra: “Here sê nou vir ons, hoe moet ons bid.” Mens sal dink teen hierdie tyd sal hulle al weet hoe om te bid. Hulle moes geleer word om te bid. Jesus het hulle soos volg geantwoord, Matteus 6:9 – Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word; laat U koninkryk kom; laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Jesus kom weer terug na een gedeelte toe in die gebed, vers 14 – Want as julle die mense hulle oortreding vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortreding nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie.

Een van die voorregte wat ‘n kind van die Here het is vergifnis. Die hele doel van Jesus se koms was om vergifnis te bring. Maar, jy kan dit wat Jesus gedoen het aan die kruis heeltemal uit kanseleer as jou houding verkeerd is. Dit is baie gevaarlik vir my en jou om in ‘n plek te wees waar die vergifnis van God nie by ons kan uit kom nie. Daar is geen manier wat ons sondes vergewe sal word, behalwe deur die bloed van die Lam nie. As God jou nie vergewe het nie, beteken dit dat sonde in jou lewe heers. As God nie jou sonde weg vat nie, dan is die sonde nog daar.

Kom ek gee jou ‘n voorbeeld. Veronderstel ek en Gert het in 1981 hierdie lekker uitval gehad. Ek was woedend vir hom en ek hou dit nog steeds teen hom. Elke keer as ek hom sien is ek weer van voor af kwaad en ek weier om met hom te praat. Ek probeer hom om elke hoek en draai in die rug steek want hy moet betaal omdat hy my seer gemaak het. Die feit van die saak is dat vanaf 1981 het God se vergifnis opgehou werk in my lewe. Kan jy net dink hoeveel keer vanaf 1981 tot nou toe ek al gesondig het?

Het jy al agter gekom dat ons ‘n sondig natuur het? En omdat ons ‘n sondige natuur het, is ons geneig tot sonde. Dink ‘n biekie terug na toe jy klein was. Kan jy ooit onthou dat jou ma jou eendag in geroep het en vir jou ‘n les gegee het hoe om stout te wees? Hoe om die Kerk te ontwrig? Hoe om jou albasters te laat val terwyl die predikant bid? Hierdie goed het vanself gekom. Niemand het ons geleer hoe om stout te wees nie en tog was ons almal baie goed daarmee. Ons was experts in stout wees.

Maar, ons ouers moes ons gereeld leer hoe om soet te wees. Hulle het ons geleer met siep-sop-braai-boud. Die gesegde in Engels sê, the rod of wisdom to the seat of understanding. Dan sou dit goed gaan vir ‘n ruk en skielik sou die ou natuur weer uit pop en dan het ons weer droog gemaak.

Maar waar kom hierdie sondig natuur van die mens vandaan? Ek en jy is altwee afstammelinge van die eerste twee mense op aarde, Adam en Eva. Hulle was uit die tuin van Eden verban omdat hulle teen God gerebelleer het. God het vir hulle gesê: “julle kan doen net wat julle wil, Ek gee vir julle die heerskappy oor die aarde en alles daarop. Maar, moet net nie die vrugte van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie.”

Die tuin van Eden was heel moontlik erg groot gewees. Sou hulle nie gaan soek het vir die boom nie, sou hulle dit dalk in ‘n leeftyd nie eers vanself raak geloop het nie. Maar die duiwel het ‘n plan gehad. Sy plan was om die mens tot ‘n val te bring.

Kom ek sê vir jou hoekom die duiwel die mense so haat, hoekom hy so graag wou gehad het dat die mens uit die tuin geskop moes word.

Die duiwel was uit die hemel geskop omdat hy teen God gerebelleer het. Hy wou hoër wees as Jesus en toe skop God hom uit die hemel en hy kom op die aarde te lande.Die duiwel het niks van sy krag verloor nadat hy uit die hemel geskop was nie. Hy het al sy krag behou. Daar was ‘n tyd wat sy krag vir goed gebruik was maar dit is nou verwronge, sleg en boos.

Die duiwel het gehou van die aarde. Al sy demone was saam met hom daar en hy was die koning. Hy het ‘n jol gehad op aarde. Dit was lekker donker en deur mekaar, dit was leeg en woes. Dit is al wat ‘n self respecting duiwel ooit wou gehad het.

Toe op ‘n dag kom die Gees van God en Hy sweef oor die waters. En die duiwel onthou dat dit diè God is wat hom uit die hemel geskop het. Die duiwel kruip toe ewe in die donker weg en loer om die hoeke en wonder wat aan gaan. En skielik sê God: “laat daar lig wees”. Hoe dink jy het die duiwel se oë gevoel na honderde duisende jare se duisternis en skielik is daar lig. Hy het arc-eyes gehad! Die aarde was die duiwel se koninkryk en ewe skielik het sy koninkryk verander en hy kon dit nie keer nie.

Skielik is daar boompies, stroompies en voeltjies wat tjirp-tjirp. Alles was net tè mooi en tè pragtig. Alles was skielik die teenoogestelde van hoe die duiwel van dinge gehou het.
Die duiwel was baie ongelukkig met wat hier gebeur het. Om alles nog te kroon kom God en hy vorm ‘n figuur wat soos Jesus lyk. Die Een met wie die duiwel van die begin af ‘n probleem mee gehad het.

God kom en Hy blaas Sy asem in die lewelose klei-figuur wat net soos Jesus lyk. Hy blaas Sy asem in stof in en Adam staan op. Die Engels vertaling sê: God took dirt and formed man. Ons is uit stof gemaak. Stof betekenis niks. Dit is net goed wat onder ons voete is, ons dink nie eers twee keer daaraan nie. God het letterlik ‘niks’ gevat en dit bo die duiwel aangestel.

Kan jy dink hoe die duiwel hieroor gevoel het? Al die demone het lekker gekekkel en vir hom gelag want hy was hierdie high en mighty duiwel en hier kom God en stel stof bo hom aan. Al uitweg wat die duiwel gehad het was om die mens se val te veroorsaak. Die duiwel het geweet dat hy geval het vanaf ‘n hoë plek na ‘n lae plek, omdat hy gerebelleer het teen God. Daarom wou hy dit regkry om die mens teen God te laat rebelleer sodat die mens ook uit geskop sou word. Die duiwel se plan was dat die mens sal val vanaf ‘n plek van heerskappy tot onder sy voete.

En dit is presies wat gebeur het. Adam en Eva was twee rebelle gewees. Ek en jy is afstammelinge van twee rebelle. In jou sit ‘n klein rebel. Ons vlees is rebels teenoor God. As jy lewe in die gees, onderdruk jy die vlees. Maar hoe minder jy in die gees lewe, hoe meer kry die vlees die oorhand. En skielik begin jy al hoe meer dinge sê en doen wat jy nie veronderstel is om te doen nie.

Of jy nou daarvan hou of nie, jy gaan keer op keer sondig. Jy hoef nie te beplan om sonde te doen nie, dit kom vanself. Al wat in jou guns tel is God se vergifnis. God het geweet jy het hulp nodig. Jesus het gesterf sodat jy kan lewe. Jesus se bloed het gevloei om jou sonde weg te was.

God se vergifnis deur Jesus se bloed is die enigste manier hoe ons die kringloop van gedurige sonde kan breek. 1 Johannes 1:5 – En dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie. As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.

As jy elke dag in opregtheid voor God kom staan, en vir Hom sê dat jy regtig jammer is, dan was die bloed van Jesus jou sonde weg. Maar as jy versuim het om iemand anders se sonde te vergewe, gebeur daar niks. Hou in gedagte dat sonde gewig dra. Hoe meer sonde in jou lewe is, hoe meer gewig dra jy met jou saam. Dit is ‘n geestelike konsep en jy besef dit nie altyd nie en later begin jou gees al hoe swaarder trek.

Wanneer die gewig van sonde te swaar raak begin jy visie verloor en sodra jy visie verloor het kan jy nie meer openbaring van God af ontvang nie, Spreuke 29:18 – As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos; maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. As jy bitterheid en overgifnis koester gaan jy nie meer ‘n visie hê nie, jy gaan nie meer kan sien nie. Jy gaan in als vas loop en in elke slaggaat trap want die Pyniger het toegang tot jou lewe.

Dit gaan vir jou lyk of die Here favourites het want dit gaan so goed met hulle en so swaar met jou. Is God die probleem of is jou bitter houding en onvergewinsgesindheid die probleem? As bitterheid deel is van jou lewe of as onvergifnis pos gevat het by jou, laat jy die vyand toe om jou te pynig en God gaan dit nie stop nie. Jy moet dit stop.

Jy kan kies of jy in die verlede wil leef en of jy in die toekoms wil leef. As jy in die verlede leef het jy in elk geval nie ‘n toekoms nie. Almal weet dat daar ‘n swart en wit ding in ons land is en baie mense aan altwee kante het al seer gekry daardeur. Jou houding teenoor swart mense kan veroorsaak dat jou lewe uit mekaar uit val.

Vergifnis is nie ‘n emosie nie, dit is ‘n wils belsuit. Dit is ‘n wils besluit om te sê: “ja ek wil vergewe.” As jy weet jou houding teenoor ‘n spesifieke persoon, of ‘n spesifieke ras is nie reg nie, beter jy dit reg maak. Voordat jy dit nie reg maak nie, sal jy nie reg kom nie en sal jy nooit weet wat God se genade regtig beteken nie want Sy grootste genade was Sy Seun se bloed wat vir jou gevloei het.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: